Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

Slechtvalkenhappening

Slechtvalkproject Posted on 27 februari 2014 18:10:56

Info: Joris Van Reusel

Vanaf maart mogen we ook weer in volle spanning uitkijken naar de slechtvalken op ’t Kiel. Zullen ze dit jaar weer gaan broeden in de werftoren van de Silvertops? Of nemen ze wel hun intrek in de broedkast? Welk straf verhaal bezorgen Sarah en Jules ons dit jaar?
Om alles over de Slechtvalken op ’t Kiel nog eens op een rijtje te zetten organiseert Natuurpunt Hobokense Polder i.s.m. ARDEA een thema-avond rond slechtvalken.

  • Er is de unieke wereldpremière van de film “Sarah & Jules, slechtvalken op ’t Kiel”, een montage van de zeer indrukwekkende opnames van het broeden en de jongen te midden van de werf in het vorig broedseizoen (o.l.v. natuurfotograaf Guy Borremans), doorwoven met getuigenissen van mensen die van nabij betrokken waren bij dit verhaal.
  • Het tweede luik van de avond wordt gevormd door een even unieke voordracht “Slechtvalken in België” door slechtvalk-specialist Gust Deweerdt. Hij is zonder twijfel één van de meest ervaren roofvogelkenners in Vlaanderen, al meer dan 30 jaar bezig met tal van beschermingsacties en veldwerk, actief medewerker van het FIR (Fonds voor de Instandhouding van Roofvogels) én officiële vogelringer voor het KBIN (Ringwerk België). Gust Deweerdt was ook de ringer van de vier slechtvalk-zusjes op ’t Kiel in 2013 en zal samen met hen ook te zien zijn in de nieuwe reeks van Dieren in Nesten die weldra op het scherm komt. Samen met zijn FIR-collega Manu Dehauwere beantwoordt hij nadien al onze vragen over slechtvalken, ringonderzoek etc.

Praktisch:
De Slechtvalkenavond start om 19.30 uur in Cultuurcentrum MORETUS, Berkenrodelei 34, Hoboken en staat open voor een breed publiek. Inkom 3 euro p.p
Graag op voorhand inschrijven via slechtvalk@hobokensepolder.beverslag Bustocht Vogels in Zeeland 2.02.2014

Vogelexcursies Posted on 27 februari 2014 16:26:09

verslag Bustocht Vogels in Zeeland zo. 2 febr.
2014?
i.s.m. Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Gids: Luc Van Schoor
Leiding: Walter Van Spaendonk
Verslag: Jacques Ide

38 ongeduldige deelnemers, 16
glimmende telescopen en een schitterende zon op de afspraak. Dit wordt een
sterke dag, zeker weten!

In de bus richting Zeeland legt
Luc ons de rol van het SOVON (Vogelonderzoek Nederland) uit bij het monitoren
van de Zeelandse ganzenpopulaties. Het aantal ganzendagen (= het aantal ganzen
x het aantal verblijfsdagen) is sinds enkele jaren merkbaar gestegen. Vandaag
doen iets meer dan 2 miljoen overwinterende en doortrekkende ganzen Nederland jaarlijks
aan. Een vroegere aankomst en een later vertrek zijn de voornaamste oorzaken van
die toename.

Aangekomen op Schouwen-Duiveland,
stappen we af in het Ouwerkerkse krekengebied. De priemende rode ogen van de Geoorde Fuut (2 ex.) kijken ons aan. Op
de inlagen laten de eerste Brilduikers, Smienten, Kuif-, Tafel- en Bergeenden
zich bewonderen.

Vervolgens gaat het noordwaarts.
Op de akkers rond De Maire foerageren grote groepen Kol-, Riet-, Brand- en
Grauwe ganzen. Enkele Kramsvogels en een vlucht Veldleeuweriken vervolledigen
het tafereel. Luc spot een Havik.

Het Natuurreservaat Dijkwater omvat
grote plassen omzoomd door rietvelden. Een vlucht 150 fluitende wintertalingen
verwelkomt ons. Drie nonnetjes,
waarvan 1 wit-zwart ‘gemarmerd’ mannetje, dobberen op het water. En verder nog
snaterende Wilde Eenden, Brilduikers en een 20-tal Wulpen.

In het stoppelveld bij Zonnemaire
onderscheiden we witte schimmen: het blijkt om een gemengde groep van een
20-tal Wilde en Klein Zwanen te gaan. Een zalig zicht! Een wijfje Blauwe Kiekendief
jaagt boven de akkers. Iets verderop, langs een poel vallen we op een juv. Lepelaar, met roze bek.

In de polders van Scharendijke krijgen
we enkele duizenden foeragerende Rot- en Brandganzen te zien.

Na de lunch pakken we de zeedijk
van de Brouwersdam aan. Bingo! Een bont mannetje IJseend pronkt met zijn puntstaart op amper 50 m van de dijk. In
totaal zullen we een 15-tal exemplaren waarnemen! We tellen honderden Middelste
Zaagbekken. Verder ook Brilduikers, Kuifduiker,
Geoorde Fuut. Verder in zee zwemmen duikers: IJsduiker of Roodkeelduiker?
Beide zo blijkt. Roodkeelduikers onderscheiden zich door hun veel blekere hals-
en koptekening. In het spui, waar het zoet water uit het Grevelingenmeer zich
met het zeewater vermengt, vindt een Grijze Zeehond zijn gading. Sommigen
zullen ook nog de Gewonde Zeehond zien. Op de golven duiken een Alk en een Zeekoet geregeld naar visjes. En op de omliggende rotsen zijn
Steenlopers en Paarse Strandlopers naarstig op zoek naar wat lekkers.

Dan pakken we de bus richting
Goeree-Overflakkee. Aan de Koudenhoek stappen we uit en gaan op de zeedijk
staan. Tussen de schorren enerzijds en de grazige vlakte anderzijds,
aanschouwen we fluitende Smienten, fladderende Kieviten, Wilde Eenden,
Brandganzen en een enorme vlucht van wel duizend Goudplevieren. En tussen al die
drukte vallen we oog in oog met een likkebaardende Slechtvalk op een paaltje. In
de omliggende akkers stappen een Grote en een Kleine Zilverreiger.

Op weg naar de Prunje Polder op
Schouwen-Duiveland zien we 3 Lepelaars,
nog een groep pleisterende Rietganzen en Goudplevieren.

Het hoogtepunt van de dag zal de
Prunje Polder kort vóór zonsondergang zijn. Honderden Rosse Grutto’s wervelen
boven de slikken zoals een school zilveren vissen in de oceaan! Vluchten Zilverplevieren omringen dit ballet. Wim
pikt een Zwartbuikrotgans uit een
groep soortgenoten uit. Meerdere Pijlstaarten, Tureluren Smienten en sierlijke
Kluten vervolledigen het plaatje.

Aan de zuidkant van de Prunje
Polder pikken we nog snel enkele Kemphanen,
een wijfje Nonnetje, 4 Pijlstaarten en een 15-tal Kluten mee. Op een
hoogwatervluchtplaats staan reeds honderden Scholeksters klaar voor de nacht…
Het is 18u00 voorbij wanneer wij stilletjes in de bus kruipen en de terugtocht
aanvatten.

What a day! Bedankt Walter en Luc voor de feilloze
organisatie.verslag vogelexcursie Tholen 5.01.2014

Vogelexcursies Posted on 27 februari 2014 15:01:39

Verslag Vogelexcursie
Tholen of Jenevertocht 05/01/2014 , 30
deeln.
i.s.m Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Gids: Luc Van Schoor

Leiding: Rudy
Vansevenant

Verslag:
Thomas Vansevenant (8j) en Hilde Vangrunderbeek

Thomas,
de Chinese vrijwilliger, heeft Moeke
geholpen met het opmaken van het verslag!

Samen
met mijn neefje Pieter hebben wij onderweg de stopplaatsen en de voornaamste
waarnemingen genoteerd.

Vandaag geen regen en wind; er kwamen dan ook
30 natuurpunters opdagen om mee te gaan
op onze jaarlijkse jenevertocht.

Met een
colonne van 8 wagens vertrokken we richting Tholen.

We
stopten een eerste keer aan de Hoogerwaardpolder , hier zagen we onze eerste
Grote Zilverreiger, een groep Brandganzen
en ook heel veel Canadaganzen.

Op het Schelde-Rijn kanaal zaten Middelste Zaagbekken.

Op de Oesterdam noteerden we naast de habitués zoals Rotganzen,
Bergeenden, Scholeksters, Wulpen een
grote groep Sneeuwgorzen . De vegetatie heeft zich nog niet helemaal hersteld na de verhoging
van de dijk maar toch waren deze kleurrijke vogeltjes na een
jaar afwezigheid weer present ! Meermaals bleven ze minuten lang zitten zodat we
de tijd kregen om ze met de telescoop te bekijken. Zeker het vermelden waard is
dat bij de groepen Rotganzen die we hier op de Oosterschelde zagen er opvallend
veel jongen zaten, wat jaren geleden is!

Wij, Pieter
en Thomas mochten even verder de jeneverglaasjes uitdelen, vake trakteerde met de jenever en
Sonja met de koekjes. Er werd geklonken op het nieuwe jaar!

In de
plassen en polders aan de Schakerloopolder zaten grote groepen Smienten, Brandganzen, Rotganzen en Kolganzen. Het was niet zo gemakkelijk
om ze goed te zien want ze zaten vrij ver en
er was veel tegenlicht.

In een gezellig pannenkoekenhuis werden de
boterhammen opgegeten en konden naast een kom soep ook heerlijke pannenkoeken
verkregen worden.

De kijkhut aan de Scherpenissepolder levert
meestal mooie waarnemingen op en ook deze keer was het niet anders. Naast heel
wat Smienten, Pijlstaarten en Slobeenden ontdekten we enkele Zwarte Ruiters en zelfs een Grutto. Een toch wel zeer bijzondere
waarneming, was de Zwarte Ibis die overvloog.

De tocht ging dan verder naar de Van Haaftenpolder. Aan de
nieuwe kijkmuur zat een grote groep Brandganzen die toen we met z’n allen aankwamen
allemaal opvlogen. We maakten de wandeling langs de Oosterschelde, hier
was wel meer te zien; verschillende eendensoorten maar vooral heel veel Pijlstaarten
en ook een grote groep Kluten.

Ondertussen was het al 15u30; er bleef nog net genoeg tijd en licht over voor een korte wandeling
aan de Philipsdam. Met de telescopen zagen we enkele Kleine Zwanen, Brilduikers
en Dodaarzen Enkele gelukkigen observeerden nog heel even een Vos.

We hebben genoten van deze eerste uitstap van het
jaar, van het zonnetje dat we al zolang niet meer gezien hadden, van het fijne gezelschap en de vele waarnemingen.

Bedankt gids en leiding.