Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

Zomertaling

Vogelwaarnemingen Posted on 9 april 2015 18:12:24

Een koppel Zomertaling vandaag in Hobokense Polder.Broedvogeltelling Blauwe reigers

Broedvogelonderzoek Posted on 9 april 2015 17:44:35

Zondag 19
april 2015 ,15 u

Broedvogeltelling Blauwe reigers in het Schoonselhof

In het verwilderd bos van het
Schoonselhof achter de kasteelvijver is al sinds de jaren 70 van vorige eeuw
een reigerkolonie gevestigd De reigers
nestelen er vooral op de kruinen van
grove dennen.

Bewoonde reigernesten zijn in april
te herkennen aan de aanwezigheid van de volwassen vogels op het nest of verse
uitwerpselen, eierschalen en braakballen onder de nestbomen. Deze bomen worden vanaf vorig jaar gemerkt met een cijfer waardoor we gedurende
volgende jaren de gegevens gerichter kunnen opvolgen. Met deze jaarlijkse
telling wil ARDEA de evolutie van haar boegbeeld op de voet volgen

Vorig jaar telden we 31 bezette
nesten wat een toename was van 35 % in vergelijking met 2013 (23 nesten)

Deze uitbreiding kwam er na een uitermate
zachte winter waardoor de sterfte onder de reigers zeer beperkt bleef . Wat
wordt het dit jaar ?

Practisch

Wie wil deelnemen geeft vooraf een
seintje met opgave van telefoonummer aan
Luc Van Schoor 0494/336309 of
email luc.vanschoor@scarlet.be .

Een stevige lange broek (bramen) en
wandelschoenen of laarzen zijn aangeraden.
Afspraak : 15 u zijingang Schoonselhof, hoek
Legerstraat/Koornbloemstraat te Wilrijk

NB. Bij slecht weer wordt de telling verplaatst
naar een latere datum