Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

internationale waterwildtellingen

Watervogeltellingen Posted on 16 oktober 2015 19:13:53

Dit weekend gaan de eerste van de zes Wildwatervogeltellingen door.

Bij elke telling worden alle aanwezige watervogels geteld in zoveel mogelijk geschikte gebieden . De tellingen in de ARDEA regio staan open voor alle belangstellenden.

De telling duurt gewoonlijk een uurtje. Je kan steeds naar keuze aansluiten na contact met de verantwoordelijke van het gebied die je het uur en de juiste plaats van vertrek zal mededelen.

Telgebieden :

Hobokense Polder, Polderstad/Hoboken. info: André Van Langenhove 0486/826822

Fort V en Fort VI, belangstellenden kunnen mee op pad, maar geven vooraf een seintje. aan Marc Hofman 03 448 30 68 – 0494 56 01 07

Waterlink/Aquafin, Kielsbroek 0472/26 76
98 peter.bastiaensen@gmail.com

Fort VII en Fort VIII : Peggy Beers,0485/528125 beerske@yahoo.com

Park Kielse vest : Jan_de _bie@telenet.be – 0479/97 67 03

Bij ongunstig weer kan een telling worden uitgesteld. In dat geval informeer je best eerst bij de verantwoordelijke.eerstvolgende trektellingen Hobokense polder

Trektellen Posted on 16 oktober 2015 17:02:21

Beste trektellers ,

We wachten sinds de start van onze 10e herfsttrektelling nog op een prima trekdag. Door het koude weer met een meestal zware bewolking bij een noord tot oost circulatie bleef de zangvogeltrek ondermaats.

We kunnen Koen Leysen , de coördinator van de trektellingen , alleen maar bijtreden bij zijn vaststelling :”Ik tel nu al van in 1988 en ik kan me zo’n najaar zonder dat er rond half
oktober ook maar een enkele echte topdag van zichtbare trek van zangvogels (met
veel soorten ook) geweest is niet herinneren “

Voor dit weekend worden er nog geen opklaringen verwacht , maar mogelijk kan een lichte ZO wind (zaterdag) of westelijke wind (zondag) enige trek in beweging brengen. Met die verwachting hopen we je terug te zien om mee een oogje in het zeil te houden op onze trektellingen ,telkens vanaf 8 u.

zaterdag 17 okt.

zondag 18 okt.: Simultaantelling !! ARDEA zorgt voor een smakelijk hapje en een warm drankje.

Geef liefst een seintje als je zondag komt . luc. 0494/336 309 . Alvast bedankt.

Graag tot kijk op de Scheldedijk !