Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

eerstvolgende trektelling

Agenda Posted on 27 april 2017 18:40:05

De volgende telling gaat door op

zaterdag 29 april vanaf 08:002017 Broedvogeltelling Blauwe reigers

Blauwe Reiger telling, Broedvogelonderzoek Posted on 27 april 2017 13:30:54

Broedvogeltelling Blauwe reigerkolonie –
Schoonselhof 15.04.2017


duurtijd : 15 – 17.30 u
weer : afwisselend bewolkt , NW 3 Bf , ca.
13°C
deelnemers 7 : Luc Van Schoor, Joris Van Reusel,
Ronny Van Regenmortel, Ina Wauters, Guy Borremans, Kathy De Lange, Louis
Schramme

aantal bezette nesten in 2017 : 47

commentaar :

– We verheugen ons op een duidelijke toename van
het aantal broedkoppels + 9 of 13% meer in vergelijking met
2016 (38 broedparen) wat resulteerde in een aantal nieuwe nesten (kleiner van
omvang)

– Alhoewel broedresultaten van de kolonie ontbreken vermoeden we dat de voorbije zachte winters en een succesrijk
voorafgaand broedseizoen deze toename gunstig beïnvloeden.

– We stellen een lichte vermeerdering
vast van het aantal nestbomen 24 t.o.v.
22 in 2016 , 21 grove den + 1 wilde kastanje
– Het aantal bezette nesten nam in 6 dennen nog
toe (max.4 broedparen in 2 dennen) Ook werd
in één vrijstaande den langs de gerooide waterkant genesteld , wat mogelijk
duid op een gebrek aan geschikte nestbomen

– We vonden 1 dood jong van
enkele dagen oud en een stelden een toename vast van het aantal lege eierschalen

– We onderzoeken nog naar
de mogelijkheid om in de toekomst de broedresultaten vast te stellen

– De recente beheerswerken langs
de vijvers en gracht in het Engels (kolonie)bos , hadden gelukkig geen nadelige
invloed op de reigerpopulatie.
We danken daarbij Patrick Dictus , deskundige natuur en beheer Stad Antwerpen die begin februari ,op vraag van vwg ARDEA, de werken liet opschorten om onnodige verstoring te vermijden.

foto Kathy De Lange