Beste vogelliefhebber-ster,

Dit weekend gaan de laatste twee trektellingen
van dit jaar door.

Het zijn voor zover we ons herinneren zowat de
warmste dagen in deze periode sinds de start van de telpost Hobokense polder in
2006 .

Wie de boeiende telgegevens van vandaag (vrijdag)
bekijkt weet dat er dit weekend mogelijk nog wat vogels in de tank zitten .

Zoals steeds vind je zowel de laatste trekdag als het seizoentotaal via onze speciale trektelwebpagina: www.hobokensepolder.be/trektellen

We verwachten dus nog enkele leuke waarnemingen
langs de Schelde. Jij kan er ook bijzijn.

Zaterdag 1 en zondag 2
november, telkens vanaf 7.30 u tot 12 u…
of later als er mogelijk nog wat te verwachten is.

Een picknick en plooistoeltje kan zeker nuttig
zijn.

Graag tot kijk op de Scheldedijk,

Luc