Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

Volgende vogeltrektelling

Trektellen Posted on 29 september 2022 21:12:27

Op zaterdag 01 oktober om 8 uur starten we officieel met de herfsttrektellingen op de Schelde dijk te Hoboken

De dagelijkse trektellingen gaan door tot en met 13 november 2022

Hou wel het blog van ARDEA in het oog , want bij slecht weer gaat de trektelling niet door.

 De trektellingen starten samen met de telling in het kader van Eurobirdwatch   Elk jaar organiseert BIRDLIFE INTERNATIONAL de EUROBIRDWATCH. In heel Europa wordt er op het zelfde moment vogels geteld.

De telpost (met infobord) op de Scheldedijk is te voet of per fiets gemakkelijk bereikbaar vanaf de parking Scheldelei-Polderstad/Hoboken of vanaf de Petroleumkaai – auto parkeren langs Benzineweg

Iedereen , kenners beginners en geïnteresseerden zijn steeds van harte welkom. Tijdens deze dagen komen we dikwijls ogen te kort.trektelling Hobokense Polder – vrijdag 30 september

Trektellen Posted on 29 september 2022 16:52:36

Vandaag telden we al ruim 1000 doortrekkers , merendeels zangvogels waarbij 46% piepers. Voorafgaand aan een regenzone die vanaf morgenavond over het land waait kunnen we morgen voormiddag nog genieten van een vrij zonnige periode .

De trektelling gaat daarom door op vrijdag 30 september vanaf 8u .

Speurneuzen welkom op de gekende telpost !eerstvolgende trektelling Hobokense Polder

Trektellen Posted on 28 september 2022 12:32:23

Beste vogelliefhebbers,-sters ,

Na een regenperiode en voorafgaand aan een (voorspeld) winderig weekend, met de Eurobirdwatch op zaterdag, zien we twee geschiktere telmomenten tegemoet , op donderdag- en vrijdagvoormiddag.
Daarom gaat de volgende trektelling alvast door op donderdag 29 september vanaf 8.00

De telpost (met infobord) op de Scheldedijk is te voet of per fiets gemakkelijk bereikbaar vanaf de parking Scheldelei-Polderstad/Hoboken of vanaf de Petroleumkaai – auto parkeren langs Benzinewegtrektelling 15 september

Uncategorised Posted on 14 september 2022 20:51:28

Na een hele dag met een brede zone van regen in Zuid-Nederland – Belgie wordt door trektellers verwacht dat er morgen met betere weersomstandigheden , bij een lichte N-NO wind , een ‘vrachtje’ opgehouden trekvogels zullen doortrekken. Benieuwd of dit ook langs De Schelde merkbaar is zal ik op de telpost present zijn op


Donderdag 15 september vanaf 9.15 u
Iedereen welkomUpdate slechtvalken CKK

Slechtvalkproject Posted on 31 augustus 2022 18:01:17

Een tijdje geleden deden we een controle van de nestkast en werd de broedplaats opgekuist. Ook werd de geheugenkaart in de wildcamera die aan de nestkast hangt vervangen. Hieronder een filmpje van ons nieuw koppel. Het mannetje is nog steeds de man die hier al een aantal jaar zit. Het vrouwtje is zoals de fanatieke volgers van onze werkgroep wel weten een indringster. De vrouw die hier al jaren zat en dit jaar 2 jongen voortbracht verdween spoorloos net nadat de 2 jongen hun eerste vlucht maakten. De 2 jongen werden opgevangen in het Vogelopvangcentrum van Kapellen en werden na een aantal weken succesvol losgelaten op een onbekende locatie.Verslag telling slaapplaats Halsband parkieten

Halsbandparkieten Posted on 1 augustus 2022 10:11:31

Vrijdag 29/07/2022 bij een aangenaam zomerweertje, werd er een extra telling van de slaapplaats van de Halsbandparkieten op het Kiel georganiseerd door de Vogelwerkgroep ARDEA. Er had iemand aan de grote put in Ekeren de Slaapplaats van deze exoot gaan tellen en kon daar toch 486 vogels waarnemen die daar verkozen om de nacht door te brengen.

 Bij onze jaarlijkse voor- en najaar telling van vorig jaar werd er gemeld dat er aan de Grote put geen slaapplaats meer was. Dit verklaarde ook wel de zeer grote stijging van het aantal vogels die we konden noteren op de slaapplaats op het Kiel. Met dit nieuwe gegeven, dat er terug een slaapplaats is in Ekeren, maakte ons nieuwsgierig, om toch eens na te gaan hoe de aantallen bij ons zouden zijn terug gelopen.

Gelukkig waren we met genoeg personen om de vogels die vanuit verschillende richtingen laag kwamen aangevlogen te tellen. Rond 21uur begon het spektakel met eerst kleine groepjes, dan zeer grote vluchten van meer dan 100 luidruchtige vogels tezamen. Om 10 uur zaten ze allemaal in de 2 bomen en werd het, alsof je een volumeknop omdraaide, stil. Uiteindelijk konden we +- 2400 lawaaierige exoten waarnemen. Het mooiste van al was dat er deze keer meer kleurmutanten bij waren. De knal gele en blauwe varianten staken mooi af tussen de wolken groene Halsbandparkieten die de revue passeerden. In het totaal waren er 11 Gele en 9 Blauwe exemplaren.

Het is wel zeer duidelijk dat ten opzichte van vorige najaar tellingen, het broedseizoen van deze parkieten wel uitzonderlijk goed moet geweest zijn dit voorjaar.

De tellers van dienst : De Weger Walter; Maarten Mortier; Eddie Schild; Luc Van Schoor ; Eva Maeckelberghe; Hilde Janssens.

We kijken nu al uit naar de najaar telling die in November zal gehouden worden. De aankondiging zal op het ARDEA blog geplaatst worden als ook in de Natuurpunt blaadjes van Antwerpen Zuidrand en Hobokense Polder

Blauwe mutant Foto: De Weger Walter
Gele mutant Foto De Weger Walter


Telling halsbandparkieten

Agenda Posted on 29 juli 2022 08:32:10

Naar aanleiding van een bericht van Stefaan Thiers dat er terug halsbandparkieten overnachten aan de Ekerse put (486 ex) zullen wij vrijdagavond 29 juli ook een telling doen aan de slaapplaats op het Kiel. Afspraak om 21u op de hoek van de volhardingstraat en onafhankelijkheidslaan. Iedereen die dit spektakel eens wil zien is welkom.

Recent gevonden ruiveren vanop de Kielse slaapplaats


Vogeltijdschrift

Varia Posted on 20 juli 2022 21:26:43

Wie heeft er interesse in het vogeltijdschrift Birding World oude jaargangen (1995-2013)(gestopt in 2014)?
Gratis op te halen, anders gaan ze bij het oud papier en dat zou zonde zijn.
Contactgegevens van de eigenaar worden doorgegeven na het sturen van een mail naar het gekende mailadres van Ardea : ardea@hobokensepolder.be : eerst is eerst natuurlijk 😉Slechtvalken CKK op Radio 2

Slechtvalkproject Posted on 10 juni 2022 08:43:55

https://radio2.be/luister/select/start-je-dag-in-antwerpen/het-gaat-niet-goed-met-de-slechtvalkjes-op-het-kielDrama bij de slechtvalken van de CKK

Slechtvalkproject Posted on 7 juni 2022 17:31:06

Spijtig nieuws vanop de CKK. Wat een normaal broedseizoen leek te worden draait toch weer anders uit. Hieronder het relaas ;

Alles begon eigenlijk eind vorige week. De 2 jongen leken succesvol uitgevlogen te zijn. Het mannetje vloog al goed rond en het vrouwtje vloog van de ene lage koepel van de kerk naar de andere. Donderdag merkte ik 3 slechtvalken op die zeer hoog vlogen. Het waren 2 volwassenen en 1 juveniel. Het jong werd achtervolgd door een volwassene en leek aangevallen te worden. Het is altijd moeilijk om zo’n aanvallen te interpreteren. Soms is dit speels gedrag soms zijn dit effectief aanvallen om een indringer te verjagen. Dit ging een tijdje door en steeds kwamen de 3 valken lager en lager tot ze uiteindelijk alle drie op de kerktoren landden. Ik ging er dus vanuit dat het de ouders met het juveniel mannetje waren. Ik dacht er verder niks speciaals van hoewel ik verbaast was hoe hoog die juveniel al vloog.

Zondag kreeg ik echter het bericht dat er een valk in een tuin in de Volhardingsstraat zat. Bij aankomst zat er inderdaad een kletsnatte juveniele slechtvalk. Deze zat daar blijkbaar al 2 dagen en had duidelijk geen kracht genoeg om daar weg te raken. Het was het vrouwtje die ik zaterdagochtend nog op de lage koepels van de kerk zag. Ze was nog zeer fel maar er zat niks anders op dan haar naar het VOC (vogelopvangcentrum) in Brasschaat te brengen. Daar constateerden ze dat ze last had van wormen.

Ons natgeregend net uitgevlogen juveniel vrouwtje

De volgende ochtend was ik toch benieuwd hoe het met het 2de jong was dus vroeg opgestaan en naar de CKK gereden. Bij aankomst zaten er 2 adulten op de kerk maar geen jong te zien. Op zich ook niet ze bijzonder want uitgevlogen jongen hangen wel eens rond in de buurt op hoge gebouwen en liggen nog veel plat op hun buik als ze rusten. Het vrouwtje gedroeg zich wel vreemd en leek zenuwachtig. Toen ik mijn telescoop op haar richtte zag ik direct dat dit niet ons lokaal vrouwtje was maar een andere ! Onze vrouw heeft een grijze kleurring met de code P/2 en een metalen ring. Deze valk had enkel een metalen ring. Ook is de borsttekening helemaal anders.

De nieuwe vrouw dus niet de moeder van de 2 jongen

Onvoorstelbaar dat dit nu gebeurd net nu de jongen net zijn uitgevlogen en nog steeds eten moeten krijgen van de ouders. Ook moeten ze leren jagen onder begeleiding van hun ouders. Waar is de moeder gebleven ? Ofwel is haar iets overkomen en heeft deze nieuwe vrouw haar plaats ingenomen ofwel heeft deze indringster haar verjaagd of gedood. Het is uitgesloten dat een koppel met jongen een andere slechtvalk in hun territorium zou dulden laat staan dat die gewoon aan hun nestplaats zou zitten. Alleszins is dit geen goed nieuws voor de jongen.

Vandaag kreeg ik nog telefoon van het VOC dat het 2de jong ook was gevonden. Deze zat blijkbaar aan het Provinciehuis. Dit ligt ongeveer op 2 km van de CKK. Toch al zeer ver uit de buurt voor een net uitgevlogen jong. Mogelijk is hij dus verjaagd door de nieuwe vrouw.

De 2 jongen zullen dus een tijd samen verzorgd worden in het VOC. Wat er nadien gaat gebeuren is nog maar de vraag. Het mannetje en de nieuwe vrouw zaten ook al samen in de dakgoot waar de nestkast staat. Ik kon ook al baltsgeluiden horen. Dit lijkt dus ons nieuw koppel te worden. Slechtvalken zijn niet trouw aan hun partner maar aan hun territorium. Als er een nieuwe sterkere partner opduikt is een wissel snel gebeurd.

Vader slechtvalk met de nieuwe vrouw samen op de dakgoot.

Ik ben benieuwd of we komende dagen of weken nog een spoor vinden van moeder slechtvalk P/2. Ongelooflijk hoeveel uitzonderlijke situaties er op deze broedplaats zich al hebben voorgedaan. Dit territorium blijft verbazen.

We hadden het natuurlijk graag anders gezien maar dat is nu net het fascinerende aan de natuur. Als er meer info is volgt er een nieuwe post.

één van m’n laatste foto’s van moeder P/2 toen ze een prooi (een jonge kauw) naar de jongen bracht.Volgende »