Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

Telling halsbandparkieten

Agenda Posted on 29 juli 2022 08:32:10

Naar aanleiding van een bericht van Stefaan Thiers dat er terug halsbandparkieten overnachten aan de Ekerse put (486 ex) zullen wij vrijdagavond 29 juli ook een telling doen aan de slaapplaats op het Kiel. Afspraak om 21u op de hoek van de volhardingstraat en onafhankelijkheidslaan. Iedereen die dit spektakel eens wil zien is welkom.

Recent gevonden ruiveren vanop de Kielse slaapplaats


Verrassingstocht zondag 29/05/2022

Agenda Posted on 16 mei 2022 19:01:52

Wie houd van verrassingen en Vogels kan best inschrijven voor de verrassingstocht op 29/05/2022 van 8 tot 17u (meer info via de link)
Met de bekende gids Wim Roelant

https://www.natuurpunt.be/agenda/vogelverrassingstocht-54251Broek De Naeyer

Agenda Posted on 7 mei 2022 14:07:00

Zondag 15 mei 2022

Broek De Naeyer is een provinciaal natuurgebied van 66 ha, omgeven door de Rupel en een oude kanaalarm van het Zeekanaal Antwerpen-Brussel, waar unieke flora én vooral fauna terug te vinden is. Zowel waterpartijen als bosgebied maakt dat er veel biodiversiteit is. Het betreft een gebied met veel vijvers, die vijvers ontstonden door in de 18de eeuw aan turfontginning te doen. In de 19de en 20ste eeuw legde papierfabriek De Naeyer bezinkingsbekkens aan en loosde via de fabrieksloop afvalwater in de Rupel. Het was ook een voormalige stortplaats voor industrieel afval. In het slib van de vijvers zitten nog zware metalen waardoor de vis niet eetbaar is.

Deze industriële site vormt nu een waar paradijs voor watervogels. Zo is er namelijk een broedkolonie van aalscholvers: één van de grootste kolonies in Vlaanderen met meer dan 100 nesten. Op de site zijn er 2 vogelkijkhutten waar je de talrijke vogels kan bekijken. Tijdens de trekperiode kan je ook de grote zilverreigers spotten. Nachtegaal, blauwborst, rietzanger zijn er trouwe gast. Wie er een dag van wil maken, kan bv. steeds nadien nog naar het provinciaal domein De Schorre.

Praktisch: Inschrijven via ardea@hobokensepolder.be (met vermelding van Broek De Naeyer, uw naam, aantal personen, gsmnummer en emailadres)

Vertrek met eigen wagens om 8 u (kostendelend vervoer 0.07 euro/ km) onder het viaduct van de Boomsesteenweg 335, Wilrijk (ter hoogte van ’t Spant). Of na verwittigen aan de Heindonkstraat 33 2830 Willebroek (zijstraat Oostvaartdijk). Einde om 12 u.

Honden niet toegelaten. Meebrengen: Laarzen aangeraden of waterdicht schoeisel, aangepaste kledij, verrekijker, telescoop.

https://www.natuurpunt.be/agenda/broek-de-naeyer-54249Er zijn nog plaatsen voor de Excursie van komende Zondag naar Lovenhoek.

Agenda Posted on 4 mei 2022 20:27:38

Vogeltocht – Lovenhoek

Lovenhoek is een natuurgebied van meer dan 145 hectare met een verrassend aanbod van veel verschillende leefgebieden voor planten en dieren. Tijdens deze prachtige voorjaarswandeling nemen we jullie mee door de vallei van de Molenbeek, die hier nog sterk kronkelt. In de vochtige, halfopen vallei wisselen moerasvegetaties en verspreide bomen en struiken elkaar af. De talrijke voorjaarsbloeiers geven kleur aan de statige oude loofbossen: sleutelbloemen, bosanemonen en bosviooltjes. Ook heel wat vogels voelen zich hier thuis, zoals buizerd, sperwer, zelfs de oehoe is hier meerdere malen gezien. De zwarte, groene, kleine, middelste en grote bonte specht zijn hier allen aanwezig. Tijdens de schemering is de mysterieuze houtsnip regelmatig waar te nemen. Sprinkhaanzanger, blauwborst en ijsvogel broeden in het gebied. In de vochtige broekbossen en de depressies met veel kwelwater bloeit onder meer waterviolier. Overal in het gebied voelen reeën zich thuis. Ook de bever laat hier en daar zijn sporen na.

Wil je graag deelnemen, stip dan 8 mei aan in je agenda.

Praktisch: Inschrijven via ardea@hobokensepolder.be met vermelding van “Lovenhoek”, je naam, aantal personen, gsmnummer en emailadres.

Afspraak om 8 u aan het Spant, Boomsesteenweg 335, Wilrijk of om 8.30 u aan de kerk van Pulderbos. Kostendelend rijden (0.07 euro/km).

We begeven ons met de wagens richting Lovenhoek waar we de wagens achterlaten. Einde wandeling om 12.30 u. Honden zijn niet toegelaten. Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, fototoestel, schoeisel: zowel wandelschoenen als laarzen voorzien (ter plekke wordt beslist wat het meest aangewezen zal zijn)

https://www.natuurpunt.be/agenda/vogeltocht-lovenhoek-54248Volgende voorjaarstrektelling

Agenda Posted on 19 april 2022 19:29:02

De volgende trektelling zal doorgaan op 20 april vanaf 08:00 op de Scheldedijk naast de Hobokense polder. Tellers die zich geroepen voelen om vanaf zonsopgang (06:37) te beginnen mogen dit altijd doen.Volgende lentevogeltrektelling

Agenda Posted on 15 april 2022 16:15:24

De volgende trektelling van de vogels gaat door op zaterdag 16 april 2022 om 8 uur op de Schelde dijk van Hobokense polder aan het informatie bord.Eerstvolgende voorjaarstelling

Agenda Posted on 13 april 2022 14:08:07

De volgende trektelling zal doorgaan op 14 april vanaf 07:30 op de Scheldedijk naast de Hobokense polder.

Eerste boomvalk van dit jaar die maandag over onze telpost trok


Volgende voorjaarstrektelling

Agenda Posted on 11 april 2022 18:23:42

De volgende trektelling zal doorgaan op 12 april vanaf 07:15 op de Scheldedijk naast de Hobokense polder.Volgende lentevogeltrektelling

Agenda Posted on 9 april 2022 15:56:43

De volgende trektelling van de vogels gaat door op zondag 10 april 2022 om 8 uur op de Schelde dijk van Hobokense polder aan het informatie bord.Volgende lentevogeltrektelling

Agenda Posted on 26 maart 2022 15:29:40

Vandaag zijn we begonnen met de lentetrektelling van de trekvogels . Het was geen overrompeling van vogel trek maar toch een mooie waarneming van een Bruine Kiekendief

De volgende trektelling van de vogels gaat door op zondag 27 maart 2022 op de Schelde dijk van Hobokense polder aan het informatie bord. Hou wel rekening met het zomer uurVolgende »