De laatste jaren wordt door ARDEA, 2 maal per jaar de slaapplaats van de halsbandparkieten geteld. Dit om te zien hoe hun toename evolueert. Het is wel duidelijk dat we, door een gebrek aan natuurlijke vijanden, de laatste jaren een spectaculaire toename van deze holenbroeders hebben kunnen vaststellen. Dit kan een invloed hebben op onze inheemse holenbroeders als spechten, kauwen en boomklevers.

In 2023 hebben we toch kunnen vaststellen dat er een grote fluctuatie zit in het aantal overnachtende parkieten op het Kiel. Misschien zijn er zoveel bijgekomen dat een deel andere contreien in onze buurt opzoekt om te foerageren en te overnachten. Of ze trekken naar de tweede bekende slaapplaats in Ekeren. Ook hebben we tijdens het tellen van de trekvogels op de Scheldedijk in Hobokense polder kunnen waarnemen dat er ‘s morgens vroeg grote groepen de Schelde oversteken om daar op zoek te gaan naar eten en wie weet ook nieuwe nestplaatsen. Het begon allemaal zeer onschuldig in 1974 wanneer het Melipark in Brussel sloot en men deze vogels, samen met de alexanderparkiet en de monniksparkiet, vrijgelaten heeft. Wie had toen kunnen denken dat deze exoot zich zo goed kon aanpassen aan ons klimaat en verstedelijkte omgeving. Maar vandaag de dag is hij al niet meer weg te denken uit onze parken en tuinen.

Vandaag organiseert ARDEA een slaapplaatstelling in de omgeving van het Kielpark waar we al enkele jaren de halsbandparkietslaapplaats monitoren met steeds toenemende aantallen. Het is altijd een spektakel om deze exoten in groepjes van enkele tientallen en soms met meer dan honderd door de straten te zien aanvliegen naar de 2 bomen die ze als slaapplaats hebben uitgekozen. Iedereen is welkom om die avond mee te tellen. En je zult zeker ook andere kleurvarianten te zien krijgen zoals de gele en blauwe halsbandparkiet die we de vorige keren hebben kunnen waarnemen. Of wie weet krijgen we wel een monniksparkiet te zien, die we dit najaar tijdens het trektellen van de trekvogels al een paar keer hebben mogen waarnemen.

Afspraak: om 18.20 u. op de hoek Onafhankelijkheidslaan en Volhardingsstraat. Kijk ook naar het ARDEA blog om de juiste plaats van samenkomst te zien. De exacte slaapplaats van deze exoot kan wel eens wisselen. Einde omstreeks 18.45 u.

Meebrengen: wandelschoenen en verrekijker.

Aanmelden gewenst voor 14 maart via mail naar ardea@hobokensepolder.be of telefonisch via Walter, want in geval van slecht weer wordt deze telling verplaatst naar een ander moment of afgelast.