Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

Verslag telling slaapplaats Halsband parkieten op 11 november 2023

Halsbandparkieten Posted on 11 november 2023 21:17:42

Net als vorig jaar hebben we met ARDEA een najaar telling van de slaapplaats van de Halsbandparkieten op het Kiel georganiseerd. Dit om te zien of de iets lagere aantallen die we in het voorjaar konden tellen zouden bevestigd worden, wat erop zou wijzen dat er misschien in en rond Antwerpen toch nog een derde slaapplaats zou ontstaan zijn. Er is ook nog een tweede slaapplaats van deze vogels in Ekeren.

Zaterdag avond zijn we rond 16u45 uur met 1 lid van ARDEA  Walter De Weger en nog 14 bezoekers samengekomen op de bekende slaapplaats voor deze exoten. Gelukkig was Hilde Janssens bereid om de telling mee te doen en de groene lawaaimakers die vanuit de richting Wilrijk en Hoboken kwamen te tellen. Waarvoor hartelijk dank.

 Het weder zat goed mee, geen regen, weinig wind en voor de tijd van het jaar een zachte 11 graden, wel bewolkt met hier en daar een opklaring .

Lang hebben we niet moeten wachten om de eerste kleine groepjes van 10 à 30 vogels te zien aanvliegen vanuit het noord/oosten om zich eerst in de bomen van de onafhankelijkheidslaan te nestelen.

Gedurende een twintig tal minuten was het een constante  aanvliegen van deze parkieten in kleine en grote groepen die rechtstreeks naar de 2 bomen vlogen en uiteindelijk gevolgd werden door de parkieten die eerst nog een tussenstop maakt in de bomen van de straat

Vanuit het noorden konden we 4 gele en 1 blauwe kleurmutant aanschouwen en vanuit de richting Wilrijk en Hoboken waren er nog 2 gele op het toneel verschenen.

In het totaal zouden er 2109 parkieten zich nestelen in de 2 bomen die duidelijk te lijden hebben van de uitwerpselen van de vogels. De bomen hebben al verschillende kale takken. Er werden 6 gele en 1 blauwe individuen waargenomen.

Ten opzichte van de extra telling die we in augustus deden moeten we toch zeggen dat er een zeer duidelijke daling van bijna 600 vogels is. De grootste daling is het aantal vogels dat vanuit het noorden kwam, met maar 1549 exemplaren. En 560 individuen van Wilrijk en Hoboken  wat ongeveer het zelfde resultaat is als in Augustus.

We moeten er wel vanuit gaan dat deze vogels een andere slaapplaats hebben gevonden, of ze naar de tweede bekende slaapplaats in Ekeren zijn verhuist. Hoop dat Stefaan Thiers een telling gaat doen in Ekeren en daar kan vaststellen dat de aantallen daar met +- 600 exemplaren is toegenomen

We kijken nu al uit, of de voorjaar telling op zaterdag 16 maart 2024 meer uitsluitsel zal geven over de teruglopende aantallen zal bevestigen.

De aankondiging zal op het ARDEA blog geplaatst worden als ook in de Natuurpunt blaadjes van Antwerpen Zuidrand en Hobokense Polder.

Verslag: Walter De WegerZondag 19/11/2023 Dagtocht Oostkantons

Agenda Posted on 7 november 2023 11:48:51

Midden november, de vogeltrek van noord naar zuid, loopt stilaan op zijn einde. Als laatste delegatie passeren er in deze tijd gewoonlijk nog de kraanvogels richting hun overwinteringsgebieden. Gewoonlijk blijft de hoofdmoot van deze trekgroepen ten oosten van ons land. Met wat geluk brengen oostelijke winden uiteraard ook in het uiterste Oosten van ons land, met name de Oostkantons. Verder vormt deze streek met haar robuuste natuur het ideale landschap voor een stevige natuurwandeling. We hebben ook de kans om enkele soorten te zien die we in Vlaanderen niet zo gemakkelijk tegen komen, als rode wouw, waterspreeuw, notenkraker en klapekster.

Afspraak: vertrek om 8u parking thv ’t Spant , Boomsesteenweg 335, Wilrijk 2610. Einde rond 17u.

Meebrengen: verrekijker, ev. telescoop, picknick en drinken. Kledij aangepast aan weer.

Kostendelend vervoer, we rijden met zo weinig mogelijk auto’s

Inschrijven: via ardea@hobokensepolder.be met vermelding van welke activiteit, naam, aantal personen, gsm nummer en mail adres.

Gids en leiding: Wim Roelant 0477 34 07 21 en Hugo Waeterschoot 0477 33 23 30 roelantwim@gmail.comHalsbandparkieten telling Zaterdag 11/11 van 16.45u – 18u

Agenda Posted on 7 november 2023 11:36:33

Ieder jaar organiseert ARDEA 2 keer per jaar een telling van de halsbandparkieten op een gekende slaapplaats op het Kiel. 1 in het voorjaar en een 2de in het najaar. Dit voorjaar hadden we een opmerkelijke terugval van het aantal parkieten en werd er besloten om op 16 augustus een tussentijdse telling te doen. Het is bekend dat deze exoten afkomstig uit centraal Afrika en zuid Azië, broeden van januari tot juni. De holenbroeders leggen 3 à 4 eieren die na 22-24 dagen uitgebroed zijn. De jongen blijven dan nog +/- 50 dagen op het nest waar ze nog gevoederd worden door het ouderpaar. Hierdoor is er een groot aantal vogels dat niet naar de slaapplaats gaat. Tijdens de tussentijdse telling konden we 2700 parkieten tellen wat toch een 300 tal extra exemplaren opleverde ten opzichte van de vorige extra telling in 2022. We mogen dan spreken van een goed broedsucces voor deze halsbandparkieten.Het gebrek aan veel natuurlijke vijanden en de zachte winters speelden in de kaart van deze groene lawaaierige exoten. Ook hun groepsgebonden levenswijze maakt van hen een opdringerige en geduchte concurrent voor onze inheemse holenbroeders en zaadeters. Om de impact van deze snel oprukkende vogels op ons milieu beter te kunnen inschatten zijn er momenteel verschillende studies bezig. Hiervoor is het belangrijk om hun aantallen, verspreiding en aangroei goed in kaart te brengen. Dit gaat het beste door hun gekende slaapplaatsen te monitoren, en nieuwe slaapplaatsen op te sporen. Alle info over nieuwe slaapplaatsen is welkom via mail naar ardea@hobokensepolder.be Vandaag organiseert ARDEA een slaapplaatstelling op het Kiel. Iedereen is welkom om die avond mee te tellen. En je zult er ook zeker enkele gele en blauwe kleurvarianten kunnen waarnemen.

Aanmelden: gewenst voor 7 november via mail naar ardea@hobokensepolder.be , of telefonisch via Walter, want in geval van slecht weer wordt deze telling verplaatst naar een ander moment.

Afspraak: om 16.45 u. op de hoek Onafhankelijkheidslaan en Volhardingsstraat. Kijk ook naar het ARDEA blog om de juiste plaats van samenkomst te zien. De exacte slaapplaats van deze exoot kan wel eens wisselen.


Meebrengen: verrekijker, fototoestel, (geen verrekijker ? laat het ons even weten dan brengen wij er 1 mee)

Gids/leiding: Walter De Weger – 0495/23 77 1010 Jaar vogelwerkgroep Ardea in de ogen van Bart Boodts , dank Bart voor de schitterende foto’s Ook dank aan Begijn Le Bleu voor zijn bezoek en gift.

Agenda Posted on 9 oktober 2023 21:27:17


Steltloperstocht Zeeland

Agenda Posted on 11 september 2023 21:10:27

Wanneer

17 september 2023     08:00 – 17:00

Waar

’t Spant afspraakplaats
Boomsesteenweg 335, 2610 Wilrijk

Je hebt ze in tal van kleuren en maten. Qua maten zijn er niet alleen verschillen in lichaamsgrootte maar zeker ook in lengte en vorm van de snavel alsook de poten, hoewel deze laatste doorgaans wel behoorlijk rank en steltig zijn. Vandaar de naam uiteraard van de soortengroep waar we ons vandaag op zullen focussen, de steltlopers. Voor sommigen vormen deze lastige beestjes om ze uit elkaar te houden, voor anderen dan weer de leukste soorten onder de avifauna. Omdat steltlopers zich doorgaans ophouden in waterrijke gebieden, trekken we richting Zeeland, waar we vrijwel gegarandeerd een breed soortenpalet van deze sierlijke waadvogels kunnen vinden. Uiteraard bekijken we ook andere vogelsoorten die in het vizier komen. Het is immers al volop trekperiode dus we kunnen voor elk wat wils ontdekken bij een hopelijk mooi nazomer weertje.

Inschrijven via ardea@hobokensepolder.be (met vermelding van welke activiteit, uw naam, aantal personen, gsm-nummer en e-mailadres)
Kostendelend vervoer (we rijden met zo weinig mogelijk auto’s!)

Afspraak: vertrek om 8u., parking t.h.v. ‘t Spant, Boomsesteenweg 335, 2610 Wilrijk; einde rond 17u. ter plaatse.

Meebrengen: verrekijker, ev. telescoop, picknick en drinken, kledij aangepast aan het weer

Gids/leiding: Wim Roelant – roelantwim@gmail.com en 0477/34 07 21De verrassingstocht zondag 20/08 (8-17u)

Agenda Posted on 18 augustus 2023 17:12:05

Vandaag hebben we een intussen jaarlijks terugkerend verschijnsel voor Ardeanen (rare jongens wel, die Antwerpse vogelkijkstam…): de verrassingstocht.

Logisch als maar kan zijn, kunnen we er nog niet veel over zeggen of schrijven, het blijft een verrassing, zelfs al eens tot op het laatste moment. Maar wat we wel proberen te garanderen, is dat het wederom een fijne beleving wordt: leuke vogelwaarnemingen in aangenaam gezelschap, bij een hopelijk leuk zomers weertje.

De vogeltrek, zeker van steltlopers en zangers, is al volop bezig, dus wie weet krijgen we vandaag wel een rijke schaar aan gevederte voor onze neus.

Kom mee en ontdek wat en waar we het allemaal zullen ontdekken!

Inschrijven via ardea@hobokensepolder.be (met vermelding van welke activiteit, uw naam, aantal personen, gsm-nummer en e-mailadres).

Kostendelend vervoer (we rijden met zo weinig mogelijk auto’s!)

Afspraak: vertrek om 8u, parking t.h.v. ‘t Spant, Boomsesteenweg 335, 2610 Wilrijk; einde rond 17u ter plaatse.

Meebrengen: verrekijker, ev. telescoop, picknick en drinken, kledij aangepast aan het weer.Gids/leiding: Wim Roelant – 0477 34 07 21 – roelantwim@gmail.comVogels in overstromingsgebieden Schelde

Agenda Posted on 27 mei 2023 16:33:24

Wanneer: 4 juni 2023     07:30 – 17:00

Waar: ’t Spant afspraakplaats
Boomsesteenweg 335, 2610 Wilrijk

In het kader van het reeds alom bekende Sigmaplan, ijvert men ervoor om langsheen de ganse Schelde overstromingsgebieden te creëren zodat bij hoge waterstanden deze het debiet en waterpeil van deze rivier binnen de perken houden. Dit betekent dat er binnendijks deels land teruggegeven wordt aan de rivier, wat er doorgaans op neerkomt dat bij vloed het water binnengelaten wordt. Dit soort getijdengebieden creëren natuurlijk interessante broed-, pleister- en foerageerplekken voor tal van weide- en watervogels.

Vandaag bezoeken we enkele van deze gebieden in de regio Dendermonde en Hamme. Wie regelmatig eens kijkt op www.waarnemingen.be heeft mogelijk al gemerkt dat gebieden als Vlassenbroek en Grote Wal vaak leuke waarnemingen opleveren. Vermits we begin juni volop in het broedseizoen zitten, kunnen we ons wel aan de nodige gevederde activiteit verwachten. Mocht er nog tijd zijn en het de kans op extra leuke waarnemingen opleveren dan brengen we aansluitend nog een bezoekje aan het Molsbroek in Lokeren.

Inschrijven: via ardea@hobokensepolder.be (met vermelding van welke activiteit, uw naam, aantal personen, gsm-nummer en e-mailadres)

Afspraak: om 7.30 u. aan ’t Spant in Wilrijk aan de Boomsesteenweg 335, einde ter plaatse voorzien rond 17 u.

Meebrengen: verrekijker en telescoop (indien de gelukkige bezitter), picknick en drank alsook wandelschoenen of laarzen (afhankelijk van het weer).

Gids/leiding: Wim Roelant

Foto: Niels SchildIn de krant verscheen een artikel van Frank Raes i.v.m. vogelspotters in de Hobokense polder. De Foto is van de trektelpost met de wel gekende 3 vaste tellers.

Agenda, Ardea algemeen Posted on 8 mei 2023 18:21:43

https://www.gva.be/cnt/dmf20230427_93317739De 4 jonge Slechtvalken van Agfa Gevaert werden op 04/05/2023 omstreeks 17.20u geringd. Vogelwerkgroep Ardea was erbij,

Slechtvalkproject Posted on 4 mei 2023 20:21:00

Ze werden gewogen en de vleugel lengte werd opgemeten.
2 vrouwtjes en 2 mannetjes, goed doorvoed en gezond verklaart.
Ze kregen een officiële ring en een kleuring om ze van veraf toch te kunnen identificeren.
De ouders waren bezorgd en bleven dicht in de buurt, maar zagen dat het goed was.Doelpolders Hedwige & Prosperpolder

Agenda, Vogelexcursies Posted on 13 april 2023 20:02:30

Wanneer

30 april 2023     08:00 – 16:00

Waar

’t Spant afspraakplaats
Boomsesteenweg 335, 2610 Wilrijk

Vandaag trekken we naar de Hedwige- en Prosperpolder.
De Hedwigepolder is nu natuurreservaat geworden. Dit ging niet zonder slag of stoot omdat de boeren deze vruchtbare grond wilden behouden. Zij zijn onteigend en hebben andere landbouwgrond ter beschikking gekregen. De Hedwigepolder is ontpolderd ter compensatie voor de uitdieping van de Schelde ten voordele van de Antwerpse haven waardoor grotere schepen met een grotere diepgang binnen kunnen varen. Na enkele jaren van afgraven en herinrichten is eind oktober 2022 de Hedwigepolder onder water gezet. Meteen na het onderwater zetten kon je al verschillende soorten vogels op en rond het ondergezette deel bewonderen. Bruine en Blauwe kiekendief voelen zich daar thuis, maar ook heel wat zangvogels en steltlopers zullen we te zien krijgen. Verschillende soorten ganzen strijken er neer om te rusten.
Afspraak: we vertrekken op de parking onder de brug van de A12 ter hoogte van ’t Spant om 8 u. en rijden samen (kostendelend vervoer om de natuur te sparen).

Ter plaatse maken we een rustige wandeling (circa 8.5 km) en stoppen regelmatig om de vogels te observeren. Tegen de middag kunnen we onze boterhammen opeten bij het PolderMas waar we soep en drank aangeboden krijgen (tegen vrije bijdrage) van onze gids Katrien Doggen. Naargelang hoe ver we gevorderd zijn trekken we met de wagen richting Verdronken Land van Saeftinghe en zien wat we tegen komen. Einde ter plaatse rond 16 u.

Inschrijven via ardea@hobokensepolder.be met vermelding van Doelpolder, uw naam, aantal personen, gsm nummer en e-mailadres

Meebrengen: wandelschoenen, verrekijker, telescoop, kledij volgens het weerbericht (open gebied dus mogelijk veel wind, picknick en drank en een centje voor de soep.

Gids/leiding: Katrien Doggen / Eddie Schild – ardea@hobokensepolder.be (dag zelf 0498/736077)Volgende »