Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

Vogels in overstromingsgebieden Schelde

Agenda Posted on 27 mei 2023 16:33:24

Wanneer: 4 juni 2023     07:30 – 17:00

Waar: ’t Spant afspraakplaats
Boomsesteenweg 335, 2610 Wilrijk

In het kader van het reeds alom bekende Sigmaplan, ijvert men ervoor om langsheen de ganse Schelde overstromingsgebieden te creëren zodat bij hoge waterstanden deze het debiet en waterpeil van deze rivier binnen de perken houden. Dit betekent dat er binnendijks deels land teruggegeven wordt aan de rivier, wat er doorgaans op neerkomt dat bij vloed het water binnengelaten wordt. Dit soort getijdengebieden creëren natuurlijk interessante broed-, pleister- en foerageerplekken voor tal van weide- en watervogels.

Vandaag bezoeken we enkele van deze gebieden in de regio Dendermonde en Hamme. Wie regelmatig eens kijkt op www.waarnemingen.be heeft mogelijk al gemerkt dat gebieden als Vlassenbroek en Grote Wal vaak leuke waarnemingen opleveren. Vermits we begin juni volop in het broedseizoen zitten, kunnen we ons wel aan de nodige gevederde activiteit verwachten. Mocht er nog tijd zijn en het de kans op extra leuke waarnemingen opleveren dan brengen we aansluitend nog een bezoekje aan het Molsbroek in Lokeren.

Inschrijven: via ardea@hobokensepolder.be (met vermelding van welke activiteit, uw naam, aantal personen, gsm-nummer en e-mailadres)

Afspraak: om 7.30 u. aan ’t Spant in Wilrijk aan de Boomsesteenweg 335, einde ter plaatse voorzien rond 17 u.

Meebrengen: verrekijker en telescoop (indien de gelukkige bezitter), picknick en drank alsook wandelschoenen of laarzen (afhankelijk van het weer).

Gids/leiding: Wim Roelant

Foto: Niels SchildIn de krant verscheen een artikel van Frank Raes i.v.m. vogelspotters in de Hobokense polder. De Foto is van de trektelpost met de wel gekende 3 vaste tellers.

Agenda, Ardea algemeen Posted on 8 mei 2023 18:21:43

https://www.gva.be/cnt/dmf20230427_93317739De 4 jonge Slechtvalken van Agfa Gevaert werden op 04/05/2023 omstreeks 17.20u geringd. Vogelwerkgroep Ardea was erbij,

Slechtvalkproject Posted on 4 mei 2023 20:21:00

Ze werden gewogen en de vleugel lengte werd opgemeten.
2 vrouwtjes en 2 mannetjes, goed doorvoed en gezond verklaart.
Ze kregen een officiële ring en een kleuring om ze van veraf toch te kunnen identificeren.
De ouders waren bezorgd en bleven dicht in de buurt, maar zagen dat het goed was.Doelpolders Hedwige & Prosperpolder

Agenda, Vogelexcursies Posted on 13 april 2023 20:02:30

Wanneer

30 april 2023     08:00 – 16:00

Waar

’t Spant afspraakplaats
Boomsesteenweg 335, 2610 Wilrijk

Vandaag trekken we naar de Hedwige- en Prosperpolder.
De Hedwigepolder is nu natuurreservaat geworden. Dit ging niet zonder slag of stoot omdat de boeren deze vruchtbare grond wilden behouden. Zij zijn onteigend en hebben andere landbouwgrond ter beschikking gekregen. De Hedwigepolder is ontpolderd ter compensatie voor de uitdieping van de Schelde ten voordele van de Antwerpse haven waardoor grotere schepen met een grotere diepgang binnen kunnen varen. Na enkele jaren van afgraven en herinrichten is eind oktober 2022 de Hedwigepolder onder water gezet. Meteen na het onderwater zetten kon je al verschillende soorten vogels op en rond het ondergezette deel bewonderen. Bruine en Blauwe kiekendief voelen zich daar thuis, maar ook heel wat zangvogels en steltlopers zullen we te zien krijgen. Verschillende soorten ganzen strijken er neer om te rusten.
Afspraak: we vertrekken op de parking onder de brug van de A12 ter hoogte van ’t Spant om 8 u. en rijden samen (kostendelend vervoer om de natuur te sparen).

Ter plaatse maken we een rustige wandeling (circa 8.5 km) en stoppen regelmatig om de vogels te observeren. Tegen de middag kunnen we onze boterhammen opeten bij het PolderMas waar we soep en drank aangeboden krijgen (tegen vrije bijdrage) van onze gids Katrien Doggen. Naargelang hoe ver we gevorderd zijn trekken we met de wagen richting Verdronken Land van Saeftinghe en zien wat we tegen komen. Einde ter plaatse rond 16 u.

Inschrijven via ardea@hobokensepolder.be met vermelding van Doelpolder, uw naam, aantal personen, gsm nummer en e-mailadres

Meebrengen: wandelschoenen, verrekijker, telescoop, kledij volgens het weerbericht (open gebied dus mogelijk veel wind, picknick en drank en een centje voor de soep.

Gids/leiding: Katrien Doggen / Eddie Schild – ardea@hobokensepolder.be (dag zelf 0498/736077)Vroege Ochtendwandeling Polders Kruibeke en Rupelmonde

Agenda, Vogelexcursies Posted on 13 april 2023 19:55:59

Wanneer

23 april 2023     06:45 – 13:00

Afspraakplaats: ’t Spant afspraakplaats
Boomsesteenweg 335, 2610 Wilrijk

Tijdens deze lente-uitstap gaan we vogels waarnemen in het grootste overstromingsgebied van Vlaanderen. Het gebied van 600 hectare natuur is nog in volle ontwikkeling, maar heeft zich op korte tijd getransformeerd tot een topgebied voor vele vogelsoorten. Ook aan zoogdieren is het gebied rijk: naast de vos en talrijke reeën komt de bever er voor en er werden zelfs al een paar keer otters waargenomen. Op dit moment zijn de vogels erg actief om voor nageslacht te zorgen. De meeste zomergasten zijn terug, maar ook late trekvogels zijn nog mogelijk. Kom mee genieten van de blauwborst, nachtegaal, koekoek en veel andere soorten.

We wandelen langs de Scheldedijk waar we een mooi zicht hebben op de wetlands, de imposante Schelde en de brede slikplaten aan de in- en uitwateringssluizen. Met de veerboot van 12.10 u. of van 13 u. steken we terug de Schelde over en dan sluiten we af.

Inschrijven via ardea@hobokensepolder.be met vermelding van welke activiteit, uw naam, aantal personen, gsm nummer, e-mailadres en waar je zal aansluiten!

Afspraak: om 6.45 u. vertrekken we vanaf de parking aan de Boomsesteenweg 333, Wilrijk (ter hoogte van ’t Spant) en rijden indien mogelijk kostendelend (0,1 cent/km).

Aansluiten uiterlijk om 7.10 u. aan de veersteiger Callebeek. Parkeren kan in de Scheldestraat of Callebeekstraat te Hemiksem. De veerboot vertrekt stipt om 7.15 u.

Meebrengen: stevige wandelschoenen, kledij volgens het weerbericht, verrekijker, telescoop, drank en versnapering. Wie nog naar de wc moet kan dit op de overzet!

Gidsen: Peter en Marc HofmanVerslag slaapplaats telling Halsbandparkieten op 18 maart 2023

Halsbandparkieten Posted on 20 maart 2023 20:36:53

Om 18u20 zijn we met 3 leden van ARDEA  samengekomen aan de hoek van de Volhardingsstraat en de Onafhankelijkheidslaan. Namelijk Eddie schild, Luc Van Schoor en mezelf Walter De Weger. Ook waren er 3 bezoekers, Hilde Janssens met buurvrouw en Peggy Beers, gekomen om dit spektakel te kunnen aanschouwen. Deze hadden via het blog van ARDEA vernomen dat er een telling van de slaapplaats voor Halsbandparkieten zou plaats vinden.

Het weer zat deze keer niet mee, we begonnen met een lichte drup regen maar naargelang de tijd verliep werd het een echte stortbui. We hadden gehoopt dat de regen nog een uurtje op zich zou laten wachten.

Het schouwspel begon om 18u35 met een eerste groepje van 11 vogels die vanuit de Onafhankelijkheidslaan naar de boom op de hoek kwamen plaats vatten. Daarna volgde geregeld groepjes die vanuit dezelfde straat kwamen aangevlogen. Om 18u40 kwamen dan toch ook de eerste vogels vanuit de Volhardings straat aangevlogen. De blauwe en gele kleur mutanten waren ook van de partij. Later volgde vanuit de Willem Eekelersstraat nog verschillende groepjes met Halsbandparkieten.

Het was wel duidelijk dat de meeste via de Onafhankelijkheidslaan kwamen namelijk 661 exemplaren. Vanuit de Volharding straat kwamen er 250 en vanuit de   Willem Eekelersstraat nog eens 104 vogels dat brengt het totaal van de slaapplaats op 1015 individuen. Allen zaten samen in 1 boom.

Het lijkt erop dat de vogels die via de Onafhankelijkheidslaan kwamen, vanuit de stad en de meer oostelijk gelegen gemeenten kwamen (Berchem Borgerhout en Merksem). Vogels vanuit de Volharding straat kwamen waarschijnlijk vanuit Wilrijk, Mortsel en Elsdonk.  De Halsbandparkieten vanuit Hoboken en het Kiel kwamen voornamelijk via de Willem Eekelersstraat.

Het aantal parkieten ten opzichte van de herfst telling 2022 (2097 exemplaren) ligt beduidend lager. Maar vergeleken met de voorjaar telling 2022 met 890 vogels toch iets hoger. Het verschil tussen de laatste najaar telling en nu in het voorjaar kan verklaard worden, doordat er een groot deel van de exoten nu aan het broeden zijn. Of er moet nog een tweede slaapplaats van deze Halsbandparkieten zijn in onze regio. Alleen is de vraag waar. Een oproep aan iedereen die denkt een slaapplaats te weten om het ons te laten weten, zo kunnen we een beter beeld krijgen van de evolutie en verspreiding van deze exoot. 

Nadat de Halsbandparkieten waren gaan slapen, konden we vaststellen dat er een grote groep van een 40 tal Kauwen, vanuit de richting van het Kielpark, zich eveneens in dezelfde boom kwamen nestelen om de nacht door te brengen. Wordt dit een nieuw gegeven dat deze 2 vogelsoorten samen een slaapplaats delen? Het lijkt me interessant om deze nieuwe evolutie tijdens de volgende slaapplaats tellingen op te volgen.

Gegevens over de telling
Plaats : 1 boom thv Volhardingstraat 118 , Antwerpen
Zonsondergang : 18.40
Weer : 7/8 bewolkt  met regen, 2 beaufort NW wind en goed zicht.
Duur telling : 18u20 tot 19u05 Tellers : Eddie Schild, Walter De Weger, Luc Van Schoor ,
Werkwijze : telling /schatting ,volgens uur aankomst van de toekomende groepen
Totaal aantal Halsbandparkieten : 1015 ex
Verslag: De Weger WalterVerslag spechten wandeling. ( De Weger Walter)

Vogelexcursies Posted on 13 maart 2023 17:54:15

Zaterdag 11 maart organiseerde ARDEA een Spechten wandeling in het Peerdsbos te Brasschaat. Het weer was mooi en zonnig en zeker gezien het tijdens de werkweek alle dagen regenachtig was. Bij aankomst om 8u30 vroor het nog een beetje . Maar dat kon de pret niet bederven voor de 34 koppige belangstellende . Het Peerdsbos heeft een grote variatie aan bosbiotopen zoals stukken dennen bos , Beuken en Eiken bos en drassige stukken met struweel, Berken en Wilgen. Dit maakte het een uitgelezen park om de mensen kennis te laten maken met de meest 5 bekende soorten spechten die in Vlaanderen broeden . Het is natuurlijk geen garantie dat we ze alle 5 zouden kunnen horen en zien.

We begonnen bij het drassige gedeelte juist achter de parking van de Melkerij, het ideale biotoop voor de Kleine bonte specht , niet groter dan een Mus, maar deze gaf zich niet present. Wel konden we verderop de Grote en de Middelste bonte specht horen . Dus struinden we via de vochtige bospaden verder op zoek naar deze 2 soorten. En deze lieten zich wel zien boven in de kruinen van het eikenbos. Gelukkig had ik als gids enkele mooie foto’s van de 5 soorten spechten bij, zodat we daar de verschillen van de Grote en Middelste bonte specht konden uitleggen en laten zien. Met deze informatie konden de aanwezigen dan de vogels life bewonderen en herkennen.    

Nu nog op zoek naar de grootste specht namelijk de Zwarte specht . Met zijn grote van 50 cm een imposante verschijning. Maar doordat de Zwarte specht een zeer groot territorium heeft kon er maar 1 koppel in het park zitten. De specht houd van oude Beuken en Eiken bossen. We gingen dus naar deze gedeelten in het park waar er veel van deze woudreuzen staan. Het was bij het laatste parkdeel dat we toch beloond werden met het zien en horen van de Zwarte specht. Eerst was het er een maar later kwam ook nummer 2 even langs. Het was maar een zeer korte acte de préséance van deze spechten maar toch duidelijk te zien. Dit waren al 3 soorten. De Groene specht liet zich toch ook verschillende keren horen vanuit de richting van de Melkerij waar er een paar weilandjes zijn. Het was al 11 uur voorbij en we moesten er toch terug naar toe. Kwam goed uit en we konden zo ook nog eens passeren aan het drassige gedeelte van het park. Daar aangekomen liet uiteindelijk de Kleine bonte specht van zich horen. En in een flits vloog hij even voorbij. Wat jammer dat deze niet even de moeite deed om te poseren. Dit deed wel de Middelste bonte specht en van dichtbij.

Terug aan de Melkerij aangekomen konden we de Groene specht niet waarnemen . Waarschijnlijk werd deze al verstoord door het talrijke publiek dat daar tegen de middag iets kwam nuttigen en de spelende kinderen in de tuin.

Buiten de spechten konden we ook mooie waarnemingen doen van Kuifmees, Gaaien , Sperwer, Buizerd, Boomkruiper en Boomklevers. Deze laatste konden we in het ganse park waarnemen en zijn baltsgezang aanhoren. In het drassige deel ontwaarde we ook nog een koppel Mandarijn eenden voor deze soort ook een geschikt broedbiotoop. Ook de Sijzen waren daar talrijk aanwezig op de Elzen struiken. En twee Blauwe reigers waren daar in het vochtige deel aan het foerageren. En wat niet kon ontbreken in het park waren de Halsbandparkieten die lege Spechten nesten aan het innemen waren om te broeden.

Al bij al was het voor iedereen een prettig en leerzaam uitstapje tijdens een eerste prille zonnige lentedag.Oproep voor broedvogelinventarisatie

Ardea algemeen Posted on 7 maart 2023 19:31:11


We starten terug met een broedvogelkartering in de Hobokense Polder.
Het is ondertussen al weer 4 jaren geleden dat we nog eens een broedvogelinventarisatie in de Hobokense Polder hebben uitgevoerd. Hoog tijd voor een herhaling.
Heb je interesse om mee te helpen, laat het dan weten aan Ardea via ardea@hobokensepolder.be
Om de kartering tot een goed einde te brengen moeten we minstens 6 vroeg ochtend bezoeken uitvoeren tussen 1 april en 15 juli en minstens 1 avondbezoek. Het mogen er natuurlijk meer zijn. Bij een vroeg ochtendronde moet het volledige gebied bezocht worden (170 ha) tussen (een half uur voor) zonsopgang en 4 uren erna. Een avondronde begint 1.5 uur voor zonsondergang en loopt tot 1.5 uur erna, maar kan doorlopen in een nachtbezoek. We kunnen het hele gebied enkel onderzoeken als we ons voor elk bezoek kunnen opdelen in twee of drie groepjes die elk een deelgebied beslaan. In elke groep zit best een gebiedskenner en een ervaring vogelkijker (met kennis van vogelzang). Minder ervaren vogelkijkers zijn ook welkom, zij kunnen veel bijleren. De groep is best niet groter dan drie. Voor de minder mobiele medemens denk ik dat bepaalde delen van de Hobokense Polder ook met de fiets onderzocht kunnen worden (je zal mogelijk wel wat poetswerk hebben).
Eens we weten wie wil meewerken zal er een agenda opgesteld worden die we dan proberen te vullen met deelnemers.


Groeten Wim MertensBelgische Vogeldag

Agenda Posted on 11 november 2022 18:56:13

Graag wil ik jullie reeds meegeven dat de Belgische Vogeldag die doorgaat op Campus Drie Eiken van Universiteit Antwerpen na C er terug aankomt.

Deze gaat door op 21 Januari 2023

https://www.natuurpunt.be/agenda/belgische-vogeldag-2023-20ste-live-editie-57374Begijn Le Bleu bezig zien ?

Agenda Posted on 13 oktober 2022 21:27:34

Natuurpunt Hobokense polder verzorgd mee een voorstelling van Begijn Le Bleu, Vogelwerkgroep Ardea zal er staan met een info stand. Bestel tijdig uw tickets !!!

24 Maart 2023 20u

https://www.gravenhof.org/nl/event/96326/begijn-le-bleu

Gravenhof | Begijn Le BleuVolgende »