Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

Nacht van de Steenuil 30/03/24 18.30u-21u

Agenda Posted on 25 februari 2024 19:20:40

Zoals elk jaar neemt Vogelwerkgroep Ardea deel aan de nacht van de steenuil en organiseren we zelf een activiteit in ons werkingsgebied. Alles hangt af van de aanwezigheid van steenuil en de juiste plaats zal dus pas later worden beslist. Wel zeker is dat we op zoek gaan naar de steenuil in zijn habitat. Vervolgens leer je wat bij over zijn kenmerken, levenswijze, habitat en verneem je wat jij precies kan doen om deze schattige soort te helpen. Na de presentatie is er nog tijd om een babbeltje te slaan, uilenkoekjes of bier te kopen en het educatief materiaal zoals nestkasten te bekijken.

Inschrijven via ardea@hobokensepolder.be met vermelding van nacht van de steenuil, uw naam, aantal personen, gsm-nummer en e-mailadres.

Afspraak: Hove centrum (u krijgt nog een mail met de juiste locatie)

Meebrengen: fiets in goede staat, verlichting werkend en fluor hesje

Gids/leiding: Niels en Eddie SchildBourgoyen-Ossemeersen (samen met zuidrand) 17/03/2024

Agenda Posted on 25 februari 2024 19:10:20

De Bourgoyen-Ossemeersen te Drongen liggen maar op een boogscheut van het centrum van Gent tegen de Ringvaart aan. Je zou het niet verwachten van een “stadsreservaat” maar het gebied is behoorlijk uitgebreid en herbergt een schat aan natuurwaarden, vooral vogels in dit seizoen! Op het einde van de winter en het begin van de lente huizen er tijdelijk duizenden eenden en steltlopers die mooi en van dichtbij te bewonderen zijn vanuit goed geplaatste kijkhutten. We wandelen vandaag op een rustige wijze rond het ganse gebied (5-6 km) waarbij we een prachtig uitzicht krijgen op dit reservaat en de pleisterende vogels. Verwacht je maar aan massa’s smienten, pijlstaarten, slobeenden,
wintertalingen, ganzen en mogelijks reeds enkele rosse grutto’s, parende aalscholvers (mooi te bewonderen vanuit de kijkhut) en wie weet kemphanen of een jagende slechtvalk. Het gebied staat bekend voor pleisterende kemphanen in deze periode, al moeten we daar een beetje geluk bij hebben natuurlijk. Deze excursie is dan ook ideaal voor wie deze vogels wil leren kennen aangezien de waarnemingsomstandigheden, zeker bij goed weer, vrijwel optimaal zijn.

Meebrengen: goede stapschoenen of laarzen, picknick (we eten buiten) en verrekijker.

Afspraak: we vertrekken met eigen wagens vanop de Bist te Wilrijk om 9.30 u. en zijn hier terug omstreeks 17.30 u.

Gids: Hugo Waeterschoot – 0477/33 23 30 – hugo.waeterschoot@scarlet.beVerrassingstocht 24/03/24

Agenda Posted on 25 februari 2024 19:03:52

Ditmaal geen verrassingstocht in de zomer, maar eentje in de prille lente. Het ideale moment om zowel de laatste wintergasten als de eerste zomervogels te kunnen waarnemen. Waar we dit doen en welke soorten mogelijk vandaag de revue passeren, dat weten we nog niet. Wil je het te weten komen, sluit dan vandaag aan. Het wordt vast een gezellige boel.

Inschrijven: via ardea@hobokensepolder.be met vermelding van welke activiteit, uw naam, aantal personen, gsm-nummer en e-mailadres.

Afspraak: vertrek om 8u00, parking t.h.v. ‘t Spant, Boomsesteenweg 335, 2610 Wilrijk; einde rond 17 u ter plaatse. Kostendelend vervoer 0.1 euro/km (we rijden met zo weinig mogelijk auto’s!).

Meebrengen: verrekijker, ev. telescoop, picknick en drinken, kledij aangepast aan het weer.

Gids/leiding: Wim Roelant – 0477/34 07 21 – roelantwim@gmail.comHalsbandparkietentelling (Spectakel) 16/03/24

Agenda Posted on 25 februari 2024 18:58:10

De laatste jaren wordt door ARDEA, 2 maal per jaar de slaapplaats van de halsbandparkieten geteld. Dit om te zien hoe hun toename evolueert. Het is wel duidelijk dat we, door een gebrek aan natuurlijke vijanden, de laatste jaren een spectaculaire toename van deze holenbroeders hebben kunnen vaststellen. Dit kan een invloed hebben op onze inheemse holenbroeders als spechten, kauwen en boomklevers.

In 2023 hebben we toch kunnen vaststellen dat er een grote fluctuatie zit in het aantal overnachtende parkieten op het Kiel. Misschien zijn er zoveel bijgekomen dat een deel andere contreien in onze buurt opzoekt om te foerageren en te overnachten. Of ze trekken naar de tweede bekende slaapplaats in Ekeren. Ook hebben we tijdens het tellen van de trekvogels op de Scheldedijk in Hobokense polder kunnen waarnemen dat er ‘s morgens vroeg grote groepen de Schelde oversteken om daar op zoek te gaan naar eten en wie weet ook nieuwe nestplaatsen. Het begon allemaal zeer onschuldig in 1974 wanneer het Melipark in Brussel sloot en men deze vogels, samen met de alexanderparkiet en de monniksparkiet, vrijgelaten heeft. Wie had toen kunnen denken dat deze exoot zich zo goed kon aanpassen aan ons klimaat en verstedelijkte omgeving. Maar vandaag de dag is hij al niet meer weg te denken uit onze parken en tuinen.

Vandaag organiseert ARDEA een slaapplaatstelling in de omgeving van het Kielpark waar we al enkele jaren de halsbandparkietslaapplaats monitoren met steeds toenemende aantallen. Het is altijd een spektakel om deze exoten in groepjes van enkele tientallen en soms met meer dan honderd door de straten te zien aanvliegen naar de 2 bomen die ze als slaapplaats hebben uitgekozen. Iedereen is welkom om die avond mee te tellen. En je zult zeker ook andere kleurvarianten te zien krijgen zoals de gele en blauwe halsbandparkiet die we de vorige keren hebben kunnen waarnemen. Of wie weet krijgen we wel een monniksparkiet te zien, die we dit najaar tijdens het trektellen van de trekvogels al een paar keer hebben mogen waarnemen.

Afspraak: om 18.20 u. op de hoek Onafhankelijkheidslaan en Volhardingsstraat. Kijk ook naar het ARDEA blog om de juiste plaats van samenkomst te zien. De exacte slaapplaats van deze exoot kan wel eens wisselen. Einde omstreeks 18.45 u.

Meebrengen: wandelschoenen en verrekijker.

Aanmelden gewenst voor 14 maart via mail naar ardea@hobokensepolder.be of telefonisch via Walter, want in geval van slecht weer wordt deze telling verplaatst naar een ander moment of afgelast.Bustocht Zeeland 4 februari

Agenda Posted on 18 januari 2024 22:22:57

We kondigen een Zeelandtocht aan, maar er zit meer dan waarschijnlijk ook een stuk Zuid-Holland in. Bij de voorbereiding zoeken we uit waar de interessante vogels zitten en daar trekken we dan naartoe. Dat kan dus Schouwen-Duiveland zijn, en/of Goeree-Overflakkee of zelfs Noord-Beveland. Op Brouwersdam rekenen we op zeehonden, tegenwoordig meestal de grote grijze zeehond. Daar is de kans groot dat we roodkeelduiker, eider en kuifduiker zien, en misschien zelfs ijseend. We verwachten natuurlijk ook klassiekers als rot-, brand-, kolgans en wilde zwaan. De overwinterende steltlopers kunnen ook nu weer voor een uitdaging zorgen. Waarnemingen van roofvogels zijn heel variabel, waarom niet een zeearend. Op het verlanglijstje van de kleinere vogels staat altijd sneeuwgors.

Inschrijven: stort € 25/persoon vóór 21 januari, voor studenten is dat € 18/persoon. Jongeren (-12 jaar) met begeleiding kunnen gratis mee (wel inschrijven). Gezinnen betalen nooit meer dan € 65. Gelieve het bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE02 9799 7675 4740 van Natuurpunt Zuidrand met vermelding van de namen van de deelnemers en een telefoonnummer (liefst gsm). Picknicken doen we in een café waar ook soep te verkrijgen is.

Afspraak: vertrek om 7.45 u. aan ’t Spant, Boomsesteenweg 335, Wilrijk en einde rond 19 u. in Wilrijk. Google Maps https://maps.app.goo.gl/ouB8dGfsE8jHRvyT9

Mee te brengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, fototoestel, warme regenvrije kledij en schoeisel, picknick en enkele euro’s voor soep en/of drank

Gids: Luc Van Schoor, gsm 0494/33 63 09 – lucvanschoor46@gmail.com

Leiding: Walter Van Spaendonk – 0479/98 57 77 (Ria 0474/81 83 53) – walter.van.spaendonk@skynet.beZoals beloofd de planning voor 2024

Agenda, Vogelexcursies Posted on 10 december 2023 16:51:13


Verslag telling slaapplaats Halsband parkieten op 11 november 2023

Halsbandparkieten Posted on 11 november 2023 21:17:42

Net als vorig jaar hebben we met ARDEA een najaar telling van de slaapplaats van de Halsbandparkieten op het Kiel georganiseerd. Dit om te zien of de iets lagere aantallen die we in het voorjaar konden tellen zouden bevestigd worden, wat erop zou wijzen dat er misschien in en rond Antwerpen toch nog een derde slaapplaats zou ontstaan zijn. Er is ook nog een tweede slaapplaats van deze vogels in Ekeren.

Zaterdag avond zijn we rond 16u45 uur met 1 lid van ARDEA  Walter De Weger en nog 14 bezoekers samengekomen op de bekende slaapplaats voor deze exoten. Gelukkig was Hilde Janssens bereid om de telling mee te doen en de groene lawaaimakers die vanuit de richting Wilrijk en Hoboken kwamen te tellen. Waarvoor hartelijk dank.

 Het weder zat goed mee, geen regen, weinig wind en voor de tijd van het jaar een zachte 11 graden, wel bewolkt met hier en daar een opklaring .

Lang hebben we niet moeten wachten om de eerste kleine groepjes van 10 à 30 vogels te zien aanvliegen vanuit het noord/oosten om zich eerst in de bomen van de onafhankelijkheidslaan te nestelen.

Gedurende een twintig tal minuten was het een constante  aanvliegen van deze parkieten in kleine en grote groepen die rechtstreeks naar de 2 bomen vlogen en uiteindelijk gevolgd werden door de parkieten die eerst nog een tussenstop maakt in de bomen van de straat

Vanuit het noorden konden we 4 gele en 1 blauwe kleurmutant aanschouwen en vanuit de richting Wilrijk en Hoboken waren er nog 2 gele op het toneel verschenen.

In het totaal zouden er 2109 parkieten zich nestelen in de 2 bomen die duidelijk te lijden hebben van de uitwerpselen van de vogels. De bomen hebben al verschillende kale takken. Er werden 6 gele en 1 blauwe individuen waargenomen.

Ten opzichte van de extra telling die we in augustus deden moeten we toch zeggen dat er een zeer duidelijke daling van bijna 600 vogels is. De grootste daling is het aantal vogels dat vanuit het noorden kwam, met maar 1549 exemplaren. En 560 individuen van Wilrijk en Hoboken  wat ongeveer het zelfde resultaat is als in Augustus.

We moeten er wel vanuit gaan dat deze vogels een andere slaapplaats hebben gevonden, of ze naar de tweede bekende slaapplaats in Ekeren zijn verhuist. Hoop dat Stefaan Thiers een telling gaat doen in Ekeren en daar kan vaststellen dat de aantallen daar met +- 600 exemplaren is toegenomen

We kijken nu al uit, of de voorjaar telling op zaterdag 16 maart 2024 meer uitsluitsel zal geven over de teruglopende aantallen zal bevestigen.

De aankondiging zal op het ARDEA blog geplaatst worden als ook in de Natuurpunt blaadjes van Antwerpen Zuidrand en Hobokense Polder.

Verslag: Walter De WegerZondag 19/11/2023 Dagtocht Oostkantons

Agenda Posted on 7 november 2023 11:48:51

Midden november, de vogeltrek van noord naar zuid, loopt stilaan op zijn einde. Als laatste delegatie passeren er in deze tijd gewoonlijk nog de kraanvogels richting hun overwinteringsgebieden. Gewoonlijk blijft de hoofdmoot van deze trekgroepen ten oosten van ons land. Met wat geluk brengen oostelijke winden uiteraard ook in het uiterste Oosten van ons land, met name de Oostkantons. Verder vormt deze streek met haar robuuste natuur het ideale landschap voor een stevige natuurwandeling. We hebben ook de kans om enkele soorten te zien die we in Vlaanderen niet zo gemakkelijk tegen komen, als rode wouw, waterspreeuw, notenkraker en klapekster.

Afspraak: vertrek om 8u parking thv ’t Spant , Boomsesteenweg 335, Wilrijk 2610. Einde rond 17u.

Meebrengen: verrekijker, ev. telescoop, picknick en drinken. Kledij aangepast aan weer.

Kostendelend vervoer, we rijden met zo weinig mogelijk auto’s

Inschrijven: via ardea@hobokensepolder.be met vermelding van welke activiteit, naam, aantal personen, gsm nummer en mail adres.

Gids en leiding: Wim Roelant 0477 34 07 21 en Hugo Waeterschoot 0477 33 23 30 roelantwim@gmail.comHalsbandparkieten telling Zaterdag 11/11 van 16.45u – 18u

Agenda Posted on 7 november 2023 11:36:33

Ieder jaar organiseert ARDEA 2 keer per jaar een telling van de halsbandparkieten op een gekende slaapplaats op het Kiel. 1 in het voorjaar en een 2de in het najaar. Dit voorjaar hadden we een opmerkelijke terugval van het aantal parkieten en werd er besloten om op 16 augustus een tussentijdse telling te doen. Het is bekend dat deze exoten afkomstig uit centraal Afrika en zuid Azië, broeden van januari tot juni. De holenbroeders leggen 3 à 4 eieren die na 22-24 dagen uitgebroed zijn. De jongen blijven dan nog +/- 50 dagen op het nest waar ze nog gevoederd worden door het ouderpaar. Hierdoor is er een groot aantal vogels dat niet naar de slaapplaats gaat. Tijdens de tussentijdse telling konden we 2700 parkieten tellen wat toch een 300 tal extra exemplaren opleverde ten opzichte van de vorige extra telling in 2022. We mogen dan spreken van een goed broedsucces voor deze halsbandparkieten.Het gebrek aan veel natuurlijke vijanden en de zachte winters speelden in de kaart van deze groene lawaaierige exoten. Ook hun groepsgebonden levenswijze maakt van hen een opdringerige en geduchte concurrent voor onze inheemse holenbroeders en zaadeters. Om de impact van deze snel oprukkende vogels op ons milieu beter te kunnen inschatten zijn er momenteel verschillende studies bezig. Hiervoor is het belangrijk om hun aantallen, verspreiding en aangroei goed in kaart te brengen. Dit gaat het beste door hun gekende slaapplaatsen te monitoren, en nieuwe slaapplaatsen op te sporen. Alle info over nieuwe slaapplaatsen is welkom via mail naar ardea@hobokensepolder.be Vandaag organiseert ARDEA een slaapplaatstelling op het Kiel. Iedereen is welkom om die avond mee te tellen. En je zult er ook zeker enkele gele en blauwe kleurvarianten kunnen waarnemen.

Aanmelden: gewenst voor 7 november via mail naar ardea@hobokensepolder.be , of telefonisch via Walter, want in geval van slecht weer wordt deze telling verplaatst naar een ander moment.

Afspraak: om 16.45 u. op de hoek Onafhankelijkheidslaan en Volhardingsstraat. Kijk ook naar het ARDEA blog om de juiste plaats van samenkomst te zien. De exacte slaapplaats van deze exoot kan wel eens wisselen.


Meebrengen: verrekijker, fototoestel, (geen verrekijker ? laat het ons even weten dan brengen wij er 1 mee)

Gids/leiding: Walter De Weger – 0495/23 77 1010 Jaar vogelwerkgroep Ardea in de ogen van Bart Boodts , dank Bart voor de schitterende foto’s Ook dank aan Begijn Le Bleu voor zijn bezoek en gift.

Agenda Posted on 9 oktober 2023 21:27:17


« VorigeVolgende »