Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

één zwaluw maakt de lente niet

Agenda Posted on 18 april 2024 17:53:34

Voordracht: één zwaluw maakt de lente niet

WANNEER 3 mei 2024 20:00 – 22:00

Vogelwerkgroep Ardea zal er staan met een info stand !!!

Info avond Zwaluwen…. Bijna een verhaal uit het verleden, niet?

Wie kent ze nog, de boeren- en huiszwaluwen met hun opmerkelijk gekwetter en gedrag? Ook in onze omgeving zijn de resterende populaties (spijtig genoeg enkel nog boerenzwaluw) sterk bedreigd, veelal door de moderne indeling van veestallen en monoculturen. Hierdoor is er te weinig voedsel voor de zwaluwen. Maar we hebben er gelukkig nog een paar te Edegem en te Hove. Daar moeten we dus zorg voor dragen!
Vanavond vertelt Bastiaan De Ketelaere, topspreker van Natuurpunt, “honderd uit“ over deze vogels die elk jaar opnieuw bij ons te gast zijn om te broeden en hier hun jongen groot te brengen. We komen te weten waar ze naartoe gaan in de winter, hoeveel insecten ze per dag verorberen, waar ze nestelen maar ook wat we kunnen doen om de resterende populaties te beschermen en in stand te houden. Een niet te missen voordracht dus die we samen met Ardea en de Milieu- en Natuurraad van Hove organiseren.

Afspraak: de voordracht vindt plaats in Zaal Da Capo, Lintsesteenweg 1, te 2540 Hove (gelegen boven Hove Centraal). Een prachtige en vooral grote zaal.
Breng dus gerust vrienden en kennissen mee.
Deelname in de onkosten 5 €, max 10 €/gezin.
Spreker: Bastiaan De Ketelaere van Natuurpunt
Gids/Leiding: Hugo Waeterschoot – hugo.waeterschoot@scarlet.be – 0477/33 23 30Verslag blauwe reigertelling 2024

Agenda, Blauwe Reiger telling Posted on 17 april 2024 17:56:48

Broedvogeltelling Blauwe reigerkolonie – Schoonselhof 14.04.2024

duurtijd : 15 – 17.30 u
weer : vrij zonnig weer met lichte bewolking zwakke W wind en ca. 15 °C
deelnemers 9 : Danny Jonckheere, Eddie schild, Maarten Mortier, Kaat Frison, Marc Adriaenssens, Artuur de Smet, Anneleen Van Hove, Thierry Hoornaert, Frank Gerald.

Verontschuldigd: Luc Van Schoor


bezette nesten in 2024 : 48


Voor de twaalfde keer werden de bezetten nesten geteld van de reigerkolonie in het Schoonselhof. We trokken met 9 mensen het bos in met verrekijker, fototoestel of genaamd een groot kanon. Zelfs hadden we een hamer en nagels bij die we zeker moesten gebruiken want 4 extra bomen werden gemarkeerd als bezet. Nu staat de teller op 29 bezette bomen, en zelfs voor de tweede maal niet in de bekende grove dennen maar nu ook in een zomereik. Laat ons hopen dat de komende jaren deze zomereiken meer zullen gebruikt worden. Er waren drie topbomen met 4 bezette nesten erin. Dat zag je op de grond zeer goed van al die uitwerpselen en de vele lege eischalen. Er werden pluimen en eischalen verzameld om er thuis mee te pronken.
Volgend jaar zullen we iets vroeger moeten gaan, omdat het moeilijk werd met tellen in het groeiende bladerendek in de loofbomen.

Weer een geslaagde activiteit.

Verslag : Danny Jonckhere
Foto’s : Eddie Schild

Kan een afbeelding zijn van havik en neushoornvogel
Kan een afbeelding zijn van havik, neushoornvogel en gier
Kan een afbeelding zijn van waadvogel
Kan een afbeelding zijn van waadvogel


Blauwe Reigertelling

Agenda Posted on 1 april 2024 19:15:00

Zondag 14 april 2024 15-17.30u

Vogelwerkgroep Ardea telt dit jaar al voor het 12e opeenvolgende jaar het aantal broedparen van haar boegbeeld Ardea cinerea, de blauwe reiger dus. Dit gebeurt in het Engels bos van de stadsbegraafplaats Schoonselhof te Wilrijk. Ook dit jaar trekken we behoedzaam en voorzichtig één keertje de kolonie in om de evolutie op te volgen. In het verwilderde bos achter de kasteelvijver nestelen de reigers er vooral op de kruinen van grove dennen.
Vorig jaar stelden we met 46 bezette nesten een lichte toename vast.
Wij zijn benieuwd hoe het de blauwe reigers dit jaar zal vergaan: blijft de populatie op hetzelfde niveau of is er weer sprake van een uitbreiding ?
Opgelet: bij slecht weer wordt de telling verplaatst naar een latere datum. In dat geval worden de deelnemers ten laatste op zaterdagmorgen verwittigd.


Praktisch: start om 15 u., einde ca 17.30 u. Vermits we het aantal deelnemers beperken, is aanmelding vooraf nodig.
Inschrijven: via ardea@hobokensepolder.be (met vermelding van welke activiteit, uw naam, aantal personen, gsm-nummer en e-mailadres)
Afspraak: oostelijke ingang van het Schoonselhof, op de hoek van de Leger- en de Koornbloemstraat te
Wilrijk.
Meebrengen: verrekijker, stevige stapschoenen, hoofdbescherming. Eventueel camera.
Gids/leiding: Luc Van Schoor 0494/33 63 09 Danny Jonckheere

Kan een afbeelding zijn van waadvogel


Polders van Kruibeke en Rupelmonde

Agenda Posted on 1 april 2024 12:56:58

Zaterdag 20 april 6.45u – 13u

Tijdens deze vroeg ochtendwandeling gaan we weer vogels waarnemen in het grootste overstromingsgebied
van Vlaanderen. In dit beschermd natuurgebied van 600 hectare kan je tijdens zo’n lentewandeling vlot een 70-tal vogelsoorten waarnemen. Op dit moment zijn de vogels immers erg actief om voor nageslacht te zorgen. De meeste zomergasten zijn terug, maar ook late trekvogels zijn nog mogelijk. Kom mee genieten
van de blauwborst, nachtegaal, koekoek, cetti’s zanger, rietzanger, sprinkhaanzanger en misschien zelfs snor. Ook aan zoogdieren is het gebied rijk: naast de vos en talrijke reeën komt de bever er voor en zelfs de otter werd al waargenomen. We nemen de tijd om vogels goed te bekijken/beluisteren en wandelen aan een rustig tempo ongeveer 7 km langs de Schelde, de slikplaten aan de in- en uitwateringssluizen en door bebloemde weilanden en natte bossen.


Inschrijven: via ardea@hobokensepolder.be (met vermelding van welke activiteit, uw naam, aantal
personen, gsm-nummer en e-mailadres).
Afspraak: Om 6.45 u. vertrekken we vanaf de parking aan de Boomsesteenweg 335, Wilrijk (ter hoogte van ’t Spant) en rijden indien mogelijk kosten delend (0,1 cent/km). Aansluiten uiterlijk om 7.10 u. aan de veersteiger Callebeek. Parkeren kan in de Scheldestraat of de Callebeekstraat te Hemiksem. De veerboot vertrekt stipt om 7.15 u. Met de veerboot van 12.10 u. of van 13 u. steken we terug de Schelde over en sluiten we af.
Meebrengen: stevige wandelschoenen, kleding aangepast aan de weersomstandigheden, verrekijker en/of telescoop, wat drank en eventueel een versnapering. Gids/leiding: Bart Moons, Peter en Marc Hofman

Kan een afbeelding zijn van De Tiber


VOLZET !!!! Doelpolders

Agenda Posted on 1 april 2024 12:27:15

Zaterdag 13 April 8-16u

Vandaag trekken we naar de Hedwige- en Prosperpolder.
De Hedwigepolder is nu natuurreservaat geworden, al ging dit niet zonder slag of stoot. De landbouwwilde deze vruchtbare grond immers behouden. Gronden werden geruild, zodat boeren op andere locatieskunnen verder werken en de natuur zich kan ontwikkelen in de polder. De Hedwigepolder is ontpolderd ter compensatie voor de uitdieping van de Schelde. Na enkele jaren van afgraven en herinrichten is deHedwigepolder eind oktober 2022 onder water gezet. Meteen kon je al verschillende soorten vogels op en rond het ondergezette deel bewonderen. Ondertussen is het gebied uitgegroeid tot een vogelparadijs: bruine en blauwe kiekendief voelen er zich thuis. Ook heel wat zangvogels en steltlopers zullen we te zien krijgen. Verschillende soorten ganzen strijken er neer om te rusten.We vertrekken zoals gewoonlijk op de parking onder de brug van de A12 ter hoogte van ’t Spant, rijden
samen: kostendelend vervoer (0,1 euro/kilometer) om de natuur te sparen.
Ter plaatse maken we een rustige wandeling max. 10 km, stoppen regelmatig om de vogels te observeren.
Tegen de middag kunnen we onze boterhammen opeten bij het PolderMas waar we soep aangeboden
krijgen (tegen vrije bijdrage) van onze gids Katrien Doggen. Naar gelang hoe ver we zijn gevorderd, trekken we met de wagen richting Paal in Nederland en zien wat we tegen komen. Op de terugweg stoppen
we nog hier en daar. Einde ter plaatse rond 16 u.


Inschrijven: via ardea@hobokensepolder.be met vermelding van Doelpolder, uw naam, aantal
personen, gsm-nummer en e-mailadres.
Afspraak: start om 8 u. parking onder de brug van de A12 ter hoogte van ’t Spant (Boomsesteenweg 335
te Wilrijk).Einde rond 16 u.
Meebrengen: wandelschoenen, verrekijker, telescoop, kledij volgens het weerbericht (open gebied dus
mogelijk veel wind), picknick en drank en een centje voor de soep.
Gids/leiding: Katrien Doggen / Eddie Schild – ardea@hobokensepolder.be – (dag zelf 0498/73 60 77)

Geen fotobeschrijving beschikbaar.


Verslag slaapplaatstelling Halsbandparkieten – ’t Kiel/Antwerpen

Halsbandparkieten Posted on 19 maart 2024 20:53:59

Gegevens                           

Datum : 16 maart 2024

Plaats : boom thv. Volhardingstraat 118 , Antwerpen

Weer : half bewolkt en droog , NW wind 2 Bf , 9°C

Zonsondergang : 18.46        

Duur telling : 18.20 – 19.10

Tellers* : Eddie Schild , Luc Van Schoor , mmv. Peggy Beers, Carla Vercammen (wijkcomité) Geert Pattyn, Hilde Janssens

Werkwijze : telling /schatting ,volgens uur aankomst en richting van de toekomende groepen

Totaal aantal Halsbandparkieten : 1125 ex.

Commentaar

Dit aantal betrof de enige bekende slaapplaats in het Antwerpse , vermits de simultaantelling aan de Ekerse putten geen vogels opbracht (Stefaan Thiers)

De meeste parkieten kwamen naar de slaapplaats aangevlogen tussen 10 en 20 min na zonsondergang.

De aantallen volgens de aanvliegrichting gaven dit keer volgende resultaten : N-NO, 48% (549 ex.) ,

O-ZO,27% (299 ex.),ZW-W,24% (277ex.).

Het totaal aantal Halsbandparkieten op de slaapplaats lag in de (licht stijgende) lijn van e vorige maart tellingen : 890 ex (5/03/2022) – – 1015 ex (18/03/2023) – – 1125 ex (16/03/2024).

Dit aantal is slechts ca 40% van de laatste augustustelling (2700 ex 18/08/2023).

Het verschil in kwantiteit heeft grotendeels te maken met de jaarlijkse broedperiode en de mate van broedsucces.  Rond half maart zijn al heel wat gepaarde vogels bezig met nestgelegenheid en eerste ei-leg waardoor ze ook gans de tijd in hun broedhabitat verblijven.

Na de broedperiode, in augustus/september, verzamelen al de vogels inclusief de uitgevlogen juvenielen, op de slaapplaats.  Deze augustustellingen geven dan ook de meest betrouwbare resultaten weer van de totale populatie in dat jaar.  Het is mijns inzicht daarom opportuun om de komende tellingen, liefst simultaan met mogelijk andere slaapplaats(en) in die periode te laten doorgaan.

Indien we voor een bijkomende vergelijkende telling kiezen, om de mogelijke wintersterfte onder de vogels te bepalen, zou deze best doorgaan in februari, vóór de start van de broedperiode.

Luc Van Schoor

* In afwezigheid van Walter De Weger om medische redenen.

Foto Luc Van SchoorNacht van de Steenuil 30/03/24 18.30u-21u

Agenda Posted on 25 februari 2024 19:20:40

Zoals elk jaar neemt Vogelwerkgroep Ardea deel aan de nacht van de steenuil en organiseren we zelf een activiteit in ons werkingsgebied. Alles hangt af van de aanwezigheid van steenuil en de juiste plaats zal dus pas later worden beslist. Wel zeker is dat we op zoek gaan naar de steenuil in zijn habitat. Vervolgens leer je wat bij over zijn kenmerken, levenswijze, habitat en verneem je wat jij precies kan doen om deze schattige soort te helpen. Na de presentatie is er nog tijd om een babbeltje te slaan, uilenkoekjes of bier te kopen en het educatief materiaal zoals nestkasten te bekijken.

Inschrijven via ardea@hobokensepolder.be met vermelding van nacht van de steenuil, uw naam, aantal personen, gsm-nummer en e-mailadres.

Afspraak: Hove centrum (u krijgt nog een mail met de juiste locatie)

Meebrengen: fiets in goede staat, verlichting werkend en fluor hesje

Gids/leiding: Niels en Eddie SchildBourgoyen-Ossemeersen (samen met zuidrand) 17/03/2024

Agenda Posted on 25 februari 2024 19:10:20

De Bourgoyen-Ossemeersen te Drongen liggen maar op een boogscheut van het centrum van Gent tegen de Ringvaart aan. Je zou het niet verwachten van een “stadsreservaat” maar het gebied is behoorlijk uitgebreid en herbergt een schat aan natuurwaarden, vooral vogels in dit seizoen! Op het einde van de winter en het begin van de lente huizen er tijdelijk duizenden eenden en steltlopers die mooi en van dichtbij te bewonderen zijn vanuit goed geplaatste kijkhutten. We wandelen vandaag op een rustige wijze rond het ganse gebied (5-6 km) waarbij we een prachtig uitzicht krijgen op dit reservaat en de pleisterende vogels. Verwacht je maar aan massa’s smienten, pijlstaarten, slobeenden,
wintertalingen, ganzen en mogelijks reeds enkele rosse grutto’s, parende aalscholvers (mooi te bewonderen vanuit de kijkhut) en wie weet kemphanen of een jagende slechtvalk. Het gebied staat bekend voor pleisterende kemphanen in deze periode, al moeten we daar een beetje geluk bij hebben natuurlijk. Deze excursie is dan ook ideaal voor wie deze vogels wil leren kennen aangezien de waarnemingsomstandigheden, zeker bij goed weer, vrijwel optimaal zijn.

Meebrengen: goede stapschoenen of laarzen, picknick (we eten buiten) en verrekijker.

Afspraak: we vertrekken met eigen wagens vanop de Bist te Wilrijk om 9.30 u. en zijn hier terug omstreeks 17.30 u.

Gids: Hugo Waeterschoot – 0477/33 23 30 – hugo.waeterschoot@scarlet.beVerrassingstocht 24/03/24

Agenda Posted on 25 februari 2024 19:03:52

Ditmaal geen verrassingstocht in de zomer, maar eentje in de prille lente. Het ideale moment om zowel de laatste wintergasten als de eerste zomervogels te kunnen waarnemen. Waar we dit doen en welke soorten mogelijk vandaag de revue passeren, dat weten we nog niet. Wil je het te weten komen, sluit dan vandaag aan. Het wordt vast een gezellige boel.

Inschrijven: via ardea@hobokensepolder.be met vermelding van welke activiteit, uw naam, aantal personen, gsm-nummer en e-mailadres.

Afspraak: vertrek om 8u00, parking t.h.v. ‘t Spant, Boomsesteenweg 335, 2610 Wilrijk; einde rond 17 u ter plaatse. Kostendelend vervoer 0.1 euro/km (we rijden met zo weinig mogelijk auto’s!).

Meebrengen: verrekijker, ev. telescoop, picknick en drinken, kledij aangepast aan het weer.

Gids/leiding: Wim Roelant – 0477/34 07 21 – roelantwim@gmail.comHalsbandparkietentelling (Spectakel) 16/03/24

Agenda Posted on 25 februari 2024 18:58:10

De laatste jaren wordt door ARDEA, 2 maal per jaar de slaapplaats van de halsbandparkieten geteld. Dit om te zien hoe hun toename evolueert. Het is wel duidelijk dat we, door een gebrek aan natuurlijke vijanden, de laatste jaren een spectaculaire toename van deze holenbroeders hebben kunnen vaststellen. Dit kan een invloed hebben op onze inheemse holenbroeders als spechten, kauwen en boomklevers.

In 2023 hebben we toch kunnen vaststellen dat er een grote fluctuatie zit in het aantal overnachtende parkieten op het Kiel. Misschien zijn er zoveel bijgekomen dat een deel andere contreien in onze buurt opzoekt om te foerageren en te overnachten. Of ze trekken naar de tweede bekende slaapplaats in Ekeren. Ook hebben we tijdens het tellen van de trekvogels op de Scheldedijk in Hobokense polder kunnen waarnemen dat er ‘s morgens vroeg grote groepen de Schelde oversteken om daar op zoek te gaan naar eten en wie weet ook nieuwe nestplaatsen. Het begon allemaal zeer onschuldig in 1974 wanneer het Melipark in Brussel sloot en men deze vogels, samen met de alexanderparkiet en de monniksparkiet, vrijgelaten heeft. Wie had toen kunnen denken dat deze exoot zich zo goed kon aanpassen aan ons klimaat en verstedelijkte omgeving. Maar vandaag de dag is hij al niet meer weg te denken uit onze parken en tuinen.

Vandaag organiseert ARDEA een slaapplaatstelling in de omgeving van het Kielpark waar we al enkele jaren de halsbandparkietslaapplaats monitoren met steeds toenemende aantallen. Het is altijd een spektakel om deze exoten in groepjes van enkele tientallen en soms met meer dan honderd door de straten te zien aanvliegen naar de 2 bomen die ze als slaapplaats hebben uitgekozen. Iedereen is welkom om die avond mee te tellen. En je zult zeker ook andere kleurvarianten te zien krijgen zoals de gele en blauwe halsbandparkiet die we de vorige keren hebben kunnen waarnemen. Of wie weet krijgen we wel een monniksparkiet te zien, die we dit najaar tijdens het trektellen van de trekvogels al een paar keer hebben mogen waarnemen.

Afspraak: om 18.20 u. op de hoek Onafhankelijkheidslaan en Volhardingsstraat. Kijk ook naar het ARDEA blog om de juiste plaats van samenkomst te zien. De exacte slaapplaats van deze exoot kan wel eens wisselen. Einde omstreeks 18.45 u.

Meebrengen: wandelschoenen en verrekijker.

Aanmelden gewenst voor 14 maart via mail naar ardea@hobokensepolder.be of telefonisch via Walter, want in geval van slecht weer wordt deze telling verplaatst naar een ander moment of afgelast.« VorigeVolgende »