Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

Blauwe Reigertelling

Agenda Posted on 1 april 2024 19:15:00

Zondag 14 april 2024 15-17.30u

Vogelwerkgroep Ardea telt dit jaar al voor het 12e opeenvolgende jaar het aantal broedparen van haar boegbeeld Ardea cinerea, de blauwe reiger dus. Dit gebeurt in het Engels bos van de stadsbegraafplaats Schoonselhof te Wilrijk. Ook dit jaar trekken we behoedzaam en voorzichtig één keertje de kolonie in om de evolutie op te volgen. In het verwilderde bos achter de kasteelvijver nestelen de reigers er vooral op de kruinen van grove dennen.
Vorig jaar stelden we met 46 bezette nesten een lichte toename vast.
Wij zijn benieuwd hoe het de blauwe reigers dit jaar zal vergaan: blijft de populatie op hetzelfde niveau of is er weer sprake van een uitbreiding ?
Opgelet: bij slecht weer wordt de telling verplaatst naar een latere datum. In dat geval worden de deelnemers ten laatste op zaterdagmorgen verwittigd.


Praktisch: start om 15 u., einde ca 17.30 u. Vermits we het aantal deelnemers beperken, is aanmelding vooraf nodig.
Inschrijven: via ardea@hobokensepolder.be (met vermelding van welke activiteit, uw naam, aantal personen, gsm-nummer en e-mailadres)
Afspraak: oostelijke ingang van het Schoonselhof, op de hoek van de Leger- en de Koornbloemstraat te
Wilrijk.
Meebrengen: verrekijker, stevige stapschoenen, hoofdbescherming. Eventueel camera.
Gids/leiding: Luc Van Schoor 0494/33 63 09 Danny Jonckheere

Kan een afbeelding zijn van waadvogel


Polders van Kruibeke en Rupelmonde

Agenda Posted on 1 april 2024 12:56:58

Zaterdag 20 april 6.45u – 13u

Tijdens deze vroeg ochtendwandeling gaan we weer vogels waarnemen in het grootste overstromingsgebied
van Vlaanderen. In dit beschermd natuurgebied van 600 hectare kan je tijdens zo’n lentewandeling vlot een 70-tal vogelsoorten waarnemen. Op dit moment zijn de vogels immers erg actief om voor nageslacht te zorgen. De meeste zomergasten zijn terug, maar ook late trekvogels zijn nog mogelijk. Kom mee genieten
van de blauwborst, nachtegaal, koekoek, cetti’s zanger, rietzanger, sprinkhaanzanger en misschien zelfs snor. Ook aan zoogdieren is het gebied rijk: naast de vos en talrijke reeën komt de bever er voor en zelfs de otter werd al waargenomen. We nemen de tijd om vogels goed te bekijken/beluisteren en wandelen aan een rustig tempo ongeveer 7 km langs de Schelde, de slikplaten aan de in- en uitwateringssluizen en door bebloemde weilanden en natte bossen.


Inschrijven: via ardea@hobokensepolder.be (met vermelding van welke activiteit, uw naam, aantal
personen, gsm-nummer en e-mailadres).
Afspraak: Om 6.45 u. vertrekken we vanaf de parking aan de Boomsesteenweg 335, Wilrijk (ter hoogte van ’t Spant) en rijden indien mogelijk kosten delend (0,1 cent/km). Aansluiten uiterlijk om 7.10 u. aan de veersteiger Callebeek. Parkeren kan in de Scheldestraat of de Callebeekstraat te Hemiksem. De veerboot vertrekt stipt om 7.15 u. Met de veerboot van 12.10 u. of van 13 u. steken we terug de Schelde over en sluiten we af.
Meebrengen: stevige wandelschoenen, kleding aangepast aan de weersomstandigheden, verrekijker en/of telescoop, wat drank en eventueel een versnapering. Gids/leiding: Bart Moons, Peter en Marc Hofman

Kan een afbeelding zijn van De Tiber


VOLZET !!!! Doelpolders

Agenda Posted on 1 april 2024 12:27:15

Zaterdag 13 April 8-16u

Vandaag trekken we naar de Hedwige- en Prosperpolder.
De Hedwigepolder is nu natuurreservaat geworden, al ging dit niet zonder slag of stoot. De landbouwwilde deze vruchtbare grond immers behouden. Gronden werden geruild, zodat boeren op andere locatieskunnen verder werken en de natuur zich kan ontwikkelen in de polder. De Hedwigepolder is ontpolderd ter compensatie voor de uitdieping van de Schelde. Na enkele jaren van afgraven en herinrichten is deHedwigepolder eind oktober 2022 onder water gezet. Meteen kon je al verschillende soorten vogels op en rond het ondergezette deel bewonderen. Ondertussen is het gebied uitgegroeid tot een vogelparadijs: bruine en blauwe kiekendief voelen er zich thuis. Ook heel wat zangvogels en steltlopers zullen we te zien krijgen. Verschillende soorten ganzen strijken er neer om te rusten.We vertrekken zoals gewoonlijk op de parking onder de brug van de A12 ter hoogte van ’t Spant, rijden
samen: kostendelend vervoer (0,1 euro/kilometer) om de natuur te sparen.
Ter plaatse maken we een rustige wandeling max. 10 km, stoppen regelmatig om de vogels te observeren.
Tegen de middag kunnen we onze boterhammen opeten bij het PolderMas waar we soep aangeboden
krijgen (tegen vrije bijdrage) van onze gids Katrien Doggen. Naar gelang hoe ver we zijn gevorderd, trekken we met de wagen richting Paal in Nederland en zien wat we tegen komen. Op de terugweg stoppen
we nog hier en daar. Einde ter plaatse rond 16 u.


Inschrijven: via ardea@hobokensepolder.be met vermelding van Doelpolder, uw naam, aantal
personen, gsm-nummer en e-mailadres.
Afspraak: start om 8 u. parking onder de brug van de A12 ter hoogte van ’t Spant (Boomsesteenweg 335
te Wilrijk).Einde rond 16 u.
Meebrengen: wandelschoenen, verrekijker, telescoop, kledij volgens het weerbericht (open gebied dus
mogelijk veel wind), picknick en drank en een centje voor de soep.
Gids/leiding: Katrien Doggen / Eddie Schild – ardea@hobokensepolder.be – (dag zelf 0498/73 60 77)

Geen fotobeschrijving beschikbaar.