Gegevens                           

Datum : 16 maart 2024

Plaats : boom thv. Volhardingstraat 118 , Antwerpen

Weer : half bewolkt en droog , NW wind 2 Bf , 9°C

Zonsondergang : 18.46        

Duur telling : 18.20 – 19.10

Tellers* : Eddie Schild , Luc Van Schoor , mmv. Peggy Beers, Carla Vercammen (wijkcomité) Geert Pattyn, Hilde Janssens

Werkwijze : telling /schatting ,volgens uur aankomst en richting van de toekomende groepen

Totaal aantal Halsbandparkieten : 1125 ex.

Commentaar

Dit aantal betrof de enige bekende slaapplaats in het Antwerpse , vermits de simultaantelling aan de Ekerse putten geen vogels opbracht (Stefaan Thiers)

De meeste parkieten kwamen naar de slaapplaats aangevlogen tussen 10 en 20 min na zonsondergang.

De aantallen volgens de aanvliegrichting gaven dit keer volgende resultaten : N-NO, 48% (549 ex.) ,

O-ZO,27% (299 ex.),ZW-W,24% (277ex.).

Het totaal aantal Halsbandparkieten op de slaapplaats lag in de (licht stijgende) lijn van e vorige maart tellingen : 890 ex (5/03/2022) – – 1015 ex (18/03/2023) – – 1125 ex (16/03/2024).

Dit aantal is slechts ca 40% van de laatste augustustelling (2700 ex 18/08/2023).

Het verschil in kwantiteit heeft grotendeels te maken met de jaarlijkse broedperiode en de mate van broedsucces.  Rond half maart zijn al heel wat gepaarde vogels bezig met nestgelegenheid en eerste ei-leg waardoor ze ook gans de tijd in hun broedhabitat verblijven.

Na de broedperiode, in augustus/september, verzamelen al de vogels inclusief de uitgevlogen juvenielen, op de slaapplaats.  Deze augustustellingen geven dan ook de meest betrouwbare resultaten weer van de totale populatie in dat jaar.  Het is mijns inzicht daarom opportuun om de komende tellingen, liefst simultaan met mogelijk andere slaapplaats(en) in die periode te laten doorgaan.

Indien we voor een bijkomende vergelijkende telling kiezen, om de mogelijke wintersterfte onder de vogels te bepalen, zou deze best doorgaan in februari, vóór de start van de broedperiode.

Luc Van Schoor

* In afwezigheid van Walter De Weger om medische redenen.

Foto Luc Van Schoor