Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

Verslag telling slaapplaats Halsband parkieten

Halsbandparkieten Posted on 1 augustus 2022 10:11:31

Vrijdag 29/07/2022 bij een aangenaam zomerweertje, werd er een extra telling van de slaapplaats van de Halsbandparkieten op het Kiel georganiseerd door de Vogelwerkgroep ARDEA. Er had iemand aan de grote put in Ekeren de Slaapplaats van deze exoot gaan tellen en kon daar toch 486 vogels waarnemen die daar verkozen om de nacht door te brengen.

 Bij onze jaarlijkse voor- en najaar telling van vorig jaar werd er gemeld dat er aan de Grote put geen slaapplaats meer was. Dit verklaarde ook wel de zeer grote stijging van het aantal vogels die we konden noteren op de slaapplaats op het Kiel. Met dit nieuwe gegeven, dat er terug een slaapplaats is in Ekeren, maakte ons nieuwsgierig, om toch eens na te gaan hoe de aantallen bij ons zouden zijn terug gelopen.

Gelukkig waren we met genoeg personen om de vogels die vanuit verschillende richtingen laag kwamen aangevlogen te tellen. Rond 21uur begon het spektakel met eerst kleine groepjes, dan zeer grote vluchten van meer dan 100 luidruchtige vogels tezamen. Om 10 uur zaten ze allemaal in de 2 bomen en werd het, alsof je een volumeknop omdraaide, stil. Uiteindelijk konden we +- 2400 lawaaierige exoten waarnemen. Het mooiste van al was dat er deze keer meer kleurmutanten bij waren. De knal gele en blauwe varianten staken mooi af tussen de wolken groene Halsbandparkieten die de revue passeerden. In het totaal waren er 11 Gele en 9 Blauwe exemplaren.

Het is wel zeer duidelijk dat ten opzichte van vorige najaar tellingen, het broedseizoen van deze parkieten wel uitzonderlijk goed moet geweest zijn dit voorjaar.

De tellers van dienst : De Weger Walter; Maarten Mortier; Eddie Schild; Luc Van Schoor ; Eva Maeckelberghe; Hilde Janssens.

We kijken nu al uit naar de najaar telling die in November zal gehouden worden. De aankondiging zal op het ARDEA blog geplaatst worden als ook in de Natuurpunt blaadjes van Antwerpen Zuidrand en Hobokense Polder

Blauwe mutant Foto: De Weger Walter
Gele mutant Foto De Weger Walter


Halsbandparkiet vergelijkende slaapplaats telling

Halsbandparkieten Posted on 7 maart 2022 19:02:09

Datum: 5 maart 2022

Gegevens over de telling
Plaats : 1 boom thv Volhardingstraat 118 , Antwerpen
Zonsondergang : 18.30
Weer : 1/8 bewolkt , 3 beaufort NO wind en goed zicht.
Duur telling : 18u20 tot 18u50
Tellers : Eddie Schild, Walter De Weger, Luc Van Schoor
Werkwijze : telling /schatting ,volgens uur aankomst van de toekomende groepen
Totaal aantal Halsbandparkieten : 890 ex

Commentaar:

Om 18u20 zijn we met 3 leden van ARDEA samengekomen aan de hoek van de Volhardingsstraat en de Onafhankelijkheidslaan. Namelijk Eddie schild, Luc Van Schoor en mezelf Walter De Weger . Ook waren er 3 bezoekers gekomen om dit spectakel te kunnen aanschouwen. Deze hadden via het blog van ARDEA venomen dat er een telling van de slaapplaats voor Halsbandparkieten zou plaats vinden.

Het schouwspel begon om 18u32 met een eerste groepje van 7 vogels die vanuit de Onafhankelijkheidslaan naar de boom op de hoek kwamen plaats vatten. Daarna volgde geregeld groepjes die vanuit dezelfde straat kwamen aangevlogen. Om 18u38 kwamen dan toch ook de eerste vogels vanuit de Volhardings straat aangevlogen. Bij de tweede groep hiervan zat er direct een blauwe kleurmutant. Later volgde vanuit de Willem Eekelersstraat nog verschillende groepjes met Halsbandparkieten waaronder nog een blauwe en een gele variant

Het was wel duidelijk dat de meeste via de Onafhankelijkheidslaan kwamen namelijk 578 exemplaren. Vanuit de Volharding straat kwamen er 219 en vanuit de   Willem Eekelersstraat nog eens 98 vogels dat brengt het totaal van de slaapplaats op 890 exemplaren. Alle exemplaren zaten samen met een aantal kauwen in 1 boom

Het lijkt erop dat de vogels die via de Onafhankelijkheidslaan kwamen, vanuit de stad en de meer oostelijk gelegen gemeenten kwamen (Berchem Borgerhout en Merksem). Vogels vanuit de Volharding straat kwamen waarschijnlijk vanuit Wilrijk Mortsel en Elsdonk.  De Halsbandparkieten vanuit Hoboken en het Kiel kwamen voornamelijk via de Willem Eekelersstraat.

Het aantal parkieten komt ongeveer overeen met wat we tijdens de Herfst telling in 2021 hebben kunnen waarnemen. Wel blijft dit aantal beduidend lager dan wat we hebben kunnen waarnemen in het voorjaar van 2021, aantal tussen 1057 en 1534 exemplaren. Waarschijnlijk moet er nog een tweede slaapplaats van deze halsbandparkieten zijn in onze regio. Alleen is de vraag waar. Een oproep aan iedereen die denkt een slaapplaats te weten om het ons te laten weten, zo kunnen we een beter beeld krijgen van de evolutie en verspreiding van deze exoot.  

Verslag: De Weger WalterHalsbandparkiet : vergelijkende slaapplaats-telling ’t Kiel

Halsbandparkieten Posted on 4 februari 2021 22:20:33

Datum: 4-02-2021


Plaats : 2 bomen thv Volhardingstraat 118 , Antwerpen
Zonsondergang : 17.40
Weer : half bewolkt , ,lichte ZO wind en goed zicht.
Duur telling : 16.50- 18.10
Tellers : Luc Van Schoor , Franz Merckx
Werkwijze : telling /schatting ,volgens uur aankomst van de toekomende groepen
Totaal aantal Halsbandparkieten : 1079 ex

Commentaar

Door de later invallende schemering , t.o.v. 1 febr. , kwam de slaaptrek ook ca. 20 min. later op gang. De bomen op het Mastvest fungeerden voor een groep parkieten als tussenstop.
De eerste 13 ex. kwamen om 17.37 vanuit O. (Mastvest) toe in de voorverzamel-boom, gevolgd door 8 ex. vanaf N. (de enige vanuit die richting) Een tiental parkieten vlogen ,na aankomst vanuit de boom, naar het platte dak van de naastgelegen woning om te drinken. De overgrote meerderheid viel in van zonsondergang tot 17.50

De aantallen volgens aanvliegrichting gaven ditmaal een ander beeld in vergelijking met de telling van 1 febr. : 41 % (445 ex.) vanuit Z. en zowat 59 % (634 ex) uit O. richting.

Op basis van de totalen van beide tellingen kunnen we gewagen van een stabiele populatie Halsbandparkieten op de slaapplaats. Vermeldenswaardig is ook de informatie van een betrouwbare buurtbewoner die met zekerheid te kennen gaf dat de slaapplaats van de Volhardingstraat reeds in nov. 2019 werd bezocht door enkele honderden hb-parkieten.Halsbandparkiet slaapplaats-telling ‘t Kiel

Halsbandparkieten Posted on 2 februari 2021 17:37:00

Datum: 1-02-2021


Plaats :2 bomen thv Volhardingstraat 118 , Antwerpen
Zonsondergang : 17.35 (vervroegde duisternis 17.55)
Weer : zwaar bewolkt , druilerig , lichte ZO wind en matig zicht.
Duur telling : 17.00 – 18.00
Tellers : Walter De Weger , Luc Van Schoor
Werkwijze : telling /schatting ,volgens uur aankomst van de toekomende groepen
Fotograferen van de volledige populatie in de twee slaapbomen
Totaal aantal Hbp : 1057 ex.

Commentaar

17.10 : eerste 28 ex pleisterend in boom hoek Onafhankelijkheidslaan .
Het gros van de groepen kwam toegevlogen tussen 17.20 en 17.40 , grootste : ca 100 ex.
De boom hoek Onafhandelijkheidslaan en een naastgelegen berk/laanboom- werden gebruikt als voorverzamelplaats met max. 300 ex. die tussen 17.40 en 17.50 geleidelijk naar de twee slaapbomen vlogen (merendeel naar de rechtse boom) Hierdoor ontstond het gevaar voor dubbeltellingen , die werden vermeden door doeltreffende puntwaarnemingen.
De laatste 5 ex. kwamen toe om 17.53.
De telling leverde rond 18 u een totaal op van 1029 ex (Luc)
Walter kon nadien ,dankzij foto’s , de vogels nauwkeurig tellen op de slaapplaats , 318 ex. op linker boom, en 739 ex., waaronder 4 blauwe en 1 gele mutant, op de rechterboom. Samen dus 1057 ex , of slechts 32 ex. meer dan de tellingen/schattingen van de toekomende groepen.
De aantallen volgens de aanvliegrichting gaf volgende resultaten : 39 % vanaf Oost (Onafhankelijksheidslaan) , 58 % vanaf Zuid (Volhardingstraat –Willem Eekelerstraat) en 3 % of 30 tal ex. onbepaald (mogelijk vanaf N)
Verder onderzoek zal misschien kunnen uitwijzen of dit momenteel de enige bekende slaapplaats in de Antwerpse agglomeratie is.
Nieuwe, grote slaapplaats halsbandparkieten !

Halsbandparkieten Posted on 29 januari 2021 23:32:05

Door de Coronacrisis wordt er deze winter geen aangekondigde slaapplaatstelling gedaan voor de halsbandparkieten. Om toch nog gegevens te hebben voor dit onderzoek maar besloten om zelf een aantal tellingen te doen.

In December een eerste keer gaan kijken op de gekende spot in het kielpark. Tegen de schemering werd het al snel duidelijk dat er geen halsbandparkieten meer sliepen. Na controle van de slaapplaats bleek waarom ; de slaapbomen waren gesnoeid ! Gelukkig vloog er nog een klein groepje richting Oost. Snel met de wagen er achter aan gegaan en aan de Silvertopblokken was het een kabaal van halsbandparkieten. Ze zaten hier in 2 grote slaapbomen aan de volhardingstraat. Omdat ze al allemaal op de slaapplaats aanwezig waren geen telling kunnen uitvoeren. Tellen heeft enkel zin als je ze kan zien komen aanvliegen. als ze al op hun plaats zijn is het onbegonnen werk.

Nieuwe lege slaapplaats 30 min voor zonsondergang

In Januari dan 3 maal een telling gaan uitvoeren. Groot was mijn verbazing toen de aantallen vlot over de 1000 gingen ! Eerst dacht ik dat ik mijn klikker niet had gereset. Het gemiddelde aantal was 1330. Een exponentiële groei sinds de tellingen een jaar geleden waarvan de aantallen rond de 300 à 400 lagen. Het grootste deel verzamelde eerst in een boom aan de overkant van de straat om daarna over te vliegen naar de 2 grote slaapbomen. Een aantal groepen vlogen rechtstreeks in de slaapbomen.

Het blijft indrukwekkend zo’n massa kabaalmakers

Wat is de oorzaak van deze exponentiële groei dan ? Een natuurlijke aangroei tegenover vorig jaar kan dit onmogelijk volledig verklaren. Ik nam contact op met Stefaan Thiers die de telling doet aan de Ekerse putten. Dit was tot hiertoe de grootst gekende slaapplaats in het Antwerpse. Hij heeft asap een telling gedaan daar en wat bleek ; de slaapplaats was volledig verlaten ! Ik denk dat we mogen stellen dat die exemplaren zich hebben aangesloten bij de Kielse slaapplaats.

Toch wel een bijzondere wending in ons halsbandparkietenonderzoek.Slaapplaats Halsbandparkieten

Halsbandparkieten Posted on 23 oktober 2020 21:07:44

Op Zaterdag 14 november 2020. Hadden we een slaapplaatstelling van de Halsbandparkieten in het Kielpark geprogrammeerd. Door de verslechterende COVID19 situatie en de verstrengde maatregelen om het virus in te dijken zien we ons spijtig genoeg genoodzaakt om deze ARDEA activiteit te annuleren.

Hopelijk kan deze activiteit, die we zowel in het voor- als najaar organiseren komende voorjaar wel doorgaan.

Afbeelding met klein, vogel

Automatisch gegenereerde beschrijving
Halsbandparkiet Foto: De Weger Walter


Verslag slaapplaats telling Halsbandparkieten in het Kielpark op 16 maart 2019

Halsbandparkieten Posted on 17 maart 2019 10:48:51

Verslag slaapplaats telling
Halsbandparkieten in het Kielpark op 16 maart 2019

Om
16u30 zijn we met 2 leden van ARDEA samengekomen aan de ingang van het Kielpark
. Namelijk Guy Borremans, en mezelf Walter De Weger . Ook waren er 4 bezoekers gekomen
om dit spektakel te kunnen aanschouwen. Deze hadden via het blog van ARDEA
vernomen dat er een telling van de slaapplaats voor Halsbandparkieten zou plaats
vinden.

Misschien
wel iets te vroeg omdat het schouwspel om 18u24 begon met een eerste groepje
van 7 vogels die zich in punt A gingen postvatten. (Volgende voorjaars telling zullen
we later laten beginnen).

Vanaf
dan kwamen er geregeld kleine groepjes die gingen zitten in plaats A en B. zij
kwamen vanuit de richting Kiel, Wilrijk en Hoboken . Een deel van de vogels van
punt A en B verhuisden even nog naar punt
AB. In het totaal zaten er daar 106 Halsband parkieten. Spijtig genoeg was de
blauwe mutant die we de vorige keren toch mooi te zien kregen er niet meer bij.
Rond 18u35 waren onze bezoekers naar huis gegaan. Maar Guy en mezelf bleven nog
voort tellen. En we kregen waar voor ons geld, want vanuit de richting ring
kwam er plots een grote groep van 52 vogels in punt C zitten en daar waren er 2
gele mutanten bij. Duidelijk te zien ( zie bijgevoegde foto).

Rond 18u 48
verhuisden alle vogels van punt A, B en AB zich naar punt D . De vogels vanuit
punt C volgde hun voorbeeld.

Uit
eindelijk zaten er 158 vogels in de boom aan het kruispunt van de Kolonel
Silvertopstraat en de eerste oprit naar de A12. Zij verkozen blijkbaar een
plekje waar er een straatlantaarn staat. Dit was ons al bij vorige keren
opgevallen dat de Halsbandparkieten een verlichte slaapplaats verkozen. Hier
waren ze duidelijk te zien in de verlichte boom.

Het
valt wel op dat het ditmaal minder exemplaren waren dan bij onze laatste
telling van November 2018 waar we uitkwamen op 188 exoten. Blijkbaar zitten er
veel vogels op nest. Zoals dat het geval is in het natuurgebied Hobokenpolder.
Dit zullen we misschien kunnen vaststellen bij onze volgende najaar telling in
November.

Welke resultaten en verrassingen (kleurmutanten) kunnen we op onze
volgende telling verwachten in November 2019?Verslag slaapplaats telling Halsbandparkieten in het Kielpark op 24 november 2018

Halsbandparkieten Posted on 24 november 2018 21:01:03

Om
16u15 zijn we met 5 leden van ARDEA samengekomen aan de ingang van het Kielpark
. Namelijk Guy Borremans, Marc Hofman , Luc Van Schoor, Maarten Mortier en mezelf
Walter De Weger . Ook waren er 2 bezoekers waarvan er 1 speciaal vanuit Gent is
gekomen om dit spektakel te kunnen aanschouwen. Deze hadden via het blog van
ARDEA vernomen dat er een telling van de slaapplaats voor Halsbandparkieten zou
plaats vinden.

Het
schouwspel begon al zeer mooi met de verschijning van de eerste 8 vogels
waaronder een Blauwe mutant. Er volgde direct nog een klein groepje van 5
exemplaren die van punt C kwamen gevolgd door 3 enkelingen vanuit de zelfde
richting. Toen hoorde we de Halsbandparkieten vanuit de richting punt D
aankomen Zij namen eerst nog 2 tussenstops alvorens naar slaapplaats A te
vliegen. Hier konden we 146 exemplaren waarnemen. Waaronder we 2 gele mutanten konden
bewonderen.

Terwijl
de meesten van ons aandacht hadden voor de vele vogels die vanuit punt D kwamen
heeft Maarten nog een groep van 25 vogels zien aankomen vanuit de richting punt
B . Als het bijna donker was kwam er toch nog op het nippertje 1 laatkomer
vanuit punt B de groep vervoegen.

Dit
brengt een totaal van 188 Halsbandparkieten die samen kwamen op deze slaapplaats
in het Kielpark . Dit is een toename van maar liefst 76 exemplaren ten opzichte
van onze vorige telling gedaan op 23 maart 2018 dit jaar. Het is duidelijk dat deze exoot zich razend snel vermeerdert en dat hij waarschijnlijk weinig of
geen natuurlijke vijanden te duchten heeft. Ook de zachte winters van de
laatste jaren hebben geen nadelige gevolgen gehad voor deze vogels.

Welke resultaten en verrassingen kunnen we op onze volgende telling verwachten
op 16 maart 2019?Slaapplaatstelling Halsbandparkieten

Halsbandparkieten Posted on 27 maart 2018 09:13:39

Verslag slaapplaats telling
Halsbandparkieten in het Kielpark op 23 maart 2018

Om18u15
zijn we met 4 leden van ARDEA samengekomen aan de ingang van het Kielpark .
Namelijk Wim Stappers, Marc Hofman ,Joris Van Reusel ,en mezelf Walter De Weger .

Samen
naar plaats A gegaan waar we ons hebben opgesplitst in 2 groepen. Joris en Marc
zijn op plaats A gebleven terwijl ik met Wim naar plaats B zijn gegaan.

Om
18U 38 zijn de eerste 7 HBP aangekomen in plaats B waar na enkele minuten ook
kleine groepjes zich gingen nestelen in plaats C en D Vanaf 18U 50 verhuisden
deze groepjes zich geleidelijk naar
plaats A.

Nadat
het laatste groepje zich verplaatst had (rond 19u05) ben ik met Wim terug naar
plaats A gegaan waar alle Halsbandparkieten zich verzamelt hadden in 1 boom.

Hier
konden we ze zeer goed tellen en het bleken er uiteindelijk om 112 exemplaren te gaan waaronder 1 blauwe
variant die we voor het eerste hadden gezien in november 2017.

Het
is zeer duidelijk dat er een enorme toename is van de halsbandparkieten ten
opzichte van onze telling in november 2017.

In
November hadden we toen 45 exemplaren en nu 112.

Met dank aan alle aanwezige waarnemers.

Walter De Wegerslaapplaatstelling Halsbandparkieten

Halsbandparkieten Posted on 21 november 2017 21:33:40

Verslag slaapplaatstelling
Halsbandparkieten , Kielpark 18 november 2017

Om 16 uur met 5 leden van Ardea samengekomen aan de ingang
van het kielpark. Namelijk Luc Van Schoor , Guy Borremans , Joris van Reusel
met zoon Rui en mezelf Walter De Weger. Hier mochten we ook een nieuwe persoon
ontmoeten . Nina Dehnhard kwam ons team versterken. Samen zijn we dan naar de
plaats in het park gegaan (punt A) waar we de vorige keren de Halsband parkieten konden waarnemen .

Op de plaats aangekomen viel het ons op dat het een late
herfst is in vergelijking met vorig jaar. Veel bomen hadden nog hun kleurrijke
bladeren, wat het tellen niet gemakkelijk zou maken.

Om 16u40 konden we de eerste vogels horen aan de
oost kant van het park. Om 16u50 kwam een groep van 13 aangevlogen vanuit
oostelijk richting en gingen in punt B zitten. In deze groep zat er een mooie
Blauwe Halsbandparkiet bij . Guy heeft daarvan (ondanks de beginnende duisternis)
een mooie foto van kunnen maken.

foto Guy Borremans

Toch bleven we parkieten horen in het oostelijk deel en in
het midden van het park. Joris is dan naar het midden van het park gegaan en
heeft daar een groep van 13 vogels kunnen waarnemen (punt C). Samen met Nina
ben ik dan op de geluiden van de Halsbandparkieten afgegaan die in het
oostelijk deel van het park zaten. Op punt D hebben we daar om 17u05 een groep
van 19 vogels kunnen tellen. 2 van deze vogels zijn daar vertrokken naar het
midden van het park de rest is daar blijven slapen. Inmiddels was ook de groep
van punt B vertrokken naar punt C in het midden van het park zodat er daar
uiteindelijk 28 vogels samenzaten. Om 17u 20 was alles stil geworden. Het eindresultaat
is dat er 17 vogels een slaapplaats hadden aan punt D en een 2e
groep van 28 vogels op punt C.
Samen dus
45 vogelsGelukkig waren we deze keer met voldoende waarnemers om de
slaapplaats (en) van de Halsbandparkieten te kunnen tellen.

Met dank aan alle aanwezige waarnemers.

Walter De WegerVolgende »