Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

Verslag slaapplaatstelling Halsbandparkieten – ’t Kiel/Antwerpen

Halsbandparkieten Posted on 19 maart 2024 20:53:59

Gegevens                           

Datum : 16 maart 2024

Plaats : boom thv. Volhardingstraat 118 , Antwerpen

Weer : half bewolkt en droog , NW wind 2 Bf , 9°C

Zonsondergang : 18.46        

Duur telling : 18.20 – 19.10

Tellers* : Eddie Schild , Luc Van Schoor , mmv. Peggy Beers, Carla Vercammen (wijkcomité) Geert Pattyn, Hilde Janssens

Werkwijze : telling /schatting ,volgens uur aankomst en richting van de toekomende groepen

Totaal aantal Halsbandparkieten : 1125 ex.

Commentaar

Dit aantal betrof de enige bekende slaapplaats in het Antwerpse , vermits de simultaantelling aan de Ekerse putten geen vogels opbracht (Stefaan Thiers)

De meeste parkieten kwamen naar de slaapplaats aangevlogen tussen 10 en 20 min na zonsondergang.

De aantallen volgens de aanvliegrichting gaven dit keer volgende resultaten : N-NO, 48% (549 ex.) ,

O-ZO,27% (299 ex.),ZW-W,24% (277ex.).

Het totaal aantal Halsbandparkieten op de slaapplaats lag in de (licht stijgende) lijn van e vorige maart tellingen : 890 ex (5/03/2022) – – 1015 ex (18/03/2023) – – 1125 ex (16/03/2024).

Dit aantal is slechts ca 40% van de laatste augustustelling (2700 ex 18/08/2023).

Het verschil in kwantiteit heeft grotendeels te maken met de jaarlijkse broedperiode en de mate van broedsucces.  Rond half maart zijn al heel wat gepaarde vogels bezig met nestgelegenheid en eerste ei-leg waardoor ze ook gans de tijd in hun broedhabitat verblijven.

Na de broedperiode, in augustus/september, verzamelen al de vogels inclusief de uitgevlogen juvenielen, op de slaapplaats.  Deze augustustellingen geven dan ook de meest betrouwbare resultaten weer van de totale populatie in dat jaar.  Het is mijns inzicht daarom opportuun om de komende tellingen, liefst simultaan met mogelijk andere slaapplaats(en) in die periode te laten doorgaan.

Indien we voor een bijkomende vergelijkende telling kiezen, om de mogelijke wintersterfte onder de vogels te bepalen, zou deze best doorgaan in februari, vóór de start van de broedperiode.

Luc Van Schoor

* In afwezigheid van Walter De Weger om medische redenen.

Foto Luc Van SchoorVerslag telling slaapplaats Halsband parkieten op 11 november 2023

Halsbandparkieten Posted on 11 november 2023 21:17:42

Net als vorig jaar hebben we met ARDEA een najaar telling van de slaapplaats van de Halsbandparkieten op het Kiel georganiseerd. Dit om te zien of de iets lagere aantallen die we in het voorjaar konden tellen zouden bevestigd worden, wat erop zou wijzen dat er misschien in en rond Antwerpen toch nog een derde slaapplaats zou ontstaan zijn. Er is ook nog een tweede slaapplaats van deze vogels in Ekeren.

Zaterdag avond zijn we rond 16u45 uur met 1 lid van ARDEA  Walter De Weger en nog 14 bezoekers samengekomen op de bekende slaapplaats voor deze exoten. Gelukkig was Hilde Janssens bereid om de telling mee te doen en de groene lawaaimakers die vanuit de richting Wilrijk en Hoboken kwamen te tellen. Waarvoor hartelijk dank.

 Het weder zat goed mee, geen regen, weinig wind en voor de tijd van het jaar een zachte 11 graden, wel bewolkt met hier en daar een opklaring .

Lang hebben we niet moeten wachten om de eerste kleine groepjes van 10 à 30 vogels te zien aanvliegen vanuit het noord/oosten om zich eerst in de bomen van de onafhankelijkheidslaan te nestelen.

Gedurende een twintig tal minuten was het een constante  aanvliegen van deze parkieten in kleine en grote groepen die rechtstreeks naar de 2 bomen vlogen en uiteindelijk gevolgd werden door de parkieten die eerst nog een tussenstop maakt in de bomen van de straat

Vanuit het noorden konden we 4 gele en 1 blauwe kleurmutant aanschouwen en vanuit de richting Wilrijk en Hoboken waren er nog 2 gele op het toneel verschenen.

In het totaal zouden er 2109 parkieten zich nestelen in de 2 bomen die duidelijk te lijden hebben van de uitwerpselen van de vogels. De bomen hebben al verschillende kale takken. Er werden 6 gele en 1 blauwe individuen waargenomen.

Ten opzichte van de extra telling die we in augustus deden moeten we toch zeggen dat er een zeer duidelijke daling van bijna 600 vogels is. De grootste daling is het aantal vogels dat vanuit het noorden kwam, met maar 1549 exemplaren. En 560 individuen van Wilrijk en Hoboken  wat ongeveer het zelfde resultaat is als in Augustus.

We moeten er wel vanuit gaan dat deze vogels een andere slaapplaats hebben gevonden, of ze naar de tweede bekende slaapplaats in Ekeren zijn verhuist. Hoop dat Stefaan Thiers een telling gaat doen in Ekeren en daar kan vaststellen dat de aantallen daar met +- 600 exemplaren is toegenomen

We kijken nu al uit, of de voorjaar telling op zaterdag 16 maart 2024 meer uitsluitsel zal geven over de teruglopende aantallen zal bevestigen.

De aankondiging zal op het ARDEA blog geplaatst worden als ook in de Natuurpunt blaadjes van Antwerpen Zuidrand en Hobokense Polder.

Verslag: Walter De WegerVerslag extra telling slaapplaats Halsband parkieten

Halsbandparkieten Posted on 18 augustus 2023 10:38:31

Net als vorig jaar hebben we met ARDEA een extra telling van de slaapplaats van de Halsbandparkieten op het Kiel georganiseerd. Dit om te zien of de iets lagere aantallen die we in het voorjaar konden tellen zouden bevestigd worden, wat erop zou wijzen dat er misschien in en rond Antwerpen toch nog een derde slaapplaats zou ontstaan zijn. Er is ook nog een tweede slaapplaats van deze vogels in Ekeren.

Woensdag avond zijn we rond 21 uur met 3 leden van ARDEA en nog 2 bezoekers samen gekomen op de bekende slaapplaats voor deze exoten. Het weder zat goed mee, een mooi avondzonnetje en een  aangename 24 graden en weinig wind. Wat wil je nog meer.

Lang hebben we niet moeten wachten om de eerste groepjes van 30 à 50 vogels te zien aanvliegen.

Gedurende een twintig tal minuten was het een constante  aanvliegen van deze lawaaimakers met hier en daar een gele en blauwe kleurmutant. Een van de gele parkieten was zeer licht van kleur bijna wit met nog duidelijke gele slagpennen . In het totaal zouden er 2700 parkieten zich nestelen in de 2 bomen die duidelijk te lijden hebben van de uitwerpselen van de vogels. De bomen hebben al verschillende kale takken. Er werden 14 gele en 4 blauwe individuen waargenomen.

We kunnen dus wel besluiten dat de lagere aantallen in het voorjaar te wijten zijn aan parkieten die op hun nest zitten in parken en natuurgebiedende  in de wijde omgeving van Antwerpen.  Ten opzichte van de vorige extra teling vorig jaar zijn er toch weer 300 exemplaren bijgekomen.

We kijken nu al uit of de najaar telling op zaterdag 11 november 2023 het toegenomen aantal zal bevestigen.

De aankondiging zal op het ARDEA blog geplaatst worden als ook in de Natuurpunt blaadjes van Antwerpen Zuidrand en Hobokense Polder.Verslag slaapplaats telling Halsbandparkieten op 18 maart 2023

Halsbandparkieten Posted on 20 maart 2023 20:36:53

Om 18u20 zijn we met 3 leden van ARDEA  samengekomen aan de hoek van de Volhardingsstraat en de Onafhankelijkheidslaan. Namelijk Eddie schild, Luc Van Schoor en mezelf Walter De Weger. Ook waren er 3 bezoekers, Hilde Janssens met buurvrouw en Peggy Beers, gekomen om dit spektakel te kunnen aanschouwen. Deze hadden via het blog van ARDEA vernomen dat er een telling van de slaapplaats voor Halsbandparkieten zou plaats vinden.

Het weer zat deze keer niet mee, we begonnen met een lichte drup regen maar naargelang de tijd verliep werd het een echte stortbui. We hadden gehoopt dat de regen nog een uurtje op zich zou laten wachten.

Het schouwspel begon om 18u35 met een eerste groepje van 11 vogels die vanuit de Onafhankelijkheidslaan naar de boom op de hoek kwamen plaats vatten. Daarna volgde geregeld groepjes die vanuit dezelfde straat kwamen aangevlogen. Om 18u40 kwamen dan toch ook de eerste vogels vanuit de Volhardings straat aangevlogen. De blauwe en gele kleur mutanten waren ook van de partij. Later volgde vanuit de Willem Eekelersstraat nog verschillende groepjes met Halsbandparkieten.

Het was wel duidelijk dat de meeste via de Onafhankelijkheidslaan kwamen namelijk 661 exemplaren. Vanuit de Volharding straat kwamen er 250 en vanuit de   Willem Eekelersstraat nog eens 104 vogels dat brengt het totaal van de slaapplaats op 1015 individuen. Allen zaten samen in 1 boom.

Het lijkt erop dat de vogels die via de Onafhankelijkheidslaan kwamen, vanuit de stad en de meer oostelijk gelegen gemeenten kwamen (Berchem Borgerhout en Merksem). Vogels vanuit de Volharding straat kwamen waarschijnlijk vanuit Wilrijk, Mortsel en Elsdonk.  De Halsbandparkieten vanuit Hoboken en het Kiel kwamen voornamelijk via de Willem Eekelersstraat.

Het aantal parkieten ten opzichte van de herfst telling 2022 (2097 exemplaren) ligt beduidend lager. Maar vergeleken met de voorjaar telling 2022 met 890 vogels toch iets hoger. Het verschil tussen de laatste najaar telling en nu in het voorjaar kan verklaard worden, doordat er een groot deel van de exoten nu aan het broeden zijn. Of er moet nog een tweede slaapplaats van deze Halsbandparkieten zijn in onze regio. Alleen is de vraag waar. Een oproep aan iedereen die denkt een slaapplaats te weten om het ons te laten weten, zo kunnen we een beter beeld krijgen van de evolutie en verspreiding van deze exoot. 

Nadat de Halsbandparkieten waren gaan slapen, konden we vaststellen dat er een grote groep van een 40 tal Kauwen, vanuit de richting van het Kielpark, zich eveneens in dezelfde boom kwamen nestelen om de nacht door te brengen. Wordt dit een nieuw gegeven dat deze 2 vogelsoorten samen een slaapplaats delen? Het lijkt me interessant om deze nieuwe evolutie tijdens de volgende slaapplaats tellingen op te volgen.

Gegevens over de telling
Plaats : 1 boom thv Volhardingstraat 118 , Antwerpen
Zonsondergang : 18.40
Weer : 7/8 bewolkt  met regen, 2 beaufort NW wind en goed zicht.
Duur telling : 18u20 tot 19u05 Tellers : Eddie Schild, Walter De Weger, Luc Van Schoor ,
Werkwijze : telling /schatting ,volgens uur aankomst van de toekomende groepen
Totaal aantal Halsbandparkieten : 1015 ex
Verslag: De Weger WalterVerslag telling slaapplaats Halsbandparkieten

Halsbandparkieten Posted on 14 november 2022 20:23:05

Ieder voorjaar en najaar organiseert ARDEA een telling van de slaapplaats van de Halsbandparkieten

Op 12 november was het tijd voor de najaar telling van dit jaar van de parkieten slaapplaats op het Kiel

De laatste 3 jaar is de slaapplaats vanuit het Kielpark verhuisd naar 2 bomen tegenover een appartementsgebouw in de tentoonstellingswijk op het Kiel meer bepaald in de Volhardingsstraat.

Het was voor de tijd van het jaar een mooie zonnige avond. Veel bomen hadden nog hun bladeren. Maar de 2 Kastanjebomen die de exoten gebruiken voor hun slaapplaats waren al volledig kaal zodat de vogels goed zichtbaar waren.

Om 17uur15 kwamen de eerste groepen van 20, 50 en meer exemplaren laag krijsend door de Onafhankelijkheidslaan  aangevlogen. Deze vogels komen hoogstwaarschijnlijk vanuit de oostelijke districten van Antwerpen. Het zouden er 1449 worden.

Ook vanuit de Volhardingsstraat kwamen nu groepjes aangewaaid, deze komen meestal vanuit de richting Wilrijk en Edegem . Ongeveer een 400 tal

Later kwamen er ook enkele tientallen, +/- 150 vogels,  vanuit de Wim Eekelerstraat afgezakt, deze komen vanuit de richting Hoboken.

Tussen al deze groene lawaaimakers zaten er toch 4 blauwe en 2 gele mutanten.

Met de 4 tellers hadden we maar juist genoeg ogen om ze allemaal te kunnen tellen. Maar we genoten van het spektakel. Uiteindelijk konden we 2097 exemplaren tellen . In vergelijking met de extra telling die we in Julie deden, zijn het er toch een 300 tal vogels minder. Het kan natuurlijk zijn dat onze schatting van de groepjes iets te laag lag . Maar ook de zeer droge zomer zou er iets mee te maken kunnen hebben. Ook in 2020 hadden we een droge zomer en tijdens de najaar telling hadden we ook een iets kleiner aantal.

Het geeft ons de aanzet om de evolutie van de halsbandpopulatie verder op te volgen.

We hadden gehoopt dat de 2 Monniksparkieten, die we de laatste weken in en rond Hoboken en Wilrijk hadden kunnen waarnemen, zich bij de bende groene Halsbandparkieten hadden aangesloten om te overnachten. Maar dat blijkt niet het geval te zijn. Waar zij overnachten en met hoeveel blijft nog en raadsel.

Alle informatie hieromtrent is altijd welkom alsook nieuwe slaapplaatsen van de Halsbandparkieten.

We kijken nu al uit naar de voorjaar telling die in Maart 2023 zal gehouden worden. De aankondiging zal op het ARDEA blog geplaatst worden als ook in de Natuurpunt blaadjes van Antwerpen Zuidrand en Hobokense Polder

De tellers van dienst : De Weger Walter; Eddie Schild; Luc Van Schoor en Eva Maeckelberghe

Halbandparkiet                                                                Foto: De Weger WalterAankondiging Halsbandparkiet slaapplaats-telling ‘t Kiel

Halsbandparkieten Posted on 9 november 2022 10:46:28

Op zaterdag 12 november 2022 organiseert ARDEA een slaapplaats telling op het Kiel. Iedereen is welkom om die avond mee te tellen. En je zult er ook zeker enkele Gele en Blauwe kleurvarianten kunnen waarnemen. En wie weet ook de Monniksparkiet.

Halsbandparkiet Foto: De Weger Walter

                                                                                   

Praktisch:
● Afspraak: Hoek Onafhankelijkheidslaan en de Volhardingsstraat . Kijk ook naar het ARDEA blog om de juiste plaats van samenkomst te zien. De exacte slaapplaats van deze exoot kan wel eens wisselen.
● Bijeenkomst: 16.45 u !! einde rond 18.30 uur
●  Meebrengen: wandelschoenen, verrekijker
● gids : Walter De Weger (0495/23.77.10)Verslag telling slaapplaats Halsband parkieten

Halsbandparkieten Posted on 1 augustus 2022 10:11:31

Vrijdag 29/07/2022 bij een aangenaam zomerweertje, werd er een extra telling van de slaapplaats van de Halsbandparkieten op het Kiel georganiseerd door de Vogelwerkgroep ARDEA. Er had iemand aan de grote put in Ekeren de Slaapplaats van deze exoot gaan tellen en kon daar toch 486 vogels waarnemen die daar verkozen om de nacht door te brengen.

 Bij onze jaarlijkse voor- en najaar telling van vorig jaar werd er gemeld dat er aan de Grote put geen slaapplaats meer was. Dit verklaarde ook wel de zeer grote stijging van het aantal vogels die we konden noteren op de slaapplaats op het Kiel. Met dit nieuwe gegeven, dat er terug een slaapplaats is in Ekeren, maakte ons nieuwsgierig, om toch eens na te gaan hoe de aantallen bij ons zouden zijn terug gelopen.

Gelukkig waren we met genoeg personen om de vogels die vanuit verschillende richtingen laag kwamen aangevlogen te tellen. Rond 21uur begon het spektakel met eerst kleine groepjes, dan zeer grote vluchten van meer dan 100 luidruchtige vogels tezamen. Om 10 uur zaten ze allemaal in de 2 bomen en werd het, alsof je een volumeknop omdraaide, stil. Uiteindelijk konden we +- 2400 lawaaierige exoten waarnemen. Het mooiste van al was dat er deze keer meer kleurmutanten bij waren. De knal gele en blauwe varianten staken mooi af tussen de wolken groene Halsbandparkieten die de revue passeerden. In het totaal waren er 11 Gele en 9 Blauwe exemplaren.

Het is wel zeer duidelijk dat ten opzichte van vorige najaar tellingen, het broedseizoen van deze parkieten wel uitzonderlijk goed moet geweest zijn dit voorjaar.

De tellers van dienst : De Weger Walter; Maarten Mortier; Eddie Schild; Luc Van Schoor ; Eva Maeckelberghe; Hilde Janssens.

We kijken nu al uit naar de najaar telling die in November zal gehouden worden. De aankondiging zal op het ARDEA blog geplaatst worden als ook in de Natuurpunt blaadjes van Antwerpen Zuidrand en Hobokense Polder

Blauwe mutant Foto: De Weger Walter
Gele mutant Foto De Weger Walter


Halsbandparkiet vergelijkende slaapplaats telling

Halsbandparkieten Posted on 7 maart 2022 19:02:09

Datum: 5 maart 2022

Gegevens over de telling
Plaats : 1 boom thv Volhardingstraat 118 , Antwerpen
Zonsondergang : 18.30
Weer : 1/8 bewolkt , 3 beaufort NO wind en goed zicht.
Duur telling : 18u20 tot 18u50
Tellers : Eddie Schild, Walter De Weger, Luc Van Schoor
Werkwijze : telling /schatting ,volgens uur aankomst van de toekomende groepen
Totaal aantal Halsbandparkieten : 890 ex

Commentaar:

Om 18u20 zijn we met 3 leden van ARDEA samengekomen aan de hoek van de Volhardingsstraat en de Onafhankelijkheidslaan. Namelijk Eddie schild, Luc Van Schoor en mezelf Walter De Weger . Ook waren er 3 bezoekers gekomen om dit spectakel te kunnen aanschouwen. Deze hadden via het blog van ARDEA venomen dat er een telling van de slaapplaats voor Halsbandparkieten zou plaats vinden.

Het schouwspel begon om 18u32 met een eerste groepje van 7 vogels die vanuit de Onafhankelijkheidslaan naar de boom op de hoek kwamen plaats vatten. Daarna volgde geregeld groepjes die vanuit dezelfde straat kwamen aangevlogen. Om 18u38 kwamen dan toch ook de eerste vogels vanuit de Volhardings straat aangevlogen. Bij de tweede groep hiervan zat er direct een blauwe kleurmutant. Later volgde vanuit de Willem Eekelersstraat nog verschillende groepjes met Halsbandparkieten waaronder nog een blauwe en een gele variant

Het was wel duidelijk dat de meeste via de Onafhankelijkheidslaan kwamen namelijk 578 exemplaren. Vanuit de Volharding straat kwamen er 219 en vanuit de   Willem Eekelersstraat nog eens 98 vogels dat brengt het totaal van de slaapplaats op 890 exemplaren. Alle exemplaren zaten samen met een aantal kauwen in 1 boom

Het lijkt erop dat de vogels die via de Onafhankelijkheidslaan kwamen, vanuit de stad en de meer oostelijk gelegen gemeenten kwamen (Berchem Borgerhout en Merksem). Vogels vanuit de Volharding straat kwamen waarschijnlijk vanuit Wilrijk Mortsel en Elsdonk.  De Halsbandparkieten vanuit Hoboken en het Kiel kwamen voornamelijk via de Willem Eekelersstraat.

Het aantal parkieten komt ongeveer overeen met wat we tijdens de Herfst telling in 2021 hebben kunnen waarnemen. Wel blijft dit aantal beduidend lager dan wat we hebben kunnen waarnemen in het voorjaar van 2021, aantal tussen 1057 en 1534 exemplaren. Waarschijnlijk moet er nog een tweede slaapplaats van deze halsbandparkieten zijn in onze regio. Alleen is de vraag waar. Een oproep aan iedereen die denkt een slaapplaats te weten om het ons te laten weten, zo kunnen we een beter beeld krijgen van de evolutie en verspreiding van deze exoot.  

Verslag: De Weger WalterHalsbandparkiet : vergelijkende slaapplaats-telling ’t Kiel

Halsbandparkieten Posted on 4 februari 2021 22:20:33

Datum: 4-02-2021


Plaats : 2 bomen thv Volhardingstraat 118 , Antwerpen
Zonsondergang : 17.40
Weer : half bewolkt , ,lichte ZO wind en goed zicht.
Duur telling : 16.50- 18.10
Tellers : Luc Van Schoor , Franz Merckx
Werkwijze : telling /schatting ,volgens uur aankomst van de toekomende groepen
Totaal aantal Halsbandparkieten : 1079 ex

Commentaar

Door de later invallende schemering , t.o.v. 1 febr. , kwam de slaaptrek ook ca. 20 min. later op gang. De bomen op het Mastvest fungeerden voor een groep parkieten als tussenstop.
De eerste 13 ex. kwamen om 17.37 vanuit O. (Mastvest) toe in de voorverzamel-boom, gevolgd door 8 ex. vanaf N. (de enige vanuit die richting) Een tiental parkieten vlogen ,na aankomst vanuit de boom, naar het platte dak van de naastgelegen woning om te drinken. De overgrote meerderheid viel in van zonsondergang tot 17.50

De aantallen volgens aanvliegrichting gaven ditmaal een ander beeld in vergelijking met de telling van 1 febr. : 41 % (445 ex.) vanuit Z. en zowat 59 % (634 ex) uit O. richting.

Op basis van de totalen van beide tellingen kunnen we gewagen van een stabiele populatie Halsbandparkieten op de slaapplaats. Vermeldenswaardig is ook de informatie van een betrouwbare buurtbewoner die met zekerheid te kennen gaf dat de slaapplaats van de Volhardingstraat reeds in nov. 2019 werd bezocht door enkele honderden hb-parkieten.Halsbandparkiet slaapplaats-telling ‘t Kiel

Halsbandparkieten Posted on 2 februari 2021 17:37:00

Datum: 1-02-2021


Plaats :2 bomen thv Volhardingstraat 118 , Antwerpen
Zonsondergang : 17.35 (vervroegde duisternis 17.55)
Weer : zwaar bewolkt , druilerig , lichte ZO wind en matig zicht.
Duur telling : 17.00 – 18.00
Tellers : Walter De Weger , Luc Van Schoor
Werkwijze : telling /schatting ,volgens uur aankomst van de toekomende groepen
Fotograferen van de volledige populatie in de twee slaapbomen
Totaal aantal Hbp : 1057 ex.

Commentaar

17.10 : eerste 28 ex pleisterend in boom hoek Onafhankelijkheidslaan .
Het gros van de groepen kwam toegevlogen tussen 17.20 en 17.40 , grootste : ca 100 ex.
De boom hoek Onafhandelijkheidslaan en een naastgelegen berk/laanboom- werden gebruikt als voorverzamelplaats met max. 300 ex. die tussen 17.40 en 17.50 geleidelijk naar de twee slaapbomen vlogen (merendeel naar de rechtse boom) Hierdoor ontstond het gevaar voor dubbeltellingen , die werden vermeden door doeltreffende puntwaarnemingen.
De laatste 5 ex. kwamen toe om 17.53.
De telling leverde rond 18 u een totaal op van 1029 ex (Luc)
Walter kon nadien ,dankzij foto’s , de vogels nauwkeurig tellen op de slaapplaats , 318 ex. op linker boom, en 739 ex., waaronder 4 blauwe en 1 gele mutant, op de rechterboom. Samen dus 1057 ex , of slechts 32 ex. meer dan de tellingen/schattingen van de toekomende groepen.
De aantallen volgens de aanvliegrichting gaf volgende resultaten : 39 % vanaf Oost (Onafhankelijksheidslaan) , 58 % vanaf Zuid (Volhardingstraat –Willem Eekelerstraat) en 3 % of 30 tal ex. onbepaald (mogelijk vanaf N)
Verder onderzoek zal misschien kunnen uitwijzen of dit momenteel de enige bekende slaapplaats in de Antwerpse agglomeratie is.
Volgende »