Net als vorig jaar hebben we met ARDEA een extra telling van de slaapplaats van de Halsbandparkieten op het Kiel georganiseerd. Dit om te zien of de iets lagere aantallen die we in het voorjaar konden tellen zouden bevestigd worden, wat erop zou wijzen dat er misschien in en rond Antwerpen toch nog een derde slaapplaats zou ontstaan zijn. Er is ook nog een tweede slaapplaats van deze vogels in Ekeren.

Woensdag avond zijn we rond 21 uur met 3 leden van ARDEA en nog 2 bezoekers samen gekomen op de bekende slaapplaats voor deze exoten. Het weder zat goed mee, een mooi avondzonnetje en een  aangename 24 graden en weinig wind. Wat wil je nog meer.

Lang hebben we niet moeten wachten om de eerste groepjes van 30 à 50 vogels te zien aanvliegen.

Gedurende een twintig tal minuten was het een constante  aanvliegen van deze lawaaimakers met hier en daar een gele en blauwe kleurmutant. Een van de gele parkieten was zeer licht van kleur bijna wit met nog duidelijke gele slagpennen . In het totaal zouden er 2700 parkieten zich nestelen in de 2 bomen die duidelijk te lijden hebben van de uitwerpselen van de vogels. De bomen hebben al verschillende kale takken. Er werden 14 gele en 4 blauwe individuen waargenomen.

We kunnen dus wel besluiten dat de lagere aantallen in het voorjaar te wijten zijn aan parkieten die op hun nest zitten in parken en natuurgebiedende  in de wijde omgeving van Antwerpen.  Ten opzichte van de vorige extra teling vorig jaar zijn er toch weer 300 exemplaren bijgekomen.

We kijken nu al uit of de najaar telling op zaterdag 11 november 2023 het toegenomen aantal zal bevestigen.

De aankondiging zal op het ARDEA blog geplaatst worden als ook in de Natuurpunt blaadjes van Antwerpen Zuidrand en Hobokense Polder.