Om 18u20 zijn we met 3 leden van ARDEA  samengekomen aan de hoek van de Volhardingsstraat en de Onafhankelijkheidslaan. Namelijk Eddie schild, Luc Van Schoor en mezelf Walter De Weger. Ook waren er 3 bezoekers, Hilde Janssens met buurvrouw en Peggy Beers, gekomen om dit spektakel te kunnen aanschouwen. Deze hadden via het blog van ARDEA vernomen dat er een telling van de slaapplaats voor Halsbandparkieten zou plaats vinden.

Het weer zat deze keer niet mee, we begonnen met een lichte drup regen maar naargelang de tijd verliep werd het een echte stortbui. We hadden gehoopt dat de regen nog een uurtje op zich zou laten wachten.

Het schouwspel begon om 18u35 met een eerste groepje van 11 vogels die vanuit de Onafhankelijkheidslaan naar de boom op de hoek kwamen plaats vatten. Daarna volgde geregeld groepjes die vanuit dezelfde straat kwamen aangevlogen. Om 18u40 kwamen dan toch ook de eerste vogels vanuit de Volhardings straat aangevlogen. De blauwe en gele kleur mutanten waren ook van de partij. Later volgde vanuit de Willem Eekelersstraat nog verschillende groepjes met Halsbandparkieten.

Het was wel duidelijk dat de meeste via de Onafhankelijkheidslaan kwamen namelijk 661 exemplaren. Vanuit de Volharding straat kwamen er 250 en vanuit de   Willem Eekelersstraat nog eens 104 vogels dat brengt het totaal van de slaapplaats op 1015 individuen. Allen zaten samen in 1 boom.

Het lijkt erop dat de vogels die via de Onafhankelijkheidslaan kwamen, vanuit de stad en de meer oostelijk gelegen gemeenten kwamen (Berchem Borgerhout en Merksem). Vogels vanuit de Volharding straat kwamen waarschijnlijk vanuit Wilrijk, Mortsel en Elsdonk.  De Halsbandparkieten vanuit Hoboken en het Kiel kwamen voornamelijk via de Willem Eekelersstraat.

Het aantal parkieten ten opzichte van de herfst telling 2022 (2097 exemplaren) ligt beduidend lager. Maar vergeleken met de voorjaar telling 2022 met 890 vogels toch iets hoger. Het verschil tussen de laatste najaar telling en nu in het voorjaar kan verklaard worden, doordat er een groot deel van de exoten nu aan het broeden zijn. Of er moet nog een tweede slaapplaats van deze Halsbandparkieten zijn in onze regio. Alleen is de vraag waar. Een oproep aan iedereen die denkt een slaapplaats te weten om het ons te laten weten, zo kunnen we een beter beeld krijgen van de evolutie en verspreiding van deze exoot. 

Nadat de Halsbandparkieten waren gaan slapen, konden we vaststellen dat er een grote groep van een 40 tal Kauwen, vanuit de richting van het Kielpark, zich eveneens in dezelfde boom kwamen nestelen om de nacht door te brengen. Wordt dit een nieuw gegeven dat deze 2 vogelsoorten samen een slaapplaats delen? Het lijkt me interessant om deze nieuwe evolutie tijdens de volgende slaapplaats tellingen op te volgen.

Gegevens over de telling
Plaats : 1 boom thv Volhardingstraat 118 , Antwerpen
Zonsondergang : 18.40
Weer : 7/8 bewolkt  met regen, 2 beaufort NW wind en goed zicht.
Duur telling : 18u20 tot 19u05 Tellers : Eddie Schild, Walter De Weger, Luc Van Schoor ,
Werkwijze : telling /schatting ,volgens uur aankomst van de toekomende groepen
Totaal aantal Halsbandparkieten : 1015 ex
Verslag: De Weger Walter