Zondag 26 mei 2024 we starten om 10u. en zijn klaar rond 12.30u.

Het behoud van de weidevogelpopulaties, vooral kievit, in onze regio is een belangrijke doelstelling van onze afdeling. Inventarisatie van de broedende en overzomerende koppels is hierbij cruciaal om de resterende populaties kieviten in kaart te brengen.
Vorig jaar verkenden we de Boshoek te Hove.
Vandaag houden we meer westwaarts aan en inventariseren we de Edegemse beekvallei en omgeving.
Deze gegevens bezorgen we dan aan de gemeente en het Regionaal Landschap om samen te bekijken hoe we de soort kunnen beschermen in overleg met de plaatselijke landgebruikers.

Ben je na deze fietstocht geïnteresseerd en begaan met deze vogels ? woon je in de buurt ? Wil je helpen deze vogels te beschermen ? laat het ons die dag zeker weten, alle hulp is welkom, we komen handen te kort.

Afspraak: we komen bijeen aan het gemeenteplein te Edegem, voor het nieuwe gemeentehuis, en vertrekken van daaruit op onze verkenningstocht westwaarts.

Meebrengen: een fiets in goede staat en een verrekijker heb je zeker nodig.
Gids/leiding: Hugo Waeterschoot – hugo.waeterschoot@scarlet.be – 0477 33 23 30