Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

Gierzwaluw wandeling

Agenda Posted on 21 april 2024 19:41:31

Zaterdag 29 juli 2024 van 19u – 21.30u

De eerste gierzwaluwen zijn weer in de stad! Hun ‘srie-rie’ geroep kondigt voor velen van ons de zomer aan.
We gaan samen op zoek naar de gierzwaluwen in onze wijk.
Waarom worden ze de “100 dagen vogel“ genoemd? Of de “vogel zonder poten”?
Waarom hebben ze het moeilijk in onze steden? Wat kunnen we doen om hen te helpen?
Wandel mee en kom het allemaal te weten.

Plaatsen zijn beperkt, dus schrijf tijdig in. Gezien de wandeling afhankelijk is van de weersomstandigheden kan deze mogelijks last minute afgelast en verplaatst worden !!! (regen en/of wind)

Inschrijven: via ardea@hobokensepolder.be met vermelding van activiteit, uw naam, aantal personen, gsm-nummer en e-mailadres.
Afspraak: exacte plaats zal via mail bezorgd worden.
Meebrengen: verrekijker
Gids/leiding: Eva Maeckelberghe / Eddie Schild Weidevogeltelling regio Edegem – Hove

Agenda Posted on 21 april 2024 15:11:20

Zondag 26 mei 2024 we starten om 10u. en zijn klaar rond 12.30u.

Het behoud van de weidevogelpopulaties, vooral kievit, in onze regio is een belangrijke doelstelling van onze afdeling. Inventarisatie van de broedende en overzomerende koppels is hierbij cruciaal om de resterende populaties kieviten in kaart te brengen.
Vorig jaar verkenden we de Boshoek te Hove.
Vandaag houden we meer westwaarts aan en inventariseren we de Edegemse beekvallei en omgeving.
Deze gegevens bezorgen we dan aan de gemeente en het Regionaal Landschap om samen te bekijken hoe we de soort kunnen beschermen in overleg met de plaatselijke landgebruikers.

Ben je na deze fietstocht geïnteresseerd en begaan met deze vogels ? woon je in de buurt ? Wil je helpen deze vogels te beschermen ? laat het ons die dag zeker weten, alle hulp is welkom, we komen handen te kort.

Afspraak: we komen bijeen aan het gemeenteplein te Edegem, voor het nieuwe gemeentehuis, en vertrekken van daaruit op onze verkenningstocht westwaarts.

Meebrengen: een fiets in goede staat en een verrekijker heb je zeker nodig.
Gids/leiding: Hugo Waeterschoot – hugo.waeterschoot@scarlet.be – 0477 33 23 30“Slow” Vroegochtendwandeling Viersels Gebroekt

Agenda Posted on 21 april 2024 15:00:49

Maandag 20 Mei 2024 van 7u tot 11u ter plaatse

We vertrekken reeds vroeg, om 7 uur. Op dit uur zingen de vogels hun mooiste liedje.
We nemen onze tijd om de vogels te bekijken, dus het tempo zal laag zijn !!!! “Slow”
Dit jaar kunnen we op het ‘verlengde’ plankenpad wandelen dat deels over het nieuwe “meer” loopt.
Veel meer water, zalig voor de ganzen, eenden, reigers.
We kunnen deze lente dus een recordaantal vogelsoorten verwachten op deze toplocatie in Vlaanderen.
Een groot aantal rietvogels broedt nu in het Viersels Gebroekt.
Velen hebben duizenden kilometers afgelegd vanuit Afrika om hier in de rietmoerassen hun kroost groot te brengen. We verwachten volgende soorten te spotten: blauwborst, kleine karekiet, rietzanger, rietgors, bosrietzanger, grasmus, sprinkhaanzanger, cetti’s zanger en misschien komen we ook nog een specialleke tegen…
Ook hebben we aandacht voor de prachtige zang van roodborst en winterkoninkje.

Inschrijven: via ardea@hobokensepolder.be met vermelding van welke activiteit, uw naam, aantal personen, gsmnummer en e-mailadres.


Afspraak : om 7u. aan ’t Spant in Wilrijk, Boomsesteenweg 335, onder het viaduct.

Kostendelend vervoer: (€0.1/km). Einde 11u ter plaatse. (53km = 5.3 euro)


Meebrengen: verrekijker, telescoop, laarzen indien natte periode, een snack en wat drank.


Gids/leiding: Luc van de Vijver / Eddie Schild (0498736077 enkel de dag zelf)Vroege ochtendwandeling Nachtegalen

Agenda Posted on 21 april 2024 14:46:23

Zondag 12 mei 2024 van 05.30u – 09.30u

Deze tocht is voor de vroege vogels, letterlijk en figuurlijk. We spreken af iets voor zonsopgang om samen te genieten van de voorjaarszang in “optima forma”.
Hierbij focussen we op één van onze bekendste maar tegelijk ook meest verborgen zangvogel, de nachtegaal.
Het vroege uur, met name vanaf 1 uur vóór tot 1 uur na zonsopgang, staat onder vogelaars ook wel bekend om het “gouden uur”.
Dit is immers de tijdspanne waarin de meeste zangvogels op muzikaal vlak het beste van zichzelf geven.
Nachtegalen houden zich daarbij doorgaans op in dicht struikgewas en doornstruweel.
Dit biotoop vinden we onder meer terug in het Fort 3 van Borsbeek.
Wanneer ze volop zingen, durven ze zich echter wel eens op een meer zichtbare plek tonen.
Dit geldt overigens ook voor andere soorten die we vandaag hopen te horen en/of zien.
Om optimaal van het meest geschikte moment van de dag gebruik te maken, spreken we rechtstreeks ter plaatse af. We maken een wandeling door en rondom het Fort en omstreken (bv. Fortloop).

Inschrijven: via ardea@hobokensepolder.be met vermelding van welke activiteit, uw naam, aantal per- sonen, gsm-nummer en e-mailadres.
Afspraak: vertrek om 5.30u., parking van Fort 3 te Borsbeek, aan de Zoomweg naast de tunnel onder de
“Militaire Baan”, einde rond 9.30 u.
Contacteer de gids wanneer je iemand zou zoeken om ter plekke te geraken.
Meebrengen: verrekijker, drinken, kledij aangepast aan het weer
Gids/leiding: Wim Roelant – 0477/34 07 21 – roelantwim@gmail.com
Afspraak: parking Fort 3 Borsbeek
Inschrijven verplicht