Net als vorig jaar hebben we met ARDEA een najaar telling van de slaapplaats van de Halsbandparkieten op het Kiel georganiseerd. Dit om te zien of de iets lagere aantallen die we in het voorjaar konden tellen zouden bevestigd worden, wat erop zou wijzen dat er misschien in en rond Antwerpen toch nog een derde slaapplaats zou ontstaan zijn. Er is ook nog een tweede slaapplaats van deze vogels in Ekeren.

Zaterdag avond zijn we rond 16u45 uur met 1 lid van ARDEA  Walter De Weger en nog 14 bezoekers samengekomen op de bekende slaapplaats voor deze exoten. Gelukkig was Hilde Janssens bereid om de telling mee te doen en de groene lawaaimakers die vanuit de richting Wilrijk en Hoboken kwamen te tellen. Waarvoor hartelijk dank.

 Het weder zat goed mee, geen regen, weinig wind en voor de tijd van het jaar een zachte 11 graden, wel bewolkt met hier en daar een opklaring .

Lang hebben we niet moeten wachten om de eerste kleine groepjes van 10 à 30 vogels te zien aanvliegen vanuit het noord/oosten om zich eerst in de bomen van de onafhankelijkheidslaan te nestelen.

Gedurende een twintig tal minuten was het een constante  aanvliegen van deze parkieten in kleine en grote groepen die rechtstreeks naar de 2 bomen vlogen en uiteindelijk gevolgd werden door de parkieten die eerst nog een tussenstop maakt in de bomen van de straat

Vanuit het noorden konden we 4 gele en 1 blauwe kleurmutant aanschouwen en vanuit de richting Wilrijk en Hoboken waren er nog 2 gele op het toneel verschenen.

In het totaal zouden er 2109 parkieten zich nestelen in de 2 bomen die duidelijk te lijden hebben van de uitwerpselen van de vogels. De bomen hebben al verschillende kale takken. Er werden 6 gele en 1 blauwe individuen waargenomen.

Ten opzichte van de extra telling die we in augustus deden moeten we toch zeggen dat er een zeer duidelijke daling van bijna 600 vogels is. De grootste daling is het aantal vogels dat vanuit het noorden kwam, met maar 1549 exemplaren. En 560 individuen van Wilrijk en Hoboken  wat ongeveer het zelfde resultaat is als in Augustus.

We moeten er wel vanuit gaan dat deze vogels een andere slaapplaats hebben gevonden, of ze naar de tweede bekende slaapplaats in Ekeren zijn verhuist. Hoop dat Stefaan Thiers een telling gaat doen in Ekeren en daar kan vaststellen dat de aantallen daar met +- 600 exemplaren is toegenomen

We kijken nu al uit, of de voorjaar telling op zaterdag 16 maart 2024 meer uitsluitsel zal geven over de teruglopende aantallen zal bevestigen.

De aankondiging zal op het ARDEA blog geplaatst worden als ook in de Natuurpunt blaadjes van Antwerpen Zuidrand en Hobokense Polder.

Verslag: Walter De Weger