Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

Laatste lentetrektelling 2024 !

Trektellen Posted on 30 april 2024 18:27:28

Beste vogelliefhebber,-ster,

Als slot van onze schaarse lentetrektellingen nodigen we je graag uit voor een ochtend vogelkijken bij een mooi weertje . Vooraleer de laatste zomervogels weer hun broedgebied opzoeken gaan we kijken wat er nog passeert. Ben je ook benieuwd welke gevleugelde lenteboden nog voorbijtrekken kom dan nog gewapend met kijker naar onze trektelpost . Benieuwd naar soorten als gierzwaluw, gele kwikstaart , kiekendieven, purperreiger of wie weet een visarend …. het kan allemaal . Daarom ben je van harte welkom op

woensdag 1 mei (jawel!) vanaf 7 u tot max. 12 u ,

op onze vertrouwde telpost Hobokense Polder , langs de oever van de Schelde.

Graag tot dan !Uncategorised Posted on 4 april 2024 15:11:41

Eerstvolgende lentetrektelling  Hobokense Polder

Na  een periode van ongunstig trekweer komt er donderdag vanuit Frankrijk een weersverbetering op gang.

Gedreven door een zuiders windje en zomerse temperaturen kan dat zeker wat leuke trekvogels naar hier brengen. Kom mee genieten van een zonnige voormiddag langs de Schelde met de kijker gericht op de verwachte lenteboden. Ook beginnende vogelaars welkom !!

Zaterdag 6 april  vanaf 7 u30 tot 12 u

Zo kom je op de telpost : ofwel via einde Petroleumkaai –parking mogelijk bij hoek Benzineweg- en 5 mintuutjes wandelen tot de telpost , ofwel via parking einde Scheldelei-Polderstad, en 10 min. stappen

Een drankje en tussendoortje kan nuttig zijn .

Oeverzwaluw , foto Walter De Weger1e lentetrektelling 2024 Hobokense Polder

Trektellen Posted on 12 maart 2024 15:44:07

De fenomenale kraanvogeltrek over Vlaanderen ,van vorig weekend, mag dan wel voorbij zijn ,maar het is nu vooral uitkijken naar de eerste lentegasten. Met een lichte zuidenwind en zonnig weer lopen vandaag de temperaturen op tot 16-18°C . Ben je ook benieuwd wat dit zacht lenteweertje met zich mee brengt ? Kijk dan mee uit naar al wat vliegt langs onze telpost ,

Donderdag 14 maart vanaf 7.30 u

Altijd welkom !verslag Zeelandtocht 4.02.2024

Vogelexcursies Posted on 21 februari 2024 18:21:31

Zeeland tocht, zondag 4 februari 2024
Gids: Luc Van Schoor
Leiding: Walter van Spaendonk
Deelnemers: 43
Verslag: André De Mul

Ondanks het druilerige weer en het vroege uur is er een enthousiaste opkomst van dichtbij
en verderaf. Het gezelschap is divers, maar het vogelkijken schept een band.
Nog in de donkerte vertrekken we naar Zeeland. Vanuit de bus spotten we langs de
Philipsdam al enkele Lepelaars en Blauwe reiger. We steken over naar Schouwen-Duiveland. Hier zien we langs de weg Rotgans, Wulp en schapen waaronder 2 zwarte exemplaren. Inmiddels is het opgehouden met miezeren. We stoppen aan natuurgebied Dijkwater. Op de plas: Wilde-, Slob-, Berg-, Kuif-, Tafeleend, maar ook Wintertaling en Fuut. Geoorde fuut en Pijlstaart zijn een speciale vermelding waard. Ver weg ook nog Kleine zilverreiger. We rijden verder tot aan het rif Frans Kok in Dreischor. Hier is een duikclub. Duikers plonsen in het diepe. We overschouwen het Grevelingenmeer. Achtereenvolgens vliegen Bonte strandlopers, Zilverplevieren en Kieviten over, maar ook een Bruine kiekendief,
tegenwoordig een zeldzame verschijning. We hebben het hier gezien, denken we, tot Luc roept: Zee-a-rend !!! We keren op onze stappen terug en zien ver weg op de dam twee kolossen hun prooi oppeuzelen. Kraaien schuiven aan voor de restjes.
Onze volgende stop is de Oostweg bij Zonnemaire, waar enkele waarnemers tussen zo’n 1500 Toendrarietganzen ook 2 Kleine rietganzen bespeuren die even later samen met een groep Rietganzen opvliegen. Onze buschauffeur slingert zijn bus kundig door een nauwe doorgang in Zonnemaire en even verder stoppen we voor een korte uitstap op de Slikken van Bommenede. Er hangt een beetje mist over het water, maar toch zien we aan de overkant op de strekdam terug de foeragerende Zeearend terwijl de tweede oudervogel naar de nabijgelegen Veermansplaat vliegt, een geliefkoosde pleisterplaats voor de Zeearenden die dit jaar twee jongen grootbrachten op de Slikken van Overflakkee. Dichterbij in het water lopen twee Zwarte ruiters.
Door het regenweer zijn veel aardappels en bieten niet gerooid, en deze zijn een rijkgevulde dis voor Wilde en Kleine zwaan. Langs de Tureluurweg bij Kerkwerve zit ruim een maand een grote groep waarvan er vandaag zo’n 250 Kleine- en 10 Wilde zwanen foerageren. Luc legt ons aan de hand van foto’s en tekeningen het verschil tussen beide uit. In de loop van de bustocht becommentarieerde hij ook de voornaamste ganzensoorten, Zeearend en Flamingo ’s waarbij telkens informatieve fotobrochures werden doorgegeven.
Het is inmiddels middag en we rijden naar Da Roberto in Scharendijke voor bokes en een soep of een pizza. Bij het binnenrijden van de parking verslikt een Buizerd zich in zijn middagmaal en vlucht weg. De lucht is uitgeklaard en de pizzeria biedt een zonnig panorama op het Grevelingenmeer en Port Zélande aan de Brouwersdam.
Vanop de Brouwersdam kijken we vooral uit naar duikers(vogels) op de Noordzee. We zoeken eerst beschutting achter de bus, want het is 6 beaufort ! Het is moeilijk observeren, want de zee is ruw. Toch noteren we Eidereend, Middelste zaagbek, Brilduiker en dieper in zee twee Zwarte zeeëenden. Dichterbij aan de Spui: Grijze zeehond en Roodhalsfuut. Langs de kom Kleine mantelmeeuw, tussen de steenrotsen: Aalscholver, Scholekster, Steenloper, Paarse strandloper en Drieteenstrandloper.
Verder naar Goeree-Overflakkee. We maken een busrondje via Ouddorp, Kwade Hoek en Havenhoofd.  Een Torenvalk vliegt over.  Hier richten we onze aandacht vooral op de ganzen.  Tussen grote hordes  Grauwe – en Brandganzen, ontwaren we  her en der Kol- en Rietgans, maar ook Canadese gans.  In de laatste groep ganzen noteren we ook kleine Canadese gans en een enkele Stormmeeuw. 
Het begint licht te schemeren en we willen ook de Flamingo ’s nog zien.  Die pleisteren op de Grevelingen.  Via Melissant en Dirksland bereiken we het haventje van Battenoord. 
We stappen uit en van op een verhoogde berm zien we uit op de Caribische, Chileense en Europese soort, bijeen getroept in het water.  Zij kenmerken zich door hun verschil in roze kleur, maar dat door de schemer is dat al moeilijker te zien.  Toch een mooie afsluiter !
Bedankt aan de chauffeur die onze bus over onbekende en smalle wegen loodste, en zeker ook aan Luc, Walter en Rudi voor het voortreffelijk voorbereiden, gidsen en begeleiden van deze uitstap, zoals we dat al jaren van hen gewoon zijn !Eerstvolgende trektelling Hobokense Polder

Trektellen Posted on 10 oktober 2023 17:35:18

Na een dag met intensieve (zang)vogeltrek op 9 okt. en de trektelling van vandaag met een steppekiekendief als blikvanger gaat de volgende trektelling door op woensdag 11 oktober vanaf 8 u.

Van harte welkom !

steppekiekendief juv. vandaag de blikvanger op de telpost . foto Maarten Mortier


Eerstvolgende trektelling

Trektellen Posted on 9 oktober 2023 18:20:00

De volgende trektelling op de Scheldedijk naast de Hobokense Polder gaat door op dinsdag 10 oktober vanaf 8 uEerstvolgende trektelling

Trektellen Posted on 8 oktober 2023 19:54:44

De volgende trektelling op de Scheldedijk naast de Hobokense Polder gaat door op maandag 9 oktober vanaf 8 uBoerenzwaluw ,nieuwe bedreiging broedsite Groene Hoek

Soortenbescherming Posted on 31 augustus 2023 20:45:00

Een voormalige actieve boerderij in de Groenenhoek te Wilrijk wordt momenteel verbouwd tot een vorm van cohousing met verschillende appartementen. Bij een bezoek aan de site , op 29.08.2023 , telde ik min. 23 rondvliegende boerenzwaluwen , waarvan sommige in het dakgebinte van het hoofdhuis vertoefden.
In de huidige bouwfase , waarbij nieuwe daken zijn geplaatst , ontbreken nog ramen en deuren. Daardoor kunnen de broedresultaten dit jaar nog meevallen, tenminste als de nesten van de meeste koppels niet verstoord werden door de bouwwerken. Volgens de vroegere bewoner die nooit een broedvogeltelling van de boerenzwaluwen in zijn stallingen toeliet, zouden er de laatste jaren (2020) een tiental koppels hebben genesteld. Volgens informatie bij de aanwezige ploegleider van de bouwwerken zullen in september ramen en deuren worden gedicht. Intussen hangt er al een bord met de raad om met netten de toegang voor invliegende vogels (ook duiven) te beletten.

Het valt te vrezen dat deze broedsite , één van de laatste in onze regio , door het ontbreken van geschikte nestplaatsen en runderen tot verdwijnen is gedoemd.Broedvogeltelling Blauwe reigerkolonie 2023 , Schoonselhof-Antwerpen

Blauwe Reiger telling Posted on 25 april 2023 17:19:52

Broedvogeltelling Blauwe reigerkolonie – Schoonselhof 8.04.2023

duurtijd : 15 – 17.30 u
weer : vrij zonnig weer met lichte bewolking zwakke NO wind en ca. 14 °C
deelnemers 9 : Luc Van Schoor, Danny Jonckheere, Stefan Van Loon, Paul Van Dyck, Peggy Beers, Marc Adriaenssens, Sadi Hermans, Alice Selleslagh, Esther de Witte.
bezette nesten in 2023 : 46


De geplande telling op 1 april werd een week uitgesteld wegens ongunstige weersomstandigheden , met regen en wind. Na de terugval in 2021 , van 59 broedkoppels naar 36 k., stelden we voor het tweede opeenvolgende jaar een stijging vast Het aantal bezette nestbomen nam toe tot 23. Daarvan tellen we 22 grove dennen en, sinds de eerste telling door vwg Ardea (2013) , nog steeds dezelfde kastanjeboom , waar dit jaar een 3e nest was bezet.
Door stormschade werden weer min. 2 bijkomende grove dennen geveld . Gevolg : In 2 nieuwe bomen , langs het wandelpad ,werd een nest bezet , in 8 bomen nam het aantal nesten toe, tot max. 4 bezette nesten in 2 bomen met een goed ontwikkelde kruin, In 3 bomen was er een afname.
De broedbomen werden door Danny voorzien van genummerde bordjes (1-25) in vervanging van de tot 2019 met witte verf gespoten cijfers die met de tijd moeilijker leesbaar werden.
Vijf bomen kregen een nieuwe nummering in vervanging van gesneuvelde exemplaren:
nr. 26 werd nr.4 , 27 werd 6, 28 werd 5, 29 werd 2 , en nr.32 werd 15volgende trektelling Hobokense polder

Trektellen Posted on 4 april 2023 20:49:20

De eerstvolgende trektelling gaat door op woensdag 5 april vanaf 8.30.u
Warme kleding aanbevolen.
info Luc 0494 33 63 09Volgende »