Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

Boerenzwaluw ,nieuwe bedreiging broedsite Groene Hoek

Soortenbescherming Posted on 31 augustus 2023 20:45:00

Een voormalige actieve boerderij in de Groenenhoek te Wilrijk wordt momenteel verbouwd tot een vorm van cohousing met verschillende appartementen. Bij een bezoek aan de site , op 29.08.2023 , telde ik min. 23 rondvliegende boerenzwaluwen , waarvan sommige in het dakgebinte van het hoofdhuis vertoefden.
In de huidige bouwfase , waarbij nieuwe daken zijn geplaatst , ontbreken nog ramen en deuren. Daardoor kunnen de broedresultaten dit jaar nog meevallen, tenminste als de nesten van de meeste koppels niet verstoord werden door de bouwwerken. Volgens de vroegere bewoner die nooit een broedvogeltelling van de boerenzwaluwen in zijn stallingen toeliet, zouden er de laatste jaren (2020) een tiental koppels hebben genesteld. Volgens informatie bij de aanwezige ploegleider van de bouwwerken zullen in september ramen en deuren worden gedicht. Intussen hangt er al een bord met de raad om met netten de toegang voor invliegende vogels (ook duiven) te beletten.

Het valt te vrezen dat deze broedsite , één van de laatste in onze regio , door het ontbreken van geschikte nestplaatsen en runderen tot verdwijnen is gedoemd.Broedvogeltelling Blauwe reigerkolonie 2023 , Schoonselhof-Antwerpen

Blauwe Reiger telling Posted on 25 april 2023 17:19:52

Broedvogeltelling Blauwe reigerkolonie – Schoonselhof 8.04.2023

duurtijd : 15 – 17.30 u
weer : vrij zonnig weer met lichte bewolking zwakke NO wind en ca. 14 °C
deelnemers 9 : Luc Van Schoor, Danny Jonckheere, Stefan Van Loon, Paul Van Dyck, Peggy Beers, Marc Adriaenssens, Sadi Hermans, Alice Selleslagh, Esther de Witte.
bezette nesten in 2023 : 46


De geplande telling op 1 april werd een week uitgesteld wegens ongunstige weersomstandigheden , met regen en wind. Na de terugval in 2021 , van 59 broedkoppels naar 36 k., stelden we voor het tweede opeenvolgende jaar een stijging vast Het aantal bezette nestbomen nam toe tot 23. Daarvan tellen we 22 grove dennen en, sinds de eerste telling door vwg Ardea (2013) , nog steeds dezelfde kastanjeboom , waar dit jaar een 3e nest was bezet.
Door stormschade werden weer min. 2 bijkomende grove dennen geveld . Gevolg : In 2 nieuwe bomen , langs het wandelpad ,werd een nest bezet , in 8 bomen nam het aantal nesten toe, tot max. 4 bezette nesten in 2 bomen met een goed ontwikkelde kruin, In 3 bomen was er een afname.
De broedbomen werden door Danny voorzien van genummerde bordjes (1-25) in vervanging van de tot 2019 met witte verf gespoten cijfers die met de tijd moeilijker leesbaar werden.
Vijf bomen kregen een nieuwe nummering in vervanging van gesneuvelde exemplaren:
nr. 26 werd nr.4 , 27 werd 6, 28 werd 5, 29 werd 2 , en nr.32 werd 15volgende trektelling Hobokense polder

Trektellen Posted on 4 april 2023 20:49:20

De eerstvolgende trektelling gaat door op woensdag 5 april vanaf 8.30.u
Warme kleding aanbevolen.
info Luc 0494 33 63 09volgende trektelling

Agenda Posted on 21 oktober 2022 18:00:52

Met o.a. grote pieper , smelleken , brilduiker en een mooi aantal boomleeuwerik mochten we gisteren niet ontevreden zijn , maar het blijft nog wachten op de massale doortrek van vb vink . Wie weet misschien morgen…?

iedereen welkom ,liefst met verrekijker .

zaterdag 22 oktober vanaf 8.00volgende trektelling Hobokense polder morgen zondag 9 oktober

Trektellen Posted on 8 oktober 2022 19:19:00

Het belooft een zonnige morgen te worden met eindelijk nog eens een meer oostelijke wind. Wat dat kan opbrengen aan doortrekkende zangvogels ,en hopelijk ook roofvogels, kan je morgen mee ontdekken op onze gekende telplaats langs de Scheldedijk .

Van harte welkom op onze trektelpost !
zondag 9 oktober , vanaf 8 utrektelling Hobokense Polder – vrijdag 30 september

Trektellen Posted on 29 september 2022 16:52:36

Vandaag telden we al ruim 1000 doortrekkers , merendeels zangvogels waarbij 46% piepers. Voorafgaand aan een regenzone die vanaf morgenavond over het land waait kunnen we morgen voormiddag nog genieten van een vrij zonnige periode .

De trektelling gaat daarom door op vrijdag 30 september vanaf 8u .

Speurneuzen welkom op de gekende telpost !eerstvolgende trektelling Hobokense Polder

Trektellen Posted on 28 september 2022 12:32:23

Beste vogelliefhebbers,-sters ,

Na een regenperiode en voorafgaand aan een (voorspeld) winderig weekend, met de Eurobirdwatch op zaterdag, zien we twee geschiktere telmomenten tegemoet , op donderdag- en vrijdagvoormiddag.
Daarom gaat de volgende trektelling alvast door op donderdag 29 september vanaf 8.00

De telpost (met infobord) op de Scheldedijk is te voet of per fiets gemakkelijk bereikbaar vanaf de parking Scheldelei-Polderstad/Hoboken of vanaf de Petroleumkaai – auto parkeren langs Benzinewegtrektelling 15 september

Uncategorised Posted on 14 september 2022 20:51:28

Na een hele dag met een brede zone van regen in Zuid-Nederland – Belgie wordt door trektellers verwacht dat er morgen met betere weersomstandigheden , bij een lichte N-NO wind , een ‘vrachtje’ opgehouden trekvogels zullen doortrekken. Benieuwd of dit ook langs De Schelde merkbaar is zal ik op de telpost present zijn op


Donderdag 15 september vanaf 9.15 u
Iedereen welkomBlauwe reigers terug in opmars

Blauwe Reiger telling Posted on 19 april 2022 17:03:29

Broedvogeltelling Blauwe reigerkolonie – Schoonselhof 16.04.2022

duurtijd : 15 – 17.15 u
weer : stralend zonnig weer , ca. 18 °C
deelnemers 7 : Luc Van Schoor, Danny Jonckheere , Eddie Schild, Ria Fierens, Wim Uleners, Jef Dils, Marissa Vallays
bezette nesten in 2022 : 41


commentaar :
Na de terugval in 2021 , van 59 broedkoppels naar 36 k., zien we dit jaar weer een lichte stijging.

Het aantal bezette nestbomen bleef met 21 gelijk . Daarvan tellen we 20 grove dennen en, sinds de eerste telling door vwg Ardea (2013) , nog steeds dezelfde kastanjeboom , waar dit jaar een 2e nest werd gebouwd.
In twee nieuwe bomen werd een nest bezet , in vijf bomen nam het aantal nesten toe, tot max. 4 bezette nesten in 2 bomen met een goed ontwikkelde kruin, en in 2 bomen was er een afname.
Door stormschade werden weer min. 2 bijkomende grove dennen geveld . Waarschijnlijk zullen in de volgende jaren nog meer bomen sneuvelen door ouderdom en/of storm .
Indien de reigerpopulatie verder zou toenemen rijst de vraag of ze bij gebrek aan geschikte grove dennen meer in loofbomen zullen nestelen zoals bij vele reigerkolonies het geval is . (Luc Van Schoor)

Foto’s 1-3 Sonja Van Kerckhove ,4-5 Eddie Schildwaarneming Oehoe

Uncategorised Posted on 2 maart 2022 17:42:23

Op 5 januari ll werd een waarneming van een rustende Oehoe vervaagd ingevoerd op waarnemingen.be.
Voor opname in het Ardea vogelverslag nov.- jan. zou ik graag asap wat meer informatie van de waarnemer of een andere bron ontvangen . Alvast bedankt ! Luc Van Schoor
lucvanschoor46@gmail.comVolgende »