De volgende trektelling op de Scheldedijk naast de Hobokense Polder gaat door op maandag 9 oktober vanaf 8 u