Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

3-daagse Marker Wadden: inschrijvingen

Vogelexcursies Posted on 22 maart 2020 15:07:11

Start inschrijvingen voor de ARDEA-vogeldriedaagse naar de Marker Wadden en de Wetlands van Midden Nederland, 22-24 mei 2020

Beste Ardea-sympathisant,

Vanaf vandaag, zondag 22 maart om 15 uur, kan je je inschrijven voor onze driedaagse naar de Marker Wadden en de Wetlands van Midden Nederland. Hieronder lees je de uitgebreide aankondiging zoals ze begin april ook in de Natuurpunt afdelingsbladen Polder.blad en Rantgroen zal verschijnen. Als regelmatig volger van de  blog heb je zo de kans om zeker tijdig in te schrijven, want de plaatsen zijn helaas weer beperkt ( 16 deelnemers)!

In normale omstandigheden hield deze tekst hier op. Maar door de uitzonderlijke situatie ten gevolge van de impact van het coronavirus dienen we de inschrijvingsregeling bij te stellen:

BELANGRIJKE MEDEDELING OMTRENT DE INSCHRIJVINGSREGELING T.G.V. HET CORONA-VIRUS

In de huidige omstandigheden is het voor iedereen zeer moeilijk om nu in te schatten of deze activiteit eind mei wel zal kunnen doorgaan. Het logement, het vervoer, enkele plaatselijke afspraken zijn in elk geval officieel geboekt.  Van zodra mogelijk zetten we de voorbereiding verder.

We begrijpen dat het momenteel niet evident is om je nu definitief te engageren voor deze driedaagse. Daarom hebben we beslist dat je je kan aanmelden zonder te betalen. We beschouwen deze aanmelding als een optie. Zo hebben we ook een idee van het aantal geïnteresseerden.

De eerste 16 geïnteresseerden krijgen nadien, van zodra er zekerheid is, het voorrecht om zich definitief in te schrijven.  De volgenden noteren we op een wachtlijst.

In het (zeer goed mogelijke) geval we het weekend moeten uitstellen, zullen we de ‘opties’ eveneens mee nemen naar de nieuwe datum (ook al is dat volgend jaar). We zullen de optienemers dan ook wel vragen of zij dan hun optie wensen te behouden of niet.

Uiteraard hopen we dat de driedaagse gewoon kan doorgaan, maar we volgen de dagdagelijkse ontwikkelingen omtrent het coronavirus op de voet. We houden de geïnteresseerden persoonlijk op de hoogte van zodra de situatie verduidelijkt.

Dus: ben je geïnteresseerd om mee te gaan (en ben je net als ons hoopvol dat deze activiteit kan doorgaan), meld je dan zo snel mogelijk aan via mail naar ardea@hobokensepolder.be!

Namens ARDEA,

Joris en Kathy, coördinatie en begeleiding van deze trip

Vrijdag 22 tot zondag 24 mei 2020 | Vogeldriedaagse Marker Wadden en Wetlands van Midden Nederland

Wie dacht alles gezien te hebben in Nederland mag deze Ardea-vogeldriedaagse zeker niet missen.

Onze noorderburen creëren immers regelmatig nieuwe natuurgebieden, zoals de unieke vogelarchipel Marker Wadden die pas in 2018 na jaren werk tot stand kwam.

Om de ecologische waarden van het Markermeer, een door de Houtribdijk afgesloten stuk van de voormalige Zuiderzee te versterken, werd er in 2016 gestart met de aanleg van een innovatieve eilandengroep. Dat project beoogt een betere bodem en waterkwaliteit en meer biodiversiteit. Er wordt gestreefd naar een natuur- en recreatiegebied van zo’n 10 000 hectare, wat één van de grootste natuurprojecten in West-Europa is.

De eilanden vormen ondertussen al een waar vogelparadijs. Grote kolonies visdiefjes en kluten ontwikkelen zich er razendsnel. Maar ook dwergstern en kleine plevier vonden er meteen een geschikt broedbiotoop. Tal van andere watervogels (steltlopers, meeuwen, stern, eenden, …) broeden er of vinden er een geweldige rust- en voederplaats tijdens de trek.

Een bezoek aan de Marker Wadden is altijd wat avontuurlijk. Het kan enkel met een veerboot bereikt worden en er is slechts een beperkte accommodatie, dus iets voor echte natuurliefhebbers. Daarom richten we deze meerdaagse zo in dat we ten volle van deze levendige natuur kunnen genieten. We nemen er rustig de tijd om, samen met een gids, het noordelijk eiland wandelend te verkennen (met o.a. enkele bijzonder knappe observatiehutten). Maar er is ook tijd om lang te observeren, te fotograferen en tekenen, om ongedwongen te kuieren langs het strand en de slikken… om helemaal in de ban van de vogels te komen.

Voor en na dat dagje Marker Wadden doen we, nu we  er toch vlak bij zijn, nog enkele andere vogelparadijzen in Midden Nederland aan: De Zouweboezem is er zo één van. In dit moerasgebied treffen we o.a. een kolonie purperreigers en zwarte sterns. Ook de Lepelaarplassen (lepelaarskolonie!) en de Oostvaardersplassen (die beiden samen met de Marker Wadden deel uit maken van het Nationaal Park Nieuw Land) staan op het programma. In deze tijd van het jaar staan de natte weiden en polders tussen Utrecht en Hilversum bol van de weidevogels. We bezoeken dan ook de unieke plasdras landschappen van o.a. de Vinkeveense, de Loosdrechtse en de Oostelijke Vechtplassen waar we heerlijk kunnen genieten van honderden grutto’s en andere steltlopers. En voor de vroege vogels is ook het bekende Naardermeer (rietvogels!) een nabije optie voor een dauwexcursie. En oja, onderweg houden we halt bij hét ooievaarsdorp van Nederland.

Afhankelijk van het weer plannen we pas kort vooraf de voor- en na-excursies naar en door al deze gebieden. We maken afspraken met lokale gidsen en gebiedskenners en laten ons leiden door de aanbevelingen van de natuurbeschermingsorganisaties (Natuurmonumenten, Staasbosbeheer, Stork). We steken ons licht op in de plaatselijke bezoekerscentra. En indien mogelijk maken we gebruik van een fluisterboot of kano om vanop het water te kunnen observeren. Laat dan die zeearend maar laag overscheren!

Praktisch:

  • We verblijven in het Natuurhuis Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche, te midden de koninklijke bossen. Het is een eenvoudig en heel rustig groepsverblijf (met tweepersoonskamers) waar we zelf samen kunnen koken en genieten van de omgeving. Ardea voorziet lekkere en gezonde maaltijden voor  de eerste avond, 2 ontbijten en 2 lunches, en we eten uit (restaurantbezoek) op de tweede avond. Het vervoer gebeurt safari-gewijs met twee minibusjes, wat het reizen op zich al heel plezant maakt.
  • In de prijs van 230 € is alles inbegrepen, behalve kleine uitgaven onderweg of extra drankjes in het Natuurhuis. Mee te nemen zijn een lunchpakket voor de eerste middag, slaap- en toiletgerief, en het klassieke “vogelgerief” (verrekijker, vogelgids, telescoop, camera..). Een drinkenbus en een brooddoos komen zeker van pas. En heel wat papier of megabytes om al die vogelwaarnemingen te registreren!
  • Vertrek: vrijdag 22/05 om 8u30, ’t Spant Boomsesteenweg 333 te Wilrijk
  • Terug: zondag 24/05 om 19 u op dezelfde plaats.
  • De coördinatie, leiding en voorbereiding is in handen van Ardea-kernleden Kathy De Lange (0478/314.908) en Joris Van Reusel (0486/836.234).

Inschrijven:

  • Stuur een mail naar ardea@hobokensepolder.be met vermelding van je naam en het aantal personen.
  • Deelnemers ontvangen kort vooraf een bericht met meer gedetailleerde info, vragen m.b.t. dieet etc en nadien een helder en rijk geïllustreerd verslag.


Verslag slaapplaats telling Halsbandparkieten in het Kielpark op 16 November 2019

Vogelexcursies Posted on 18 november 2019 14:09:03

Om 16 u 45 zijn we met 6 leden van ARDEA samengekomen aan de ingang van het Kielpark . Ook waren er 13 bezoekers gekomen om dit spektakel te kunnen aanschouwen, waaronder 6 kinderen. Deze hadden via de blog van ARDEA vernomen dat er een telling van de slaapplaats voor Halsbandparkieten zou plaats vinden. Direct na de samenkomst konden we de Halsbandparkieten al meteen horen. Een 30-tal vogels had zich al verzameld in een boom aan het begin van het grasveld tegen de oprit naar de A12. Eens op het grasveldje aangekomen konden we verschillende grote groepen zien aankomen vanuit de richting Kiel en Wilrijk om zich te zetten in de bomen rond het graspleintje. Later kwamen er ook 2 grote groepen van zeker 50 vogels vanuit richting stad en Berchem aangevlogen. Hoe donkerder het werd hoe meer alle vogels zich verplaatsten naar een boom aan het kruispunt van de Kolonel Silvertopstraat met de oprit naar de A12. Doordat er nog zeer veel gebladerte aan de bomen was konden we moeilijk exact een telling uitvoeren. Uiteindelijk konden we toch een goede 350 Halsbandparkieten waarnemen, wat een verdubbeling is met de telling in het voorjaar. Ook konden we even een gele mutant waarnemen. Iedereen heeft er van genoten om zoveel Halsbandparkieten te zien en te horen, vooral de jongsten onder ons. Welke resultaten en verrassingen (kleurmutanten) kunnen we op onze volgende telling in maart 2020 verwachten…?2020?Foto’s excursie Natuureiland Tiengemeten en andere excursies

Vogelexcursies Posted on 24 juli 2019 15:42:56

De foto’s van deze en andere zeer geslaagde excursies kan u terugvinden op: https://ardeafotos.hobokensepolder.be/#!homeExpeditie Notenkraker zondag 15/09/2019

Vogelexcursies Posted on 8 juli 2019 20:54:46

In RantGroen en Polderblad staat aangekondigd dat ARDEA op zondag 15
september naar Oostelijk België trekt voor “Expeditie Notenkraker”.
De Oostkantons zijn immers één van de beste gebieden om typische Ardeense
vogels te zien. De Ardennen hebben door de hogere ligging immers een apart
klimaat. Dit zorgt voor totaal andere landschappen en andere vogelsoorten, die
we zelden zien in de Lage Landen.

De erg zeldzame soorten als Korhoen, Hazelhoen,
Grijskopspecht en uilen staan vandaag niet op het programma, maar we proberen toch
heel wat bijzondere vogelsoorten te zien.

De prachtige Rode Wouw komt vanaf de lente tot het eind van
de zomer in het gebied voor. De Notenkraker is een echte specialiteit van de
Hoge Ardennen, waar hij in de uitgestrekte fijnsparrenbossen voorkomt. Deze
ietwat geheimzinnige vogel doet zich vanaf september te goed aan hazelnoten. De
Waterspreeuw is hier geen zeldzame soort maar je moet hem wel weten te vinden.
Het is de énige Europese zangvogel die onderwater zwemt. De Grote Gele
Kwikstaart is vooral te vinden langs de wat grotere beken en rivieren. Met wat
geluk zien we een Zwarte Ooievaar, ook één van de specialiteiten van het
zuiden, maar hij leeft meestal erg teruggetrokken. Tijdens de najaarstrek die
meestal vanaf dit tijdstip start, is hij vaak wat minder schuw.

Daarenboven kan je hier ook typische bosvogels waarnemen als
Taigaboomkruiper, Appelvink, Kruisbek, Vuurgoudhaantje en Glanskopmees, om er
maar enkele te noemen. Ook klapekster en raaf behoort tot de mogelijkheden.
Deze natuurpracht vinden we terug in de gevarieerde glooiende landschappen met
soms uitgestrekte bossen, zijn veengebieden en klaterende rivieren.

Het programma en het traject van deze Ardeense
vogelklassieker wordt samengesteld afhankelijk van de voorbereiding door de
gids en begeleider.

Vertrek om 7 u aan ’t Spant, Boomsesteenweg 333, Wilrijk. We
eindigen de excursie ter plaatse rond 18u, maar je kan aansluitend iets eten
als je dat wenst.

We verplaatsen ons gezellig én milieuvriendelijker én
goedkoper met 2 minibusjes. Er kunnen bijgevolg slechts 16 deelnemers mee en er
zijn momenteel reeds 6 inschrijvingen.

Het vervoer kost € 25 per persoon (wat niet vermeld staat in
de aankondiging).

Gelieve in te schrijven via email naar
marc.hofman3@telenet.be
Vermeld eveneens of je al dan niet ter plaatse wil
avondeten.

Mee te brengen: verrekijker, telescoop, fototoestel,
picknick, drankje, stevige wandelschoenen en passende kledij.Natuurvierdaagse naar Schiermonnikoog volzet

Vogelexcursies Posted on 2 april 2019 21:49:53

Gisterenavond startte de inschrijvingen voor de natuurvierdaagse naar Schiermonnikoog van 15 tem 18 augustus 2019. Na 5 minuten waren er reeds 15 deelnemers ingeschreven! Sinds vanmiddag is het aantal van 24 deelnemers bereikt en dus volzet.
Je kan je enkel nog opgeven voor de reservelijst, wanneer er iemand onvoorzien niet mee zou kunnen gaan.Vierdaagse op Schiermonnikoog

Vogelexcursies Posted on 26 maart 2019 08:16:07

ARDEA Natuurvierdaagse op
Schiermonnikoog
15 – 18 augustus 2019

In september 2011 trokken we met Natuurpunt-afdeling Hobokense Polder op natuurvierdaagse
naar het Waddeneiland Schiermonnikoog. Het was een zalig weekend en 8 jaar
later willen we dit nog eens beleven!

Van donderdagmorgen 15 augustus tot zondagavond 18 augustus
trekken we met Vogelwerkgroep ARDEA onder leiding van Wim Stappers en Marc
Hofman terug naar het Nationaal Park Lauwersmeer én het mooie autovrije
Schiermonnikoog. Kom mee genieten van de weidse landschappen en van de vele watervogels,
die net voor hun lange trektocht naar het Zuiden hun vetreserves nog aanvullen
in de voedselrijke Waddenzee.
De richtprijs voor deze vierdaagse bedraagt € 450 per persoon. Hierin is begrepen: vervoer per minibus, hotel
met alle maaltijden, boottocht op de Waddenzee met wandeling op de
Engelsmanplaat, busvervoer naar het hotel en terug, 3 dagen fietshuur, tocht
met de Balgexpress naar de oostpunt van het eiland, bezoek aan het
vogelringstation en overzetboot op de terugreis.
Enkel de drank bij het
avondmaal dient nog ter plekke afgerekend te worden.
Meer info en het volledige programma volgt later.

Om van deze reis te kunnen genieten, moet je lid zijn van
Natuurpunt. Wees er snel bij, want er kunnen maximaal 24 deelnemers mee! Inschrijven kan vanaf maandag 1 april om 18 uur per mail naar
marc.hofman3@telenet.be of telefonisch via 0494.56.01.07.

Na de bevestiging dat je bij de eerste 24 bent, dien je onmiddellijk het
voorschot van € 150 te storten op rekeningnummer BE81 5230 8065 0424 van
Natuurpunt Hobokense Polder met als mededeling: “Schier”.

PS. Deze aankondiging verschijnt eerstdaags ook in de NP-afdelingstijdschriften Polderblad en Rantgroen.Tarifa reis 15-22 september 2018

Vogelexcursies Posted on 30 april 2018 15:16:23

Beste ,

De Tarifa-reis was weliswaar op nauwelijks vier uur tijd volzet maar we willen zekerheid dat de 16 plaatsen ook ingevuld blijven op de dag van vertrek.
Daarom zoeken we nog één of twee vogelliefhebbers-sters die zich kandidaat willen stellen als mogelijke deelnemer(ster) indien er nog plaats(en) zouden vrijkomen , ten laatste 30 dagen voor vertrek.

Interesse ? Graag je reactie naar Luc Van Schoor , luc.vanschoor@scarlet.be
of gsm 0494 33 63 09.

voor info : zie aankondiging van 25 maart op deze blog , onder ‘Vogelexcursies’

zicht vanaf vogeltrekpost Tarifa op Afrikaanse kust van MarrokoTarifa reis 15-22 september 2018

Vogelexcursies Posted on 25 maart 2018 19:10:36

Wat denk je van een weekje naar Tarifa… genieten van de vogeltrek ?

Gids : Luc Van Schoor 0494 33 63 09
Begeleiding : Erik Raes 03 484 65 33 (na 19h)
Peggy Janssens, Sonja
Van Kerckhove

Welke vogelliefhebber en
-fotograaf droomt er niet van getuige te zijn van de najaarsvogeltrek in Tarifa
(Andalusië), het meest zuidelijkste puntje van Europa op slechts 14 km van
Afrika.

Je kan je droom nu waarmaken
door tijdig in te schrijven voor deze boeiende natuurreis van 8 dagen (7
overnachtingen) volledig verzorgd door je ARDEA-team en dit voor de
democratische prijs van 890 euro per persoon

Wat mag je verwachten en
is er in de prijs inbegrepen?
:

– retourvlucht vanuit je ”eigen
Antwerpen” naar en vanaf Malaga
– verblijf in een prima hotel op basis van half pension met ontbijtbuffet,
avondmaal en een dagelijks verzorgd lunchpakket tijdens de uitstappen.
– alle trajecten van en naar de luchthaven van Malaga, tolgelden en gebruik van
de minibusjes (2 x 8 personen).
– afwisselende dagelijkse uitstappen naar omgevende vogelgebieden vanuit
centraal vertrekpunt in Tarifa
– 2 uur durende boottocht in de Straat van Gibraltar op zoek naar dolfijnen,
zeevogels en diverse zeefauna.
– de unieke sfeer onder vogel- en natuurvrienden van ARDEA

Wat is er niet
inbegrepen?:

– Al je dranken en eventuele
maaltijden tijdens de vlucht H/T, dranken tijdens de reis en bij de maaltijden.
– Alle persoonlijke uitgaven en uw persoonlijke reisverzekering

Wanneer bent U zeker van
een plaats ?

– Om van deze reis te kunnen
genieten moet je lid zijn van Natuurpunt.

Stort onmiddellijk een
voorschot van 445 €/pp
op rekening BE81 5230 8065 0424 van ARDEA-Natuurpunt
Hobokense Polder met vermelding : Tarifa ,naam van de deelnemer(s) en GSM nummer(s).

– Reageer eveneens
hieronder op dit blog-bericht met bevestiging van je inschrijving en storting

– Informeer eventueel bij de
organisatoren of er nog een plaats beschikbaar is

Op een nader te bepalen datum
in augustus zal er een briefing georganiseerd worden voor de deelnemers
Ganzentocht Strijen-Overflakkee 17 dec.2017

Vogelexcursies Posted on 11 januari 2018 11:20:26

Ganzentocht naar Zuid Holland (NL) / Geese
excursion to South Holland (NL), 17 December 2017 – Vogelwerkgroep ARDEA

Gids/leiding: Rudy Van Cleuvenbergen & Wim
Roelant

Verslag:
Dr. Nina Dehnhard

On a rather frosty Sunday morning at 8 in
the morning, 14 enthusiastic members of Vogelwerkgroep ARDEA-Natuurpunt Antwerpen
Zuid met under the A12 viaduct at the Boomsesteenweg. In addition to us 14
“ornithomaniacs”, we had the company of Clément Hospital, a French student in
Erasmus at the Artesis Plantijn Hogeschool who wanted to document the
interaction between humans and the environment for a photographic art-project –
I am sure we were an interesting bunch of people to study and photograph. After
a bit of shuffling around of people, backpacks and telescopes, we left with
four cars to our first destination in the Oudeland van Strijen south-west of
Dordrecht. The expectations were high: lesser white-fronted geese (dwerggans)
from a re-introduction program in Sweden are traditionally wintering with
barnacle geese (brandgans) in the area. In addition, observations of a
red-breasted goose (roodhalsgans) and several cattle egrets (koereiger) had been
registered with waarneming.nl in the last days.

The frosty and rather slippery conditions
(along with clear blue sky and sun) persisted at our first stop in the Oudeland
van Strijen, where we encountered several hundred barnacle geese and
white-fronted geese (kolgans) and kept eyes out for the lesser white-fronted
geese. While we had to wait a bit longer for this specialty, we found one –
certainly escaped – bar-headed goose (Indische gans) and three cattle egrets,
in a group of sheep. For the next couple of hours we criss-crossed through the
polders of the Oudeland van Strijen, stopping multiple times (a challenge in
regards to parking and not blocking off roads) to search the groups of barnacle
and white-fronted geese for any of the more rare species. Already the second
stop yielded six lesser white-fronted geese, two cackling geese (kleine
Canadese gans; Branta huchinsonii) and
four lesser Canada geese (middelste Canadese gans; Branta
canadensis parvipes
). At the next stop, Wim found us two pink-footed geese
(kleine rietgans), but the search for the red-breasted goose remained unsuccessful.
Even though, the shear amount of barnacle geese (in the range of several
thousand birds), white-fronted geese, lapwings (kieviten) and starlings
(spreeuwen; all three species also in the four-digit-range) was impressive. Great
white egrets (grote zilverreiger), grey herons (blauwe reiger), golden plovers
(goudplevier), wigeons (smient), common buzzards (buizerd) and common kestrels
(torenvalk) complemented the list (not to mention the more common species such
as mallards (wilde eend), greylag geese (grauwe gans)…).

On the way to Mariadijk the weather
deteriorated, and our lunchbreak was well timed to evade the only shower of the
day and warm up inside the restaurant with soup, coffee – or just enjoy a
pintje.

At 2 pm, we continued along the
Watergatseweg with a nice mix of different ducks at ‘t Watergat (slobeend,
krakeend, wintertaling, smient, grote zaagbek) and our only sighting of a
western marsh harrier (bruine kiekendief) of the day. Few hundred metres down
the road the next stop yielded a group of nine adult and one immature tundra
swans (kleine zwaan) in a mixed group of bean geese (toendrarietgans), greylag,
white-fronted and barnacle geese.

Kleine
zwanen , toendrarietganzen, kol-en grauwe ganzen – foto Luc Van Schoor

After some more driving we stopped at the
harbour of Battenoord to have a look at the flamingos that tend to winter here.
Indeed, they were there, a group of 50, but quite far away. Closer-by a group
of barnacle geese with a hybrid of cackling goose x barnacle goose was attracting
those of us with cameras and digiscopes.

Finally, a last stop at the southern end of
the Philipsdam, with the aim to find sea eagles (zeearend). The also present pintails
(pijlstaaart), black-necked grebes (geoorde fuut) and shelducks (bergeend) got
little attention once two eagles had been spotted in a tree next to a nesting
platform, later flying up. A nice finale of the day in the already dwindling
light.

Summary of the day in numbers: a roundabout
10 hour trip, 200 km of driving, a list of 60+ bird species (was this possible
partridge (patrijs) really a partridge? And how many species of flamingo? 😉 –
somewhere in the 5-digit range in regards to absolute numbers of birds seen.

Map showing the overview of our stops. 1 = Oudeland van Strijen; 2 = Mariadijk; 3 =
Watergatseweg; 4 = Battenoord; 5 = Philipsdam. Copyright
GoogleMaps.Zeevogelsafari 8 oktober 2017

Vogelexcursies Posted on 2 oktober 2017 17:28:32

Voor de unieke Zeevogelsafari varen we met een ander schip dan eerst was gepland.


‘Maatje Adriana’ is een grotere boot met een prima stabiliteit en een kantine. Daardoor zijn er meer plaatsen beschikbaar dan de 41 deelnemers die momenteel zijn ingeschreven.

Wil je nog mee op deze boeiende vaartocht , beslis dan nu !

Inschrijven doe je best zo snel mogelijk door storting van 40 euro p.p. op rekening BE81523080650424 van ARDEA Natuurpunt HP met als referentie ‘Zeevogelsafari’ en het aantal personen + je email en je gsm. Mail deze gegevens ook naar Joris Van Reusel (ardea@jupiter24.be). Alle deelnemers ontvangen enkele dagen voor de tocht een gedetailleerde infobrief met meer praktische afspraken en tips.

Voor meer info : zie de aankondiging van 20 september op deze blogJan van Gent op ARDEA zeevogelsafari in 2013 – foto Luc Van SchoorVolgende »