Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

Doelpolders Hedwige & Prosperpolder

Agenda, Vogelexcursies Posted on 13 april 2023 20:02:30

Wanneer

30 april 2023     08:00 – 16:00

Waar

’t Spant afspraakplaats
Boomsesteenweg 335, 2610 Wilrijk

Vandaag trekken we naar de Hedwige- en Prosperpolder.
De Hedwigepolder is nu natuurreservaat geworden. Dit ging niet zonder slag of stoot omdat de boeren deze vruchtbare grond wilden behouden. Zij zijn onteigend en hebben andere landbouwgrond ter beschikking gekregen. De Hedwigepolder is ontpolderd ter compensatie voor de uitdieping van de Schelde ten voordele van de Antwerpse haven waardoor grotere schepen met een grotere diepgang binnen kunnen varen. Na enkele jaren van afgraven en herinrichten is eind oktober 2022 de Hedwigepolder onder water gezet. Meteen na het onderwater zetten kon je al verschillende soorten vogels op en rond het ondergezette deel bewonderen. Bruine en Blauwe kiekendief voelen zich daar thuis, maar ook heel wat zangvogels en steltlopers zullen we te zien krijgen. Verschillende soorten ganzen strijken er neer om te rusten.
Afspraak: we vertrekken op de parking onder de brug van de A12 ter hoogte van ’t Spant om 8 u. en rijden samen (kostendelend vervoer om de natuur te sparen).

Ter plaatse maken we een rustige wandeling (circa 8.5 km) en stoppen regelmatig om de vogels te observeren. Tegen de middag kunnen we onze boterhammen opeten bij het PolderMas waar we soep en drank aangeboden krijgen (tegen vrije bijdrage) van onze gids Katrien Doggen. Naargelang hoe ver we gevorderd zijn trekken we met de wagen richting Verdronken Land van Saeftinghe en zien wat we tegen komen. Einde ter plaatse rond 16 u.

Inschrijven via ardea@hobokensepolder.be met vermelding van Doelpolder, uw naam, aantal personen, gsm nummer en e-mailadres

Meebrengen: wandelschoenen, verrekijker, telescoop, kledij volgens het weerbericht (open gebied dus mogelijk veel wind, picknick en drank en een centje voor de soep.

Gids/leiding: Katrien Doggen / Eddie Schild – ardea@hobokensepolder.be (dag zelf 0498/736077)Vroege Ochtendwandeling Polders Kruibeke en Rupelmonde

Agenda, Vogelexcursies Posted on 13 april 2023 19:55:59

Wanneer

23 april 2023     06:45 – 13:00

Afspraakplaats: ’t Spant afspraakplaats
Boomsesteenweg 335, 2610 Wilrijk

Tijdens deze lente-uitstap gaan we vogels waarnemen in het grootste overstromingsgebied van Vlaanderen. Het gebied van 600 hectare natuur is nog in volle ontwikkeling, maar heeft zich op korte tijd getransformeerd tot een topgebied voor vele vogelsoorten. Ook aan zoogdieren is het gebied rijk: naast de vos en talrijke reeën komt de bever er voor en er werden zelfs al een paar keer otters waargenomen. Op dit moment zijn de vogels erg actief om voor nageslacht te zorgen. De meeste zomergasten zijn terug, maar ook late trekvogels zijn nog mogelijk. Kom mee genieten van de blauwborst, nachtegaal, koekoek en veel andere soorten.

We wandelen langs de Scheldedijk waar we een mooi zicht hebben op de wetlands, de imposante Schelde en de brede slikplaten aan de in- en uitwateringssluizen. Met de veerboot van 12.10 u. of van 13 u. steken we terug de Schelde over en dan sluiten we af.

Inschrijven via ardea@hobokensepolder.be met vermelding van welke activiteit, uw naam, aantal personen, gsm nummer, e-mailadres en waar je zal aansluiten!

Afspraak: om 6.45 u. vertrekken we vanaf de parking aan de Boomsesteenweg 333, Wilrijk (ter hoogte van ’t Spant) en rijden indien mogelijk kostendelend (0,1 cent/km).

Aansluiten uiterlijk om 7.10 u. aan de veersteiger Callebeek. Parkeren kan in de Scheldestraat of Callebeekstraat te Hemiksem. De veerboot vertrekt stipt om 7.15 u.

Meebrengen: stevige wandelschoenen, kledij volgens het weerbericht, verrekijker, telescoop, drank en versnapering. Wie nog naar de wc moet kan dit op de overzet!

Gidsen: Peter en Marc HofmanVerslag spechten wandeling. ( De Weger Walter)

Vogelexcursies Posted on 13 maart 2023 17:54:15

Zaterdag 11 maart organiseerde ARDEA een Spechten wandeling in het Peerdsbos te Brasschaat. Het weer was mooi en zonnig en zeker gezien het tijdens de werkweek alle dagen regenachtig was. Bij aankomst om 8u30 vroor het nog een beetje . Maar dat kon de pret niet bederven voor de 34 koppige belangstellende . Het Peerdsbos heeft een grote variatie aan bosbiotopen zoals stukken dennen bos , Beuken en Eiken bos en drassige stukken met struweel, Berken en Wilgen. Dit maakte het een uitgelezen park om de mensen kennis te laten maken met de meest 5 bekende soorten spechten die in Vlaanderen broeden . Het is natuurlijk geen garantie dat we ze alle 5 zouden kunnen horen en zien.

We begonnen bij het drassige gedeelte juist achter de parking van de Melkerij, het ideale biotoop voor de Kleine bonte specht , niet groter dan een Mus, maar deze gaf zich niet present. Wel konden we verderop de Grote en de Middelste bonte specht horen . Dus struinden we via de vochtige bospaden verder op zoek naar deze 2 soorten. En deze lieten zich wel zien boven in de kruinen van het eikenbos. Gelukkig had ik als gids enkele mooie foto’s van de 5 soorten spechten bij, zodat we daar de verschillen van de Grote en Middelste bonte specht konden uitleggen en laten zien. Met deze informatie konden de aanwezigen dan de vogels life bewonderen en herkennen.    

Nu nog op zoek naar de grootste specht namelijk de Zwarte specht . Met zijn grote van 50 cm een imposante verschijning. Maar doordat de Zwarte specht een zeer groot territorium heeft kon er maar 1 koppel in het park zitten. De specht houd van oude Beuken en Eiken bossen. We gingen dus naar deze gedeelten in het park waar er veel van deze woudreuzen staan. Het was bij het laatste parkdeel dat we toch beloond werden met het zien en horen van de Zwarte specht. Eerst was het er een maar later kwam ook nummer 2 even langs. Het was maar een zeer korte acte de préséance van deze spechten maar toch duidelijk te zien. Dit waren al 3 soorten. De Groene specht liet zich toch ook verschillende keren horen vanuit de richting van de Melkerij waar er een paar weilandjes zijn. Het was al 11 uur voorbij en we moesten er toch terug naar toe. Kwam goed uit en we konden zo ook nog eens passeren aan het drassige gedeelte van het park. Daar aangekomen liet uiteindelijk de Kleine bonte specht van zich horen. En in een flits vloog hij even voorbij. Wat jammer dat deze niet even de moeite deed om te poseren. Dit deed wel de Middelste bonte specht en van dichtbij.

Terug aan de Melkerij aangekomen konden we de Groene specht niet waarnemen . Waarschijnlijk werd deze al verstoord door het talrijke publiek dat daar tegen de middag iets kwam nuttigen en de spelende kinderen in de tuin.

Buiten de spechten konden we ook mooie waarnemingen doen van Kuifmees, Gaaien , Sperwer, Buizerd, Boomkruiper en Boomklevers. Deze laatste konden we in het ganse park waarnemen en zijn baltsgezang aanhoren. In het drassige deel ontwaarde we ook nog een koppel Mandarijn eenden voor deze soort ook een geschikt broedbiotoop. Ook de Sijzen waren daar talrijk aanwezig op de Elzen struiken. En twee Blauwe reigers waren daar in het vochtige deel aan het foerageren. En wat niet kon ontbreken in het park waren de Halsbandparkieten die lege Spechten nesten aan het innemen waren om te broeden.

Al bij al was het voor iedereen een prettig en leerzaam uitstapje tijdens een eerste prille zonnige lentedag.12/2/2023 Ganzen & zwanen in de Noorderkempen

Agenda, Vogelexcursies Posted on 7 februari 2023 19:19:47

Deze ochtend gaan we op zoek naar ganzen en andere wintergasten in de Noorderkempen. De aantallen zijn dan misschien niet zo groot als in de kustpolders of het Meetjesland, maar ook in onze eigen provincie kunnen er mooie groepen pleisteren. Het gaat daarbij voornamelijk om Kol- en Toendrarietganzen, maar zoals overal kunnen er altijd wel andere soorten opduiken in zulke groepen. Tevens hebben we in de Noorderkempen (regio Brecht, Sint-Lenaarts, Hoogstraten,…) ook een goede kans op enkele Kleine- en zelfs Wilde zwanen.

Daarnaast zijn ook andere wintergasten te vinden in deze contreien, als daar zijn Blauwe kiekendief of (soms erg grote) groepen pleisterende vinkachtigen (o.a. Kepen). We proberen dus vandaag op enkele locaties deze soorten te vinden, met eventueel aanvullend een bezoekje aan één van de waterpartijen in de regio voor wat watervogels.

Inschrijven via ardea@hobokensepolder.be (met vermelding van welke activiteit, uw naam, aantal personen, gsm nummer en emailadres)

Afspraak: start om 8.30 u. op parking aan ‘t Spant op de Boomsesteenweg, Wilrijk; einde rond 12.30 u. ter plaatse. Kostendelend vervoerMeebrengen: verrekijker, telescoop, kledij volgens het weerbericht.

Gids en leiding: Wim Roelant – roelantwim@gmail.com – 0477/34 07 21

Kolgans © Niels Schild


zondag 25 oktober: zeetrektellen | afgelast

Vogelexcursies Posted on 19 oktober 2020 23:01:05

Door de verscherpte coronamaatregelen gaat deze activiteit niet door.11 oktober: vogels in de Oostkustpolders

Vogelexcursies Posted on 5 oktober 2020 23:13:32

Als het goed zit, vliegt in deze periode van het jaar een ganse schare aan vogels zuidwaarts naar hun overwinteringsgebieden. De kust gebruiken ze daarbij dankbaar als richtsnoer voor hun risicovolle tocht.

De polders, wadden, bosjes en kreken vormen eveneens een welkome rust- en “bijtank”-plaats om aan te sterken vooraleer de reis verder te zetten. Ook arriveren stilaan de eerste wintergasten als ganzen en eenden uit het noorden. We hopen daarom vandaag een zo gevarieerd mogelijk aanbod aan vogels te aanschouwen. Dit zullen we doen door verschillende types van habitat te bezoeken. Mogelijkheden hierbij zijn o.m. de Spuikom van Oostende, de bosjes van de Haag van Heist, de Baai van Heist en uiteraard ook de polders.

Praktisch:

 • Afspraak om 7u45 aan ’t Spant: Boomsesteenweg 333 Wilrijk. Terug ca 18u30
 • Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, fototoestel, aangepaste kledij, picknick
 • Begeleiders: Wim Roelant en Joris Van Reusel
 • Vervoer met eigen wagen of gedeeld samenrijden met eigen bubbel
 • Inschrijven is verplicht via mail naar ardea@hobokensepolder.beVerslag Verrassingstocht 2020

Vogelexcursies Posted on 15 september 2020 22:10:27

Ik ben toch maar ééns in mijn pen gekropen en hier is een klein verslagje van de verrassingstocht van 6 september. De verrassing ging richting Limburg, met als eerste stop het natuurreservaat Schulensbroek te Lummen. Een prachtig meer tussen de natte weilanden met aardig wat waarnemingen. Op de parking werden we verwelkomd door ca 300 (of meer) boerenzwaluwen, waaronder ook enkele huiszwaluwen. Zij verzamelen in deze periode in grote groepen vooraleer naar het zuiden te trekken. Onder het deskundig oog van gids Wim Roelant zagen we tijdens de wandeling rond het meer o.a. deze soorten: ijsvogel, tapuit, roodborsttapuit, paapje, grasmus, roek, grote zilver- en blauwe reiger, aalscholver, torenvalk, sperwer. Groepjes groenlingen, spreeuwen en putters (distelvinken) vlogen laag over de weiden en bleven dichtbij in de wilgen zitten. Een kleine karekiet was nog aan het zingen in de rietkraag. Ook een veldleeuwerik liet zijn vrolijke zang even horen. Heel plezant waren de gele kwikstaarten die tussen de poten van enkele koeien wat insecten of pieren trachten te vinden. Eén grote gele kwikstaart vloog over. En op meerdere plaatsen zagen we de witte kwikstaart. Ook een reebokje heeft ons verblijd.

Spijtig genoeg kregen we op deze zonnige en warme voormiddag nog geen visarend te zien, maar we zouden in de namiddag nog een tweede kans krijgen…

Na een heerlijke picknick aan de oevers van het meer, waar het ondertussen behoorlijk druk was geworden, vertrokken we naar onze tweede stop. Dit werd het natuurgebied Bichterweerd in Rotem/Dilsen-Stokkem. Dat is een natuurgebied dat onderdeel is van het Rivierpark Maasvallei. Een deel hiervan is een plas die gevormd werd door grindwinning. Een gebied waar we aardig wat steltlopertjes mochten spotten. Zo zagen we o.a. kleine strandloper, bonte strandloper, kleine plevier, bontbekplevier, oeverloper, witgatje, een groep van zo’n 21 lepelaars, aalscholvers, pijlstaart, winter- en zomertaling. En nog zoveel meer.

Als klap op de vuurpeil… nee, geen visarend maar wél de Temmincks strandloper. Een zeldzame, hele kleine steltloper, haast een  mini-oeverloper. Als afscheid vloog een boomvalk nog laag over ons heen.

Onze laatste stop was de markt van Maaseik, waar we de indrukken van de dag konden laten bezinken en Wim nog eens hartelijk bedanken voor de mooie verrassingstocht die zeer geslaagd was. Mede dank zij het fantastisch mooie weer en het aangenaam gezelschap.

Sigrid Mistiaenzaterdag 20 juni: Flirten met de landsgrens in de Markvallei en het Merkske

Vogelexcursies Posted on 11 juni 2020 17:43:23

Beste sympathisanten,

Dit is onze 1activiteit na de lockdown. Blij dat we samen terug in het veld mogen! Het is nog met een beperkt aantal deelnemers maar we houden het coronaproof. We maken er alvast een fijne wandeling van!

Knuppelpaden, de lange statige dreven van Wortel-Kolonie, stiltegebieden, poeltjes bruisend van het leven, heerlijke vergezichten, vrolijk fluitende nachtegalen en wielewalen, rietkragen en natte beemden, beekbegeleidende bossen , boomkikkertjes , zeldzame planten en vlinders ……., reeën die je verrast aankijken…… Omhoogschroevende roofvogels ……. Je ziet het er allemaal.

Graag nodigen we je uit op deze heerlijke vroeg-zomerwandeling waar alle natuurliefhebbers aan hun trekken zullen komen. Zowel de vogelaars, plantenliefhebbers als libellen- of vlinderspotters.

We delen de dag op in twee wandelingen , onderbroken door een lunchpauze waar iedereen rustige de tijd kan nemen om zich tegoed te doen aan zijn meegebrachte picknick. Dranken zijn verkrijgbaar aan democratische prijzen.

Praktisch:

 • Afspraak om 8u15 onder het viaduct aan het ‘t Spant”, Boomsesteenweg 335, Wilrijk
 • Je kan ook met je eigen wagen aansluiten om 9u op de parking Poeleinde vlakbij de kerk te Wortel
 • Einde van de wandeling omstreeks 17.30 u ter plaatse.
 • Meenemen: picknick voor tijdens de lunchpauze, drank voor onderweg, verrekijker, fotoapparaat, veldgidsen, stevig schoeisel, muggenmelk, lange broek om tekenbeten te vermijden, regenbestendige kledij (die we hopelijk niet nodig hebben)
 • Lunch gaat door in een plaatselijk caféetje. Op het einde van de wandeling is er ook nog een stop om iets te nuttigen. Beide voorzien van sanitair volgens de huidige coronamaatregelen. 

Coronaproof:

 • een mondmasker is verplicht voor iedere deelnemer, ook tijdens de wandeling.
 • we bewaren 1,5m afstand
 • Vervoer: iedere deelnemer gebruikt zijn eigen wagen. Ook hier moet men 1,5m afstand bewaren als je een passagier wilt meenemen behalve voor je gezinsleden of mensen uit je eigen bubbel. Wie geen eigen vervoer heeft, neemt best contact op met Erik Raes.

Inschrijven vooraf is nodig via Erik Raes: raes.janssens@gmail.com of telefonisch 0472 807.113 (na kantooruren), ten laatste op 18 juni.

Begeleider: Luc Van Schoor, 0494 336. 309Vogelmeerdaagse Marker Wadden: uitgesteld naar lente 2021

Vogelexcursies Posted on 16 april 2020 21:17:16

Door de coronamaatregelen wordt de 3-daagse Marker Wadden verplaatst naar het hemelvaartweekend volgend jaar: 14-16 mei 2021.

Ben je geïnteresseerd om mee te gaan? Meld je dan aan door een mailtje te sturen naar ardea@hobokensepolder.be
We beschouwen deze aanmelding als een optie. Er zijn alvast nog plaatsen vrij!

Volgend jaar vragen we dan de optienemers, ook wie al een optie heeft genomen, of zij hun optie wensen te behouden of niet.

Hou jullie allen goed!
Joris en Kathy, coördinatie en begeleiding van deze trip3-daagse Marker Wadden: inschrijvingen

Vogelexcursies Posted on 22 maart 2020 15:07:11

Start inschrijvingen voor de ARDEA-vogeldriedaagse naar de Marker Wadden en de Wetlands van Midden Nederland, 22-24 mei 2020

Beste Ardea-sympathisant,

Vanaf vandaag, zondag 22 maart om 15 uur, kan je je inschrijven voor onze driedaagse naar de Marker Wadden en de Wetlands van Midden Nederland. Hieronder lees je de uitgebreide aankondiging zoals ze begin april ook in de Natuurpunt afdelingsbladen Polder.blad en Rantgroen zal verschijnen. Als regelmatig volger van de  blog heb je zo de kans om zeker tijdig in te schrijven, want de plaatsen zijn helaas weer beperkt ( 16 deelnemers)!

In normale omstandigheden hield deze tekst hier op. Maar door de uitzonderlijke situatie ten gevolge van de impact van het coronavirus dienen we de inschrijvingsregeling bij te stellen:

BELANGRIJKE MEDEDELING OMTRENT DE INSCHRIJVINGSREGELING T.G.V. HET CORONA-VIRUS

In de huidige omstandigheden is het voor iedereen zeer moeilijk om nu in te schatten of deze activiteit eind mei wel zal kunnen doorgaan. Het logement, het vervoer, enkele plaatselijke afspraken zijn in elk geval officieel geboekt.  Van zodra mogelijk zetten we de voorbereiding verder.

We begrijpen dat het momenteel niet evident is om je nu definitief te engageren voor deze driedaagse. Daarom hebben we beslist dat je je kan aanmelden zonder te betalen. We beschouwen deze aanmelding als een optie. Zo hebben we ook een idee van het aantal geïnteresseerden.

De eerste 16 geïnteresseerden krijgen nadien, van zodra er zekerheid is, het voorrecht om zich definitief in te schrijven.  De volgenden noteren we op een wachtlijst.

In het (zeer goed mogelijke) geval we het weekend moeten uitstellen, zullen we de ‘opties’ eveneens mee nemen naar de nieuwe datum (ook al is dat volgend jaar). We zullen de optienemers dan ook wel vragen of zij dan hun optie wensen te behouden of niet.

Uiteraard hopen we dat de driedaagse gewoon kan doorgaan, maar we volgen de dagdagelijkse ontwikkelingen omtrent het coronavirus op de voet. We houden de geïnteresseerden persoonlijk op de hoogte van zodra de situatie verduidelijkt.

Dus: ben je geïnteresseerd om mee te gaan (en ben je net als ons hoopvol dat deze activiteit kan doorgaan), meld je dan zo snel mogelijk aan via mail naar ardea@hobokensepolder.be!

Namens ARDEA,

Joris en Kathy, coördinatie en begeleiding van deze trip

Vrijdag 22 tot zondag 24 mei 2020 | Vogeldriedaagse Marker Wadden en Wetlands van Midden Nederland

Wie dacht alles gezien te hebben in Nederland mag deze Ardea-vogeldriedaagse zeker niet missen.

Onze noorderburen creëren immers regelmatig nieuwe natuurgebieden, zoals de unieke vogelarchipel Marker Wadden die pas in 2018 na jaren werk tot stand kwam.

Om de ecologische waarden van het Markermeer, een door de Houtribdijk afgesloten stuk van de voormalige Zuiderzee te versterken, werd er in 2016 gestart met de aanleg van een innovatieve eilandengroep. Dat project beoogt een betere bodem en waterkwaliteit en meer biodiversiteit. Er wordt gestreefd naar een natuur- en recreatiegebied van zo’n 10 000 hectare, wat één van de grootste natuurprojecten in West-Europa is.

De eilanden vormen ondertussen al een waar vogelparadijs. Grote kolonies visdiefjes en kluten ontwikkelen zich er razendsnel. Maar ook dwergstern en kleine plevier vonden er meteen een geschikt broedbiotoop. Tal van andere watervogels (steltlopers, meeuwen, stern, eenden, …) broeden er of vinden er een geweldige rust- en voederplaats tijdens de trek.

Een bezoek aan de Marker Wadden is altijd wat avontuurlijk. Het kan enkel met een veerboot bereikt worden en er is slechts een beperkte accommodatie, dus iets voor echte natuurliefhebbers. Daarom richten we deze meerdaagse zo in dat we ten volle van deze levendige natuur kunnen genieten. We nemen er rustig de tijd om, samen met een gids, het noordelijk eiland wandelend te verkennen (met o.a. enkele bijzonder knappe observatiehutten). Maar er is ook tijd om lang te observeren, te fotograferen en tekenen, om ongedwongen te kuieren langs het strand en de slikken… om helemaal in de ban van de vogels te komen.

Voor en na dat dagje Marker Wadden doen we, nu we  er toch vlak bij zijn, nog enkele andere vogelparadijzen in Midden Nederland aan: De Zouweboezem is er zo één van. In dit moerasgebied treffen we o.a. een kolonie purperreigers en zwarte sterns. Ook de Lepelaarplassen (lepelaarskolonie!) en de Oostvaardersplassen (die beiden samen met de Marker Wadden deel uit maken van het Nationaal Park Nieuw Land) staan op het programma. In deze tijd van het jaar staan de natte weiden en polders tussen Utrecht en Hilversum bol van de weidevogels. We bezoeken dan ook de unieke plasdras landschappen van o.a. de Vinkeveense, de Loosdrechtse en de Oostelijke Vechtplassen waar we heerlijk kunnen genieten van honderden grutto’s en andere steltlopers. En voor de vroege vogels is ook het bekende Naardermeer (rietvogels!) een nabije optie voor een dauwexcursie. En oja, onderweg houden we halt bij hét ooievaarsdorp van Nederland.

Afhankelijk van het weer plannen we pas kort vooraf de voor- en na-excursies naar en door al deze gebieden. We maken afspraken met lokale gidsen en gebiedskenners en laten ons leiden door de aanbevelingen van de natuurbeschermingsorganisaties (Natuurmonumenten, Staasbosbeheer, Stork). We steken ons licht op in de plaatselijke bezoekerscentra. En indien mogelijk maken we gebruik van een fluisterboot of kano om vanop het water te kunnen observeren. Laat dan die zeearend maar laag overscheren!

Praktisch:

 • We verblijven in het Natuurhuis Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche, te midden de koninklijke bossen. Het is een eenvoudig en heel rustig groepsverblijf (met tweepersoonskamers) waar we zelf samen kunnen koken en genieten van de omgeving. Ardea voorziet lekkere en gezonde maaltijden voor  de eerste avond, 2 ontbijten en 2 lunches, en we eten uit (restaurantbezoek) op de tweede avond. Het vervoer gebeurt safari-gewijs met twee minibusjes, wat het reizen op zich al heel plezant maakt.
 • In de prijs van 230 € is alles inbegrepen, behalve kleine uitgaven onderweg of extra drankjes in het Natuurhuis. Mee te nemen zijn een lunchpakket voor de eerste middag, slaap- en toiletgerief, en het klassieke “vogelgerief” (verrekijker, vogelgids, telescoop, camera..). Een drinkenbus en een brooddoos komen zeker van pas. En heel wat papier of megabytes om al die vogelwaarnemingen te registreren!
 • Vertrek: vrijdag 22/05 om 8u30, ’t Spant Boomsesteenweg 333 te Wilrijk
 • Terug: zondag 24/05 om 19 u op dezelfde plaats.
 • De coördinatie, leiding en voorbereiding is in handen van Ardea-kernleden Kathy De Lange (0478/314.908) en Joris Van Reusel (0486/836.234).

Inschrijven:

 • Stuur een mail naar ardea@hobokensepolder.be met vermelding van je naam en het aantal personen.
 • Deelnemers ontvangen kort vooraf een bericht met meer gedetailleerde info, vragen m.b.t. dieet etc en nadien een helder en rijk geïllustreerd verslag.


Volgende »