Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

verslag Zeelandtocht 4.02.2024

Vogelexcursies Posted on 21 februari 2024 18:21:31

Zeeland tocht, zondag 4 februari 2024
Gids: Luc Van Schoor
Leiding: Walter van Spaendonk
Deelnemers: 43
Verslag: André De Mul

Ondanks het druilerige weer en het vroege uur is er een enthousiaste opkomst van dichtbij
en verderaf. Het gezelschap is divers, maar het vogelkijken schept een band.
Nog in de donkerte vertrekken we naar Zeeland. Vanuit de bus spotten we langs de
Philipsdam al enkele Lepelaars en Blauwe reiger. We steken over naar Schouwen-Duiveland. Hier zien we langs de weg Rotgans, Wulp en schapen waaronder 2 zwarte exemplaren. Inmiddels is het opgehouden met miezeren. We stoppen aan natuurgebied Dijkwater. Op de plas: Wilde-, Slob-, Berg-, Kuif-, Tafeleend, maar ook Wintertaling en Fuut. Geoorde fuut en Pijlstaart zijn een speciale vermelding waard. Ver weg ook nog Kleine zilverreiger. We rijden verder tot aan het rif Frans Kok in Dreischor. Hier is een duikclub. Duikers plonsen in het diepe. We overschouwen het Grevelingenmeer. Achtereenvolgens vliegen Bonte strandlopers, Zilverplevieren en Kieviten over, maar ook een Bruine kiekendief,
tegenwoordig een zeldzame verschijning. We hebben het hier gezien, denken we, tot Luc roept: Zee-a-rend !!! We keren op onze stappen terug en zien ver weg op de dam twee kolossen hun prooi oppeuzelen. Kraaien schuiven aan voor de restjes.
Onze volgende stop is de Oostweg bij Zonnemaire, waar enkele waarnemers tussen zo’n 1500 Toendrarietganzen ook 2 Kleine rietganzen bespeuren die even later samen met een groep Rietganzen opvliegen. Onze buschauffeur slingert zijn bus kundig door een nauwe doorgang in Zonnemaire en even verder stoppen we voor een korte uitstap op de Slikken van Bommenede. Er hangt een beetje mist over het water, maar toch zien we aan de overkant op de strekdam terug de foeragerende Zeearend terwijl de tweede oudervogel naar de nabijgelegen Veermansplaat vliegt, een geliefkoosde pleisterplaats voor de Zeearenden die dit jaar twee jongen grootbrachten op de Slikken van Overflakkee. Dichterbij in het water lopen twee Zwarte ruiters.
Door het regenweer zijn veel aardappels en bieten niet gerooid, en deze zijn een rijkgevulde dis voor Wilde en Kleine zwaan. Langs de Tureluurweg bij Kerkwerve zit ruim een maand een grote groep waarvan er vandaag zo’n 250 Kleine- en 10 Wilde zwanen foerageren. Luc legt ons aan de hand van foto’s en tekeningen het verschil tussen beide uit. In de loop van de bustocht becommentarieerde hij ook de voornaamste ganzensoorten, Zeearend en Flamingo ’s waarbij telkens informatieve fotobrochures werden doorgegeven.
Het is inmiddels middag en we rijden naar Da Roberto in Scharendijke voor bokes en een soep of een pizza. Bij het binnenrijden van de parking verslikt een Buizerd zich in zijn middagmaal en vlucht weg. De lucht is uitgeklaard en de pizzeria biedt een zonnig panorama op het Grevelingenmeer en Port Zélande aan de Brouwersdam.
Vanop de Brouwersdam kijken we vooral uit naar duikers(vogels) op de Noordzee. We zoeken eerst beschutting achter de bus, want het is 6 beaufort ! Het is moeilijk observeren, want de zee is ruw. Toch noteren we Eidereend, Middelste zaagbek, Brilduiker en dieper in zee twee Zwarte zeeëenden. Dichterbij aan de Spui: Grijze zeehond en Roodhalsfuut. Langs de kom Kleine mantelmeeuw, tussen de steenrotsen: Aalscholver, Scholekster, Steenloper, Paarse strandloper en Drieteenstrandloper.
Verder naar Goeree-Overflakkee. We maken een busrondje via Ouddorp, Kwade Hoek en Havenhoofd.  Een Torenvalk vliegt over.  Hier richten we onze aandacht vooral op de ganzen.  Tussen grote hordes  Grauwe – en Brandganzen, ontwaren we  her en der Kol- en Rietgans, maar ook Canadese gans.  In de laatste groep ganzen noteren we ook kleine Canadese gans en een enkele Stormmeeuw. 
Het begint licht te schemeren en we willen ook de Flamingo ’s nog zien.  Die pleisteren op de Grevelingen.  Via Melissant en Dirksland bereiken we het haventje van Battenoord. 
We stappen uit en van op een verhoogde berm zien we uit op de Caribische, Chileense en Europese soort, bijeen getroept in het water.  Zij kenmerken zich door hun verschil in roze kleur, maar dat door de schemer is dat al moeilijker te zien.  Toch een mooie afsluiter !
Bedankt aan de chauffeur die onze bus over onbekende en smalle wegen loodste, en zeker ook aan Luc, Walter en Rudi voor het voortreffelijk voorbereiden, gidsen en begeleiden van deze uitstap, zoals we dat al jaren van hen gewoon zijn !Zoals beloofd de planning voor 2024

Agenda, Vogelexcursies Posted on 10 december 2023 16:51:13


Doelpolders Hedwige & Prosperpolder

Agenda, Vogelexcursies Posted on 13 april 2023 20:02:30

Wanneer

30 april 2023     08:00 – 16:00

Waar

’t Spant afspraakplaats
Boomsesteenweg 335, 2610 Wilrijk

Vandaag trekken we naar de Hedwige- en Prosperpolder.
De Hedwigepolder is nu natuurreservaat geworden. Dit ging niet zonder slag of stoot omdat de boeren deze vruchtbare grond wilden behouden. Zij zijn onteigend en hebben andere landbouwgrond ter beschikking gekregen. De Hedwigepolder is ontpolderd ter compensatie voor de uitdieping van de Schelde ten voordele van de Antwerpse haven waardoor grotere schepen met een grotere diepgang binnen kunnen varen. Na enkele jaren van afgraven en herinrichten is eind oktober 2022 de Hedwigepolder onder water gezet. Meteen na het onderwater zetten kon je al verschillende soorten vogels op en rond het ondergezette deel bewonderen. Bruine en Blauwe kiekendief voelen zich daar thuis, maar ook heel wat zangvogels en steltlopers zullen we te zien krijgen. Verschillende soorten ganzen strijken er neer om te rusten.
Afspraak: we vertrekken op de parking onder de brug van de A12 ter hoogte van ’t Spant om 8 u. en rijden samen (kostendelend vervoer om de natuur te sparen).

Ter plaatse maken we een rustige wandeling (circa 8.5 km) en stoppen regelmatig om de vogels te observeren. Tegen de middag kunnen we onze boterhammen opeten bij het PolderMas waar we soep en drank aangeboden krijgen (tegen vrije bijdrage) van onze gids Katrien Doggen. Naargelang hoe ver we gevorderd zijn trekken we met de wagen richting Verdronken Land van Saeftinghe en zien wat we tegen komen. Einde ter plaatse rond 16 u.

Inschrijven via ardea@hobokensepolder.be met vermelding van Doelpolder, uw naam, aantal personen, gsm nummer en e-mailadres

Meebrengen: wandelschoenen, verrekijker, telescoop, kledij volgens het weerbericht (open gebied dus mogelijk veel wind, picknick en drank en een centje voor de soep.

Gids/leiding: Katrien Doggen / Eddie Schild – ardea@hobokensepolder.be (dag zelf 0498/736077)Vroege Ochtendwandeling Polders Kruibeke en Rupelmonde

Agenda, Vogelexcursies Posted on 13 april 2023 19:55:59

Wanneer

23 april 2023     06:45 – 13:00

Afspraakplaats: ’t Spant afspraakplaats
Boomsesteenweg 335, 2610 Wilrijk

Tijdens deze lente-uitstap gaan we vogels waarnemen in het grootste overstromingsgebied van Vlaanderen. Het gebied van 600 hectare natuur is nog in volle ontwikkeling, maar heeft zich op korte tijd getransformeerd tot een topgebied voor vele vogelsoorten. Ook aan zoogdieren is het gebied rijk: naast de vos en talrijke reeën komt de bever er voor en er werden zelfs al een paar keer otters waargenomen. Op dit moment zijn de vogels erg actief om voor nageslacht te zorgen. De meeste zomergasten zijn terug, maar ook late trekvogels zijn nog mogelijk. Kom mee genieten van de blauwborst, nachtegaal, koekoek en veel andere soorten.

We wandelen langs de Scheldedijk waar we een mooi zicht hebben op de wetlands, de imposante Schelde en de brede slikplaten aan de in- en uitwateringssluizen. Met de veerboot van 12.10 u. of van 13 u. steken we terug de Schelde over en dan sluiten we af.

Inschrijven via ardea@hobokensepolder.be met vermelding van welke activiteit, uw naam, aantal personen, gsm nummer, e-mailadres en waar je zal aansluiten!

Afspraak: om 6.45 u. vertrekken we vanaf de parking aan de Boomsesteenweg 333, Wilrijk (ter hoogte van ’t Spant) en rijden indien mogelijk kostendelend (0,1 cent/km).

Aansluiten uiterlijk om 7.10 u. aan de veersteiger Callebeek. Parkeren kan in de Scheldestraat of Callebeekstraat te Hemiksem. De veerboot vertrekt stipt om 7.15 u.

Meebrengen: stevige wandelschoenen, kledij volgens het weerbericht, verrekijker, telescoop, drank en versnapering. Wie nog naar de wc moet kan dit op de overzet!

Gidsen: Peter en Marc HofmanVerslag spechten wandeling. ( De Weger Walter)

Vogelexcursies Posted on 13 maart 2023 17:54:15

Zaterdag 11 maart organiseerde ARDEA een Spechten wandeling in het Peerdsbos te Brasschaat. Het weer was mooi en zonnig en zeker gezien het tijdens de werkweek alle dagen regenachtig was. Bij aankomst om 8u30 vroor het nog een beetje . Maar dat kon de pret niet bederven voor de 34 koppige belangstellende . Het Peerdsbos heeft een grote variatie aan bosbiotopen zoals stukken dennen bos , Beuken en Eiken bos en drassige stukken met struweel, Berken en Wilgen. Dit maakte het een uitgelezen park om de mensen kennis te laten maken met de meest 5 bekende soorten spechten die in Vlaanderen broeden . Het is natuurlijk geen garantie dat we ze alle 5 zouden kunnen horen en zien.

We begonnen bij het drassige gedeelte juist achter de parking van de Melkerij, het ideale biotoop voor de Kleine bonte specht , niet groter dan een Mus, maar deze gaf zich niet present. Wel konden we verderop de Grote en de Middelste bonte specht horen . Dus struinden we via de vochtige bospaden verder op zoek naar deze 2 soorten. En deze lieten zich wel zien boven in de kruinen van het eikenbos. Gelukkig had ik als gids enkele mooie foto’s van de 5 soorten spechten bij, zodat we daar de verschillen van de Grote en Middelste bonte specht konden uitleggen en laten zien. Met deze informatie konden de aanwezigen dan de vogels life bewonderen en herkennen.    

Nu nog op zoek naar de grootste specht namelijk de Zwarte specht . Met zijn grote van 50 cm een imposante verschijning. Maar doordat de Zwarte specht een zeer groot territorium heeft kon er maar 1 koppel in het park zitten. De specht houd van oude Beuken en Eiken bossen. We gingen dus naar deze gedeelten in het park waar er veel van deze woudreuzen staan. Het was bij het laatste parkdeel dat we toch beloond werden met het zien en horen van de Zwarte specht. Eerst was het er een maar later kwam ook nummer 2 even langs. Het was maar een zeer korte acte de préséance van deze spechten maar toch duidelijk te zien. Dit waren al 3 soorten. De Groene specht liet zich toch ook verschillende keren horen vanuit de richting van de Melkerij waar er een paar weilandjes zijn. Het was al 11 uur voorbij en we moesten er toch terug naar toe. Kwam goed uit en we konden zo ook nog eens passeren aan het drassige gedeelte van het park. Daar aangekomen liet uiteindelijk de Kleine bonte specht van zich horen. En in een flits vloog hij even voorbij. Wat jammer dat deze niet even de moeite deed om te poseren. Dit deed wel de Middelste bonte specht en van dichtbij.

Terug aan de Melkerij aangekomen konden we de Groene specht niet waarnemen . Waarschijnlijk werd deze al verstoord door het talrijke publiek dat daar tegen de middag iets kwam nuttigen en de spelende kinderen in de tuin.

Buiten de spechten konden we ook mooie waarnemingen doen van Kuifmees, Gaaien , Sperwer, Buizerd, Boomkruiper en Boomklevers. Deze laatste konden we in het ganse park waarnemen en zijn baltsgezang aanhoren. In het drassige deel ontwaarde we ook nog een koppel Mandarijn eenden voor deze soort ook een geschikt broedbiotoop. Ook de Sijzen waren daar talrijk aanwezig op de Elzen struiken. En twee Blauwe reigers waren daar in het vochtige deel aan het foerageren. En wat niet kon ontbreken in het park waren de Halsbandparkieten die lege Spechten nesten aan het innemen waren om te broeden.

Al bij al was het voor iedereen een prettig en leerzaam uitstapje tijdens een eerste prille zonnige lentedag.12/2/2023 Ganzen & zwanen in de Noorderkempen

Agenda, Vogelexcursies Posted on 7 februari 2023 19:19:47

Deze ochtend gaan we op zoek naar ganzen en andere wintergasten in de Noorderkempen. De aantallen zijn dan misschien niet zo groot als in de kustpolders of het Meetjesland, maar ook in onze eigen provincie kunnen er mooie groepen pleisteren. Het gaat daarbij voornamelijk om Kol- en Toendrarietganzen, maar zoals overal kunnen er altijd wel andere soorten opduiken in zulke groepen. Tevens hebben we in de Noorderkempen (regio Brecht, Sint-Lenaarts, Hoogstraten,…) ook een goede kans op enkele Kleine- en zelfs Wilde zwanen.

Daarnaast zijn ook andere wintergasten te vinden in deze contreien, als daar zijn Blauwe kiekendief of (soms erg grote) groepen pleisterende vinkachtigen (o.a. Kepen). We proberen dus vandaag op enkele locaties deze soorten te vinden, met eventueel aanvullend een bezoekje aan één van de waterpartijen in de regio voor wat watervogels.

Inschrijven via ardea@hobokensepolder.be (met vermelding van welke activiteit, uw naam, aantal personen, gsm nummer en emailadres)

Afspraak: start om 8.30 u. op parking aan ‘t Spant op de Boomsesteenweg, Wilrijk; einde rond 12.30 u. ter plaatse. Kostendelend vervoerMeebrengen: verrekijker, telescoop, kledij volgens het weerbericht.

Gids en leiding: Wim Roelant – roelantwim@gmail.com – 0477/34 07 21

Kolgans © Niels Schild


zondag 25 oktober: zeetrektellen | afgelast

Vogelexcursies Posted on 19 oktober 2020 23:01:05

Door de verscherpte coronamaatregelen gaat deze activiteit niet door.11 oktober: vogels in de Oostkustpolders

Vogelexcursies Posted on 5 oktober 2020 23:13:32

Als het goed zit, vliegt in deze periode van het jaar een ganse schare aan vogels zuidwaarts naar hun overwinteringsgebieden. De kust gebruiken ze daarbij dankbaar als richtsnoer voor hun risicovolle tocht.

De polders, wadden, bosjes en kreken vormen eveneens een welkome rust- en “bijtank”-plaats om aan te sterken vooraleer de reis verder te zetten. Ook arriveren stilaan de eerste wintergasten als ganzen en eenden uit het noorden. We hopen daarom vandaag een zo gevarieerd mogelijk aanbod aan vogels te aanschouwen. Dit zullen we doen door verschillende types van habitat te bezoeken. Mogelijkheden hierbij zijn o.m. de Spuikom van Oostende, de bosjes van de Haag van Heist, de Baai van Heist en uiteraard ook de polders.

Praktisch:

 • Afspraak om 7u45 aan ’t Spant: Boomsesteenweg 333 Wilrijk. Terug ca 18u30
 • Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, fototoestel, aangepaste kledij, picknick
 • Begeleiders: Wim Roelant en Joris Van Reusel
 • Vervoer met eigen wagen of gedeeld samenrijden met eigen bubbel
 • Inschrijven is verplicht via mail naar ardea@hobokensepolder.beVerslag Verrassingstocht 2020

Vogelexcursies Posted on 15 september 2020 22:10:27

Ik ben toch maar ééns in mijn pen gekropen en hier is een klein verslagje van de verrassingstocht van 6 september. De verrassing ging richting Limburg, met als eerste stop het natuurreservaat Schulensbroek te Lummen. Een prachtig meer tussen de natte weilanden met aardig wat waarnemingen. Op de parking werden we verwelkomd door ca 300 (of meer) boerenzwaluwen, waaronder ook enkele huiszwaluwen. Zij verzamelen in deze periode in grote groepen vooraleer naar het zuiden te trekken. Onder het deskundig oog van gids Wim Roelant zagen we tijdens de wandeling rond het meer o.a. deze soorten: ijsvogel, tapuit, roodborsttapuit, paapje, grasmus, roek, grote zilver- en blauwe reiger, aalscholver, torenvalk, sperwer. Groepjes groenlingen, spreeuwen en putters (distelvinken) vlogen laag over de weiden en bleven dichtbij in de wilgen zitten. Een kleine karekiet was nog aan het zingen in de rietkraag. Ook een veldleeuwerik liet zijn vrolijke zang even horen. Heel plezant waren de gele kwikstaarten die tussen de poten van enkele koeien wat insecten of pieren trachten te vinden. Eén grote gele kwikstaart vloog over. En op meerdere plaatsen zagen we de witte kwikstaart. Ook een reebokje heeft ons verblijd.

Spijtig genoeg kregen we op deze zonnige en warme voormiddag nog geen visarend te zien, maar we zouden in de namiddag nog een tweede kans krijgen…

Na een heerlijke picknick aan de oevers van het meer, waar het ondertussen behoorlijk druk was geworden, vertrokken we naar onze tweede stop. Dit werd het natuurgebied Bichterweerd in Rotem/Dilsen-Stokkem. Dat is een natuurgebied dat onderdeel is van het Rivierpark Maasvallei. Een deel hiervan is een plas die gevormd werd door grindwinning. Een gebied waar we aardig wat steltlopertjes mochten spotten. Zo zagen we o.a. kleine strandloper, bonte strandloper, kleine plevier, bontbekplevier, oeverloper, witgatje, een groep van zo’n 21 lepelaars, aalscholvers, pijlstaart, winter- en zomertaling. En nog zoveel meer.

Als klap op de vuurpeil… nee, geen visarend maar wél de Temmincks strandloper. Een zeldzame, hele kleine steltloper, haast een  mini-oeverloper. Als afscheid vloog een boomvalk nog laag over ons heen.

Onze laatste stop was de markt van Maaseik, waar we de indrukken van de dag konden laten bezinken en Wim nog eens hartelijk bedanken voor de mooie verrassingstocht die zeer geslaagd was. Mede dank zij het fantastisch mooie weer en het aangenaam gezelschap.

Sigrid Mistiaenzaterdag 20 juni: Flirten met de landsgrens in de Markvallei en het Merkske

Vogelexcursies Posted on 11 juni 2020 17:43:23

Beste sympathisanten,

Dit is onze 1activiteit na de lockdown. Blij dat we samen terug in het veld mogen! Het is nog met een beperkt aantal deelnemers maar we houden het coronaproof. We maken er alvast een fijne wandeling van!

Knuppelpaden, de lange statige dreven van Wortel-Kolonie, stiltegebieden, poeltjes bruisend van het leven, heerlijke vergezichten, vrolijk fluitende nachtegalen en wielewalen, rietkragen en natte beemden, beekbegeleidende bossen , boomkikkertjes , zeldzame planten en vlinders ……., reeën die je verrast aankijken…… Omhoogschroevende roofvogels ……. Je ziet het er allemaal.

Graag nodigen we je uit op deze heerlijke vroeg-zomerwandeling waar alle natuurliefhebbers aan hun trekken zullen komen. Zowel de vogelaars, plantenliefhebbers als libellen- of vlinderspotters.

We delen de dag op in twee wandelingen , onderbroken door een lunchpauze waar iedereen rustige de tijd kan nemen om zich tegoed te doen aan zijn meegebrachte picknick. Dranken zijn verkrijgbaar aan democratische prijzen.

Praktisch:

 • Afspraak om 8u15 onder het viaduct aan het ‘t Spant”, Boomsesteenweg 335, Wilrijk
 • Je kan ook met je eigen wagen aansluiten om 9u op de parking Poeleinde vlakbij de kerk te Wortel
 • Einde van de wandeling omstreeks 17.30 u ter plaatse.
 • Meenemen: picknick voor tijdens de lunchpauze, drank voor onderweg, verrekijker, fotoapparaat, veldgidsen, stevig schoeisel, muggenmelk, lange broek om tekenbeten te vermijden, regenbestendige kledij (die we hopelijk niet nodig hebben)
 • Lunch gaat door in een plaatselijk caféetje. Op het einde van de wandeling is er ook nog een stop om iets te nuttigen. Beide voorzien van sanitair volgens de huidige coronamaatregelen. 

Coronaproof:

 • een mondmasker is verplicht voor iedere deelnemer, ook tijdens de wandeling.
 • we bewaren 1,5m afstand
 • Vervoer: iedere deelnemer gebruikt zijn eigen wagen. Ook hier moet men 1,5m afstand bewaren als je een passagier wilt meenemen behalve voor je gezinsleden of mensen uit je eigen bubbel. Wie geen eigen vervoer heeft, neemt best contact op met Erik Raes.

Inschrijven vooraf is nodig via Erik Raes: raes.janssens@gmail.com of telefonisch 0472 807.113 (na kantooruren), ten laatste op 18 juni.

Begeleider: Luc Van Schoor, 0494 336. 309Volgende »