Zaterdag 11 maart organiseerde ARDEA een Spechten wandeling in het Peerdsbos te Brasschaat. Het weer was mooi en zonnig en zeker gezien het tijdens de werkweek alle dagen regenachtig was. Bij aankomst om 8u30 vroor het nog een beetje . Maar dat kon de pret niet bederven voor de 34 koppige belangstellende . Het Peerdsbos heeft een grote variatie aan bosbiotopen zoals stukken dennen bos , Beuken en Eiken bos en drassige stukken met struweel, Berken en Wilgen. Dit maakte het een uitgelezen park om de mensen kennis te laten maken met de meest 5 bekende soorten spechten die in Vlaanderen broeden . Het is natuurlijk geen garantie dat we ze alle 5 zouden kunnen horen en zien.

We begonnen bij het drassige gedeelte juist achter de parking van de Melkerij, het ideale biotoop voor de Kleine bonte specht , niet groter dan een Mus, maar deze gaf zich niet present. Wel konden we verderop de Grote en de Middelste bonte specht horen . Dus struinden we via de vochtige bospaden verder op zoek naar deze 2 soorten. En deze lieten zich wel zien boven in de kruinen van het eikenbos. Gelukkig had ik als gids enkele mooie foto’s van de 5 soorten spechten bij, zodat we daar de verschillen van de Grote en Middelste bonte specht konden uitleggen en laten zien. Met deze informatie konden de aanwezigen dan de vogels life bewonderen en herkennen.    

Nu nog op zoek naar de grootste specht namelijk de Zwarte specht . Met zijn grote van 50 cm een imposante verschijning. Maar doordat de Zwarte specht een zeer groot territorium heeft kon er maar 1 koppel in het park zitten. De specht houd van oude Beuken en Eiken bossen. We gingen dus naar deze gedeelten in het park waar er veel van deze woudreuzen staan. Het was bij het laatste parkdeel dat we toch beloond werden met het zien en horen van de Zwarte specht. Eerst was het er een maar later kwam ook nummer 2 even langs. Het was maar een zeer korte acte de préséance van deze spechten maar toch duidelijk te zien. Dit waren al 3 soorten. De Groene specht liet zich toch ook verschillende keren horen vanuit de richting van de Melkerij waar er een paar weilandjes zijn. Het was al 11 uur voorbij en we moesten er toch terug naar toe. Kwam goed uit en we konden zo ook nog eens passeren aan het drassige gedeelte van het park. Daar aangekomen liet uiteindelijk de Kleine bonte specht van zich horen. En in een flits vloog hij even voorbij. Wat jammer dat deze niet even de moeite deed om te poseren. Dit deed wel de Middelste bonte specht en van dichtbij.

Terug aan de Melkerij aangekomen konden we de Groene specht niet waarnemen . Waarschijnlijk werd deze al verstoord door het talrijke publiek dat daar tegen de middag iets kwam nuttigen en de spelende kinderen in de tuin.

Buiten de spechten konden we ook mooie waarnemingen doen van Kuifmees, Gaaien , Sperwer, Buizerd, Boomkruiper en Boomklevers. Deze laatste konden we in het ganse park waarnemen en zijn baltsgezang aanhoren. In het drassige deel ontwaarde we ook nog een koppel Mandarijn eenden voor deze soort ook een geschikt broedbiotoop. Ook de Sijzen waren daar talrijk aanwezig op de Elzen struiken. En twee Blauwe reigers waren daar in het vochtige deel aan het foerageren. En wat niet kon ontbreken in het park waren de Halsbandparkieten die lege Spechten nesten aan het innemen waren om te broeden.

Al bij al was het voor iedereen een prettig en leerzaam uitstapje tijdens een eerste prille zonnige lentedag.