Zeeland tocht, zondag 4 februari 2024
Gids: Luc Van Schoor
Leiding: Walter van Spaendonk
Deelnemers: 43
Verslag: André De Mul

Ondanks het druilerige weer en het vroege uur is er een enthousiaste opkomst van dichtbij
en verderaf. Het gezelschap is divers, maar het vogelkijken schept een band.
Nog in de donkerte vertrekken we naar Zeeland. Vanuit de bus spotten we langs de
Philipsdam al enkele Lepelaars en Blauwe reiger. We steken over naar Schouwen-Duiveland. Hier zien we langs de weg Rotgans, Wulp en schapen waaronder 2 zwarte exemplaren. Inmiddels is het opgehouden met miezeren. We stoppen aan natuurgebied Dijkwater. Op de plas: Wilde-, Slob-, Berg-, Kuif-, Tafeleend, maar ook Wintertaling en Fuut. Geoorde fuut en Pijlstaart zijn een speciale vermelding waard. Ver weg ook nog Kleine zilverreiger. We rijden verder tot aan het rif Frans Kok in Dreischor. Hier is een duikclub. Duikers plonsen in het diepe. We overschouwen het Grevelingenmeer. Achtereenvolgens vliegen Bonte strandlopers, Zilverplevieren en Kieviten over, maar ook een Bruine kiekendief,
tegenwoordig een zeldzame verschijning. We hebben het hier gezien, denken we, tot Luc roept: Zee-a-rend !!! We keren op onze stappen terug en zien ver weg op de dam twee kolossen hun prooi oppeuzelen. Kraaien schuiven aan voor de restjes.
Onze volgende stop is de Oostweg bij Zonnemaire, waar enkele waarnemers tussen zo’n 1500 Toendrarietganzen ook 2 Kleine rietganzen bespeuren die even later samen met een groep Rietganzen opvliegen. Onze buschauffeur slingert zijn bus kundig door een nauwe doorgang in Zonnemaire en even verder stoppen we voor een korte uitstap op de Slikken van Bommenede. Er hangt een beetje mist over het water, maar toch zien we aan de overkant op de strekdam terug de foeragerende Zeearend terwijl de tweede oudervogel naar de nabijgelegen Veermansplaat vliegt, een geliefkoosde pleisterplaats voor de Zeearenden die dit jaar twee jongen grootbrachten op de Slikken van Overflakkee. Dichterbij in het water lopen twee Zwarte ruiters.
Door het regenweer zijn veel aardappels en bieten niet gerooid, en deze zijn een rijkgevulde dis voor Wilde en Kleine zwaan. Langs de Tureluurweg bij Kerkwerve zit ruim een maand een grote groep waarvan er vandaag zo’n 250 Kleine- en 10 Wilde zwanen foerageren. Luc legt ons aan de hand van foto’s en tekeningen het verschil tussen beide uit. In de loop van de bustocht becommentarieerde hij ook de voornaamste ganzensoorten, Zeearend en Flamingo ’s waarbij telkens informatieve fotobrochures werden doorgegeven.
Het is inmiddels middag en we rijden naar Da Roberto in Scharendijke voor bokes en een soep of een pizza. Bij het binnenrijden van de parking verslikt een Buizerd zich in zijn middagmaal en vlucht weg. De lucht is uitgeklaard en de pizzeria biedt een zonnig panorama op het Grevelingenmeer en Port Zélande aan de Brouwersdam.
Vanop de Brouwersdam kijken we vooral uit naar duikers(vogels) op de Noordzee. We zoeken eerst beschutting achter de bus, want het is 6 beaufort ! Het is moeilijk observeren, want de zee is ruw. Toch noteren we Eidereend, Middelste zaagbek, Brilduiker en dieper in zee twee Zwarte zeeëenden. Dichterbij aan de Spui: Grijze zeehond en Roodhalsfuut. Langs de kom Kleine mantelmeeuw, tussen de steenrotsen: Aalscholver, Scholekster, Steenloper, Paarse strandloper en Drieteenstrandloper.
Verder naar Goeree-Overflakkee. We maken een busrondje via Ouddorp, Kwade Hoek en Havenhoofd.  Een Torenvalk vliegt over.  Hier richten we onze aandacht vooral op de ganzen.  Tussen grote hordes  Grauwe – en Brandganzen, ontwaren we  her en der Kol- en Rietgans, maar ook Canadese gans.  In de laatste groep ganzen noteren we ook kleine Canadese gans en een enkele Stormmeeuw. 
Het begint licht te schemeren en we willen ook de Flamingo ’s nog zien.  Die pleisteren op de Grevelingen.  Via Melissant en Dirksland bereiken we het haventje van Battenoord. 
We stappen uit en van op een verhoogde berm zien we uit op de Caribische, Chileense en Europese soort, bijeen getroept in het water.  Zij kenmerken zich door hun verschil in roze kleur, maar dat door de schemer is dat al moeilijker te zien.  Toch een mooie afsluiter !
Bedankt aan de chauffeur die onze bus over onbekende en smalle wegen loodste, en zeker ook aan Luc, Walter en Rudi voor het voortreffelijk voorbereiden, gidsen en begeleiden van deze uitstap, zoals we dat al jaren van hen gewoon zijn !