Als het goed zit, vliegt in deze periode van het jaar een ganse schare aan vogels zuidwaarts naar hun overwinteringsgebieden. De kust gebruiken ze daarbij dankbaar als richtsnoer voor hun risicovolle tocht.

De polders, wadden, bosjes en kreken vormen eveneens een welkome rust- en “bijtank”-plaats om aan te sterken vooraleer de reis verder te zetten. Ook arriveren stilaan de eerste wintergasten als ganzen en eenden uit het noorden. We hopen daarom vandaag een zo gevarieerd mogelijk aanbod aan vogels te aanschouwen. Dit zullen we doen door verschillende types van habitat te bezoeken. Mogelijkheden hierbij zijn o.m. de Spuikom van Oostende, de bosjes van de Haag van Heist, de Baai van Heist en uiteraard ook de polders.

Praktisch:

  • Afspraak om 7u45 aan ’t Spant: Boomsesteenweg 333 Wilrijk. Terug ca 18u30
  • Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, fototoestel, aangepaste kledij, picknick
  • Begeleiders: Wim Roelant en Joris Van Reusel
  • Vervoer met eigen wagen of gedeeld samenrijden met eigen bubbel
  • Inschrijven is verplicht via mail naar ardea@hobokensepolder.be