De volgende trektelling op de Scheldedijk naast de Hobokense Polder gaat door op dinsdag 10 oktober vanaf 8 u