Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

Een berichtje van ARDEA

Uncategorised Posted on 11 november 2019 20:29:18

Zoals je allicht weet, werkt de blog van Ardea reeds geruime tijd niet meer naar behoren, d.w.z. er worden email-alerts gestuurd aan maar een beperkt deel van onze abonnees. De provider gaf nu een bericht dat dit zou opgelost zijn. Maar dat willen we testen.

Daarom graag een antwoord aan luk.smets@telenet.be, indien je nu een bericht krijgt.Eerstvolgende trektelling Hobokense Polder

Uncategorised Posted on 30 oktober 2019 20:15:49

De eerst volgende trektelling gaat door op donderdag 31 oktober om 7u30 op de Schelde dijk in Hobokens polder. Met een zachte oostelijke wind en zon kunnen we wel roofvogels verwachtenEerstvolgende trektelling Hobokense Polder

Uncategorised Posted on 24 oktober 2019 20:26:24

De eerst volgende trektelling gaat door op Vrijdag 25 oktober om 8u15 op de Schelde dijk in Hobokens polder. Vandaag werden er heel wat lijsterachtigen gezien zoals Bef lijster Grote lijster Koperwiek en Kruisbek. Wat brengt de trek morgen?

Bruine Kiekendief


Eerstvolgende trektelling Hobokense polder

Uncategorised Posted on 23 oktober 2019 20:14:48

De eerst volgende trektelling gaat door op Donderdag 24 oktober om 8u15 op de Schelde dijk in Hobokens polder.

Met het warmere weer kunnen we wel meer roofvogels verwachten die met de termiek gebruik maken om naar het zuiden te migrerenEerstvolgende trektelling Hobokense polder

Uncategorised Posted on 22 oktober 2019 20:58:50

De eerst volgende trektelling gaat door Woensdag 23 oktober om 8u15 op de Schelde dijk in Hobokens polder

Vandaag was er al een waarneming van een Smelleken en Bruine Kiekendief. Wat staat er morgen op het appel? zeker langskomen om het met eigen ogen te kunnen waarnemenEerstvolgende trektelling Hobokense Polder

Uncategorised Posted on 21 oktober 2019 20:52:02

Na een periode met regenweer en wind krijgen we nu een drogere periode met zwakke tot matige wind ideaal om de trektellingen te laten doorgaan op:
Dinsdag 22 oktober vanaf 8 u

Iedereen is uiteraard van harte welkom om mee te tellen of om kennis te maken met het trektellen.
We weten nooit welke speciale exemplaren de natuur voor ons in petto heeft tijdens de tellingenEerstvolgende trektelling Hobokense Polder

Uncategorised Posted on 19 oktober 2019 19:59:18
Kramsvogel

Morgen wordt in heel Europa de tweede simultaantelling van oktober gehouden Op deze jaarlijkse Euro Bird Watch dag wordt ook in de media campagne gevoerd voor de bescherming van trekvogels en natuurgebieden die tijdens de vogeltrek belangrijk zijn. Wil je ook eens meekijken , kom dan op : zondag 20 oktober vanaf 8.u Alle vogelliefhebbers, van leek tot kenner, zijn van harte welkom !

Praktisch: • Plaats Scheldedijk Hobokense Polder ,vijf minuten wandelen vanaf Petroleumkaai (parking) • Fietsen kan vlot tot op de telpost • Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, fototoestel, (warme)drank, warme kledijeerstvolgende trektelling Hobokense Polder

Uncategorised Posted on 21 september 2019 19:00:31

Na de eerste herfsttrektelling van vandaag met masale doortrek van gaaien is het afwachten wat de volgende telling zal brengen

zondag 22 september vanaf 7.30 u14e herfsttrektellingen Hobokense Polder

Uncategorised Posted on 20 september 2019 17:37:14

Zaterdag 21 september ben je welkom op de 1e herfsttrektelling van 2019

tijdstip : van 7.30 tot ca 12 u

Praktisch:
Afspraak op de Trektelpost Hobokense Polder, Scheldedijk. Vijf minuten wandelen vanaf Petroleumkaai (parking), maar ook bereikbaar met de fiets of te voet via Polderstad en de Scheldedijk.

Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, fototoestel, (warme) drank

visarend , foto Walter De Weger


Eerstvolgende ARDEA activiteit

Uncategorised Posted on 14 augustus 2019 21:27:05

ZATERDAG 17 AUGUSTUS 2019

NESTKASTEN WERKDAG (Gierzwaluw en Steenuil)

Zaterdag 17 Augustus 2019 – vanaf 13u – Fort 7 te Wilrijk

i.s.m. Natuurpunt Aartselaar.

Vogelwerkgroep Ardea heeft al heel wat ervaring opgebouwd met het maken van allerlei nestkasten voor vogels die hiervan graag gebruik maken. Voor o.a. kerk- en steenuil, toren- en slechtvalk, vliegenvangers en gierzwaluwen kan het plaatsen van geschikte broedkasten wel degelijk een verschil maken voor het instandhouden van hun populaties.

Deze zomer vliegen we er nog eens in en maken we een aantal nieuwe nestkasten voor gierzwaluwen en steenuilen. Die kunnen we dan al in de herfst beginnen te installeren (wat voor deze soorten geen kinderspel is). We werken ook een aantal steenuilkasten af, o.m. door het aanbrengen van ‘marterveilige’ toegangen en leggen een voorraadje reserve-kasten aan.

Er is een groeiende vraag naar onze broedkasten: onze vrienden van Natuurpunt afdeling Aartselaar komen mee helpen, om ook in hun afdeling de fragiele populatie steenuiltjes meer kansen te kunnen geven. Zo ontstaat een fijne afdelingsoverschrijdende samenwerking en uitwisseling van know-how. Ook vanuit de Stad Antwerpen en hun APUS gierzwaluwwerkgroep bereiken ons vragen om gierzwaluwkasten te leveren (en ook te plaatsen, maar vaak te laat). Door de nietsontziende isolatiedrang van daken, goten en gevels verdwijnen de laatste jaren helaas heel wat ‘natuurlijke’ nestplaatsen in kieren en spleten van (oude) gebouwen, terwijl de gierzwaluw het al zo moeilijk heeft. Preventief onderzoek naar broedplaatsen van gierzwaluwen is dus noodzakelijk bij renovatieprojecten! Kleine aanpassingen in het bouwplan kunnen vervolgens een groot verschil maken. Pas als dat niet lukt, kan het plaatsen van nestkasten onder kroonlijsten soelaas bieden. Help  ARDEA en APUS om dus een voorraadje nestkasten te maken, de we zeker de komende maanden zullen kunnen verspreiden in en nabij ons werkingsgebied.

Helpen kan op veel manieren. Ofwel ben je een beetje een handige Harry of Hariette, en kan je schroeven, boren, zagen of schilderen. Ofwel kan je een handje toesteken in de ‘coördinatie’, het verzamelen van materialen, de opstelling en/of de opruim van de tijdelijke werkplaats. Ofwel kom je gewoon supporteren, of uit sympathie eens kijken? En natuurlijk kan je ook, wanneer geen enkele van de vermelde opties past, je plankje bijdragen door een gift of sponsoring om de kosten van de bouwmaterialen te dekken. Een persoonlijke vermelding (of bedrijfslogo) op een gesponsorde kast schenken we hiervoor terug!

We maken er ondanks de te verwachten regen toch een Uiterst Gezellige Zomermiddag van: we zorgen voor een heerlijk vieruurtje met gebak,  fruit, pintjes en sapjes…

(Eerder hoopten we op heel mooi zomers weer om na het werk een barbecue te houden, maar helaas valt dat idee in het water. We proberen het opnieuw bij een andere Ardea activiteit!)

Geef bij inschrijving (via email)  dus zeker op wat je kan of wil doen. Geef indien mogelijk ook op of je beschikt over klein werkgerief (zoals een accu boor- of schroefmachine, hamer, zaagmachine, schroeven, schuurpapier, … of zelfs platen multiplex 18 mm?)

Praktisch:

  • De tijdelijke timmer-werkplaats wordt ingericht in en rond het Natuurpuntlokaal De Ijsvogel in Fort 7, Legerstraat 40. We starten de werkzaamheden om 13 uur en mikken op 18u30 om dan op te ruimen en af te sluiten. Rond 16 uur is er voor iedereen een lekker vieruurtje!
  • Best op voorhand inschrijven via  email naar: Schild.Niels@scarlet.be
  • Leiding : Niels & Eddie Schild 0498 73 60 77