Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

Corona: ook Ardea activiteiten worden afgelast t.e.m. 19 april 2020

Uncategorised Posted on 14 maart 2020 11:21:44

Beste ARDEA-sympathisant,

U plande mogelijk een deelname aan één van onze volgende activiteiten.

Jammer genoeg zijn we door de coronaviruscrisis genoodzaakt al onze activiteiten af te gelasten, tot nader order tot 19 april 2020.

Dit op streng advies van ons nationaal bestuur. Eén en ander heeft ook te maken met een strikte naleving van de verzekeringsregels.

Het betreft met name deze activiteiten:

 • 14 maart: halsbandparkiet telling (Kiel)
 • 15 maart: excursie Viersels Gebroekt
 • 28 maart: Nacht van de Steenuil (Edegem)
 • 28 maart: start Lentetrektellingen (TTP Hobokense Polder)
 • 4 april: vroegochtend excursie Fort 7 (Wilrijk)
 • 11 april: telling Blauwe reigerkolonie (Wilrijk)
 • 17 april: lezing Meeuwenonderzoek (Hoboken)

We bekijken intern of het mogelijk is de geschrapte activiteiten op een latere datum nog opnieuw in te plannen (eventueel in een iets andere vorm) en houden u o.a. via dit kanaal zeker op de hoogte.

Gelukkig zijn er nà 19 april nog enkele hele mooie lenteactiviteiten gepland.

 • 26 april: excursie Hobokense Polder + ontbijt
 • 1 mei: fietstocht Polders van Kruibeke
 • 10 mei: excursie Lovenhoek in Vorselaar
 • 22-24 mei: driedaagse Marker Wadden
 • 1 juni: fietsexcursie SOS zwaluwen en weidevogels
 • 20 juni: excursie Hoogstraten (Markvalei en ’t Merkske)

We hopen van ganser harte dat we die activiteiten binnenkort samen met u mogen beleven.

Ondertussen werken we wel, op indiviudele basis, verder aan monitoringen en tellingen (o.a. het Atlasproject).

Voor meer achtergrondinfo over deze beslissing van Natuurpunt verwijzen we naar onderstaande site:

https://www.natuurpunt.be/nieuws/coronavirus-covid-19-maatregelen-aanbevelingen-20200313?de_maatregelen_van_Natuurpunt_op_wwwnatuurpuntbecorona_de_maatregelen_van_Natuurpunt_op_wwwnatuurpuntbecorona_CID_89e489fcb86508a765cf35db009fed4e_Monitor=

Namens Vogelwerkgroep Ardea,

het Ardea-kernteamARDEA 2.0 Kick-off: we kijken er naar uit!

Ardea algemeen Posted on 18 januari 2020 03:33:30

Op zaterdag 18 januari organiseert ARDEA een kick-off meeting ter gelegenheid van haar vernieuwde werking. Op deze feestelijke bijeenkomst schreven zich ondertussen reeds 76 enthousiaste sympathisanten en vogelliefhebbers vanuit het werkingsgebied maar ook vanuit andere Natuurpuntafdelingen in. Nog eens zo’n 25-tal mensen lieten zich verontschuldigen maar waren er graag bij geweest.

We lichten er kort toe wat er precies wijzigt en hoe we de doelstellingen van de vogelwerkgroep nog beter kunnen dienen. Ook de nieuwe activiteitenkalender wordt er voorgesteld. Oudere en jonge passionele vogelaars laten we aan het woord om hun (mooie) verhalen over natuurbeleving te delen, en ons nog meer te inspireren. En we maken heel wat tijd voor gezellige babbels met een hapje en een drankje. De piano zorgt daarbij zeker voor een unieke, relaxe sfeer. We kijken er naar uit!

In de marge van dit event betreuren we de negatieve berichtgeving van Luc Van Schoor, o.a. op deze blog, die ondanks de vele gesprekken en signalen vanuit de voltallige kern niet leek te willen begrijpen dat een vogelwerkgroep vormen een kwestie van teamwork is, enthousiasme en dynamiek creëren een kwestie van vernieuwing is, en een menselijke en respectvolle omgang met vrijwilligers dé voorwaarde voor elke succesvolle vereniging is.

De feitelijke achtergrond

Op een bijzondere kernvergadering in september werd door de voltallige kern een nieuw werkplan voorgesteld waarin de aandacht meer wordt gelegd op de noodzakelijke studie-, beschermings- en vormingsactiviteiten die vanuit projectteams worden getrokken, ondersteund door communicatie- en organisatieteams. Zo wordt de trek- en stuurkracht verdeeld over een team van medewerkers in plaats van een duo, zoals voorheen. In deze nieuwe structuur is plaats voor iedereen die er aan mee wil werken.

Blijkbaar heeft Luc Van Schoor geen toekomst gezien in deze gewijzigde samenwerkingsvorm en heeft hij zelf eind september besloten afstand te nemen en zijn deelname aan de kern te beëindigen.

Wie ver kijkt…

In tegenstelling tot wat hij beweert heeft de Ardea-kern geen traditionele activiteiten “afgeschaft” maar was er eenvoudigweg weinig enthousiasme voor de Jenevertocht, tijdens de drukke periode van de feestdagen. De Jenevertocht is bovendien geen oorspronkelijke Ardea-organisatie maar werd door Luc Van Schoor enkele jaren geleden van een traditionele “Zuidrand-activiteit” tot een activiteit onder de Ardea-vlag geadopteerd. We werkten de voorbije jaren hier graag aan mee, maar het concept vergde o.i. stillaan toch wat verfrissing (zoals het datummoment, de route en bestemming, de duurtijd, de plaats in de grotere activiteitenplanning…) en daarover zou zeker in dialoog met allen over gegaan worden. Ook de afstemming met een andere reeds geplande en even waardevolle Zeeland-excursie (bustocht, met tanende deelnamecijfers) leek ons nodig. Echter, daar de organisatie voor 2020 zonder overleg met een Ardea-begeleider toch al bleek gepland te zijn door Luc Van Schoor, en het zo een bevestiging was van het oude stramien en zijn individuele aanpak, konden we als Ardea-kern niet meer vol enthousiasme achter dit initiatief staan. Er werd daarom besloten de Jenevertocht dit jaar voor een keertje niet meer te organiseren onder het Ardea-label, maar des te meer te werken aan een gelijkwaardige maar mogelijk licht gewijzigde formule in 2021. Bovendien ervaarden alle kernleden een sterke mentale druk van Luc Van Schoor als gids, om mee te moeten gaan, wat contraproductief werkt. Dat vrijwilligers in alle vrijheid hun engagement tegenover een vereniging als Natuurpunt moeten kunnen bepalen is een evidentie om elk initiatief vanuit een gedragen groep te kunnen opbouwen en leiden.

In tegenstelling tot wat hij beweert heeft de Ardea-kern reeds enkele jaren geleden het initiatief genomen om in dialoog met Luc Van Schoor dit soort wrevelpunten intern te bespreken, wat ook gebeurde. Ook in de zomer van 2018 en in de winter van 2019 zijn hierover meerdere persoonlijke gesprekken gevoerd, telkens op ons initiatief. Ondanks dat bleven alle kernleden op regelmatige basis het gebrek aan een opbouwende, constructieve, empathische en respectvolle houding ten opzichte van zichzelf en anderen (ook externen) sterk ervaren. Zo werden de begrippen openheid, luisteren en vertrouwen langzaam aan door zichzelf ondermijnt. Het klinkt dan ook zeer vreemd deze woorden nu te moeten lezen als grote waarden.

Wie graag ver kijkt moet ook naar de grond kijken waarop hij staat. Zonder stevige basis staat geen enkel statief stabiel. Wie enkel ver en naar zichzelf kijkt merkt op den duur niet dat de rots waarop hij staat wel eens volledig afgebrokkeld kan zijn…

Met dit beeld is o.i. sinds een tijdje alles gezegd. Hopelijk is het verduidelijkend, misschien ook herkenbaar voor vele anderen.

Met de volledige Ardea kern bouwen wij nu terug op, aan een stevige basis waarin oude stevige wortels verankerd zijn maar waarin ook nieuwe jonge scheuten kunnen groeien. Naar een open en gezellige, menselijke vogelwerkgroep, waarin het plezant vogelen en werken is. Voor iedereen.

Persoonlijk, uit diep respect voor alle Ardea-medewerkers

Ik schrijf dit bericht uit persoonlijke naam maar weet mij daarbij voor 200% ondersteund door de hele Ardea-kern, de tientallen positieve reacties die wij de afgelopen maanden, weken en dagen mochten ontvangen van actieve en voormalige Natuurpunters, van lokale en nationale besturen, van andere vogelwerkgroepen en van de ca. 100 sympathisanten die het vernieuwde Ardea straks op de kick-off er van steunen.

Tenslotte merk ik op dat ik dit doe tegen mijn voornemen in om dit alles via een (semi-)publieke weg te communiceren (zoals deze blog, een rondschrijven of op een Ardea-activiteit) en mij liever hul in stilzwijgend maar hard doorwerken aan dat waar het echt op aan komt. Maar de berichtgeving via de blog is dermate negatief, onwaar en stemming makend (en bovendien misplaatst op de blog) dat ik me genoodzaakt voel om toch te reageren en één en ander duidelijk te maken, toe te lichten en recht te zetten. Opdat Ardea-sympathisanten niet dat éne klokje horen, maar zich een juister geluid (en beeld) kunnen vormen. Maar ik doe dit evenzeer uit diep respect voor al diegenen waarmee ik samen werkte en verder mag werken aan onze geweldige vogelwerkgroep. Zij dragen al jarenlang mee Ardea, zwetend en zwoegend achter de schermen, vaak in stilte en alle bescheidenheid. Een voorbeeldige groep, te waardevol om onterecht beschuldigd te worden.

Ik hoop dat de blog verder niet gebruikt wordt voor dergelijke persoonlijke berichten, en verder in een serene sfeer louter wordt ingezet voor berichtgeving over de activiteiten. En dat een periode van reflectie en bezinning in alle stilte mag leiden tot de juiste persoonlijke inzichten.

Ik zelf ga er alleszins niet één woord nog aan vuil maken.

Joris Van Reusel, 18.01.2020

(Ardea initiatiefnemer, mede-stichter, voormalig mede-coördinator en huidig kernlid.)Ardea 2.0: KICK-OFF op 18.01.2020

Agenda Posted on 3 januari 2020 23:36:45

In dit nieuwe jaar 2020 blijft veel bij het oude maar hier en daar verandert er toch eens wat. Zo schudt Ardea momenteel haar veren op en legt ze nieuwe plooien in haar werking. Hoe dat er precies uit gaat zien kom je te weten tijdens de feestelijke aftrap op zaterdag 18 januari in de Blikfabriek te Hoboken. Naast een informatief moment is er heel veel tijd voor een gezellig samenzijn, tussen pot en pint zoals dat heet maar ook tussen heerlijke, gezonde schotels en gerechtjes. Het geheel wordt doorspekt met aanstekelijke verhalen van enkele gepassioneerde vogelliefhebbers zoals Joachim Pintens en Eddy Crockaerts, veel vogelfoto’s en nog heel wat vogeldingen die u zeker zullen interesseren. Uit dankbaarheid aan iedereen die er bij kan zijn, bieden we het diner gratis aan. Waar kom je dat nog tegen? Schrijf snel in, de zaal is al redelijk gevuld…

(> mail naar ardea@hobokensepolder.be)Eerstvolgende ARDEA activiteit

Agenda Posted on 14 augustus 2019 21:27:05

ZATERDAG 17 AUGUSTUS 2019

NESTKASTEN WERKDAG (Gierzwaluw en Steenuil)

Zaterdag 17 Augustus 2019 – vanaf 13u – Fort 7 te Wilrijk

i.s.m. Natuurpunt Aartselaar.

Vogelwerkgroep Ardea heeft al heel wat ervaring opgebouwd met het maken van allerlei nestkasten voor vogels die hiervan graag gebruik maken. Voor o.a. kerk- en steenuil, toren- en slechtvalk, vliegenvangers en gierzwaluwen kan het plaatsen van geschikte broedkasten wel degelijk een verschil maken voor het instandhouden van hun populaties.

Deze zomer vliegen we er nog eens in en maken we een aantal nieuwe nestkasten voor gierzwaluwen en steenuilen. Die kunnen we dan al in de herfst beginnen te installeren (wat voor deze soorten geen kinderspel is). We werken ook een aantal steenuilkasten af, o.m. door het aanbrengen van ‘marterveilige’ toegangen en leggen een voorraadje reserve-kasten aan.

Er is een groeiende vraag naar onze broedkasten: onze vrienden van Natuurpunt afdeling Aartselaar komen mee helpen, om ook in hun afdeling de fragiele populatie steenuiltjes meer kansen te kunnen geven. Zo ontstaat een fijne afdelingsoverschrijdende samenwerking en uitwisseling van know-how. Ook vanuit de Stad Antwerpen en hun APUS gierzwaluwwerkgroep bereiken ons vragen om gierzwaluwkasten te leveren (en ook te plaatsen, maar vaak te laat). Door de nietsontziende isolatiedrang van daken, goten en gevels verdwijnen de laatste jaren helaas heel wat ‘natuurlijke’ nestplaatsen in kieren en spleten van (oude) gebouwen, terwijl de gierzwaluw het al zo moeilijk heeft. Preventief onderzoek naar broedplaatsen van gierzwaluwen is dus noodzakelijk bij renovatieprojecten! Kleine aanpassingen in het bouwplan kunnen vervolgens een groot verschil maken. Pas als dat niet lukt, kan het plaatsen van nestkasten onder kroonlijsten soelaas bieden. Help  ARDEA en APUS om dus een voorraadje nestkasten te maken, de we zeker de komende maanden zullen kunnen verspreiden in en nabij ons werkingsgebied.

Helpen kan op veel manieren. Ofwel ben je een beetje een handige Harry of Hariette, en kan je schroeven, boren, zagen of schilderen. Ofwel kan je een handje toesteken in de ‘coördinatie’, het verzamelen van materialen, de opstelling en/of de opruim van de tijdelijke werkplaats. Ofwel kom je gewoon supporteren, of uit sympathie eens kijken? En natuurlijk kan je ook, wanneer geen enkele van de vermelde opties past, je plankje bijdragen door een gift of sponsoring om de kosten van de bouwmaterialen te dekken. Een persoonlijke vermelding (of bedrijfslogo) op een gesponsorde kast schenken we hiervoor terug!

We maken er ondanks de te verwachten regen toch een Uiterst Gezellige Zomermiddag van: we zorgen voor een heerlijk vieruurtje met gebak,  fruit, pintjes en sapjes…

(Eerder hoopten we op heel mooi zomers weer om na het werk een barbecue te houden, maar helaas valt dat idee in het water. We proberen het opnieuw bij een andere Ardea activiteit!)

Geef bij inschrijving (via email)  dus zeker op wat je kan of wil doen. Geef indien mogelijk ook op of je beschikt over klein werkgerief (zoals een accu boor- of schroefmachine, hamer, zaagmachine, schroeven, schuurpapier, … of zelfs platen multiplex 18 mm?)

Praktisch:

 • De tijdelijke timmer-werkplaats wordt ingericht in en rond het Natuurpuntlokaal De Ijsvogel in Fort 7, Legerstraat 40. We starten de werkzaamheden om 13 uur en mikken op 18u30 om dan op te ruimen en af te sluiten. Rond 16 uur is er voor iedereen een lekker vieruurtje!
 • Best op voorhand inschrijven via  email naar: Schild.Niels@scarlet.be
 • Leiding : Niels & Eddie Schild 0498 73 60 77


Broedende slechtvalk op CKK

Slechtvalkproject Posted on 12 maart 2017 23:46:06

Zonder de ‘complexe’ waarnemingen van Maarten Mortier, eerder vandaag gedaan te kennen, trok ik deze namiddag ca 17 u nog even naar de CKK om te zien of er op, nabij, in de nestbak iets van de slechtvalken te zien zou zijn.

Vanuit de Kruishofstraat heb je een goed zicht op de bak, maar kan je er niet in kijken.

Beter gaat dat vanuit de NO-zijde aan de A. Coolsstraat. Van hier uit kon ik beweging IN de broedkast waarnemen. Ik twijfelde eventjes of het geen duiven waren, maar via tele-camera kon ik toch het profiel en de kop van een slechtvalk herkennen.

Eventjes bewoog de vogel zich: zij (of hij?) draaide zich, en drukte zich met de borst omlaag en de staart even omhoog tegen de bodem (kiezel) van de bak. Dat is toch om op iets te gaan zitten, of om een kuiltje uit te duwen… Alleszins duidt het op ‘bezet nest’. (zie filmpje via waarnemingen.be)

Even later, vanuit de Volhardingsstraat (hoek Vlaamse Kunstlaan), zag ik een vogel (nogal fors, allicht wijfje?) op de dakrand zitten.W as dit de broedende vogel die even op de uitkijk kwam zitten, of een tweede exemplaar?

Met Maartens’ waarnemingen (met zeer fijne foto’s!) eerder vandaag is het blijkbaar niet zeker dat het om ‘onze Sarah’ gaat (die toch al sinds 2013, allicht eerder) succesvol haar territorium hier behoudt en meermaals heeft verdedigd.

Even afwachten wat de ring-codes opleveren. En natuurlijk verder observeren…. Maar alleszins wordt er gebroed in de bak!

Joris Van ReuselNieuwe broedkorf op de CKK

Slechtvalkproject Posted on 4 maart 2017 17:58:44

De nieuwe broedkorf op de toren van de Christus Koningkerk (ckk) zal dinsdag 7 maart vanaf 9.45 uur worden geplaatst door Manu De Hauwere (FIR) en Maarten Mortier (ARDA). Enkele helpende handen zijn welkom om materiaal de trappen op te helpen dragen. Let op: de hoogste trappen zijn gevaarlijk door een loszittende leuning. Hou steeds het motto ‘veiligheid eerst’ in gedachte!

Ook wie enkele foto’s van de actie kan maken is steeds welkom.

Vanaf dan is het vol spanning afwachten wat de vogels gaan doen met de korf… Hopelijk leggen ze zoals vrome kerkgangers een stevige duit in het mandje!Halsbandparkiet-slaapplaatstelling

Agenda Posted on 11 juni 2015 22:33:38

Vrijdagen 19 juni, 24 juli en 21
augustus 2015, 19.30 u

Halsbandparkiet-slaapplaats-tellingen

● Coördinatie: Joris Van Reusel (0486/836.234) en Luc Van Schoor(0494/33.63.09)

De
halsbandparkiet is een schoon vogeltje maar hoort in principe niet thuis in ons
ecosysteem. Het is één van de opmerkelijkste recente exoten want deze
soort is aan een steile opmars bezig in
West-Europa. Vooral in grote steden is de halsbandparkiet meer en meer
aanwezig. In Brussel groeide een populatie van minstens 7000 ex op 30 jaar
tijd, nadat in 1974 50 ex. werden losgelaten in het Melipark. Nu zou Vlaanderen
minstens 10.000 en mogelijk zelfs als 30.000 halsbandparkieten tellen. Omdat
het holenbroeders zijn is de impact op soorten als boomklevers en spechten niet
te vermijden. Nadat SOVON in Nederland al enkele jaren geleden onderzoek
opstartte, gaat Natuurpunt Studie dit jaar ook in Vlaanderen trachten een zicht
te krijgen op de aantallen en spreiding van deze ‘groene papegaai’. Het best
kan dat door ‘s avonds uit te kijken naar plaatsen waar ze in groep slapen,
zoals grote tuinen, parken en bosjes met oude bomen.

De
as Brussel-Mechelen-Antwerpen wordt beschouwd als een potentieel groeigebied
voor deze soort. ARDEA wil daarom haar steentje bijdragen aan het onderzoek en zal deelnemen aan de simultaantellingen. We
trachten op de vermelde vrijdagavonden meerdere ‘telposten’ te bemannen in onze
regio. Wie doet mee? Tips over slaapplaatsen in ons werkingsgebied zijn ook
zeer welkom.
Wie wil meehelpen bij dit eerste verkennend telwerk neemt vooraf
best even contact op met Ardea. Zo kunnen we vooraf inschatten of we één of
meerdere ‘telposten’ kunnen bemannen.

Recente
info leert dat in de omgeving van Fort VI, de UA-campus en het nabij park
Steytelinck te Wilrijk regelmatige waarnemingen worden gedaan van
halsbandparkieten. We spreken dan ook af daar in de buurt (de Bist), en
splitsen de groep mogelijk op zodat misschien ook de omgeving van het
Nachtegaelenpark kan worden onderzocht. Iedereen is van harte welkom!

Praktisch:

● Samenkomst
op de Bist te Wilrijk om 19.30 u (introductie) zodat we de telling kunnen
starten om 20.00 u

● We
vertrekken van hier uit in één of meerdere teams, te voet of met de fiets (of
een team met de wagen)

● Einde rond
22.30 uur

● Meebrengen:
verrekijker, wandelschoenen, regenjasje en/of parapluDringend: CKK-watchers gezocht!

Slechtvalkproject Posted on 12 mei 2015 21:08:07

Broeden de slechtvalken dit jaar weer op het Kiel?

Beste vogelvrienden,

Na enkele weken grote stilte kreeg ik vandaag, tijdens mijn bezoek aan de Christus Koning Kerk (CKK), weer een sterk vermoeden dat onze Kielse slechtvalken hier aan het broeden zijn. De eerste info kwam (opnieuw) van de aannemer die er aan het werk is. Later vandaag heb ik inderdaad het aanwezig koppel zien rondvliegen en heb ik veel geroep gehoord. Meer details over dit vermoeden volgen later wel, maar in overleg met FIR is het nu echt wel het moment om een eventueel broedgeval vast te stellen. We kunnen dit in eerste fase doen door intenser te observeren, gedurende de komende dagen.

Daarom deze oproep aan iedereen die in de buurt woont, passeert of even tijd heeft om de CKK-toren te ‘watchen’. Waarop letten?

– af- en aanvliegende slechtvallen naar de toren

– kan je de plaats lokaliseren waar ze misschien een nest hebben?

– brengen ze prooi mee?

– hoor je jongen roepen?

Komende donderdag 14/05 ga ik zelf om 07.00 uur op de Groene Silvertoptoren (= veilig terras, met toestemming van de aannemer) staan, tot ca 10.00 uur. Met de telescoop kunnen we daar op ca. dezelfde hoogte van de top als de CKK heel goed de noordzijde in het oog houden.

Wie wil kan mee (wel om 7 u, niet later), geef mij dan een seintje vooraf. Afspraak beneden aan de werfkeet-ingang.

Misschien wil iemand mij daar om 10 u aflossen, voor een tweede CKK-watch-periode?

En wie kan die zelfde ochtend vanuit een andere windhoek observeren, of vanaf de parking van CKK zelf? Via gsm kunnen we dan in contact staan bij beweging op de toren.

In het geval we mijn vermoeden bevestigd zien, zullen we i.o.m. FIR zien wat we dan verder doen (de aannemer contacteren, de parochie inlichten etc.)

Via deze weg hou ik jullie, de ARDEA-bloggers op de hoogte _ ik ga geen andere mails versturen. Pers, peters/meters, groot publiek lichten we ZEKER niet in, dit kan nu enkel valse hoop, ontgoocheling en over-mediatisering veroorzaken.

Tot nu toe weten enkel Manu (FIR), Luc (ARDEA) en Peter (AB) van dit ‘vermoeden van broeden’ en werd dit plan met hen kort overlegd. Graag houden we dit nieuws nog even een beetje discreet __ dus geen communicatie via waarnemingen.be ajb.

Laat me dus iets weten, liefst woensdag nog, als je iets kan doen. Per mail naar info@jupiter24.be. Alvast hartelijk dank.

Spannend!!

Voor ARDEA / Natuurpunt Regio Antwerpen Zuid

Joris Van Reusel

projectcoördinator Slechtvalken op’t KielVerslagje Excursie Kalkense Meersen 2014

Vogelexcursies Posted on 3 april 2014 21:35:11

Excursie Kalkense Meersen
(Oost-Vlaanderen)

Zondag
30 maart 2014

Natuurpunt
Hobokense Polder i.s.m. Vogelwerkgroep ARDEA

Wanneer
je met 30 Natuurpunters het terras van café De Beize in Kalken bezet duurt het
niet lang of zelfs de ruigste Hell’s Angel stapt op om plaats te maken voor
zoveel contentement. Dat was er in grote hoeveelheden omdat de dag erg gevuld
was met zonneschijn en schone wandelingen maar ook veel mooie vogelwaarnemingen
in de plaatselijke meersen. De Bergense en ook die van Kalken en ook de nabije
Paardenweiden horen daar bij. Het is een gebied waar de natuur weer volop tot
ontwikkeling komt dankzij stevige ingrepen aan de Scheldedijken. Weilanden
mogen er weer af en toe overstromen, kreken hebben er getijdenwerking, hele
vlaktes worden er plasdras gezet. Sluisjes, schotten, vistrappen, erosiewerende
dijkversterking, vlonderpaden, infopanelen en duizenden vakkundig geknotte
wilgen zorgen er voor een erg waterrijk, gecontroleerd nat weidelandschap.

Foto: Dirk Vandorpe

Een
paradijs voor weidevogels is dat dan, wat vandaag duidelijk werd door het zien
van o.a. grote zilverreiger (5), zomertaling (1), zwarte ibis (1), watersnip
(6), scholekster (2), kievit, tureluur, witgatje, bergeend, smient, ooievaar
(1), zwartkopmeeuw (2), graspieper (10) en natuurlijk de o zo mooie grutto’s.
Die zijn met zo’n twintigtal koppels in deze streek het uithangbord geworden
voor de recente natuurprojecten in het Schelde-estuarium waardoor heel wat
zeldzaam wordende weidevogels nieuwe kansen krijgen.

Dat
is een erg hoopvolle vaststelling, besloot ik bij het einde van de dag. Eén van
de gidsen, die naast actief Natuurpuntvrijwilliger ook nog professioneel
natuuronderzoeker is en meer dan een hand heeft in het management van dit
natuurontwikkelingsproces, beaamde de hoopgevende factor maar relativeerde
meteen. ‘Dit soort grootschalige natuurbeschermingsprojecten is enkel mogelijk
omdat zeer grote economische belangen (het vrijwaren van de doorvaart op de
Zeeschelde voor de Antwerpse Haven) en de veiligheid van grote delen van het
Vlaamse land (overstromingsgevaar!) op het spel stonden’. De grutto redden was dus
niet het uitgangspunt, al mocht die er natuurlijk wel bij. Elders in Vlaanderen
verdwijnen ondertussen oude weidelandschappen als sneeuw voor de zon, en
daarvoor zal nog veel water door de Schelde of de Yzer mogen stromen om ze te
redden van monoculturele verakkering.

Maar
hoe schoon het Vlaamsche land wel kan zijn als mensen en organisaties als INBO,
WenZ, ANB, Natuurpunt en vzw Durme willen samenwerken (ja, zelfs
ambtenaren kunnen dat!), hebben we vandaag zeker gezien. En dat is dan toch
weer hoopgevend.

Met
veel dank aan gidsen Marnix Lefranc en Wim Mertens, die ons hopelijk de
volgende jaren nog eens meenemen op zo’n mooie gruttocht om de evoluties
ten velde te blijven volgen.

Joris
Van ReuselARDEA Vogelcard 01

Ardea algemeen Posted on 4 januari 2014 00:04:20

Nieuwerwetse kaarten!

Schitterende vogelfoto’s, gemaakt door natuurfotografen van bij ons én een handig overzicht van de komende ARDEA-activiteiten die je beiden op je schouw, op je bureau of op je nachtkastje kan zetten…?
Met de ARDEA-Vogelcard combineren we beide zaken in één uniek, geprint ouderwets postkaartje.
Met dank aan fotografen Joachim Pintens (voor het eerste 00-nummer) en Walter de Weger (voor het nieuwe 01-nummer), én natuurlijk aan sponsor Sights of Nature, dé verrekijker- en telescopenspeciaalzaak uit Brugge.

De Vogelcards worden op een (voorlopig beperkte) oplage van 100 ex. gedrukt en gratis verspreid aan geïnteresseerden tijdens Ardea-activiteiten of via onze medewerkers. Op eenvoudig verzoek kunnen we u ook een exemplaar toesturen.
Kent u iemand die erg blij zou zijn met een Ardea-Vogelcard, via de post toegestuurd? Of kan u er ook enkele uitdelen aan geïnteresseerde buren, collega’s, kennissen? Laat het ons ook weten, we doen ze onmiddellijk op de post!

Verzamel de reeks!
Het 00-nummer was een testcase op slechts 40 exemplaren, maar vanaf 2014 is de oplage dus verhoogd naar 100 ex. Het is de bedoeling om een mooie reeks vogelfoto’s op te bouwen, die je kan verzamelen. Mis dus het eerste échte nummer 01 niet!

En hebt u zelf ook een mooie, haarscherpe vogelfoto, gemaakt in de buurt? Laat het weten, misschien bent u wel de auteur van de volgende ARDEA-vogelcard…

Contact: Joris Van Reusel (info@jupiter24.be)Volgende »