De eerste dag van het nieuwe trektelseizoen op de Scheldedijk van de Hobokense Polder leverde al meteen geweldige waarnemingen op.

Op zaterdag 30 maart ll. konden een vijftal moedige vogelspotters getuige zijn van enkele voorbij zwemmende bruinvissen (Phocoena phocoena), onze kleinste dolfijn (lichaamslengte van 130-180 cm). Deze soort komt met enkele tientallen exemplaren voor in de grote Zeeuwsche wateren (Grevelingen, Ooster- en Westerschelde). Joachim Pintens wist ze mooi vast te leggen op foto, maar het was moeilijk om precies uit te maken om hoeveel dieren het ging (2 à 6 exx.).

(Stormmeeuw, foto: Jan Rose)

De koude en de wind zorgden voor geen al te grote opkomst – of zelfs voor vroegtijdig vertrek. Maar wie er toch bij was kon weer genieten van enkele zeer mooie waarnemingen. Zo werd een groepje kluten gezien, en trok een vijftal bruine kiekendieven door. (De volledige lijst kan je raadplegen op trekktellen.nl.)

Op Paasmaandag kreeg Joachim op de telpost nog een mooie, bruine boompieper in het vizier. (Voor de duidelijkheid: het gaat om de soort boompieper, maar in het kader van de bruinvissen en de bruine kiekendieven past de vermelding van zijn hoofdzakelijke bruine kleur…)

(Zwartkopmeeuw – met een zéér donkerbruin-zwart kopje dus. Foto: J. Pintens)

Er is daar op die dijk altijd wel iets bijzonder te zien – op zijn minst het toch weer steeds fascinerende trekgedrag van de schijnbaar meer gekende vogelsoorten. De mooie Schelde en het polderlandschap zijn natuurlijk altijd van de partij, en het zicht op de polder werd deze winter met de steun van de Goudklompjes (natuurbeheersploeg Hobokense Polder) sterk verbeterd door een bomenkap-actie. Er worden dit jaar daarom waarschijnlijk nog méér vogels geteld… Wees er dus zeker af en toe bij!

> Raadpleeg de data voor de volgende trektellingen op de dijk van de Hobokense Polder en volg de afspraken (op basis van het weer etc.) via Luc Van Schoor.