Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

Test van de Ardea-blog

Ardea algemeen Posted on 4 november 2019 13:38:37

Dit is een testbericht. De blog van Ardea werkt reeds geruime tijd niet meer naar behoren, d.w.z. er worden geen email-alerts gestuurd aan onze abonnees. De provider beloofde dat dit eind oktober zou opgelost zijn.

Daarom graag een antwoord aan luk.smets@telenet.be, indien je nu een bericht krijgt.Problemen met de Blog

Ardea algemeen Posted on 6 oktober 2019 13:39:49

Beste leden,

Zoals jullie gemerkt hebben, hebben jullie enige tijd niets meer gehoord van ons. Sinds geruime tijd hebben we te kampen met problemen met onze blog. Dit ligt niet aan ons, dit komt omdat ze van provider veranderd zijn. We hopen ondertussen dat alle mankementen eruit zijn en dat we terug berichten kunnen plaatsen, maar dat jullie ze ook ontvangen. Wij zijn niet alleen met dit probleem en de klanten dienst word dan ook overstelpt met vragen en klachten. Het is een hele andere website waar wij onze mededelingen moeten in plaatsen, dus wij moeten dit ook allemaal ontdekken. We trachten ons zo spoedig mogelijk in te werken zodat de hinder voor jullie beperkt blijft. We vragen u om begrip en hopen dat zo spoedig mogelijk alles weer normaal verloopt.Dit is een testje

Ardea algemeen Posted on 18 september 2019 16:53:17

om de functionaliteit te testen van de nieuwe versie van de blog te testenGierzwaluw

Ardea algemeen Posted on 15 juni 2019 14:22:57

15/06/2019 19.30u in zaal CC MORETUS, Berkenrodelei 36, 2660 Hoboken. Einde omstreeks 22.00 u.

Midden in het broedseizoen van de ‘100-dagen-vogel’ zetten we schijnwerpers (nogmaals) op de Gierzwaluw. Dat is een zéér fascinerende vogelsoort, waarvan zelfs de wetenschap nog lang niet alles weet. Als een typische stadsvogel verdient de Gierzwaluw de bijzondere aandacht van een ‘randstedelijke’ vogelwerkgroep als ARDEA. Daarom zetten we, samen met de Gierzwaluwwerkgroep van Natuurpunt en de Stad Antwerpen graag mee onze schouders onder lokale projecten die deze vogels ten goede komen. Want ook Gierzwaluwen zijn bedreigd en voor we het weten is het zo kenmerkend snirpend zomergeluid uit onze straten en pleinen verdwenen. We bekijken wat het probleem is en wat we kunnen doen, o.a. in bouwprojecten, en ook door te kijken naar succesvolle acties en projecten elders. Gastsprekers zijn dé Gierzwaluwdeskundigen Johan Kempeneers (Gierzwaluwteam APUS Antwerpen Stad) en Wim De Bock (Gierzwaluwwerkgroep Natuurpunt Noorderkempen). Zij brengen o.a. het verhaal van de actuele actie bij de restauratie van het Steen en hun ervaringen met intensief monitoren en beschermen van Gierzwaluwen. Hun werk is bijzonder leerrijk en hun enthousiasme enorm aanstekelijk! Met wat geluk kunnen we bij aanvang van de avond samen de lokale Gierzwaluwen observeren en genieten van hun vliegkunsten.

Hebt u ook een hart voor deze mooie luchtacrobaat, mis dan zeker deze info-avond niet. Maar wees gewaarschuwd: indien u komt laat de Gierzwaluw-magie u uw leven lang niet meer los!

Afspraak: om 19.30 u. in zaal CC MORETUS, Berkenrodelei 36, 2660 Hoboken. Einde omstreeks 22.00 u.

Leiding: Joris Van Reusel – 0486/83 62 34

Wim Stappers

Eddie SchildAlgemene Vergadering Natuurpunt – 27 april 2019

Ardea algemeen Posted on 12 april 2019 16:11:04

Vwg ARDEA op
de Algemene Vergadering Natuurpunt – 27.04.2019

Het voorbije Natuurpunt-jaar
werd niet alleen gekenmerkt door de gestage groei naar 107.000 leden (families) en het beheer van ca 25.000
ha natuurgebied maar ook door het ontslag van directeur Chris Steenwegen en de vraag naar meer openbaarheid
van bestuur vanwege de 480 vaste medewerkers en de duizenden
vrijwilligers.

Op de laatste
algemene vergadering van 1 dec. 2018 werden daarvoor enkele werkgroepen in het
leven geroepen die na een interne audit voorstellen ter bespreking en stemming zullen
indienen op 27 april

Deze Algemene Vergadering wordt daarom een belangrijk moment voor de vereniging

Elk lid van
Natuurpunt mag deze algemene vergadering bijwonen , maar alleen de afdelingen
en de erkende werkgroepen hebben recht op één of meer stemgerechtigde leden , naargelang het aantal leden of
medewerkers.
Als regionale vogelwerkgroep van Natuurpunt vaardigt ARDEA
jaarlijks één stemgerechtigd lid naar deze vergadering. Bij vorige
gelegenheden was dit Luc Van Schoor of bij zijn afwezigheid ,met volmacht ,een ander stemgerechtigde
werkgroep-medewerker,-ster . Elk ARDEA kernlid
kan op vraag *zijn kandidatuur indienen als stemgerechtigd afgevaardigde of kan als medewerker zonder stemrecht deze
algemene vergadering bijwonen

* aanvragen zijn welkom
tot 18 april via een e-mail naar lucvanschoor46@gmail.com

Verdere info : https://www.natuurpunt.be/pagina/algemene-vergadering-2019
https://www.natuurpunt.be/nieuws/algemene-vergadering-natuurpunt-kiest-voor-versterking-van-de-eenheid-van-de-verenigingFilmavond

Ardea algemeen Posted on 14 maart 2019 07:02:35

Filmavond Wilrijk 9 maart 2019

Zaterdag
9 maart organiseerde Natuurpunt Antwerpen haar laatste wintersessie van het
seizoen 2018 – 2019..Een tachtigtal Zuidranders, aangevuld met supporters van
de Vogelwerkgroep Ardea, Natuurpunt
Hobokense Polder en enkele sympathisanten van de filmmakers vulden het
auditorium van het districtshuis van Wilrijk voor een gevarieerde en boeiende
filmavond met werk van eigen leden.

Na
een korte inleiding van de sessievoorzitter a.i. Tuur beet Guy Borremans de spits af met een reeks
schitterende natuurbeelden en kortfilms. De beelden gaven een goed overzicht
van enkele recente Ardea activiteiten : de tellingen op de vogeltrektelpost
Hobokense Polder, de zeevogelsafari voor de Nederlands Delta , Lac du Der (Fr) met kraanvogels. Ook één van de laatste “topevenementen”
ingericht door Ardea de Tarifa reis kwam uitgebreid aan bod met
niet alleen aandacht voor de migrerende roofvogels en ooievaars maar ook zeezoogdieren
in de straat van Giberaltar, landschappen en de plaatselijk flora. Deze
impressies werden afgewisseld met werk
uit de uit de eigen portfolio met o.a. zwarte specht in actie , eierstelende
vos, jagende reigers, burlende herten en duifetende havik, aangevuld met de exploten van sociaal
incapabele Michiel op gebied van natuurbeleving en bescherming.

Dan de pauze om te
bekomen van deze montage waarbij door de
aanwezigen de contacten werden hernieuwd en afspraken voor het nieuwe seizoen werden
bevestigd.

De tweede
helft van deze film- en beeldavond startte met de beeldmontage van Luc Van Schoor “Oog in oog met de Pardellynx” die met de technische kennis van Marc
Teeuws in elkaar was gestoken. Naar
goede gewoonte becommentarieerde Luc gedurende 25 minuten op een knappe wijze zijn
beelden en verstrekte hierbij heel wat informatie over de habitat, leefwijze en
bedreigingen van deze zeldzaamste Europese katachtige, en vulde deze aan met
nuttige tips voor Paradellyncx watchers in spe die dit bijzonder dier life
zouden willen zien in el Parque Natural Sierra de Andujar.

De spanning of we de Pardellynx wel
zouden zien werd geleidelijk opgebouwd met als hoogtepunt de twee Pardellynxen die zich rustig in hun
leefgebied lieten bewonderen en de op het einde weglopende Pardellynx met op de
achtergrond een welgekozen begeleidende
muziek.

Vervolgens toonde William Van Doninck zijn kortfilm over het Frijthout en de
inauguratie van dit nieuwe natuurgebied in Hove. Een bewijs dat het aanleggen
van natuurgebieden in ons dichtbebouwde Vlaanderen nog wel kan mits men wil en
geëngageerde burgers het initiatief nemen en het beleid mede aansturen.

Als afsluiter presenteerde William zijn film ‘Kleine Nete’. Deze deels laagland, deels
getijdenrivier, werd over haar loop van 45 km gevolgd van de brongebieden tot
aan de monding te Lier in de Grote Nete met aandacht voor het landschap,
erfgoed en culturele weetjes. Deze film laat zien dat ook in onze provincie nog
mooie te ontdekken natuurgebieden te bezoeken zijn.

Bedankt Guy, Luc en William voor de interessante en
geslaagde avond met zeer afwisselende prachtige beelden en filmen.

Foto: Sonja Van Kerckhove

FGEwensen 2019

Ardea algemeen Posted on 22 december 2018 17:10:00

Middelste bonte specht , foto Walter De Weger

Komende ARDEA activiteiten 2019
noteer alvast in je agenda

– 6 januari : nieuwjaar vogelexcursie of…jenevertocht
– 19 januari : deelname Belgische vogeldag – UA
– 27 januari : bustocht Zeeland en Zuid-Holland
– 2 februari : Tarifa fotomontage en State of the Union – Nova, ’t Kiel
– 17 februari : kapaktie Hobokense polder
– 18 februari : kernvergadering ARDEA
– 9 maart : timmerdag nestkasten gierzwaluw
– 16 maart : Halsbandparkiet-telling – Kielpark
– 30 maart : nacht van de Steenuil – Edegem

graag tot ziens !Sovon-dag Nederland

Ardea algemeen Posted on 23 november 2018 17:31:32

we ontvingen van Frank Gerard volgende aanbieding voor samenrijden naar de Sovon-dag :

Zoals tijdens de Tarifa meeting gemeld gaan Carine en ik zaterdag naar Apeldoorn naar het SOVON-dag. Wij hebben nog twee plaatsen vrij. Indien er iemand mee wil dan kan dat. (kan seintje geven op gsm 0497 44 74 63).

Frankvoorstellen ARDEA activiteiten

Ardea algemeen Posted on 22 augustus 2018 16:35:58


Beste ARDEA-sympathisant,

Reeds vijf jaar werkt onze werkgroep jaarlijks aan de samenstelling van een zo boeiend mogelijke activiteitenkalender.

Ook binnenkort schetsen we weer een basisplanning voor het jaar 2019 uit, dat we in overleg met de afdelingen Zuidrand en Hobokense polder verder op punt stellen.
We vinden het de hoogste tijd om wat frisse, nieuwe activiteiten voor te stellen.
Vandaar deze oproep.

– Heb jij suggesties of ideeën voor vogel-studie, -bescherming, -onderzoek,
-educatie… activiteiten?
– Wat denk jij dat we meer/ beter / ook eens… kunnen doen/organiseren in onze regio
– Tips voor excursies (met voorkeur qua tijdsperiode),
– voordrachten (met tip voor sprekers)….?
– Boeiende insteken voor onderzoekjes?

Misschien heb je bij een andere vogelwerkgroep of afdeling iets inspirerend gezien?
Of wat vind je dat we zéker nog eens moeten doen/herhalen? (of absoluut NIET doen?)
Laat het ons in een kort berichtje weten!

Alle input is zeer welkom. Graag tegen … 28/08, dan maken we een eerste overzicht en ruwe kalender op. Alvast bedankt voor je reactie !

Kathy, Luc, JorisLink naar onze Facebookpagina

Ardea algemeen Posted on 7 juli 2018 11:44:26

https://www.facebook.com/vwgArdea/

Je moet natuurlijk wel een Facebook account hebben.Volgende »