Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

10 jaar Ardea

Ardea algemeen Posted on 8 oktober 2023 17:02:48

Gisteren vierde Vogelwerkgroep Ardea haar 10-jarig bestaan. Op de Scheldedijk ter hoogte van de Hobokense Polder telden gedreven vogelaars reeds enkele jaren de trekvogels. Daar ontstond einde 2012 het idee om een echte vogelwerkgroep op te richten.

Op deze plek aan het infobord over trektellen werden gisteren tentjes geplaatst. Een 50-tal vogelvrienden kwamen er genieten van de aangeboden receptie. Heel wat deelnemers waren gewapend met telescopen, daar de trektelling immers ook doorging.

Danny Jonkheere vertelde over het ontstaan en de uitdagingen van deze werkgroep. Hij deed een oproep voor nieuwe medewerkers. De verschillende natuurstudieopdrachten en beschermingsprojecten vergen immers veel energie, waarbij zeker nog hulp kan gebruikt worden.

Wim Stappers zorgde voor een animerende vogelquiz, gepresenteerd door Marc Hofmans: in een “vogelfoto” werden wel 6 vogelsoorten verwerkt. Wie haalt deze eruit? De winnaar ging aan de haal met een statief, geschonken door fotozaak Grobet. Een tombola maakte een deelnemer gelukkig met een verrekijker, geschonken door optiekzaak Sights of Nature.

Het feest werd opgeluisterd door Begijn Le Bleu, die ook enkele nummers van zijn tijdschrift Fwiet wegschonk.

Dank aan trekker Eddie Schild en alle helpers die (wat geholpen door het zonnige weer) dit geslaagde feest mogelijk maakten.In de krant verscheen een artikel van Frank Raes i.v.m. vogelspotters in de Hobokense polder. De Foto is van de trektelpost met de wel gekende 3 vaste tellers.

Agenda, Ardea algemeen Posted on 8 mei 2023 18:21:43

https://www.gva.be/cnt/dmf20230427_93317739Oproep voor broedvogelinventarisatie

Ardea algemeen Posted on 7 maart 2023 19:31:11


We starten terug met een broedvogelkartering in de Hobokense Polder.
Het is ondertussen al weer 4 jaren geleden dat we nog eens een broedvogelinventarisatie in de Hobokense Polder hebben uitgevoerd. Hoog tijd voor een herhaling.
Heb je interesse om mee te helpen, laat het dan weten aan Ardea via ardea@hobokensepolder.be
Om de kartering tot een goed einde te brengen moeten we minstens 6 vroeg ochtend bezoeken uitvoeren tussen 1 april en 15 juli en minstens 1 avondbezoek. Het mogen er natuurlijk meer zijn. Bij een vroeg ochtendronde moet het volledige gebied bezocht worden (170 ha) tussen (een half uur voor) zonsopgang en 4 uren erna. Een avondronde begint 1.5 uur voor zonsondergang en loopt tot 1.5 uur erna, maar kan doorlopen in een nachtbezoek. We kunnen het hele gebied enkel onderzoeken als we ons voor elk bezoek kunnen opdelen in twee of drie groepjes die elk een deelgebied beslaan. In elke groep zit best een gebiedskenner en een ervaring vogelkijker (met kennis van vogelzang). Minder ervaren vogelkijkers zijn ook welkom, zij kunnen veel bijleren. De groep is best niet groter dan drie. Voor de minder mobiele medemens denk ik dat bepaalde delen van de Hobokense Polder ook met de fiets onderzocht kunnen worden (je zal mogelijk wel wat poetswerk hebben).
Eens we weten wie wil meewerken zal er een agenda opgesteld worden die we dan proberen te vullen met deelnemers.


Groeten Wim MertensNatuurpunt Hobokense polder en Vogelwerkgroep Ardea tegen de hoogbouw van MCA in of net naast het natuurgebied.

Ardea algemeen Posted on 25 maart 2022 16:25:06

https://www.gva.be/cnt/dmf20220324_95648772NEEN tegen MCA

Ardea algemeen Posted on 24 maart 2022 07:05:55

Ook voor onze vogelwerkgroep is het zeer belangrijk dat MCA Niet komt op de plek dat ze willen, maar in de haven op een plaats waar het geen kwaad kan voor vogels en natuur. Guy Borremans maakte hier een mooi filmpje over.Prettige Kerst en een vogelrijk 2022!!

Ardea algemeen Posted on 25 december 2021 12:10:14

We wensen jullie vanwege het hele Ardea-team een prettige Kerst en een vogelrijk 2022 toe! Dat we allen gezond opnieuw heel wat leuke excursies mogen doen en belangrijk telwerk kunnen verrichten, soorten die het moeilijk hebben een handje kunnen helpen en vele jongen kunnen ringen in onze nestkasten!Nieuwsbrief Ardea

Ardea algemeen Posted on 6 maart 2020 13:06:15

Morgen, 7 maart lanceren we de eerste nieuwsbrief van Ardea. Er komt 1 nieuwsbrief per kwartaal, dus geen grote hoeveelheid mails. Interesse, maar nog niet ingeschreven? Stuur dan snel een mailtje naar ardea@hobokensepolder.be met je naam en het mailadres waarop je deze nieuwsbrief wil ontvangen.ARDEA 2.0 Kick-off: we kijken er naar uit!

Ardea algemeen Posted on 18 januari 2020 03:33:30

Op zaterdag 18 januari organiseert ARDEA een kick-off meeting ter gelegenheid van haar vernieuwde werking. Op deze feestelijke bijeenkomst schreven zich ondertussen reeds 76 enthousiaste sympathisanten en vogelliefhebbers vanuit het werkingsgebied maar ook vanuit andere Natuurpuntafdelingen in. Nog eens zo’n 25-tal mensen lieten zich verontschuldigen maar waren er graag bij geweest.

We lichten er kort toe wat er precies wijzigt en hoe we de doelstellingen van de vogelwerkgroep nog beter kunnen dienen. Ook de nieuwe activiteitenkalender wordt er voorgesteld. Oudere en jonge passionele vogelaars laten we aan het woord om hun (mooie) verhalen over natuurbeleving te delen, en ons nog meer te inspireren. En we maken heel wat tijd voor gezellige babbels met een hapje en een drankje. De piano zorgt daarbij zeker voor een unieke, relaxe sfeer. We kijken er naar uit!

In de marge van dit event betreuren we de negatieve berichtgeving van Luc Van Schoor, o.a. op deze blog, die ondanks de vele gesprekken en signalen vanuit de voltallige kern niet leek te willen begrijpen dat een vogelwerkgroep vormen een kwestie van teamwork is, enthousiasme en dynamiek creëren een kwestie van vernieuwing is, en een menselijke en respectvolle omgang met vrijwilligers dé voorwaarde voor elke succesvolle vereniging is.

De feitelijke achtergrond

Op een bijzondere kernvergadering in september werd door de voltallige kern een nieuw werkplan voorgesteld waarin de aandacht meer wordt gelegd op de noodzakelijke studie-, beschermings- en vormingsactiviteiten die vanuit projectteams worden getrokken, ondersteund door communicatie- en organisatieteams. Zo wordt de trek- en stuurkracht verdeeld over een team van medewerkers in plaats van een duo, zoals voorheen. In deze nieuwe structuur is plaats voor iedereen die er aan mee wil werken.

Blijkbaar heeft Luc Van Schoor geen toekomst gezien in deze gewijzigde samenwerkingsvorm en heeft hij zelf eind september besloten afstand te nemen en zijn deelname aan de kern te beëindigen.

Wie ver kijkt…

In tegenstelling tot wat hij beweert heeft de Ardea-kern geen traditionele activiteiten “afgeschaft” maar was er eenvoudigweg weinig enthousiasme voor de Jenevertocht, tijdens de drukke periode van de feestdagen. De Jenevertocht is bovendien geen oorspronkelijke Ardea-organisatie maar werd door Luc Van Schoor enkele jaren geleden van een traditionele “Zuidrand-activiteit” tot een activiteit onder de Ardea-vlag geadopteerd. We werkten de voorbije jaren hier graag aan mee, maar het concept vergde o.i. stillaan toch wat verfrissing (zoals het datummoment, de route en bestemming, de duurtijd, de plaats in de grotere activiteitenplanning…) en daarover zou zeker in dialoog met allen over gegaan worden. Ook de afstemming met een andere reeds geplande en even waardevolle Zeeland-excursie (bustocht, met tanende deelnamecijfers) leek ons nodig. Echter, daar de organisatie voor 2020 zonder overleg met een Ardea-begeleider toch al bleek gepland te zijn door Luc Van Schoor, en het zo een bevestiging was van het oude stramien en zijn individuele aanpak, konden we als Ardea-kern niet meer vol enthousiasme achter dit initiatief staan. Er werd daarom besloten de Jenevertocht dit jaar voor een keertje niet meer te organiseren onder het Ardea-label, maar des te meer te werken aan een gelijkwaardige maar mogelijk licht gewijzigde formule in 2021. Bovendien ervaarden alle kernleden een sterke mentale druk van Luc Van Schoor als gids, om mee te moeten gaan, wat contraproductief werkt. Dat vrijwilligers in alle vrijheid hun engagement tegenover een vereniging als Natuurpunt moeten kunnen bepalen is een evidentie om elk initiatief vanuit een gedragen groep te kunnen opbouwen en leiden.

In tegenstelling tot wat hij beweert heeft de Ardea-kern reeds enkele jaren geleden het initiatief genomen om in dialoog met Luc Van Schoor dit soort wrevelpunten intern te bespreken, wat ook gebeurde. Ook in de zomer van 2018 en in de winter van 2019 zijn hierover meerdere persoonlijke gesprekken gevoerd, telkens op ons initiatief. Ondanks dat bleven alle kernleden op regelmatige basis het gebrek aan een opbouwende, constructieve, empathische en respectvolle houding ten opzichte van zichzelf en anderen (ook externen) sterk ervaren. Zo werden de begrippen openheid, luisteren en vertrouwen langzaam aan door zichzelf ondermijnt. Het klinkt dan ook zeer vreemd deze woorden nu te moeten lezen als grote waarden.

Wie graag ver kijkt moet ook naar de grond kijken waarop hij staat. Zonder stevige basis staat geen enkel statief stabiel. Wie enkel ver en naar zichzelf kijkt merkt op den duur niet dat de rots waarop hij staat wel eens volledig afgebrokkeld kan zijn…

Met dit beeld is o.i. sinds een tijdje alles gezegd. Hopelijk is het verduidelijkend, misschien ook herkenbaar voor vele anderen.

Met de volledige Ardea kern bouwen wij nu terug op, aan een stevige basis waarin oude stevige wortels verankerd zijn maar waarin ook nieuwe jonge scheuten kunnen groeien. Naar een open en gezellige, menselijke vogelwerkgroep, waarin het plezant vogelen en werken is. Voor iedereen.

Persoonlijk, uit diep respect voor alle Ardea-medewerkers

Ik schrijf dit bericht uit persoonlijke naam maar weet mij daarbij voor 200% ondersteund door de hele Ardea-kern, de tientallen positieve reacties die wij de afgelopen maanden, weken en dagen mochten ontvangen van actieve en voormalige Natuurpunters, van lokale en nationale besturen, van andere vogelwerkgroepen en van de ca. 100 sympathisanten die het vernieuwde Ardea straks op de kick-off er van steunen.

Tenslotte merk ik op dat ik dit doe tegen mijn voornemen in om dit alles via een (semi-)publieke weg te communiceren (zoals deze blog, een rondschrijven of op een Ardea-activiteit) en mij liever hul in stilzwijgend maar hard doorwerken aan dat waar het echt op aan komt. Maar de berichtgeving via de blog is dermate negatief, onwaar en stemming makend (en bovendien misplaatst op de blog) dat ik me genoodzaakt voel om toch te reageren en één en ander duidelijk te maken, toe te lichten en recht te zetten. Opdat Ardea-sympathisanten niet dat éne klokje horen, maar zich een juister geluid (en beeld) kunnen vormen. Maar ik doe dit evenzeer uit diep respect voor al diegenen waarmee ik samen werkte en verder mag werken aan onze geweldige vogelwerkgroep. Zij dragen al jarenlang mee Ardea, zwetend en zwoegend achter de schermen, vaak in stilte en alle bescheidenheid. Een voorbeeldige groep, te waardevol om onterecht beschuldigd te worden.

Ik hoop dat de blog verder niet gebruikt wordt voor dergelijke persoonlijke berichten, en verder in een serene sfeer louter wordt ingezet voor berichtgeving over de activiteiten. En dat een periode van reflectie en bezinning in alle stilte mag leiden tot de juiste persoonlijke inzichten.

Ik zelf ga er alleszins niet één woord nog aan vuil maken.

Joris Van Reusel, 18.01.2020

(Ardea initiatiefnemer, mede-stichter, voormalig mede-coördinator en huidig kernlid.)persoonlijk bericht

Ardea algemeen Posted on 17 januari 2020 19:51:33

Beste Ardea volger
Beste Natuurpunter
Beste Vogelliefhebber -ster

De laatste tijd krijgen Sonja en ik regelmatig vragen, zowel mondeling als via email, over de stand van zaken bij de vogelwerkgroep Ardea. Ondanks dat we de bevragers telkens een antwoord geven, is nog niet iedereen op de hoogte van de feiten. Daarom langs deze weg een korte verduidelijking.

In september 2019 heeft een meerderheid van de kernleden besloten om een reorganisatie binnen de vogelwerkgroep door te voeren. Er werden door hen voor 2020 nieuwe initiatieven genomen en bestaande activiteiten uit het programma geschrapt. Daarbij werd o.a. de traditionele jenevertocht, de eerste vogelexcursie van het jaar, tot verwondering van velen afgevoerd.

Wegens gebrek aan interne communicatie, ondanks mijn meerdere oproepen daarvoor, heb ik na enige bedenktijd besloten om in sept. ll. mijn medewerking als coördinator en kernlid binnen Ardea op te zeggen.
Ik sta nog steeds achter de doelstellingen die sinds de oprichting van de werkgroep werden nagestreefd maar kan, als initiatiefnemer en medestichter, alleen mijn rol spelen in een sfeer van volledige openheid, luisterbereidheid en onderling vertrouwen.

Sonja en ik danken alle sympathisanten voor hun begripvolle reacties en steunende woorden.

Met natuurvriendelijke groeten,
Luc Van Schoor

Wilrijk, 17 januari 2020Kerst en nieuwjaarswensen

Ardea algemeen Posted on 25 december 2019 11:24:16


Volgende »