Vwg ARDEA op
de Algemene Vergadering Natuurpunt – 27.04.2019

Het voorbije Natuurpunt-jaar
werd niet alleen gekenmerkt door de gestage groei naar 107.000 leden (families) en het beheer van ca 25.000
ha natuurgebied maar ook door het ontslag van directeur Chris Steenwegen en de vraag naar meer openbaarheid
van bestuur vanwege de 480 vaste medewerkers en de duizenden
vrijwilligers.

Op de laatste
algemene vergadering van 1 dec. 2018 werden daarvoor enkele werkgroepen in het
leven geroepen die na een interne audit voorstellen ter bespreking en stemming zullen
indienen op 27 april

Deze Algemene Vergadering wordt daarom een belangrijk moment voor de vereniging

Elk lid van
Natuurpunt mag deze algemene vergadering bijwonen , maar alleen de afdelingen
en de erkende werkgroepen hebben recht op één of meer stemgerechtigde leden , naargelang het aantal leden of
medewerkers.
Als regionale vogelwerkgroep van Natuurpunt vaardigt ARDEA
jaarlijks één stemgerechtigd lid naar deze vergadering. Bij vorige
gelegenheden was dit Luc Van Schoor of bij zijn afwezigheid ,met volmacht ,een ander stemgerechtigde
werkgroep-medewerker,-ster . Elk ARDEA kernlid
kan op vraag *zijn kandidatuur indienen als stemgerechtigd afgevaardigde of kan als medewerker zonder stemrecht deze
algemene vergadering bijwonen

* aanvragen zijn welkom
tot 18 april via een e-mail naar lucvanschoor46@gmail.com

Verdere info : https://www.natuurpunt.be/pagina/algemene-vergadering-2019
https://www.natuurpunt.be/nieuws/algemene-vergadering-natuurpunt-kiest-voor-versterking-van-de-eenheid-van-de-vereniging