Vrijdagen 19 juni, 24 juli en 21
augustus 2015, 19.30 u

Halsbandparkiet-slaapplaats-tellingen

● Coördinatie: Joris Van Reusel (0486/836.234) en Luc Van Schoor(0494/33.63.09)

De
halsbandparkiet is een schoon vogeltje maar hoort in principe niet thuis in ons
ecosysteem. Het is één van de opmerkelijkste recente exoten want deze
soort is aan een steile opmars bezig in
West-Europa. Vooral in grote steden is de halsbandparkiet meer en meer
aanwezig. In Brussel groeide een populatie van minstens 7000 ex op 30 jaar
tijd, nadat in 1974 50 ex. werden losgelaten in het Melipark. Nu zou Vlaanderen
minstens 10.000 en mogelijk zelfs als 30.000 halsbandparkieten tellen. Omdat
het holenbroeders zijn is de impact op soorten als boomklevers en spechten niet
te vermijden. Nadat SOVON in Nederland al enkele jaren geleden onderzoek
opstartte, gaat Natuurpunt Studie dit jaar ook in Vlaanderen trachten een zicht
te krijgen op de aantallen en spreiding van deze ‘groene papegaai’. Het best
kan dat door ‘s avonds uit te kijken naar plaatsen waar ze in groep slapen,
zoals grote tuinen, parken en bosjes met oude bomen.

De
as Brussel-Mechelen-Antwerpen wordt beschouwd als een potentieel groeigebied
voor deze soort. ARDEA wil daarom haar steentje bijdragen aan het onderzoek en zal deelnemen aan de simultaantellingen. We
trachten op de vermelde vrijdagavonden meerdere ‘telposten’ te bemannen in onze
regio. Wie doet mee? Tips over slaapplaatsen in ons werkingsgebied zijn ook
zeer welkom.
Wie wil meehelpen bij dit eerste verkennend telwerk neemt vooraf
best even contact op met Ardea. Zo kunnen we vooraf inschatten of we één of
meerdere ‘telposten’ kunnen bemannen.

Recente
info leert dat in de omgeving van Fort VI, de UA-campus en het nabij park
Steytelinck te Wilrijk regelmatige waarnemingen worden gedaan van
halsbandparkieten. We spreken dan ook af daar in de buurt (de Bist), en
splitsen de groep mogelijk op zodat misschien ook de omgeving van het
Nachtegaelenpark kan worden onderzocht. Iedereen is van harte welkom!

Praktisch:

● Samenkomst
op de Bist te Wilrijk om 19.30 u (introductie) zodat we de telling kunnen
starten om 20.00 u

● We
vertrekken van hier uit in één of meerdere teams, te voet of met de fiets (of
een team met de wagen)

● Einde rond
22.30 uur

● Meebrengen:
verrekijker, wandelschoenen, regenjasje en/of paraplu