Vanaf dit jaar beginnen we met een ‘bulletin’ waarin we
trachten alle ARDEA-activiteiten voor het komende kwartaal zo volledig
mogelijk aan te kondigen. Ook andere relevante vogelstudie-activiteiten
in onze regio kunnen worden opgenomen.
Dit overzicht zal steeds op de trimesteriële
ARDEA-bijeenkomst worden voorgesteld aan de aanwezigen, en vervolgens via deze
blog (als pdf-bijlage) worden gepubliceerd. U kan het eenvoudig downloaden en eventueel printen.

Voorstellen of teksten voor de volgende editie (2014/02) verwachten we tegen 01
maart 2014. E-mailen naar Joris Van Reusel via info@jupiter24.be.

raadpleeg steeds de agenda voor de recentste aanvullingen en aanpasingen