Omdat we behoedzaam willen omgaan met fotomateriaal, hierbij een schets als eerste impressie van slechtvalk Sara die haar jonge kuikens beschermt door ze onder haar buik en vleugels af te dekken. Ze blijft gewoon broeden, want nog één ei kan elk moment uitkomen. De resten van de drie eierschalen, prooiresten (pluimpjes van een graspieper) en een braakbal liggen rond het nest dat een prachtig uitzicht biedt op de Ring.