Een voormalige actieve boerderij in de Groenenhoek te Wilrijk wordt momenteel verbouwd tot een vorm van cohousing met verschillende appartementen. Bij een bezoek aan de site , op 29.08.2023 , telde ik min. 23 rondvliegende boerenzwaluwen , waarvan sommige in het dakgebinte van het hoofdhuis vertoefden.
In de huidige bouwfase , waarbij nieuwe daken zijn geplaatst , ontbreken nog ramen en deuren. Daardoor kunnen de broedresultaten dit jaar nog meevallen, tenminste als de nesten van de meeste koppels niet verstoord werden door de bouwwerken. Volgens de vroegere bewoner die nooit een broedvogeltelling van de boerenzwaluwen in zijn stallingen toeliet, zouden er de laatste jaren (2020) een tiental koppels hebben genesteld. Volgens informatie bij de aanwezige ploegleider van de bouwwerken zullen in september ramen en deuren worden gedicht. Intussen hangt er al een bord met de raad om met netten de toegang voor invliegende vogels (ook duiven) te beletten.

Het valt te vrezen dat deze broedsite , één van de laatste in onze regio , door het ontbreken van geschikte nestplaatsen en runderen tot verdwijnen is gedoemd.