Voordracht: één zwaluw maakt de lente niet

WANNEER 3 mei 2024 20:00 – 22:00

Vogelwerkgroep Ardea zal er staan met een info stand !!!

Info avond Zwaluwen…. Bijna een verhaal uit het verleden, niet?

Wie kent ze nog, de boeren- en huiszwaluwen met hun opmerkelijk gekwetter en gedrag? Ook in onze omgeving zijn de resterende populaties (spijtig genoeg enkel nog boerenzwaluw) sterk bedreigd, veelal door de moderne indeling van veestallen en monoculturen. Hierdoor is er te weinig voedsel voor de zwaluwen. Maar we hebben er gelukkig nog een paar te Edegem en te Hove. Daar moeten we dus zorg voor dragen!
Vanavond vertelt Bastiaan De Ketelaere, topspreker van Natuurpunt, “honderd uit“ over deze vogels die elk jaar opnieuw bij ons te gast zijn om te broeden en hier hun jongen groot te brengen. We komen te weten waar ze naartoe gaan in de winter, hoeveel insecten ze per dag verorberen, waar ze nestelen maar ook wat we kunnen doen om de resterende populaties te beschermen en in stand te houden. Een niet te missen voordracht dus die we samen met Ardea en de Milieu- en Natuurraad van Hove organiseren.

Afspraak: de voordracht vindt plaats in Zaal Da Capo, Lintsesteenweg 1, te 2540 Hove (gelegen boven Hove Centraal). Een prachtige en vooral grote zaal.
Breng dus gerust vrienden en kennissen mee.
Deelname in de onkosten 5 €, max 10 €/gezin.
Spreker: Bastiaan De Ketelaere van Natuurpunt
Gids/Leiding: Hugo Waeterschoot – hugo.waeterschoot@scarlet.be – 0477/33 23 30