Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

Verslag blauwe reigertelling 2024

Agenda, Blauwe Reiger telling Posted on 17 april 2024 17:56:48

Broedvogeltelling Blauwe reigerkolonie – Schoonselhof 14.04.2024

duurtijd : 15 – 17.30 u
weer : vrij zonnig weer met lichte bewolking zwakke W wind en ca. 15 °C
deelnemers 9 : Danny Jonckheere, Eddie schild, Maarten Mortier, Kaat Frison, Marc Adriaenssens, Artuur de Smet, Anneleen Van Hove, Thierry Hoornaert, Frank Gerald.

Verontschuldigd: Luc Van Schoor


bezette nesten in 2024 : 48


Voor de twaalfde keer werden de bezetten nesten geteld van de reigerkolonie in het Schoonselhof. We trokken met 9 mensen het bos in met verrekijker, fototoestel of genaamd een groot kanon. Zelfs hadden we een hamer en nagels bij die we zeker moesten gebruiken want 4 extra bomen werden gemarkeerd als bezet. Nu staat de teller op 29 bezette bomen, en zelfs voor de tweede maal niet in de bekende grove dennen maar nu ook in een zomereik. Laat ons hopen dat de komende jaren deze zomereiken meer zullen gebruikt worden. Er waren drie topbomen met 4 bezette nesten erin. Dat zag je op de grond zeer goed van al die uitwerpselen en de vele lege eischalen. Er werden pluimen en eischalen verzameld om er thuis mee te pronken.
Volgend jaar zullen we iets vroeger moeten gaan, omdat het moeilijk werd met tellen in het groeiende bladerendek in de loofbomen.

Weer een geslaagde activiteit.

Verslag : Danny Jonckhere
Foto’s : Eddie Schild

Kan een afbeelding zijn van havik en neushoornvogel
Kan een afbeelding zijn van havik, neushoornvogel en gier
Kan een afbeelding zijn van waadvogel
Kan een afbeelding zijn van waadvogel


Broedvogeltelling Blauwe reigerkolonie 2023 , Schoonselhof-Antwerpen

Blauwe Reiger telling Posted on 25 april 2023 17:19:52

Broedvogeltelling Blauwe reigerkolonie – Schoonselhof 8.04.2023

duurtijd : 15 – 17.30 u
weer : vrij zonnig weer met lichte bewolking zwakke NO wind en ca. 14 °C
deelnemers 9 : Luc Van Schoor, Danny Jonckheere, Stefan Van Loon, Paul Van Dyck, Peggy Beers, Marc Adriaenssens, Sadi Hermans, Alice Selleslagh, Esther de Witte.
bezette nesten in 2023 : 46


De geplande telling op 1 april werd een week uitgesteld wegens ongunstige weersomstandigheden , met regen en wind. Na de terugval in 2021 , van 59 broedkoppels naar 36 k., stelden we voor het tweede opeenvolgende jaar een stijging vast Het aantal bezette nestbomen nam toe tot 23. Daarvan tellen we 22 grove dennen en, sinds de eerste telling door vwg Ardea (2013) , nog steeds dezelfde kastanjeboom , waar dit jaar een 3e nest was bezet.
Door stormschade werden weer min. 2 bijkomende grove dennen geveld . Gevolg : In 2 nieuwe bomen , langs het wandelpad ,werd een nest bezet , in 8 bomen nam het aantal nesten toe, tot max. 4 bezette nesten in 2 bomen met een goed ontwikkelde kruin, In 3 bomen was er een afname.
De broedbomen werden door Danny voorzien van genummerde bordjes (1-25) in vervanging van de tot 2019 met witte verf gespoten cijfers die met de tijd moeilijker leesbaar werden.
Vijf bomen kregen een nieuwe nummering in vervanging van gesneuvelde exemplaren:
nr. 26 werd nr.4 , 27 werd 6, 28 werd 5, 29 werd 2 , en nr.32 werd 15Blauwe reigers terug in opmars

Blauwe Reiger telling Posted on 19 april 2022 17:03:29

Broedvogeltelling Blauwe reigerkolonie – Schoonselhof 16.04.2022

duurtijd : 15 – 17.15 u
weer : stralend zonnig weer , ca. 18 °C
deelnemers 7 : Luc Van Schoor, Danny Jonckheere , Eddie Schild, Ria Fierens, Wim Uleners, Jef Dils, Marissa Vallays
bezette nesten in 2022 : 41


commentaar :
Na de terugval in 2021 , van 59 broedkoppels naar 36 k., zien we dit jaar weer een lichte stijging.

Het aantal bezette nestbomen bleef met 21 gelijk . Daarvan tellen we 20 grove dennen en, sinds de eerste telling door vwg Ardea (2013) , nog steeds dezelfde kastanjeboom , waar dit jaar een 2e nest werd gebouwd.
In twee nieuwe bomen werd een nest bezet , in vijf bomen nam het aantal nesten toe, tot max. 4 bezette nesten in 2 bomen met een goed ontwikkelde kruin, en in 2 bomen was er een afname.
Door stormschade werden weer min. 2 bijkomende grove dennen geveld . Waarschijnlijk zullen in de volgende jaren nog meer bomen sneuvelen door ouderdom en/of storm .
Indien de reigerpopulatie verder zou toenemen rijst de vraag of ze bij gebrek aan geschikte grove dennen meer in loofbomen zullen nestelen zoals bij vele reigerkolonies het geval is . (Luc Van Schoor)

Foto’s 1-3 Sonja Van Kerckhove ,4-5 Eddie Schild2021 Terugval van de Blauwe reigers in het Schoonselhof

Blauwe Reiger telling Posted on 19 april 2021 15:43:59

Blauwe reigertelling Schoonselhof-Antwerpen -18 april 2021.

Tellers : Luc Van Schoor en Danny Jonckheere
Tijd : 9.15 tot 10.30
Weer : zonnig met lichte noordenwind bij 8°C

De telling bevestigde het vermoeden dat de broedpopulatie van de kolonie dit jaar was ingekrompen. Er waren op het eerste zicht minder adulte vogels betrokken bij de vluchten naar de omgevende foerageergebieden en het aantal nesten met bedelroepende jongen leek ook kleiner.
Er werden bezette nesten aangetroffen in 21 bomen, wat een inkrimping is t.o.v. 2020 (24 bomen). Het betreft : 20 grove den en 1 wilde kastanje. Samen met deze gegevens stelden we vast dat het aantal nesten per boom in 13 gevallen afnam, en in 8 bomen gelijk bleef, terwijl er zich in 2 afgestorven bomen geen nesten meer bevonden. 1 nestboom (nr 23) was onvindbaar Er werden twee uitgewaaide nesten gevonden

Samengevat kwamen we tot de vaststelling dat dit jaar het aantal broedparen tot 36 is afgenomen . Dat betekent een afname van ca 39 % in vergelijking met 2020 (59 broedparen)
Deze terugval is vrijwel zeker het gevolg van de markante vorstperiode in februari met mogelijk oversterfte als resultaat. De koude nachten tijdens de eerste weken van april kunnen ook een negatieve invloed hebben op het broedgedrag en de broedresultaten in de kolonie. We stelden vast dat op sommige nesten halfwassen jongen te zien waren terwijl op andere nesten nog broedende vogels zaten.
Er werden meerdere braakballen gevonden en 1 schaar van een kleine krab ( zie foto)


schaar van welke soort krab ? foto Luc Van Schoor


2020 Broedvogeltelling Blauwe reiger-kolonie , Schoonselhof-Antwerpen

Blauwe Reiger telling Posted on 16 april 2020 20:27:23

2020 Topjaar voor de Blauwe reigers in het Schoonselhof 

De jaarlijkse blauwe reigertelling die zou doorgaan op 11 april 2020 hoorde bij de reeks open Ardea-activiteiten die wegens de Corona-crisis werden afgelast. Om de continuïteit van deze broedvogeltellingen te verzekeren werd in overleg besloten om deze toch te laten doorgaan . Bij navraag waren drie Ardea-medewerkers bereid om deze telling uit te voeren. Uiteindelijk ging deze activiteit enkele dagen later door met 2 tellers.

Blauwe reigertelling Schoonselhof-Antwerpen -15 april 2020.

Tellers : Luc Van Schoor en Danny Jonckheere
Tijd : 14.00 tot 15.30
Weer : zonnig met lichte oostenwind bij 15°C

De telling bevestigde het vermoeden dat het wel eens een superjaar zou kunnen zijn voor onze reigerkolonie. Tijdens enkele voorafgaande waarnemingen stelde Luc vast dat er al halfwassen juveniele vogels bezig waren met vliegoefeningen. Gezien deze evolutie en het vroeger ontluiken van de bladeren was verder uitstel van de telling ongewenst.

Er werden bezette nesten aangetroffen in 24 bomen, wat een uitbreiding is t.o.v. 2019 (21 bomen). Het betreft : 23 grove den en 1 wilde kastanje. Samen met deze gegevens stelden we vast dat het aantal nesten per boom in 10 gevallen toenam, in 13 bomen gelijk bleef, in 1 boom afnam, terwijl er zich in 1 boom geen nesten meer bevonden. 1 nest bleek onbezet en er werd 1 juveniele vogel dood aangetroffen.

Uiteindelijk kwamen we tot de vaststelling dat dit jaar het aantal broedparen tot 59 is opgelopen.  Dat betekent een toename van ca 30 % in vergelijking met 2019 (45 broedparen)
Deze goede resultaten zijn quasi zeker het gevolg van een voorafgaande zachte winter waardoor meer vogels overleefden alsook de gunstige weersomstandigheden van de laatste weken.
Uiteraard blijven we in het ongewisse van de broedresultaten, maar rekening houdend met het feit dat de meeste broedparen 1 tot 3 jongen voortbrengen schat Luc Van Schoor de huidige reigerpopulatie in het Schoonselhof voorzichtig op minimaal 200 vogels

foto Sonja Van Kerckhove


2019 Broedvogeltelling Blauwe reiger – Schoonselhof

Blauwe Reiger telling, Broedvogelonderzoek Posted on 17 april 2019 21:16:19

Broedvogeltelling Blauwe
reigerkolonie – Schoonselhof 13.04.2019


duurtijd : 15 – 17.30 u
weer : afwisselend bewolkt , No 3 Bf , ca. 10 °C
deelnemers 7 : Luc Van Schoor, Joris Van Reusel, Kathy De Lange, Guy Borremans,
Wendy Sterckx, Elly Nys, Maarten Mortier,Paul Grimau, bezoekers : Elza Rovies
en Sonja Van Kerckhove.

aantal bezette nesten in 2019 : 45 à 46

commentaar :

– de stagnatie van het aantal broedkoppels in 2018 (47 bp) zet zich ook dit
jaar voort.

– het aantal bezette nestbomen (vnl.grove den) daalde, door stormschade of
afsterven, van 24 ex. naar 21 ex. Een wilde kastanje blijft sinds 2013 de enige
loofboom waarin genesteld wordt.

– in 6 bomen nam het aantal
bezette nesten toe, max. 5 nesten in één boom (nr. 13)

– in één boom met 3 nesten (nr.4) hingen,vermoedelijk door storm, twee
halfwassen jonge vogels dood in de takken naast een nest.

– in een nieuwe nestboom langs het wandelpad (nr. 31) was een nest gebouwd dat
(voorlopig?) nog niet was bezet. Een andere nestboom van 2018 (nr.5), langs
hetzelfde wandelpad, was dit jaar niet meer in gebruik.

– We vragen ons met enige bezorgdheid af of de
werken (ophoging met verhaksel) aan het wandelpad , die ondanks de belofte
werden uitgevoerd tijdens de broed-of schoonperiode (tot 12 april !), een mogelijke
verstoring hebben teweeggebracht.
Bij navraag bij de verantwoordelijke van de beheersploeg bleek dat hij goed op
de hoogte was van de beperkingen tijdens de schoontijd , maar naar zijn zeggen
de werken rond een stuk ‘loopparcours’ (laat)tijdig moest uitvoeren (!)

– met dank aan de deelnemers en fotografen voor hun medewerking.

foto’s : Joris Van Reusel, Sonja Van Kerckhove, Kathy De Lange, Guy Borremans2017 Broedvogeltelling Blauwe reigers

Blauwe Reiger telling, Broedvogelonderzoek Posted on 27 april 2017 13:30:54

Broedvogeltelling Blauwe reigerkolonie –
Schoonselhof 15.04.2017


duurtijd : 15 – 17.30 u
weer : afwisselend bewolkt , NW 3 Bf , ca.
13°C
deelnemers 7 : Luc Van Schoor, Joris Van Reusel,
Ronny Van Regenmortel, Ina Wauters, Guy Borremans, Kathy De Lange, Louis
Schramme

aantal bezette nesten in 2017 : 47

commentaar :

– We verheugen ons op een duidelijke toename van
het aantal broedkoppels + 9 of 13% meer in vergelijking met
2016 (38 broedparen) wat resulteerde in een aantal nieuwe nesten (kleiner van
omvang)

– Alhoewel broedresultaten van de kolonie ontbreken vermoeden we dat de voorbije zachte winters en een succesrijk
voorafgaand broedseizoen deze toename gunstig beïnvloeden.

– We stellen een lichte vermeerdering
vast van het aantal nestbomen 24 t.o.v.
22 in 2016 , 21 grove den + 1 wilde kastanje
– Het aantal bezette nesten nam in 6 dennen nog
toe (max.4 broedparen in 2 dennen) Ook werd
in één vrijstaande den langs de gerooide waterkant genesteld , wat mogelijk
duid op een gebrek aan geschikte nestbomen

– We vonden 1 dood jong van
enkele dagen oud en een stelden een toename vast van het aantal lege eierschalen

– We onderzoeken nog naar
de mogelijkheid om in de toekomst de broedresultaten vast te stellen

– De recente beheerswerken langs
de vijvers en gracht in het Engels (kolonie)bos , hadden gelukkig geen nadelige
invloed op de reigerpopulatie.
We danken daarbij Patrick Dictus , deskundige natuur en beheer Stad Antwerpen die begin februari ,op vraag van vwg ARDEA, de werken liet opschorten om onnodige verstoring te vermijden.

foto Kathy De Langefilmpje Blauwe reigerkolonie

Blauwe Reiger telling Posted on 6 oktober 2016 18:22:53

Tijdens de laatste ARDEA bijeenkomst van 24 sept. was bij het verslag van de jaarlijkse broedvogeltellingen Blauwe reigerkolonie in het Schoonselhof-Antwerpen een filmpje voorzien dat op aangeven van Luc VS uit verschillende filmfragmenten werd samengesteld door Guy Borremans. Het geeft een goede indruk van het leven op een ‘reigerie’.
Spijtig genoeg kwam dit wegens tijdsgebrek niet aan bod. Daarom kan u het alsnog via deze link bekijken :

https://www.youtube.com/watch?v=FciwcCGt_rw&feature=youtu.be

met dank aan Guy !2016 broedvogeltelling Blauwe reigers

Blauwe Reiger telling, Broedvogelonderzoek Posted on 2 mei 2016 08:44:59

De op 16 april voorziene broedvogeltelling van de Blauwe reigerkolonie in het Schoonselhof werd wegens de minder geschikte weersomstandigheden een week uitgesteld. 7 sterk gemotiveerde deelnemers werkten mee aan de telling van de bezette nesten en het (her)nummeren van de nestbomen.

Op 23 april werden in totaal 38 broedkoppels vastgesteld in 22 bomen , dat is zowat een status quo in vergelijking met 2015 (37 bk)

Binnenkort verschijnt een uitvoeriger rapport op de ARDEA website.2013-2015 Broedvogeltelling Blauwe reigers

Blauwe Reiger telling Posted on 22 april 2015 19:17:00