Broedvogeltelling Blauwe
reigerkolonie – Schoonselhof 13.04.2019


duurtijd : 15 – 17.30 u
weer : afwisselend bewolkt , No 3 Bf , ca. 10 °C
deelnemers 7 : Luc Van Schoor, Joris Van Reusel, Kathy De Lange, Guy Borremans,
Wendy Sterckx, Elly Nys, Maarten Mortier,Paul Grimau, bezoekers : Elza Rovies
en Sonja Van Kerckhove.

aantal bezette nesten in 2019 : 45 à 46

commentaar :

– de stagnatie van het aantal broedkoppels in 2018 (47 bp) zet zich ook dit
jaar voort.

– het aantal bezette nestbomen (vnl.grove den) daalde, door stormschade of
afsterven, van 24 ex. naar 21 ex. Een wilde kastanje blijft sinds 2013 de enige
loofboom waarin genesteld wordt.

– in 6 bomen nam het aantal
bezette nesten toe, max. 5 nesten in één boom (nr. 13)

– in één boom met 3 nesten (nr.4) hingen,vermoedelijk door storm, twee
halfwassen jonge vogels dood in de takken naast een nest.

– in een nieuwe nestboom langs het wandelpad (nr. 31) was een nest gebouwd dat
(voorlopig?) nog niet was bezet. Een andere nestboom van 2018 (nr.5), langs
hetzelfde wandelpad, was dit jaar niet meer in gebruik.

– We vragen ons met enige bezorgdheid af of de
werken (ophoging met verhaksel) aan het wandelpad , die ondanks de belofte
werden uitgevoerd tijdens de broed-of schoonperiode (tot 12 april !), een mogelijke
verstoring hebben teweeggebracht.
Bij navraag bij de verantwoordelijke van de beheersploeg bleek dat hij goed op
de hoogte was van de beperkingen tijdens de schoontijd , maar naar zijn zeggen
de werken rond een stuk ‘loopparcours’ (laat)tijdig moest uitvoeren (!)

– met dank aan de deelnemers en fotografen voor hun medewerking.

foto’s : Joris Van Reusel, Sonja Van Kerckhove, Kathy De Lange, Guy Borremans