Broedvogeltelling Blauwe reigerkolonie –
Schoonselhof 15.04.2017


duurtijd : 15 – 17.30 u
weer : afwisselend bewolkt , NW 3 Bf , ca.
13°C
deelnemers 7 : Luc Van Schoor, Joris Van Reusel,
Ronny Van Regenmortel, Ina Wauters, Guy Borremans, Kathy De Lange, Louis
Schramme

aantal bezette nesten in 2017 : 47

commentaar :

– We verheugen ons op een duidelijke toename van
het aantal broedkoppels + 9 of 13% meer in vergelijking met
2016 (38 broedparen) wat resulteerde in een aantal nieuwe nesten (kleiner van
omvang)

– Alhoewel broedresultaten van de kolonie ontbreken vermoeden we dat de voorbije zachte winters en een succesrijk
voorafgaand broedseizoen deze toename gunstig beïnvloeden.

– We stellen een lichte vermeerdering
vast van het aantal nestbomen 24 t.o.v.
22 in 2016 , 21 grove den + 1 wilde kastanje
– Het aantal bezette nesten nam in 6 dennen nog
toe (max.4 broedparen in 2 dennen) Ook werd
in één vrijstaande den langs de gerooide waterkant genesteld , wat mogelijk
duid op een gebrek aan geschikte nestbomen

– We vonden 1 dood jong van
enkele dagen oud en een stelden een toename vast van het aantal lege eierschalen

– We onderzoeken nog naar
de mogelijkheid om in de toekomst de broedresultaten vast te stellen

– De recente beheerswerken langs
de vijvers en gracht in het Engels (kolonie)bos , hadden gelukkig geen nadelige
invloed op de reigerpopulatie.
We danken daarbij Patrick Dictus , deskundige natuur en beheer Stad Antwerpen die begin februari ,op vraag van vwg ARDEA, de werken liet opschorten om onnodige verstoring te vermijden.

foto Kathy De Lange