Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

laatste aangekondigde lentetrektelling 2016 Hobokense polder

Trektellen Posted on 2 mei 2016 11:10:29

Zwarte ibis langs trektelpost Hobokense polder ,1.05.2016 ,foto Luc Van Schoor

De laatste trektelling van 1 mei was een schot in de roos.

Met Zwarte ibis en Bosruiter noteerden we 2 nieuwe soorten op de reeds uitgebreide vogellijst. Daarnaast kwamen ook nog o.a. Purperreiger, Ruigpootbuizerd, Groenpootruiter, Geelpootmeeuw tot zelfs een plaatselijke Draaihals in het vizier.

Daarmee sluiten we de aangekondigde periode van de lentetrektellingen 2016 af ,die qua soorten zeker heel wat te bieden had maar waarbij spijtig genoeg minder waarnemers betrokken waren in vergelijking met vorige jaren.

zie voor een overzicht van de tellingen op http://www.hobokensepolder.be/trektellen/index.html

Indien er bij gunstige weersomstandigheden nog een bijkomende trektelling wordt gepland zal dit via een bericht op deze blog worden aangekondigd.2016 broedvogeltelling Blauwe reigers

Blauwe Reiger telling, Broedvogelonderzoek Posted on 2 mei 2016 08:44:59

De op 16 april voorziene broedvogeltelling van de Blauwe reigerkolonie in het Schoonselhof werd wegens de minder geschikte weersomstandigheden een week uitgesteld. 7 sterk gemotiveerde deelnemers werkten mee aan de telling van de bezette nesten en het (her)nummeren van de nestbomen.

Op 23 april werden in totaal 38 broedkoppels vastgesteld in 22 bomen , dat is zowat een status quo in vergelijking met 2015 (37 bk)

Binnenkort verschijnt een uitvoeriger rapport op de ARDEA website.