Zwarte ibis langs trektelpost Hobokense polder ,1.05.2016 ,foto Luc Van Schoor

De laatste trektelling van 1 mei was een schot in de roos.

Met Zwarte ibis en Bosruiter noteerden we 2 nieuwe soorten op de reeds uitgebreide vogellijst. Daarnaast kwamen ook nog o.a. Purperreiger, Ruigpootbuizerd, Groenpootruiter, Geelpootmeeuw tot zelfs een plaatselijke Draaihals in het vizier.

Daarmee sluiten we de aangekondigde periode van de lentetrektellingen 2016 af ,die qua soorten zeker heel wat te bieden had maar waarbij spijtig genoeg minder waarnemers betrokken waren in vergelijking met vorige jaren.

zie voor een overzicht van de tellingen op http://www.hobokensepolder.be/trektellen/index.html

Indien er bij gunstige weersomstandigheden nog een bijkomende trektelling wordt gepland zal dit via een bericht op deze blog worden aangekondigd.