Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

Nacht van de Steenuil 30/03/24 18.30u-21u

Agenda Posted on 25 februari 2024 19:20:40

Zoals elk jaar neemt Vogelwerkgroep Ardea deel aan de nacht van de steenuil en organiseren we zelf een activiteit in ons werkingsgebied. Alles hangt af van de aanwezigheid van steenuil en de juiste plaats zal dus pas later worden beslist. Wel zeker is dat we op zoek gaan naar de steenuil in zijn habitat. Vervolgens leer je wat bij over zijn kenmerken, levenswijze, habitat en verneem je wat jij precies kan doen om deze schattige soort te helpen. Na de presentatie is er nog tijd om een babbeltje te slaan, uilenkoekjes of bier te kopen en het educatief materiaal zoals nestkasten te bekijken.

Inschrijven via ardea@hobokensepolder.be met vermelding van nacht van de steenuil, uw naam, aantal personen, gsm-nummer en e-mailadres.

Afspraak: Hove centrum (u krijgt nog een mail met de juiste locatie)

Meebrengen: fiets in goede staat, verlichting werkend en fluor hesje

Gids/leiding: Niels en Eddie SchildBourgoyen-Ossemeersen (samen met zuidrand) 17/03/2024

Agenda Posted on 25 februari 2024 19:10:20

De Bourgoyen-Ossemeersen te Drongen liggen maar op een boogscheut van het centrum van Gent tegen de Ringvaart aan. Je zou het niet verwachten van een “stadsreservaat” maar het gebied is behoorlijk uitgebreid en herbergt een schat aan natuurwaarden, vooral vogels in dit seizoen! Op het einde van de winter en het begin van de lente huizen er tijdelijk duizenden eenden en steltlopers die mooi en van dichtbij te bewonderen zijn vanuit goed geplaatste kijkhutten. We wandelen vandaag op een rustige wijze rond het ganse gebied (5-6 km) waarbij we een prachtig uitzicht krijgen op dit reservaat en de pleisterende vogels. Verwacht je maar aan massa’s smienten, pijlstaarten, slobeenden,
wintertalingen, ganzen en mogelijks reeds enkele rosse grutto’s, parende aalscholvers (mooi te bewonderen vanuit de kijkhut) en wie weet kemphanen of een jagende slechtvalk. Het gebied staat bekend voor pleisterende kemphanen in deze periode, al moeten we daar een beetje geluk bij hebben natuurlijk. Deze excursie is dan ook ideaal voor wie deze vogels wil leren kennen aangezien de waarnemingsomstandigheden, zeker bij goed weer, vrijwel optimaal zijn.

Meebrengen: goede stapschoenen of laarzen, picknick (we eten buiten) en verrekijker.

Afspraak: we vertrekken met eigen wagens vanop de Bist te Wilrijk om 9.30 u. en zijn hier terug omstreeks 17.30 u.

Gids: Hugo Waeterschoot – 0477/33 23 30 – hugo.waeterschoot@scarlet.beVerrassingstocht 24/03/24

Agenda Posted on 25 februari 2024 19:03:52

Ditmaal geen verrassingstocht in de zomer, maar eentje in de prille lente. Het ideale moment om zowel de laatste wintergasten als de eerste zomervogels te kunnen waarnemen. Waar we dit doen en welke soorten mogelijk vandaag de revue passeren, dat weten we nog niet. Wil je het te weten komen, sluit dan vandaag aan. Het wordt vast een gezellige boel.

Inschrijven: via ardea@hobokensepolder.be met vermelding van welke activiteit, uw naam, aantal personen, gsm-nummer en e-mailadres.

Afspraak: vertrek om 8u00, parking t.h.v. ‘t Spant, Boomsesteenweg 335, 2610 Wilrijk; einde rond 17 u ter plaatse. Kostendelend vervoer 0.1 euro/km (we rijden met zo weinig mogelijk auto’s!).

Meebrengen: verrekijker, ev. telescoop, picknick en drinken, kledij aangepast aan het weer.

Gids/leiding: Wim Roelant – 0477/34 07 21 – roelantwim@gmail.comHalsbandparkietentelling (Spectakel) 16/03/24

Agenda Posted on 25 februari 2024 18:58:10

De laatste jaren wordt door ARDEA, 2 maal per jaar de slaapplaats van de halsbandparkieten geteld. Dit om te zien hoe hun toename evolueert. Het is wel duidelijk dat we, door een gebrek aan natuurlijke vijanden, de laatste jaren een spectaculaire toename van deze holenbroeders hebben kunnen vaststellen. Dit kan een invloed hebben op onze inheemse holenbroeders als spechten, kauwen en boomklevers.

In 2023 hebben we toch kunnen vaststellen dat er een grote fluctuatie zit in het aantal overnachtende parkieten op het Kiel. Misschien zijn er zoveel bijgekomen dat een deel andere contreien in onze buurt opzoekt om te foerageren en te overnachten. Of ze trekken naar de tweede bekende slaapplaats in Ekeren. Ook hebben we tijdens het tellen van de trekvogels op de Scheldedijk in Hobokense polder kunnen waarnemen dat er ‘s morgens vroeg grote groepen de Schelde oversteken om daar op zoek te gaan naar eten en wie weet ook nieuwe nestplaatsen. Het begon allemaal zeer onschuldig in 1974 wanneer het Melipark in Brussel sloot en men deze vogels, samen met de alexanderparkiet en de monniksparkiet, vrijgelaten heeft. Wie had toen kunnen denken dat deze exoot zich zo goed kon aanpassen aan ons klimaat en verstedelijkte omgeving. Maar vandaag de dag is hij al niet meer weg te denken uit onze parken en tuinen.

Vandaag organiseert ARDEA een slaapplaatstelling in de omgeving van het Kielpark waar we al enkele jaren de halsbandparkietslaapplaats monitoren met steeds toenemende aantallen. Het is altijd een spektakel om deze exoten in groepjes van enkele tientallen en soms met meer dan honderd door de straten te zien aanvliegen naar de 2 bomen die ze als slaapplaats hebben uitgekozen. Iedereen is welkom om die avond mee te tellen. En je zult zeker ook andere kleurvarianten te zien krijgen zoals de gele en blauwe halsbandparkiet die we de vorige keren hebben kunnen waarnemen. Of wie weet krijgen we wel een monniksparkiet te zien, die we dit najaar tijdens het trektellen van de trekvogels al een paar keer hebben mogen waarnemen.

Afspraak: om 18.20 u. op de hoek Onafhankelijkheidslaan en Volhardingsstraat. Kijk ook naar het ARDEA blog om de juiste plaats van samenkomst te zien. De exacte slaapplaats van deze exoot kan wel eens wisselen. Einde omstreeks 18.45 u.

Meebrengen: wandelschoenen en verrekijker.

Aanmelden gewenst voor 14 maart via mail naar ardea@hobokensepolder.be of telefonisch via Walter, want in geval van slecht weer wordt deze telling verplaatst naar een ander moment of afgelast.