Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

Vroege ochtendwandeling Nachtegalen

Agenda Posted on 21 april 2024 14:46:23

Zondag 12 mei 2024 van 05.30u – 09.30u

Deze tocht is voor de vroege vogels, letterlijk en figuurlijk. We spreken af iets voor zonsopgang om samen te genieten van de voorjaarszang in “optima forma”.
Hierbij focussen we op één van onze bekendste maar tegelijk ook meest verborgen zangvogel, de nachtegaal.
Het vroege uur, met name vanaf 1 uur vóór tot 1 uur na zonsopgang, staat onder vogelaars ook wel bekend om het “gouden uur”.
Dit is immers de tijdspanne waarin de meeste zangvogels op muzikaal vlak het beste van zichzelf geven.
Nachtegalen houden zich daarbij doorgaans op in dicht struikgewas en doornstruweel.
Dit biotoop vinden we onder meer terug in het Fort 3 van Borsbeek.
Wanneer ze volop zingen, durven ze zich echter wel eens op een meer zichtbare plek tonen.
Dit geldt overigens ook voor andere soorten die we vandaag hopen te horen en/of zien.
Om optimaal van het meest geschikte moment van de dag gebruik te maken, spreken we rechtstreeks ter plaatse af. We maken een wandeling door en rondom het Fort en omstreken (bv. Fortloop).

Inschrijven: via ardea@hobokensepolder.be met vermelding van welke activiteit, uw naam, aantal per- sonen, gsm-nummer en e-mailadres.
Afspraak: vertrek om 5.30u., parking van Fort 3 te Borsbeek, aan de Zoomweg naast de tunnel onder de
“Militaire Baan”, einde rond 9.30 u.
Contacteer de gids wanneer je iemand zou zoeken om ter plekke te geraken.
Meebrengen: verrekijker, drinken, kledij aangepast aan het weer
Gids/leiding: Wim Roelant – 0477/34 07 21 – roelantwim@gmail.com
Afspraak: parking Fort 3 Borsbeek
Inschrijven verplicht één zwaluw maakt de lente niet

Agenda Posted on 18 april 2024 17:53:34

Voordracht: één zwaluw maakt de lente niet

WANNEER 3 mei 2024 20:00 – 22:00

Vogelwerkgroep Ardea zal er staan met een info stand !!!

Info avond Zwaluwen…. Bijna een verhaal uit het verleden, niet?

Wie kent ze nog, de boeren- en huiszwaluwen met hun opmerkelijk gekwetter en gedrag? Ook in onze omgeving zijn de resterende populaties (spijtig genoeg enkel nog boerenzwaluw) sterk bedreigd, veelal door de moderne indeling van veestallen en monoculturen. Hierdoor is er te weinig voedsel voor de zwaluwen. Maar we hebben er gelukkig nog een paar te Edegem en te Hove. Daar moeten we dus zorg voor dragen!
Vanavond vertelt Bastiaan De Ketelaere, topspreker van Natuurpunt, “honderd uit“ over deze vogels die elk jaar opnieuw bij ons te gast zijn om te broeden en hier hun jongen groot te brengen. We komen te weten waar ze naartoe gaan in de winter, hoeveel insecten ze per dag verorberen, waar ze nestelen maar ook wat we kunnen doen om de resterende populaties te beschermen en in stand te houden. Een niet te missen voordracht dus die we samen met Ardea en de Milieu- en Natuurraad van Hove organiseren.

Afspraak: de voordracht vindt plaats in Zaal Da Capo, Lintsesteenweg 1, te 2540 Hove (gelegen boven Hove Centraal). Een prachtige en vooral grote zaal.
Breng dus gerust vrienden en kennissen mee.
Deelname in de onkosten 5 €, max 10 €/gezin.
Spreker: Bastiaan De Ketelaere van Natuurpunt
Gids/Leiding: Hugo Waeterschoot – hugo.waeterschoot@scarlet.be – 0477/33 23 30Verslag blauwe reigertelling 2024

Agenda, Blauwe Reiger telling Posted on 17 april 2024 17:56:48

Broedvogeltelling Blauwe reigerkolonie – Schoonselhof 14.04.2024

duurtijd : 15 – 17.30 u
weer : vrij zonnig weer met lichte bewolking zwakke W wind en ca. 15 °C
deelnemers 9 : Danny Jonckheere, Eddie schild, Maarten Mortier, Kaat Frison, Marc Adriaenssens, Artuur de Smet, Anneleen Van Hove, Thierry Hoornaert, Frank Gerald.

Verontschuldigd: Luc Van Schoor


bezette nesten in 2024 : 48


Voor de twaalfde keer werden de bezetten nesten geteld van de reigerkolonie in het Schoonselhof. We trokken met 9 mensen het bos in met verrekijker, fototoestel of genaamd een groot kanon. Zelfs hadden we een hamer en nagels bij die we zeker moesten gebruiken want 4 extra bomen werden gemarkeerd als bezet. Nu staat de teller op 29 bezette bomen, en zelfs voor de tweede maal niet in de bekende grove dennen maar nu ook in een zomereik. Laat ons hopen dat de komende jaren deze zomereiken meer zullen gebruikt worden. Er waren drie topbomen met 4 bezette nesten erin. Dat zag je op de grond zeer goed van al die uitwerpselen en de vele lege eischalen. Er werden pluimen en eischalen verzameld om er thuis mee te pronken.
Volgend jaar zullen we iets vroeger moeten gaan, omdat het moeilijk werd met tellen in het groeiende bladerendek in de loofbomen.

Weer een geslaagde activiteit.

Verslag : Danny Jonckhere
Foto’s : Eddie Schild

Kan een afbeelding zijn van havik en neushoornvogel
Kan een afbeelding zijn van havik, neushoornvogel en gier
Kan een afbeelding zijn van waadvogel
Kan een afbeelding zijn van waadvogel


Eerstvolgende trektelling

Trektellen Posted on 6 april 2024 14:23:26

De volgende trektelling zal doorgaan op de scheldedijk naast de Hobokense polder op :

zondag 7 april vanaf 7:00

Gele kwikstaartUncategorised Posted on 4 april 2024 15:11:41

Eerstvolgende lentetrektelling  Hobokense Polder

Na  een periode van ongunstig trekweer komt er donderdag vanuit Frankrijk een weersverbetering op gang.

Gedreven door een zuiders windje en zomerse temperaturen kan dat zeker wat leuke trekvogels naar hier brengen. Kom mee genieten van een zonnige voormiddag langs de Schelde met de kijker gericht op de verwachte lenteboden. Ook beginnende vogelaars welkom !!

Zaterdag 6 april  vanaf 7 u30 tot 12 u

Zo kom je op de telpost : ofwel via einde Petroleumkaai –parking mogelijk bij hoek Benzineweg- en 5 mintuutjes wandelen tot de telpost , ofwel via parking einde Scheldelei-Polderstad, en 10 min. stappen

Een drankje en tussendoortje kan nuttig zijn .

Oeverzwaluw , foto Walter De WegerBlauwe Reigertelling

Agenda Posted on 1 april 2024 19:15:00

Zondag 14 april 2024 15-17.30u

Vogelwerkgroep Ardea telt dit jaar al voor het 12e opeenvolgende jaar het aantal broedparen van haar boegbeeld Ardea cinerea, de blauwe reiger dus. Dit gebeurt in het Engels bos van de stadsbegraafplaats Schoonselhof te Wilrijk. Ook dit jaar trekken we behoedzaam en voorzichtig één keertje de kolonie in om de evolutie op te volgen. In het verwilderde bos achter de kasteelvijver nestelen de reigers er vooral op de kruinen van grove dennen.
Vorig jaar stelden we met 46 bezette nesten een lichte toename vast.
Wij zijn benieuwd hoe het de blauwe reigers dit jaar zal vergaan: blijft de populatie op hetzelfde niveau of is er weer sprake van een uitbreiding ?
Opgelet: bij slecht weer wordt de telling verplaatst naar een latere datum. In dat geval worden de deelnemers ten laatste op zaterdagmorgen verwittigd.


Praktisch: start om 15 u., einde ca 17.30 u. Vermits we het aantal deelnemers beperken, is aanmelding vooraf nodig.
Inschrijven: via ardea@hobokensepolder.be (met vermelding van welke activiteit, uw naam, aantal personen, gsm-nummer en e-mailadres)
Afspraak: oostelijke ingang van het Schoonselhof, op de hoek van de Leger- en de Koornbloemstraat te
Wilrijk.
Meebrengen: verrekijker, stevige stapschoenen, hoofdbescherming. Eventueel camera.
Gids/leiding: Luc Van Schoor 0494/33 63 09 Danny Jonckheere

Kan een afbeelding zijn van waadvogel


Polders van Kruibeke en Rupelmonde

Agenda Posted on 1 april 2024 12:56:58

Zaterdag 20 april 6.45u – 13u

Tijdens deze vroeg ochtendwandeling gaan we weer vogels waarnemen in het grootste overstromingsgebied
van Vlaanderen. In dit beschermd natuurgebied van 600 hectare kan je tijdens zo’n lentewandeling vlot een 70-tal vogelsoorten waarnemen. Op dit moment zijn de vogels immers erg actief om voor nageslacht te zorgen. De meeste zomergasten zijn terug, maar ook late trekvogels zijn nog mogelijk. Kom mee genieten
van de blauwborst, nachtegaal, koekoek, cetti’s zanger, rietzanger, sprinkhaanzanger en misschien zelfs snor. Ook aan zoogdieren is het gebied rijk: naast de vos en talrijke reeën komt de bever er voor en zelfs de otter werd al waargenomen. We nemen de tijd om vogels goed te bekijken/beluisteren en wandelen aan een rustig tempo ongeveer 7 km langs de Schelde, de slikplaten aan de in- en uitwateringssluizen en door bebloemde weilanden en natte bossen.


Inschrijven: via ardea@hobokensepolder.be (met vermelding van welke activiteit, uw naam, aantal
personen, gsm-nummer en e-mailadres).
Afspraak: Om 6.45 u. vertrekken we vanaf de parking aan de Boomsesteenweg 335, Wilrijk (ter hoogte van ’t Spant) en rijden indien mogelijk kosten delend (0,1 cent/km). Aansluiten uiterlijk om 7.10 u. aan de veersteiger Callebeek. Parkeren kan in de Scheldestraat of de Callebeekstraat te Hemiksem. De veerboot vertrekt stipt om 7.15 u. Met de veerboot van 12.10 u. of van 13 u. steken we terug de Schelde over en sluiten we af.
Meebrengen: stevige wandelschoenen, kleding aangepast aan de weersomstandigheden, verrekijker en/of telescoop, wat drank en eventueel een versnapering. Gids/leiding: Bart Moons, Peter en Marc Hofman

Kan een afbeelding zijn van De Tiber


VOLZET !!!! Doelpolders

Agenda Posted on 1 april 2024 12:27:15

Zaterdag 13 April 8-16u

Vandaag trekken we naar de Hedwige- en Prosperpolder.
De Hedwigepolder is nu natuurreservaat geworden, al ging dit niet zonder slag of stoot. De landbouwwilde deze vruchtbare grond immers behouden. Gronden werden geruild, zodat boeren op andere locatieskunnen verder werken en de natuur zich kan ontwikkelen in de polder. De Hedwigepolder is ontpolderd ter compensatie voor de uitdieping van de Schelde. Na enkele jaren van afgraven en herinrichten is deHedwigepolder eind oktober 2022 onder water gezet. Meteen kon je al verschillende soorten vogels op en rond het ondergezette deel bewonderen. Ondertussen is het gebied uitgegroeid tot een vogelparadijs: bruine en blauwe kiekendief voelen er zich thuis. Ook heel wat zangvogels en steltlopers zullen we te zien krijgen. Verschillende soorten ganzen strijken er neer om te rusten.We vertrekken zoals gewoonlijk op de parking onder de brug van de A12 ter hoogte van ’t Spant, rijden
samen: kostendelend vervoer (0,1 euro/kilometer) om de natuur te sparen.
Ter plaatse maken we een rustige wandeling max. 10 km, stoppen regelmatig om de vogels te observeren.
Tegen de middag kunnen we onze boterhammen opeten bij het PolderMas waar we soep aangeboden
krijgen (tegen vrije bijdrage) van onze gids Katrien Doggen. Naar gelang hoe ver we zijn gevorderd, trekken we met de wagen richting Paal in Nederland en zien wat we tegen komen. Op de terugweg stoppen
we nog hier en daar. Einde ter plaatse rond 16 u.


Inschrijven: via ardea@hobokensepolder.be met vermelding van Doelpolder, uw naam, aantal
personen, gsm-nummer en e-mailadres.
Afspraak: start om 8 u. parking onder de brug van de A12 ter hoogte van ’t Spant (Boomsesteenweg 335
te Wilrijk).Einde rond 16 u.
Meebrengen: wandelschoenen, verrekijker, telescoop, kledij volgens het weerbericht (open gebied dus
mogelijk veel wind), picknick en drank en een centje voor de soep.
Gids/leiding: Katrien Doggen / Eddie Schild – ardea@hobokensepolder.be – (dag zelf 0498/73 60 77)

Geen fotobeschrijving beschikbaar.


Verslag slaapplaatstelling Halsbandparkieten – ’t Kiel/Antwerpen

Halsbandparkieten Posted on 19 maart 2024 20:53:59

Gegevens                           

Datum : 16 maart 2024

Plaats : boom thv. Volhardingstraat 118 , Antwerpen

Weer : half bewolkt en droog , NW wind 2 Bf , 9°C

Zonsondergang : 18.46        

Duur telling : 18.20 – 19.10

Tellers* : Eddie Schild , Luc Van Schoor , mmv. Peggy Beers, Carla Vercammen (wijkcomité) Geert Pattyn, Hilde Janssens

Werkwijze : telling /schatting ,volgens uur aankomst en richting van de toekomende groepen

Totaal aantal Halsbandparkieten : 1125 ex.

Commentaar

Dit aantal betrof de enige bekende slaapplaats in het Antwerpse , vermits de simultaantelling aan de Ekerse putten geen vogels opbracht (Stefaan Thiers)

De meeste parkieten kwamen naar de slaapplaats aangevlogen tussen 10 en 20 min na zonsondergang.

De aantallen volgens de aanvliegrichting gaven dit keer volgende resultaten : N-NO, 48% (549 ex.) ,

O-ZO,27% (299 ex.),ZW-W,24% (277ex.).

Het totaal aantal Halsbandparkieten op de slaapplaats lag in de (licht stijgende) lijn van e vorige maart tellingen : 890 ex (5/03/2022) – – 1015 ex (18/03/2023) – – 1125 ex (16/03/2024).

Dit aantal is slechts ca 40% van de laatste augustustelling (2700 ex 18/08/2023).

Het verschil in kwantiteit heeft grotendeels te maken met de jaarlijkse broedperiode en de mate van broedsucces.  Rond half maart zijn al heel wat gepaarde vogels bezig met nestgelegenheid en eerste ei-leg waardoor ze ook gans de tijd in hun broedhabitat verblijven.

Na de broedperiode, in augustus/september, verzamelen al de vogels inclusief de uitgevlogen juvenielen, op de slaapplaats.  Deze augustustellingen geven dan ook de meest betrouwbare resultaten weer van de totale populatie in dat jaar.  Het is mijns inzicht daarom opportuun om de komende tellingen, liefst simultaan met mogelijk andere slaapplaats(en) in die periode te laten doorgaan.

Indien we voor een bijkomende vergelijkende telling kiezen, om de mogelijke wintersterfte onder de vogels te bepalen, zou deze best doorgaan in februari, vóór de start van de broedperiode.

Luc Van Schoor

* In afwezigheid van Walter De Weger om medische redenen.

Foto Luc Van Schoor1e lentetrektelling 2024 Hobokense Polder

Trektellen Posted on 12 maart 2024 15:44:07

De fenomenale kraanvogeltrek over Vlaanderen ,van vorig weekend, mag dan wel voorbij zijn ,maar het is nu vooral uitkijken naar de eerste lentegasten. Met een lichte zuidenwind en zonnig weer lopen vandaag de temperaturen op tot 16-18°C . Ben je ook benieuwd wat dit zacht lenteweertje met zich mee brengt ? Kijk dan mee uit naar al wat vliegt langs onze telpost ,

Donderdag 14 maart vanaf 7.30 u

Altijd welkom !« VorigeVolgende »