Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

VOLZET !!!! Doelpolders

Agenda Posted on 1 april 2024 12:27:15

Zaterdag 13 April 8-16u

Vandaag trekken we naar de Hedwige- en Prosperpolder.
De Hedwigepolder is nu natuurreservaat geworden, al ging dit niet zonder slag of stoot. De landbouwwilde deze vruchtbare grond immers behouden. Gronden werden geruild, zodat boeren op andere locatieskunnen verder werken en de natuur zich kan ontwikkelen in de polder. De Hedwigepolder is ontpolderd ter compensatie voor de uitdieping van de Schelde. Na enkele jaren van afgraven en herinrichten is deHedwigepolder eind oktober 2022 onder water gezet. Meteen kon je al verschillende soorten vogels op en rond het ondergezette deel bewonderen. Ondertussen is het gebied uitgegroeid tot een vogelparadijs: bruine en blauwe kiekendief voelen er zich thuis. Ook heel wat zangvogels en steltlopers zullen we te zien krijgen. Verschillende soorten ganzen strijken er neer om te rusten.We vertrekken zoals gewoonlijk op de parking onder de brug van de A12 ter hoogte van ’t Spant, rijden
samen: kostendelend vervoer (0,1 euro/kilometer) om de natuur te sparen.
Ter plaatse maken we een rustige wandeling max. 10 km, stoppen regelmatig om de vogels te observeren.
Tegen de middag kunnen we onze boterhammen opeten bij het PolderMas waar we soep aangeboden
krijgen (tegen vrije bijdrage) van onze gids Katrien Doggen. Naar gelang hoe ver we zijn gevorderd, trekken we met de wagen richting Paal in Nederland en zien wat we tegen komen. Op de terugweg stoppen
we nog hier en daar. Einde ter plaatse rond 16 u.


Inschrijven: via ardea@hobokensepolder.be met vermelding van Doelpolder, uw naam, aantal
personen, gsm-nummer en e-mailadres.
Afspraak: start om 8 u. parking onder de brug van de A12 ter hoogte van ’t Spant (Boomsesteenweg 335
te Wilrijk).Einde rond 16 u.
Meebrengen: wandelschoenen, verrekijker, telescoop, kledij volgens het weerbericht (open gebied dus
mogelijk veel wind), picknick en drank en een centje voor de soep.
Gids/leiding: Katrien Doggen / Eddie Schild – ardea@hobokensepolder.be – (dag zelf 0498/73 60 77)

Geen fotobeschrijving beschikbaar.


Verslag slaapplaatstelling Halsbandparkieten – ’t Kiel/Antwerpen

Halsbandparkieten Posted on 19 maart 2024 20:53:59

Gegevens                           

Datum : 16 maart 2024

Plaats : boom thv. Volhardingstraat 118 , Antwerpen

Weer : half bewolkt en droog , NW wind 2 Bf , 9°C

Zonsondergang : 18.46        

Duur telling : 18.20 – 19.10

Tellers* : Eddie Schild , Luc Van Schoor , mmv. Peggy Beers, Carla Vercammen (wijkcomité) Geert Pattyn, Hilde Janssens

Werkwijze : telling /schatting ,volgens uur aankomst en richting van de toekomende groepen

Totaal aantal Halsbandparkieten : 1125 ex.

Commentaar

Dit aantal betrof de enige bekende slaapplaats in het Antwerpse , vermits de simultaantelling aan de Ekerse putten geen vogels opbracht (Stefaan Thiers)

De meeste parkieten kwamen naar de slaapplaats aangevlogen tussen 10 en 20 min na zonsondergang.

De aantallen volgens de aanvliegrichting gaven dit keer volgende resultaten : N-NO, 48% (549 ex.) ,

O-ZO,27% (299 ex.),ZW-W,24% (277ex.).

Het totaal aantal Halsbandparkieten op de slaapplaats lag in de (licht stijgende) lijn van e vorige maart tellingen : 890 ex (5/03/2022) – – 1015 ex (18/03/2023) – – 1125 ex (16/03/2024).

Dit aantal is slechts ca 40% van de laatste augustustelling (2700 ex 18/08/2023).

Het verschil in kwantiteit heeft grotendeels te maken met de jaarlijkse broedperiode en de mate van broedsucces.  Rond half maart zijn al heel wat gepaarde vogels bezig met nestgelegenheid en eerste ei-leg waardoor ze ook gans de tijd in hun broedhabitat verblijven.

Na de broedperiode, in augustus/september, verzamelen al de vogels inclusief de uitgevlogen juvenielen, op de slaapplaats.  Deze augustustellingen geven dan ook de meest betrouwbare resultaten weer van de totale populatie in dat jaar.  Het is mijns inzicht daarom opportuun om de komende tellingen, liefst simultaan met mogelijk andere slaapplaats(en) in die periode te laten doorgaan.

Indien we voor een bijkomende vergelijkende telling kiezen, om de mogelijke wintersterfte onder de vogels te bepalen, zou deze best doorgaan in februari, vóór de start van de broedperiode.

Luc Van Schoor

* In afwezigheid van Walter De Weger om medische redenen.

Foto Luc Van Schoor1e lentetrektelling 2024 Hobokense Polder

Trektellen Posted on 12 maart 2024 15:44:07

De fenomenale kraanvogeltrek over Vlaanderen ,van vorig weekend, mag dan wel voorbij zijn ,maar het is nu vooral uitkijken naar de eerste lentegasten. Met een lichte zuidenwind en zonnig weer lopen vandaag de temperaturen op tot 16-18°C . Ben je ook benieuwd wat dit zacht lenteweertje met zich mee brengt ? Kijk dan mee uit naar al wat vliegt langs onze telpost ,

Donderdag 14 maart vanaf 7.30 u

Altijd welkom !Nacht van de Steenuil 30/03/24 18.30u-21u

Agenda Posted on 25 februari 2024 19:20:40

Zoals elk jaar neemt Vogelwerkgroep Ardea deel aan de nacht van de steenuil en organiseren we zelf een activiteit in ons werkingsgebied. Alles hangt af van de aanwezigheid van steenuil en de juiste plaats zal dus pas later worden beslist. Wel zeker is dat we op zoek gaan naar de steenuil in zijn habitat. Vervolgens leer je wat bij over zijn kenmerken, levenswijze, habitat en verneem je wat jij precies kan doen om deze schattige soort te helpen. Na de presentatie is er nog tijd om een babbeltje te slaan, uilenkoekjes of bier te kopen en het educatief materiaal zoals nestkasten te bekijken.

Inschrijven via ardea@hobokensepolder.be met vermelding van nacht van de steenuil, uw naam, aantal personen, gsm-nummer en e-mailadres.

Afspraak: Hove centrum (u krijgt nog een mail met de juiste locatie)

Meebrengen: fiets in goede staat, verlichting werkend en fluor hesje

Gids/leiding: Niels en Eddie SchildBourgoyen-Ossemeersen (samen met zuidrand) 17/03/2024

Agenda Posted on 25 februari 2024 19:10:20

De Bourgoyen-Ossemeersen te Drongen liggen maar op een boogscheut van het centrum van Gent tegen de Ringvaart aan. Je zou het niet verwachten van een “stadsreservaat” maar het gebied is behoorlijk uitgebreid en herbergt een schat aan natuurwaarden, vooral vogels in dit seizoen! Op het einde van de winter en het begin van de lente huizen er tijdelijk duizenden eenden en steltlopers die mooi en van dichtbij te bewonderen zijn vanuit goed geplaatste kijkhutten. We wandelen vandaag op een rustige wijze rond het ganse gebied (5-6 km) waarbij we een prachtig uitzicht krijgen op dit reservaat en de pleisterende vogels. Verwacht je maar aan massa’s smienten, pijlstaarten, slobeenden,
wintertalingen, ganzen en mogelijks reeds enkele rosse grutto’s, parende aalscholvers (mooi te bewonderen vanuit de kijkhut) en wie weet kemphanen of een jagende slechtvalk. Het gebied staat bekend voor pleisterende kemphanen in deze periode, al moeten we daar een beetje geluk bij hebben natuurlijk. Deze excursie is dan ook ideaal voor wie deze vogels wil leren kennen aangezien de waarnemingsomstandigheden, zeker bij goed weer, vrijwel optimaal zijn.

Meebrengen: goede stapschoenen of laarzen, picknick (we eten buiten) en verrekijker.

Afspraak: we vertrekken met eigen wagens vanop de Bist te Wilrijk om 9.30 u. en zijn hier terug omstreeks 17.30 u.

Gids: Hugo Waeterschoot – 0477/33 23 30 – hugo.waeterschoot@scarlet.beVerrassingstocht 24/03/24

Agenda Posted on 25 februari 2024 19:03:52

Ditmaal geen verrassingstocht in de zomer, maar eentje in de prille lente. Het ideale moment om zowel de laatste wintergasten als de eerste zomervogels te kunnen waarnemen. Waar we dit doen en welke soorten mogelijk vandaag de revue passeren, dat weten we nog niet. Wil je het te weten komen, sluit dan vandaag aan. Het wordt vast een gezellige boel.

Inschrijven: via ardea@hobokensepolder.be met vermelding van welke activiteit, uw naam, aantal personen, gsm-nummer en e-mailadres.

Afspraak: vertrek om 8u00, parking t.h.v. ‘t Spant, Boomsesteenweg 335, 2610 Wilrijk; einde rond 17 u ter plaatse. Kostendelend vervoer 0.1 euro/km (we rijden met zo weinig mogelijk auto’s!).

Meebrengen: verrekijker, ev. telescoop, picknick en drinken, kledij aangepast aan het weer.

Gids/leiding: Wim Roelant – 0477/34 07 21 – roelantwim@gmail.comHalsbandparkietentelling (Spectakel) 16/03/24

Agenda Posted on 25 februari 2024 18:58:10

De laatste jaren wordt door ARDEA, 2 maal per jaar de slaapplaats van de halsbandparkieten geteld. Dit om te zien hoe hun toename evolueert. Het is wel duidelijk dat we, door een gebrek aan natuurlijke vijanden, de laatste jaren een spectaculaire toename van deze holenbroeders hebben kunnen vaststellen. Dit kan een invloed hebben op onze inheemse holenbroeders als spechten, kauwen en boomklevers.

In 2023 hebben we toch kunnen vaststellen dat er een grote fluctuatie zit in het aantal overnachtende parkieten op het Kiel. Misschien zijn er zoveel bijgekomen dat een deel andere contreien in onze buurt opzoekt om te foerageren en te overnachten. Of ze trekken naar de tweede bekende slaapplaats in Ekeren. Ook hebben we tijdens het tellen van de trekvogels op de Scheldedijk in Hobokense polder kunnen waarnemen dat er ‘s morgens vroeg grote groepen de Schelde oversteken om daar op zoek te gaan naar eten en wie weet ook nieuwe nestplaatsen. Het begon allemaal zeer onschuldig in 1974 wanneer het Melipark in Brussel sloot en men deze vogels, samen met de alexanderparkiet en de monniksparkiet, vrijgelaten heeft. Wie had toen kunnen denken dat deze exoot zich zo goed kon aanpassen aan ons klimaat en verstedelijkte omgeving. Maar vandaag de dag is hij al niet meer weg te denken uit onze parken en tuinen.

Vandaag organiseert ARDEA een slaapplaatstelling in de omgeving van het Kielpark waar we al enkele jaren de halsbandparkietslaapplaats monitoren met steeds toenemende aantallen. Het is altijd een spektakel om deze exoten in groepjes van enkele tientallen en soms met meer dan honderd door de straten te zien aanvliegen naar de 2 bomen die ze als slaapplaats hebben uitgekozen. Iedereen is welkom om die avond mee te tellen. En je zult zeker ook andere kleurvarianten te zien krijgen zoals de gele en blauwe halsbandparkiet die we de vorige keren hebben kunnen waarnemen. Of wie weet krijgen we wel een monniksparkiet te zien, die we dit najaar tijdens het trektellen van de trekvogels al een paar keer hebben mogen waarnemen.

Afspraak: om 18.20 u. op de hoek Onafhankelijkheidslaan en Volhardingsstraat. Kijk ook naar het ARDEA blog om de juiste plaats van samenkomst te zien. De exacte slaapplaats van deze exoot kan wel eens wisselen. Einde omstreeks 18.45 u.

Meebrengen: wandelschoenen en verrekijker.

Aanmelden gewenst voor 14 maart via mail naar ardea@hobokensepolder.be of telefonisch via Walter, want in geval van slecht weer wordt deze telling verplaatst naar een ander moment of afgelast.verslag Zeelandtocht 4.02.2024

Vogelexcursies Posted on 21 februari 2024 18:21:31

Zeeland tocht, zondag 4 februari 2024
Gids: Luc Van Schoor
Leiding: Walter van Spaendonk
Deelnemers: 43
Verslag: André De Mul

Ondanks het druilerige weer en het vroege uur is er een enthousiaste opkomst van dichtbij
en verderaf. Het gezelschap is divers, maar het vogelkijken schept een band.
Nog in de donkerte vertrekken we naar Zeeland. Vanuit de bus spotten we langs de
Philipsdam al enkele Lepelaars en Blauwe reiger. We steken over naar Schouwen-Duiveland. Hier zien we langs de weg Rotgans, Wulp en schapen waaronder 2 zwarte exemplaren. Inmiddels is het opgehouden met miezeren. We stoppen aan natuurgebied Dijkwater. Op de plas: Wilde-, Slob-, Berg-, Kuif-, Tafeleend, maar ook Wintertaling en Fuut. Geoorde fuut en Pijlstaart zijn een speciale vermelding waard. Ver weg ook nog Kleine zilverreiger. We rijden verder tot aan het rif Frans Kok in Dreischor. Hier is een duikclub. Duikers plonsen in het diepe. We overschouwen het Grevelingenmeer. Achtereenvolgens vliegen Bonte strandlopers, Zilverplevieren en Kieviten over, maar ook een Bruine kiekendief,
tegenwoordig een zeldzame verschijning. We hebben het hier gezien, denken we, tot Luc roept: Zee-a-rend !!! We keren op onze stappen terug en zien ver weg op de dam twee kolossen hun prooi oppeuzelen. Kraaien schuiven aan voor de restjes.
Onze volgende stop is de Oostweg bij Zonnemaire, waar enkele waarnemers tussen zo’n 1500 Toendrarietganzen ook 2 Kleine rietganzen bespeuren die even later samen met een groep Rietganzen opvliegen. Onze buschauffeur slingert zijn bus kundig door een nauwe doorgang in Zonnemaire en even verder stoppen we voor een korte uitstap op de Slikken van Bommenede. Er hangt een beetje mist over het water, maar toch zien we aan de overkant op de strekdam terug de foeragerende Zeearend terwijl de tweede oudervogel naar de nabijgelegen Veermansplaat vliegt, een geliefkoosde pleisterplaats voor de Zeearenden die dit jaar twee jongen grootbrachten op de Slikken van Overflakkee. Dichterbij in het water lopen twee Zwarte ruiters.
Door het regenweer zijn veel aardappels en bieten niet gerooid, en deze zijn een rijkgevulde dis voor Wilde en Kleine zwaan. Langs de Tureluurweg bij Kerkwerve zit ruim een maand een grote groep waarvan er vandaag zo’n 250 Kleine- en 10 Wilde zwanen foerageren. Luc legt ons aan de hand van foto’s en tekeningen het verschil tussen beide uit. In de loop van de bustocht becommentarieerde hij ook de voornaamste ganzensoorten, Zeearend en Flamingo ’s waarbij telkens informatieve fotobrochures werden doorgegeven.
Het is inmiddels middag en we rijden naar Da Roberto in Scharendijke voor bokes en een soep of een pizza. Bij het binnenrijden van de parking verslikt een Buizerd zich in zijn middagmaal en vlucht weg. De lucht is uitgeklaard en de pizzeria biedt een zonnig panorama op het Grevelingenmeer en Port Zélande aan de Brouwersdam.
Vanop de Brouwersdam kijken we vooral uit naar duikers(vogels) op de Noordzee. We zoeken eerst beschutting achter de bus, want het is 6 beaufort ! Het is moeilijk observeren, want de zee is ruw. Toch noteren we Eidereend, Middelste zaagbek, Brilduiker en dieper in zee twee Zwarte zeeëenden. Dichterbij aan de Spui: Grijze zeehond en Roodhalsfuut. Langs de kom Kleine mantelmeeuw, tussen de steenrotsen: Aalscholver, Scholekster, Steenloper, Paarse strandloper en Drieteenstrandloper.
Verder naar Goeree-Overflakkee. We maken een busrondje via Ouddorp, Kwade Hoek en Havenhoofd.  Een Torenvalk vliegt over.  Hier richten we onze aandacht vooral op de ganzen.  Tussen grote hordes  Grauwe – en Brandganzen, ontwaren we  her en der Kol- en Rietgans, maar ook Canadese gans.  In de laatste groep ganzen noteren we ook kleine Canadese gans en een enkele Stormmeeuw. 
Het begint licht te schemeren en we willen ook de Flamingo ’s nog zien.  Die pleisteren op de Grevelingen.  Via Melissant en Dirksland bereiken we het haventje van Battenoord. 
We stappen uit en van op een verhoogde berm zien we uit op de Caribische, Chileense en Europese soort, bijeen getroept in het water.  Zij kenmerken zich door hun verschil in roze kleur, maar dat door de schemer is dat al moeilijker te zien.  Toch een mooie afsluiter !
Bedankt aan de chauffeur die onze bus over onbekende en smalle wegen loodste, en zeker ook aan Luc, Walter en Rudi voor het voortreffelijk voorbereiden, gidsen en begeleiden van deze uitstap, zoals we dat al jaren van hen gewoon zijn !Bustocht Zeeland 4 februari

Agenda Posted on 18 januari 2024 22:22:57

We kondigen een Zeelandtocht aan, maar er zit meer dan waarschijnlijk ook een stuk Zuid-Holland in. Bij de voorbereiding zoeken we uit waar de interessante vogels zitten en daar trekken we dan naartoe. Dat kan dus Schouwen-Duiveland zijn, en/of Goeree-Overflakkee of zelfs Noord-Beveland. Op Brouwersdam rekenen we op zeehonden, tegenwoordig meestal de grote grijze zeehond. Daar is de kans groot dat we roodkeelduiker, eider en kuifduiker zien, en misschien zelfs ijseend. We verwachten natuurlijk ook klassiekers als rot-, brand-, kolgans en wilde zwaan. De overwinterende steltlopers kunnen ook nu weer voor een uitdaging zorgen. Waarnemingen van roofvogels zijn heel variabel, waarom niet een zeearend. Op het verlanglijstje van de kleinere vogels staat altijd sneeuwgors.

Inschrijven: stort € 25/persoon vóór 21 januari, voor studenten is dat € 18/persoon. Jongeren (-12 jaar) met begeleiding kunnen gratis mee (wel inschrijven). Gezinnen betalen nooit meer dan € 65. Gelieve het bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE02 9799 7675 4740 van Natuurpunt Zuidrand met vermelding van de namen van de deelnemers en een telefoonnummer (liefst gsm). Picknicken doen we in een café waar ook soep te verkrijgen is.

Afspraak: vertrek om 7.45 u. aan ’t Spant, Boomsesteenweg 335, Wilrijk en einde rond 19 u. in Wilrijk. Google Maps https://maps.app.goo.gl/ouB8dGfsE8jHRvyT9

Mee te brengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, fototoestel, warme regenvrije kledij en schoeisel, picknick en enkele euro’s voor soep en/of drank

Gids: Luc Van Schoor, gsm 0494/33 63 09 – lucvanschoor46@gmail.com

Leiding: Walter Van Spaendonk – 0479/98 57 77 (Ria 0474/81 83 53) – walter.van.spaendonk@skynet.beZoals beloofd de planning voor 2024

Agenda, Vogelexcursies Posted on 10 december 2023 16:51:13


« VorigeVolgende »