Vandaag tijdens de watervogeltellingen 1 man grote zaagbek op Fort 5.
En voor wie graag mooie exoten ziet: 3 man en 2 vrouw mandarijneend op Fort 5 en op Fort 6 1 man carolinaeend en 1 man manengans (ongeringd)
Op beide forten ook meerdere tafeleenden: 53 op Fort 5 en 27 op Fort 6.