Opvallende
voorjaarstrek van koolmezen

Plotseling zijn er weer
veel koolmezen waarvan de nodige bovendien een afwijkende ‘tswie-wie-wie’-roep
hebben. En dat is best bijzonder, want het gaat om terugtrek van vogels met
een…

Lees meer in Natuurbericht …