Dag Wim ,

Wat later dan gedacht hier toch een
antwoord op je voorstel , waarvoor dank .

Een studie over het voorkomen van
spechten in relatie met bostypes heeft ongetwijfeld interessante aspecten. Het vraagt wel meer doorgedreven
opzoekingen en waarnemingen over een langere periode dan we nu mee bezig
zijn. Gezien de beperkte tijd , eind deze
maand starten weer de lentetrektellingen , en de het beperkt aantal deelnemers
(2à4) gaan we ons voorlopig beperken tot het vaststellen vd presentie en
aantalschattingen

We verkennen dit voorjaar meerdere
natuurgebieden in ons nieuw werkingsgebied ; naast Cleydael /Hof van Hemiksem
gaat we ook op spechtenonderzoek uit naar Hof ter Linden-Edegem ,
Uilenbos-Hove en natuurlijk ook onze eigenste
polder ( waar we gisterenmorgen vrij lang Kleine bonte sp. konden waarnemen en
fotograferen = Guy)

groetjes, Luc

Dag Luc,

Wat het spechtenonderzoek betreft zou het interessant kunnen zijn om de
aanwezigheid of dichtheid (aantallen per oppervlakte) van een soort te relateren
aan bosgegevens. Hieruit kan je dan als het even meezit conclusies trekken over
het preferentieel bostype van een soort.

Bosgegevens kunnen bijvoorbeeld het volgende zijn:

– dominante boomsoort, overige frequent voorkomende boomsoorten

– naaldbos/loofbos/gemengd bos

– gesloten bos/open bos (wel goed definiëren bv ahv aantal bomen/ha of
lichtdoorval)

– aan/afwezigheid van kruidlaag, struiklaag

– oud bos/jong bos (hiervan bestaat kaartmateriaal dat ik je kan
bezorgen)

– aanwezigheid dood hout (bv in klassen tov totaal: <1%, 1-2 %, 2-5%,
5-10%, >10%)

– aanwezigheid dikke bomen (bv > 80 cm doorsnede, ook in
%-klassen)

Dit zijn zaken die allemaal min of meer eenvoudig te noteren zijn op
terrein (bosleeftijd kan je nadien inschatten obv kaartmateriaal). Als je het
doet zou ik het voor elke spechtenlocatie apart inschatten en niet voor het bos
in zijn geheel. Als je de territoria duidelijk lokaliseert op kaart of met GPS
kunnen deze boskarakteristieken ook nadien nog ingeschat worden.

Als je dit consequent doet en voldoende gegevens verzamelt kan je met de
toepassing van een beetje statistiek misschien wel mooie publiceerbare (bv.
Oriolus) resultaten bekomen.

Wim

wim.a.mertens@skynet.be