Sinds midden februari 2013 wordt er weer
intens geobserveerd door meerdere vogelkijkers. Aanvankelijk met weinig
resultaat (‘wie heeft ze nog gezien de voorbije twee weken, ze lijken wel
verdwenen?’), tot op 19 februari Gert Devolder getuige was van baltsgedrag van
de slechtvalken bij de Christus Koningskerk. De volgende dagen werd het koppel
zowel op de Silvertops als op de kerk gezien, en de voorbije week worden ze
dagelijks en regelmatig roepend gespot op de Silvertop 3. Hierbij roepen ze
naar elkaar en maken ze lage scheervluchten rond de torens, soms tot vlakbij de
nestbak. Vooralsnog hebben we echter nog geen waarneming van de dieren in de
kast. Er werd zeker ook minstens 1 keer een derde vogel gezien. Dit is mogelijk
een solitair exemplaar dat alsnog hoopt ‘aan den bak te komen’. (Ze vechten het
maar uit daarboven, denk ik dan, met twee of drie ouders maakt ons niks uit!
Als ze maar broeden!)

Foto 2013.03.10, De slechtvalken schijnen zich niet te storen
aan de torenkraan van de werf. De aannemer (Peter!) is ondertussen zelf ook
aan het valken-spotten.

‘Het is wel hoopgevend, deze aanwezigheid en
dit gedrag’, zegt Manu De Hauwere. ‘Maar de komende maand maart wordt cruciaal. De
vogels baltsen en testen allicht de kast, het is dan ook erg belangrijk dat ze
niet verstoord worden. De minste activiteit op het dak kan hen verjagen.
Allicht zullen we begin april weten of ze nu wel of niet willen broeden in de
kast.’.

We houden de vogels dus van op een veilige afstand
in het oog. En dat gebeurt nu haast dagelijks, en wel met een multi-methodische
aanpak. De Christus Koningkerk wordt dagelijks gespot vanuit een kantoor
(Gert), de Mastvest en de Silvertopwijk wordt vanop de fiets twee maal daags
doorkruist door een woon-werk-spotter (Jan), het Fir voert observaties uit
(Manu) en ikzelf (met Mauro!) kom in de weekends zeker langs. Maar bovenal is
er nog Eddy en zijn buren, de bewoners. Ook zij houden de vogels in ’t oog. En
als klap op de vuurpijl blijkt nu ook de projectleider van de aannemer
(Antwerpse Bouwwerken, Peter) een vogelkijker te zijn die zijn observaties (en
foto’s) doorgeeft.

Samengevat: Waarnemingen
tot 10 maart 2013 maken dat er hoop is op een broedgeval. In het geval dit zo
zou zijn, laten we ze gewoon met rust en toasten we binnenkort met alle Peters- en Meters nog een
keertje op het project. Welliswaar beneden, in de luwte van de
broedactiviteiten.

Joris Van Reusel, projectcoördinator