Deze week kwam het eerste bericht binnen van
een vastgestelde paring tussen twee slechtvalken op ’t Kiel (Manu De Hauwere,
woensdag 13 maart 2013). Ook op zaterdag 16 en zondag 17 maart werden meerdere
paringen waargenomen (Joris en Mauro Van Reusel, Luc Van Schoor, Jan De Bie).

Dat is natuurlijk geweldig nieuws. Alle
waarnemingen van de slechtvalken op ’t Kiel tot voor kort wezen wel op een
stabiel territorium, maar er waren nog geen harde aanwijzingen voor een
broedpoging.

Het baltsen begon op 19 februari, toen Gert
Devolder voor het eerst een hevig roepend en rond elkaar vliegend koppel
slechtvalken waarnam op en rond de Christus Koningkerk. Even rees de gedachte
dat ze zouden proberen op de kerktoren te proberen te broeden. Maar vanaf 23
februari werd het koppel zeer regelmatig gezien op de Silvertoptoren 3. Dat is
de toren die momenteel één grote bouwwerf is, omgeven door bulldozers,
containers en een grote torenkraan.

Hier werden zelfs één of twee keer drie
exemplaren gezien, wat kan wijzen op een mogelijke ‘indringer’. Maar dus sinds
deze week schijnt het vast koppel hun liefdesrelatie ook daadwerkelijk te
bekrachtigen met zeer regelmatige paringactiviteit. Dit gebeurt soms meerdere
keren kort na elkaar. Een typisch ‘voorspel’ is de prooioverdracht. Het
mannetje bezorgt dan een prooi aan het vrouwtje. Zo zagen we op zaterdag 16
maart een vrouwtje dat landde op een prooi van het mannetje, klaargelegd op een
dakrand, en vervolgens stevig begon te pluimen en eten. Na enkele minuten kwam
het mannetje roepend aangevlogen, en ging hij boven op het wijfje zitten. Dat
leverde een acrobatisch nummertje op, zeer mooi maar enigszins genant om te
zien…

Deze paaractiviteiten spelen zich nu af aan
de noordoostzijde van de toren 3, tussen
de 14e en de 18e verdieping. Er zijn allicht meerdere
plaatsen waar er een prooien-proviandplaats is gemaakt. Op zaterdag 16 en
zondag 17 maart zagen we de slechtvalken ‘verdwijnen’ achter één van de
ballustrades. De vraag rees of dit ook een prooioverdacht-activeiteit is, of
een eerste poging om op een balkon, in de afval-bodem een ‘nestkuiltje’ te
graven?

Tussendoor vliegen de beide vogels afwisselend
naar de stalen schouwtoren, of ze vliegen een rondje rond de bouwvallige
woontoren. Het mannetje jaagt ook erg
actief, om natuurlijk voldoende prooi te kunnen aanbieden. Hiertoe cirkelt hij
naar grote hoogte boven de wijk.

Vooralsnog is er geen echte activiteit op of
bij de broedkast op Silvertoptoren 2 genoteerd, alhoewel de vogels de kast
zeker al verkend hebben. Het is dus bang afwachten of ze, nu ze volop aan het
paren zijn, binnenkort in de nestbak zullen proberen te broeden. Of…ze zullen
proberen op de werf-toren te broeden. In dat geval moeten we de aannemer vragen
hier in zijn werkschema rekening mee te houden, en de slechtvalken toch een
minimum aan rust en privacy te gunnen. Maar laten we niet vooruit lopen op de
feiten en de komende dagen en weken blijven observeren.

We blijven ook letten op de ring die één van
de vogels draagt. Tot nu toe konden we die niet identificeren. Het zou erg
interessant te zijn te weten uit welke nest deze vogels komen.

Alvast dank aan de slechtvalken-watchers op ’t
Kiel, en blijf je waarnemingen aub melden via waarnemingen.be of aan
rechtstreeks aan ons. En zoals eerder al gesteld, voor wie de eerste foto van
de slechtvalken op de broedkast levert staat een mooie fles klaar!

Joris Van Reusel, Projectcoördinator