De lentetrektellingen Hobokense polder gaan door tot en met 3 mei.
De respons was tot hiertoe eerder matig , zelfs op weekends.
We hopen op wat meer belangstelling gedurende de laatste twee weken.

De belangrijkste waarnemingen vind je in de blog bij “vogelwaarnemingen”
zie voor de dagresultaten van de tellingen
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=286

graag tot kijk op de Scheldedijk,
Luc