6 maanden na de eerste waarneming van Wim Mertens, is er nog altijd 1 (of 2) Matkop aanwezig in Hobokense Polder; nog altijd op dezelfde plaats.

Peter Bastiaensen