Gezien het goede weer zal de volgende trektelling in de Hobokense polder,op woensdag 15 april 2015 plaatsvinden, vanaf 8u15. Graag tot kijk op de Scheldedijk.

Zoals steeds zijn de gegevens van elke trektelling dezelfde avond te bekijken via
http://www.trektellen.nl/ – telpost Hobokense Polder

Met vriendelijke groeten

Walter De Weger